Akpınar, Y., Ardaç, D., Er-Amuce, N., 'Development and validation of an argumentation based multimedia science learning environment: Preliminary findings', 5th World Conferance on Educational Sciences, Book Series: Procedia Social and Behavioral, Laborda J.C. Özdamlı F. Maasoğlu Y. (Derleyenler), 116, 3848-3453, 2014.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2014
Yayın Indexi: 
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: