AFET YÖNETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ(2001)

Afet yönetimi alanında en gelişmiş çözüm tekniklerinin aranması, bulunması ve uygulamaya konulması amacıyla disiplinlerarası araştırma yapan bir birimdir. Merkezin amacı, afet yönetimi alanında disiplinlerarası araştırma faaliyetlerini teşvik ve koordine ederek bilgi yaratmak, bu bilgi birikimini ve en iyi uygulamaları çeşitli iletişim kaynakları kullanarak yaymaktır. Disiplinlerarası araştırmalardan oluşacak sinerjinin, risk azaltma, afete hazırlık, acil müdahale, afet sonrası iyileştirme ve rehabilitasyon strateji ve hedeflerinin oluşturulmasına, ruh sağlığı önlem ve çözümlerinin saptanmasına, kurumsal ve toplumsal öğrenme ve bilinçlenmenin geliştirilmesine yönelik olarak yaratıcı araştırma ve eğitime odaklanması hedeflenmektedir. Merkez üyeleri Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü öğretim üyelerinden oluşmaktadır.

Merkez Müdürü: 
Prof. Dr. Fikret Adaman
İletişim: 
Boğaziçi Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Natuk Birkan Binası, Bebek 34342 Beşiktaş, İstanbul, Türkiye
E-Posta: 
info-cendim@boun.edu.tr
Telefon: 
+90 212 359 73 48 +90 216 516 32 23
Faks: 
+90 216 308 01 63
Merkez Faaliyet Raporu: