Aktaş, Ö., Çeçen, F., “Fenol gideriminde aktif karbonun biyo rejenerasyonunun belirlenmesi”, İ.T.Ü. 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 35-42, İstanbul, 2006.

Yayın Tarihi: 
Pazar, 1 Ocak, 2006
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: