Araştırma Ana Sayfa Laboratuvarlar Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ ENSTİTÜSÜ

BİYOFOTONİK LABORATUVARI

Çalışma Alanı: Lazer doku etkileşimi, cerrahi lazer sistem tasarımı, biyosimülasyon, lazerle doku kaynağı, optik biyopsi, fotodinamik terapi, işlevsel yakın-kızılaltı spektroskopisi ile nörogörüntüleme, kas metabolizmasının incelenmesi, fizyolojik modelleme.

BİYOMEDİKAL ROBOT LABORATUVARI

Çalışma Alanı: Biyolojik sistemlerden esinlenen robotlar geliştirmek ve biyomekanik analiz-sentez amaçlı benzetim sistemleri geliştirmek.

BİYOMEDİKAL ENSTÜMANTASYON VE SİNYAL İŞLEME LABORATUVARI

Çalışma Alanı: Kanın elektriksel özelliklerinin karakterizasyonu, tıbbi veri işleme sistem tasarımı, laboratuvar enstümantasyonu, akıllı stetoskop, epilepsi teşhisine yönelik EEG analizi Alzheimer hastalığının fizyolojisinin modellenmesi, görme engelleri için bilgisayar destekli okuyucu tasarımı.

BİYOMEKANİK LABORATUVARI

Çalışma Alanı: Kas-iskelet sistemi biyomekaniği, iskelet kası mekaniği.

DOKUNMA DUYUSU ARAŞTIRMA LABORATUVARI

Çalışma Alanı: Çevresel ve merkezi somatosensoryel sistemi ve kognitif süreçleri incelemektedir. Özellikle dokunma duyusunun anatomisi, fizyolojisi, psikofiziği ve modellenmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

HÜCRESEL GÖRÜNTÜLEME VE ELEKTROFİZYOLOJİ LABORATUVARI

Çalışma Alanı: Deney hayvanı beyinlerinden alınan kesitlerinde bulunan sinir hücre aktivitelerinin elektrofizyolojik ve görüntüleme yöntemleriyle çalışılmaktadır. Özellikle, hipokampal kesitlerinde eksitasyon oluşturan nörokimyasalların hücre dejenerasyon mekanizmalarına etkisi ve kontrolü sorgulanmaktadır. Ayrıca, sinir hücre sitoplazmasının görüntülenmesi ile yaşamsal önemi olan iyonlardan kalsiyumu hareketi ve hücre içi sinyal yolağı araştırılmaktadır.

NÖRO-OPTİK GÖRÜNTÜLEME LABORATUVARI

Çalışma Alanı: Beyin ve kas oksijenasyonunun işlevsel yakın kızılaltı spektroskopi yöntemiyle incelenmesi, bilişsel nörobilim, işlevsel nörogörüntüleme, sistem biyolojisi, fizyolojik sistem modelleme, ışık doku etkileşimi, foton göçü modellenmesi, difüz optik tomografi, spor hekimliği, spor bilimleri.

TIBBİ CİHAZ TEST VE KALİBRASYON ÖLÇÜM LABORATUVARI

Çalışma Alanı: Hastane biyomedikal cihaz envanterinin incelenerek cihazlar önemlerine ve taşıdıkları risklere göre sınıflandırılmakta ve kalibrasyon test ölçümleri için öncelikleri tespit edilmekte; tıbbi cihazların, (JCI) standartlarına uygun şekilde performans testleri, güvenlik ve kalibrasyon ölçümleri yapılmaktadır. Acil, ameliyathane ve yoğunbakım servislerinde elektrik ve medikal gaz tesisatı ölçümleri; ameliyathanelerde partikül sayım ölçümleri yapılarak hava kalitesinin uluslararası hastane standartlarına uygunluğu tespit edilmektedir.

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME LABORATUVARI

Çalışma Alanı: Manyetik resonans cihazlarının sekans programlaması, kardiyak ve girişimsel MR, görüntü destekli tıbbi girişimler, ileri fonksiyonel nörogörüntüleme teknikleri, X-ışınlı floroskopiye MR bilgisinin gerçek zamanlı füzyonu.

 
 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2017 Tüm hakları saklıdır.