Alakavuk, E.D., “Hizmet kalitesi değerlendirme ölçeği: SERVQUAL”, Hizmet Kalitesi: Kavramlar, Yaklaşımlar ve Uygulamalar, Ş. Gümüşoğlu, I. Pirnar, P. Akan (Derleyenler), 330-342, Detay Yayıncılık, İstanbul, 2007.

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, 1 Ocak, 2007
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: