Ader, N. E., “Akademik Özdüzenlemede Strateji Gelişimi”, Sakız, G. (Ed.), Özdüzenleme Öğrenmeden Öğretime Özdüzenleme Davranışlarının Gelişimi Stratejiler ve Öneriler, 53 -79, Nobel,2020.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2020
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: