Aktaş, Ö., Çeçen, F., “Çöp sızıntı sularının arıtımında aktif karbon ilavesiyle çıkış suyu kalitesinin iyileştirilmesi, ODTÜ 2. Ulusal Çevre Kirliliği Kontrolü Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 187-194, Ankara, 2003.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2003
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: