Aktar, M., Karabulut, H., Özalaybey, S., Childs, D., “A conjugate strike slip fault system within the extensional tectonics of western Turkey”, Geophysical Journal International, 171, 3, 1363-1375, 2007.

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, 1 Ocak, 2007
Yayın Indexi: 
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: