Araç Simülatör Ortamında Sürücü Performansının Elektroensefalografik ve Psikofizyolojik Yöntemlerle İncelenmesi

Kodu: 
03X0102
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2003
Durumu: 
Sonuçlandı