Akçıl, Ö., Toğrol, A., Püskülcü, S., Tanırcan, G., Mercan, F., Baykal, A., “Yeniden düzenlenmiş temel afet bilinci eğitimi programının okul dışı bilim öğrenme ortamında etkililiğinin incelenmesi”, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi X.UFBMEK 2012 Bildiri Özetleri, 62, Niğde, 2012.

Yayın Tarihi: 
Pazar, 1 Ocak, 2012
Yayın Indexi: 
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: