Araştırma Ana Sayfa Laboratuvarlar Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ ENSTİTÜSÜ

BİYOMALZEME ARAŞTIRMA LABORATUVARI

Çalışma alanı: Doku mühendisliğine yönelik olarak biyomalzemelerin sentezlenmesi, hazırlanması, kimyasal modifikasyonlara tabi tutulması ve karakterizasyonları yapılmaktadır. Üstün özelliklere sahip doğal yapılardan esinlenmiş veya bunları taklit eden kimyasal, mekanik ve topografik özelliklere sahip biyo malzemelerin hazırlanması çalışmaların odağını oluşturmaktadır. Başlıca kemik, kıkırdak ve kornea doku mühendisliğine yönelik çalışmalar yanında doğal yapıların antibakteriyel özellikleri taklit edilerek implant performanslarının artırılmasına yönelik çalışmalar da yapılmaktadır.

BİYOMALZEME ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU LABORATUVARI

Çalışma Alanı: Biyomalzemeler; vücut içerisinde veya dışında vucüdun belirli bir fonksiyonunu yerine getirmesini sağlamak için kullanılan protezler, implantlar ve yapay organların yapımında, mekanik, seramik, polimerik ve kompozit malzemelerle yapılan çalışmalar yapılmaktadır.

HÜCRE KÜLTÜRÜ LABORATUVARI

Çalışma alanı: Çeşitli immortalize hücre, mezenkimal kök hücre ve indüklenmiş pluripotent kök hücre hatları rutin olarak sürdürülüp çoğaltılmaktadır. Bu hatlar esas olarak biyomalzeme araştırma laboratuvarında hazırlanan doğal yapılardan esinlenmiş veya bunları taklit eden biyomalzemelerin in vitro performanslarının değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra ilaç toksisite tahlilleri yapılmakta ayrıca elektromanyetik alanların hücrelerle etkileşimleri araştırılmaktadır.

BİYOFOTONİK LABORATUVARI

Çalışma Alanı: Lazer doku etkileşimi, cerrahi lazer sistem tasarımı, fotobiyomodülasyon, lazerle doku kaynağı, fotodinamik kanser terapisi, antimikrobiyal fotodinamik terapi, lazerle diş braketlerinin çıkarılması, lazerle diş kanalları sterilizasyonu üstüne araştırmalar yapılmaktadır.

DOKU LABORATUVARI

Çalışma Alanı: Laboratuvarda deneylerde kullanılan örnek dokular homojen bir şekilde deneylere ve incelemeye hazırlanır. Dokuların kesimi, parafine gömülmesi, parafin bloklarının dilimlenmesi boyanması ve mikroskop altında histolojik incelemeleri yapılır. Bunun yanında örneklere materyal test cihazında çekme, basma ve cycling testler uygulanmaktadır. Ayrıca bakteri inokülasyonu, koloni oluşturma, büyütme ve koloni sayma işlemleri, besiyeri hazırlama, ve plakaların hazırlanması gibi genel mikrobiyolojik çalışmalar yapılmaktadır.

ROBOT LABORATUVARI

Çalışma Alanı: Biyolojik sistemlerden esinlenen robotlar geliştirilmesine ve biyomekanik analiz-sentez amaçlı benzetim sistemleri geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

BİLİŞİMSEL GÖRÜNTÜLEME LABORATUVARI

Çalışma Alanı: Kanın elektriksel özelliklerinin karakterizasyonu, tıbbi veri işleme sistem tasarımı, laboratuvar enstümantasyonu, akıllı stetoskop, epilepsi teşhisine yönelik EEG analizi Alzheimer hastalığının fizyolojisinin modellenmesi, görme engelleri için bilgisayar destekli okuyucu tasarımı geliştirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir.

