Anadolu’nun Kadim Buğdaylarıyla 21. Yüzyıla: Anadolu'da Yetiştirilen Einkorn ve Emer Buğdaylarının İklim Değişikliğine Uyumunun ve Genetik Erozyonunun Çok Disiplinli Bir Yaklaşımla Değerlendirilmesi ve Yerinde Koruma Stratejisinin Geliştirilmesi

Kodu: 
15Y00R4
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2015
Durumu: 
Sonuçlandı