Ansal, A., Tönük, G., Demircioğlu, M., Bayraklı, Y., Şeşetyan, K., Erdik, M., “Ground motion parameters for vulnerability assessment”, Proceedings of the First European Conference on Earthquake Engineering and Sismology, Paper Number: 1790, Cenevre, İsviçre, 2006. CD

Yayın Tarihi: 
Pazar, 1 Ocak, 2006
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: