Akaygün, S., Karataş, F. Ö., “Kimya Öğretmen Adaylarının Kimya Öğretimi İle İlgili Kaygılarının İncelenmesi”, Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, 2019.

Yayın Tarihi: 
Salı, 1 Ocak, 2019
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: