Araştırma Ana Sayfa BAP İdari Koordinatörlüğü Bilim İnsanı Portalı

BİLİM İNSANI PORTALI

Araştırma projelerinin desteklenmesi, devamı süresince izlenmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili işlemler ve yürütücüler tarafından BAP Komisyonu onayına sunulan tüm talepler ile harcamalara ilişkin tüm süreçler için Bilim İnsanı Portalı kullanılır. Proje yürütücülerinin Bilim İnsanı Portalını kullanarak yaptıkları istek fişi, avans talepleri, yürüyen proje talepleri ve personel çalıştırma süreçleri de dahil olmak üzere tüm talepleri ve bu taleplere ilişkin BAP Komisyonu kararlarını yine sistem üzerinden takip etmeleri gerekir.

Araştırma projelerinin desteklenme kararı ve kod numarası proje yürütücülerine sistem üzerinden iletildikten ve sözleşme imzalandıktan sonra proje bütçesi kullanıma açılır. Proje tamamlanıncaya kadar, proje ile ilgili tüm işlemlerde bu kod kullanılır.

  1. BAP KOMİSYONU’NA ONLİNE PROJE BAŞVURUSU
  2. PROJE BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  3. PROJE BAŞVURU KARARLARININ DUYURULMASI
  4. PROJE TALEP FORMLARININ DÜZENLENMESİ
  5. PROJE RAPOR FORMLARININ DÜZENLENMESİ
  6. PROJE İSTEK FİŞİ VE PERSONEL ÇALIŞTIRMA FORMLARININ DÜZENLENMESİ
  7. PROJE ÖN ÖDEME (AVANS İŞLEMLERİ İÇİN İLGİLİ FORMLARIN DÜZENLENMESİ

 
 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2017 Tüm hakları saklıdır.