Aktar, M., Ergin, M., Özalaybey, S., Tapırdamaz, C., Yörük, A., Biçmen, F., “A lower-crustal event in the northeastern Mediterranean: The 1998 Adana Earthquake (M-w=6.2) and its aftershocks”, Geophysical Research Letters, 27, 16, 2361-2364, 2000.

Yayın Tarihi: 
Cumartesi, 1 Ocak, 2000
Yayın Indexi: 
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: