Akın, A., "Biooptical signals", Handbook of Biomedical Engineering 2004, M. Akay (Derleyen), Wiley Press, 2005.

Yayın Tarihi: 
Cumartesi, 1 Ocak, 2005
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: