Akküçük, U., Bakırtaş, T., “Bölgesel CBS verilerinin standardize edilmesi ve paylaşılması: New Jersey Meadowlands Komisyonu Bölgesi’nde bir çalışma”, 5. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, İ. G. Yumuşak (Derleyen), 2, 750-763, Kocaeli, 2006.

Yayın Tarihi: 
Pazar, 1 Ocak, 2006
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: