Antimikrobiyel Peptit İlaçlarının Tasarımı İçin Deneysel ve Moleküler Modelleme Çalışmaları [Experimental and Molecular Modelling Studies to Aid in the Design of Antimicrobial Peptide Drugs (prodrugs)]

Kodu: 
06A501
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2006
Durumu: 
Sonuçlandı