Akgün, S., Erduran, S., Kaya, E., Aksöz, B., “Öğretmen Adaylarının Bilimin Epistemik Bilişsel ve Sosyal Kurumsal Yönlerine Ilişkin Algıları”, XIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018.

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, 1 Ocak, 2018
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: