Adagideli, F.H., Ader, N.E., “Okul Öncesi Dönemde Üstbiliş ve Özdüzenleme: Değerlendirme, Öğretim ve Beceriler”, Sakız, G. (Ed.), 1. Özdüzenleme Öğrenmeden Öğretime Özdüzenleme Davranışlarının Gelişimi Stratejiler ve Öneriler, 128 -152, Nobel, 2020.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2020
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: