Alper, T., Akarsubaşı, N., Ayman-Öz, İnce, O., Kırdar, B., Kasapgil–İnce, B., “İlaç atıksularını arıtan tam karışımlı anaerobik bir reaktörde metan arkeyal kompozisyonun değişiminin DGGE yöntemi ile belirlenmesi”, 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul, 2006.

Yayın Tarihi: 
Pazar, 1 Ocak, 2006
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: