Aktuğ, B., Parmaksız, E., Kurt, M., Lenk, O., Kılıçoğlu, A., Gürdal, M.A., Özdemir, S., “Deformation of Central Anatolia: GPS implications”, Journal of Geodynamics, 67, 78-96, 2013.

Yayın Tarihi: 
Salı, 1 Ocak, 2013
Yayın Indexi: 
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: