Akdeniz Havzası ve Kafkaslarda, Uzun Kanatlı Yarasa Miniopterus Schreibersinin Popülasyon Genetiği, Taksonomisi ve Koruma Statüsünün İncelenmesi

Kodu: 
112T698
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2012
Durumu: 
Sonuçlandı