Araştırma Ana Sayfa Laboratuvarlar Çevre Bilimleri Enstitüsü

ÇEVRE BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ARITMA ÇAMURU (BİYOKATI) LABORATUVARI

Çalışma Alanı: Arıtma çamurlarının karakterizasyonu, arıtma çamurlarının işlenmesi, minimizasyonu, stabilizasyonu ve susuzlaştırılması, arıtma çamurlarının uzaklaştırılması ve yararlı kullanımı.

BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVARI

ÇEVRE ANALİZLERİ LABORATUVARI

Çalışma Alanı: Su kalite analizleri, atıksu analizleri, endüstriyel baca gazı ölçümü (gezici laboratuvar), su ve hava kirliliği analizleri.

HAVASIZ (ANAEROBİK) BİYOLOJİK ARITMA LABORATUVARI

Çalışma Alanı: Havasız ortamda atıksu ve atıksu çamurlarının biyolojik arıtımı. 

İLERİ OKSİDASYON PROSESLERİ LABORATUVARI

Çalışma Alanı: Fotolitik ve fotokatalitik ileri oksidasyon teknikleri, fenton/foto-fenton prosesleri
O3/UV/H2O2 prosesleri, ultrasonik oksidasyon prosesleri.

KATI ATIK LABORATUVARI

Çalışma Alanı: Katı atıkların karakterizasyonu ve stabilizasyonu, katı atık sızıntı sularının arıtılması, katı atık depolama sahalarının simulasyonu, bioreaktör ve kompostlama.

MOLEKÜLER EKOLOJİ VE FİLOGENETİK LABORATUVARI

Çalışma Alanı: Türkiye’de yaşayan yarasa türlerinin filogenetik ilişkilerini ve popülasyon yapılarını, moleküler genetik metotları kullanarak incelenmektedir.

TOPRAK KİRLİLİĞİ LABORATUVARI

Çalışma Alanı: Toprak kirliliğine neden olan kirletici parametrelerin tespit ve analizleri.

TOKSİSİTE LABORATUVARI

 
 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2017 Tüm hakları saklıdır.