BİYOMEKANİK LABORATUVARI

Çalışma Alanı: Kas-iskelet sistemi biyomekaniği, iskelet kası mekaniği. Hayvan deneyleri, histoloji ve matematiksel modelleme (örneğin sonlu elemanlar kas modeli) ile kas ve bağdoku biyomekaniği için temel bilimsel kuramlar ve yenilikçi bakış açıları geliştirilmektedir. İnsanda intraoperatif deneyler, yüksek çözünürlüklü EMG, ultrason görüntüleme, ultrason elastografi, ileri manyetik rezonans görüntüleme analizleri ve difüzyon tensör görüntüleme yöntemleri ile in vivo çalışmalar yapılmaktadır. Kas iskelet sistemi patolojileri (örneğin spastisite) ve tedavileri (örneğin Botoks ekjeksiyonları) ile fizyoterapi uygulamalarının (örneğin Kinezyo Bant) bilinmeyen etiyolojilerinin/etki mekanizmalarının anlaşılması ve yenilikçi tanı, takip, tedavi yöntemleri ve ilaç geliştirilmesi için ve biyolojik sistemlerde yapısal ve fonksiyonel tıbbi sorunların çözümü için makine mühendisliği prensiplerinin uygulanması ile yürütülen çalışmalar yapılmaktadır.

PSİKOFİZİK (DOKUNMA DUYUSU) ARAŞTIRMA LABORATUVARI

Çalışma Alanı: Çevresel ve merkezi somatosensoryel sistemi ve kognitif süreçleri incelenmektedir. Özellikle dokunma duyusunun anatomisi, fizyolojisi, psikofiziği ve modellenmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

HÜCRESEL GÖRÜNTÜLEME VE ELEKTROFİZYOLOJİ LABORATUVARI

Çalışma Alanı: Deney hayvanı beyinlerinden alınan kesitlerinde bulunan sinir hücre aktiviteleri elektrofizyolojik ve görüntüleme yöntemleriyle çalışılmaktadır. Özellikle, hipokampal kesitlerinde eksitasyon oluşturan nörokimyasalların hücre dejenerasyon mekanizmalarına etkisi ve kontrolü sorgulanmaktadır. Ayrıca, sinir hücre sitoplazmasının görüntülenmesi ile yaşamsal önemi olan iyonlardan kalsiyumu hareketi ve hücre içi sinyal yolağı araştırılmaktadır.

NÖROSİNYAL ANALİZ LABORATUVARI

Çalışma Alanı: Beyin Elektriksel Etkinliği (EEG) ve işlevsel Beyin görüntüleme teknikleriyle elde edilen verileri işleyerek işlevsel beyin görüntüleri elde edilmektedir. İstatistik ve sinyal işleme yöntemleriyle bilişsel süreçleri anlamak ve çeşitli nörolojik bozuklarda tanı ve tedavi uygulamak için nöro-görüntüleme algoritmaları geliştirilmektedir.

TIBBİ CİHAZ TEST VE KALİBRASYON ÖLÇÜM LABORATUVARI

Çalışma Alanı: Hastane biyomedikal cihaz envanterinin incelenerek cihazlar önemlerine ve taşıdıkları risklere göre sınıflandırılmakta ve kalibrasyon test ölçümleri için öncelikleri tespit edilmekte; tıbbi cihazların, (JCI) standartlarına uygun şekilde performans testleri, güvenlik ve kalibrasyon ölçümleri yapılmaktadır. Acil, ameliyathane ve yoğun bakım servislerinde elektrik ve medikal gaz tesisatı ölçümleri; ameliyathanelerde partikül sayım ölçümleri yapılarak hava kalitesinin uluslararası hastane standartlarına uygunluğu tespit edilmektedir.

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME LABORATUVARI

Çalışma Alanı: Manyetik rezonans görüntüleme (cihazlarının sekans programlaması dahil olmak üzere), görüntü destekli tıbbi girişimler (gerekli kateter ve vücut içi cihazların geliştirilmesi, girişimsel radyoloji sistem tasarımları), kardiyak ve girişimsel MR imge işleme teknikleri, nöro-görüntüleme teknikleri, X-ışınlı görüntüleme cihazlarının geliştirilmesi (farklı enerjili X-ışını kullanımı, çizgisel X-ışını tarayıcılar, NDT cihazları), imge çakıştırma ve füzyon algoritmaları üstüne araştırmalar yapılmaktadır.

BİYOTASARIM LABORATUVARI

Tıbbi cihaz ve implant tasarımı, görüntüleme eşliğinde yapılan girişimler, biyomalzeme ve biyoMEMs alanlarında araştırmalar yapılmaktadır.

 
 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2017 Tüm hakları saklıdır.