[1,3]-Sigmatropik Tepkimerde Seçiciliğin Modellemesi

Kodu: 
09M107
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2009
Durumu: 
Sonuçlandı