Akal, E., “Türkiye Komünist Fırkası’nda Dr. Fuat Sabit fraksiyonu ve Süleyman Nuri faktörü”, 1920-21’ler Türkiyesi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul, Türkiye Sosyal Tarih Vakfı Yayınları, 2005.

Yayın Tarihi: 
Cumartesi, 1 Ocak, 2005
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: