ARAŞTIRMA

Araştırmada etkinliğini artırarak dünyanın sayılı araştırma üniversiteleri arasında yer almak ve araştırma ağırlıklı bir üniversite olmak, Boğaziçi Üniversitesi’nin stratejik önceliklerindendir. Üniversitemiz bu tercihinin gereği olarak; bünyesindeki 32 akademik bölüm, 22 uygulama ve araştırma merkezi, özgün araştırma yürüten çok sayıda laboratuarda faaliyet gösteren araştırmacıları nitelikli yayın ve yeni araştırma projeleri üretmeye özendirmeyi, araştırma-geliştirme-inovasyon ve mükemmeliyet merkezlerini ve büyük ölçekli, stratejik öneme sahip, çok disiplinli ve disiplinlerarası araştırmaları desteklemeyi, uluslararası etki yaratabilecek araştırma alanlarında kapasite geliştirmeyi hedeflemektedir.

video_sign

Boğaziçi Üniversitesi
AraştırmaBOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2017 Tüm hakları saklıdır.