Alshaer, H., Gülçür, H.Ö., Koçak, İ., “P-Vocad: Ses yanlış ve bozuk kullanımının tanılanması ve izlenmesi için özgün taşınabilir bir cihaz”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı (BİYOMUT 2004), H.Ö. Gülçür, Y. İstefanopulos (Derleyenler), İstanbul, 2004.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2004
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: