Aktaş, M., Gökber, B., Akarun, L., "Recognizing Non-Manual Signs in Turkish Sign Language", 2019 Nınth International Conference on Image Processing Theory, Tools and Applications (IPTA), 2019.

Yayın Tarihi: 
Salı, 1 Ocak, 2019
Yayın Indexi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: