2011 Mw7.2 Van Depreminin Kayma Dağılımı ve Kırık Kinematiğinin Telesismik, GPS ve Bölgesel Sismik Verilerle İncelenmesi

Kodu: 
112Y338
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2013
Durumu: 
Sonuçlandı