Akın, F.A., “RDX Kristalinin Lazer İyonlaştırma-Desorpsiyon/Kütle Spektrometrisi ile Uzaktan Tetkiki ve Kristal Yapısında Tetkik Sebepli Oluşacak Moleküler Etkiler",  XVI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Ankara, 2019.

Yayın Tarihi: 
Salı, 1 Ocak, 2019
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: