Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birim Yayın Türü İndeksi Tarihiazalan sırada
Uysal, Z., “Asır Sonunda Bir Pygmalion Temsili: Halit Ziya Uşaklıgil’in “Sevda-yı Seng” Öyküsü”, Siyah Endişe: Bir Asır Sonu Anlatısı Olarak Halit Ziya Uşaklıgil Edebiyatı, D. Aktan Küçük, M. Narcı, M. (Haz.), İstanbul: İletişim Yayınları, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Uysal, Z., Gülsoy, M., “Günümüz Türk Şairlerinde Nâzım Hikmet Etkisi: Bir Sözlü Tarih Projesi”, Şiir Dünyadan İbaret: Yeni Nazım Hikmet Çalışmaları, O. Akyıldız, M. Gülsoy (Haz.), İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Akyıldız, O., Şen, M., “Leyla Erbilden Kalanlar: Yazar Arşivlerinde Çoğalan Sesler ve Öznellik", Monograf, 2019-12: 314- 322, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Büyükkarcı Yılmaz, F., “On Gulistan’s Turkish Retranslations: A Chronological Survey Through Paratextual Data”, Retranslation in Turkey, Ş. Tahir Gürçağlar, Ö. Berk Albachten (Haz.), 11-26, Springer, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Büyükkarcı Yılmaz, F., “Sadi’nin Gülistan ve Bostan’ının Cumhuriyet Döneminde Yapılan Çevirileri ve Yan-Metinlere Yansıyan Çeviri Stratejileri”, Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları, Festschrift in Honor of Saliha Paker, Part II. 383-396, Cambridge Mass.: Harvard Üniversitesi, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Kara, H., “Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Savaş Eleştirisi: Huzur'da Savaş, Istırap ve Birey", Dil ve  Edebiyat Araştırmaları (DEA), 20: 13-46. Güz 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Kara, H., “Crime in the Old Capital: Historic Istanbul in Ahmet Ümit's A Memento for Istanbul", Turkish Studies: Language and Literature 14.3: 1235-1251, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Kara, H., “Milletleşme Dönemi Şairinin İcadı: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Yahya Kemal Monografisi”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 59.2: 1-26, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Köroğlu, E., “Bellekte Süren Savaş: Cihan Harbi’nin Mütareke’den Erken Cumhuriyete Türk Edebiyatında Temsili”, Toplumsal Tarih, 302, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Köroğlu, E., “Bu Vatan Kimin? Resul Hamzatov’un Benim Dağıstanım’ı, Bizim Vatanımız, Hepimizin Dağıstanı”, Mızağe Dergi, 6, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Köroğlu, E., “Küçük Ağa Hain Çerkes'e Karşı: Müslümanlık Sözleşmesi'nden Türklük Sözleşmesi'ne Geçişte Bir Tezli Roman Kahramanı Olarak Çerkes Ethem'in İşlevi”, Mızağe Dergi, 5, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Köroğlu, E., “Tarihi Yapan Bireyleri Seçemeyenler İçin Bir Kılavuz: Yaşam Anlatılarının Önemi ve Bunu Vurgulamanın Yolları”, Toplumsal Tarih, 309, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Oktay Uslu, Z., “The Şaṭḥiyye of Yūnus Emre and Ḳayġusuz Abdāl: The Creation of a Vernacular Islamic Tradition in Turkish”, Turcica, 50: 9-52, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Dicle, E., “Küçüklüğümden Beri Tiyatro İptilası ile Aşılanmış Olduğumdan…“,Halit Ziya’nın Tiyatro ile İştigali, Siyah Endişe, Bir Asır Sonu Anlatısı Olarak Halit Ziya Uşaklıgil Anlatısı, 247-278, İstanbul: İletişim Yayınları, 2019. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Kitap Bölümü 2019
Dicle, E., “Kadınların Savaşı’ndan Kadınların İsyanı’na Uzanan Çağrı: Barış“, Şiir Dünyadan İbaret, Nâzım Hikmet Üzerine Yeni Çalışmalar, 116-154, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2019. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Kitap Bölümü 2019
Bulut, H., “Mai ve Siyah: Bir Edebiyat alanı İnşası ya da Kurmacanın İçinden Kurmacanın Dışına Yansıyanlar", Siyah Endişe, Bir Asır Sonu Anlatısı Olarak Halit Ziya Uşaklıgil Edebiyatı”, Aktan Küçük, D., Narcı, M. (Eds.), İstanbul: İletişim Yayınları, 2019. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2019
Dicle, E., “Sık Sık Fadeyev’in İntiharını Düşünüyorum / Aleksandr Fadeyev ve Nâzım Hikmet Dostluğunun Söyledikleri“, Nâzım Hikmet’le Karşılaşmalar, Nâzım Hikmet Kültür, Sanat ve Araştırma Vakfı, İstanbul, 2019. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Konferans Bildirisi 2019
Dicle, E., “The (Un)Changing Matters of Citizenship in Theatre and Cinema Adaptations on the novel Murtaza“, 8. International Conference on Narrative Language Studies, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2019. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Konferans Bildirisi 2019
Dicle, E., “Konaklarda, Balolarda, Sokaklarda / Farklı İdeolojiler, Aynı Kadınlar“, Edebiyat ve Siyaset Sempozyumu, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, 2019. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Konferans Bildirisi 2019
Elgin, C., “Kayıt Dışı Ekonomi Nedir?", Hayatın İçindeki İktisat, E. Aydınonat, B. Urhan (Eds.), İletişim Yayınları, 2019. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Elgin, C., “Kayıt Dışılığın Ölçümü ve Etkileri", Hayatın İçindeki İktisat, E. Aydınonat, B. Urhan (Eds.), İletişim Yayınları, 2019. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Gürdal, M.Y., “Suçlamanın İktisadı", Hayatın İçindeki İktisat, E. Aydınonat, B. Urhan (Eds.), İletişim Yayınları, 2019. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Karaman, K., Yıldırım-Karaman, S. “Anchoring of Inflation Expectations in Turkey Between 2013 and 2018”, Current Issues in Turkish Economy, Peterlang, 2019. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Özkaynak, B., “Environmental Justice, Climate Justice and the Green Economy”, Handbook of Green Economy, S. Acar, E. Yeldan, E., (Eds.), 93-111,Elsevier, 2019. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Torul, O., “A Computational Investigation of the Cash-in-Advance Model: a Global Approximation Technique via Chebyshev Polynomials”, Research & Reviews in Social, Human and Administrative Sciences, 7-20, 2019. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Torul, O.,“A Computational Investigation of the Neoclassical Growth Model via Value Function Iteration”, Research & Reviews in Social, Human and Administrative Sciences, 265-276, 2019. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Torul, O.,“On Health Expenditure and Income Inequality”, Multidimensional Perspectives and Global Analysis of Universal Health Coverage, 2019. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Turhan, E., Özkaynak, B., Aydın, C.I., “Coal, Ash, and Other Tales: The making and remaking of the anti-coal movement in Aliağa, Turkey”, Transforming Socio-Natures in Turkey: Landscapes, State and Environmental Movements, Routledge Environmental Humanities Series, E. Turhan, O. İnal, (Eds.), 166-186, 2019. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Göncü, A., Karahan, M.O., Kuzubaş, T.U., “Forecasting Daily Residential Natural Gas Consumption: a Dynamic Temperature Modelling Approach”, Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies, 2019. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2019
Karapınar, B., Özertan, G., “Yield Implications of Date and Cultivar Adaptation to Wheat Phenological Shifts: A Survey of Farmers in Turkey”, Climatic Change, 2019. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2019
Kuzubaş, T.U., Saltoğlu, B., Sert, A., Yüksel, A.,"Performance Evaluation of the Turkish Pension Fund System", Journal of Capital Markets Studies, 3, 18-33, 2019. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2019
Aygün, O., “Matching with Generalized Lexicographic Choice Rules”, CEE 2019 Annual Conference: Economics of Matching, İstanbul, 2019. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Aygün, O., “Preserving Priorities in the Case of the Re-Placement of Medical Residents in Turkey”, Conference on Economic Design, Budapest, Hungary, 2019. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Elgin, C., "Informality, Inequality and Feminization of Labor", Levy Economics Institute Gender and Macroeconomics Workshop, New York, 2019. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Elgin, C., "Shadow Economy Around the World: Evidence from Metropolitan Areas", Annual Meeting of the Eastern Economic Association, New York, 2019. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Gürdal, M.Y., “Norm Compliance, Enforcement, and the Survival of Redistributive Institutions", Maastricht Behavioral and Experimental Economics Symposium (M-BEES) and Maastricht Behavioral Economic Policy Symposium (M-BEPS) Maastricht, Hollanda, 2019. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Kaçamak, A. Y., “Tax Evasion with Somewhat Honest Taxpayers", U-Taxi Invitational, Utah, SLC, ABD, 2019. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Koyuncu, M., Yörük, E., Gürel, B., “Hindistan'da Ayaklanmalarla Mücadele Aracı Olarak Sosyal Yardım”, 16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara: Boyut Yayaınları, 2019. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Topbaş, Y., Zenginobuz, Ü. ,“Horizontal Coordination and Transparency of Information”, Annual Meeting of the Assocaiton of Public Ecpnpmic Theory, Strasbourg, 2019. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Torul, O., “Does Relative Intergenerational Educational Mobility Track Absolute Intergenerational Educational Mobility?”, Migration, Mobility and Social Welfare in the context of Euro-Atlantic Integration Conference, Üsküp, Makedonya, 2019. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Torul, O., “Does Relative Intergenerational Educational Mobility Track Absolute Intergenerational Educational Mobility?” GLOBE Global Conference on Business and Economics, İstanbul, 2019. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Torul, O., “On Recent Advances in New Political Economy”, II. International Congress of Business Economics and Marketing IBEMS, Istanbul, 2019. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Akküçük, U. (Ed.), "Ethical and Sustainable Supply Chain Management in a Global Context”,1-352, Hershey PA: IGI Global, 2019. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kitap 2019
Akküçük, U., "The Circular Economy and Its Implications on Sustainability and the Green Supply Chain”, 1-327, Hershey, PA: IGI Global, 2019. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kitap 2019
Kozlu, C., Karaca, H.S.,” Uluslararası Pazarlama: Dijitalleşen Dünyaya Yeni Yaklaşımlar”, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2019. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kitap 2019
Öz, Ö., "The Competitive Advantage of Nations: The Case of Turkey: Assessing Porter's Framework for National Advantage”, Routledge 2019. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kitap 2019
Köseoğlu B., Okay N., “Impact of Leverage on the Soundness of Turkish Banking System", Book Chapter, in: Current Debates in Finance & Econometrics: Current Debates in Social Sciences Series, IJOPEC, O. Gönüllü, H. Yıldız (Eds.), 19:71-81, 2019. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Akküçük, U., Çelik S.T.,” Governance as a Bridge to Sustainability”, Ethical and Sustainable Supply Chain Management in a Global Context, U. Akkçük, (Ed.), 86-98, Hershey, PA: IGI Global, 2019. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Akküçük, U., Balkaya S.,” Current Use and Attitude Towards Learning Management Systems (LMS) in Turkish Universities”, Ethical and Sustainable Supply Chain Management in a Global Context, U. Akkçük, (Ed.), 278-288, Hershey, PA: IGI Global, 2019. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Akküçük,, U., Ata S.,” Clustering Tourists Based on Reason for Destination Choice: Case of Izmir”, Ethical and Sustainable Supply Chain Management in a Global Context, U. Akkçük, (Ed.), 289-303, Hershey, PA: IGI Global, 2019. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Ahlatçıoğlu, A., Okay, N., “Post-Earnings Announcement Drift: Evidence from Turkey”, Borsa Istanbul Review, 2019. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2019
Ahlatçıoğlu, A., Okay, N., “A Longitudinal Analysis for informativeness of Earnings Announcements in Borsa Istanbul", Journal of Capital Markets Studies, 3(2), 179-187, 2019. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2019
Gencer, Y.G., Akküçük, U., “Measuring Aftersales Productivity by Multi attribute Decision Making Methods: An Application in The Automotive Sector“, International Journal of Advanced and Applied Sciences, 5, 9, 88-95, 2018, 2019. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2019
Arısan, B., “Kurumsal Kaynak Planlama Uygulamalarının Entegrasyon Süreçlerinin Verimliliğe ve Algılanan Marka Değerine Etkileri”, PPAD Pazarlama Kongresi (MMRA Marketing Congress), 2019. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Arısan, B., “The Evolution of Content Creation of Turkish Beauty Vloggers: The Effects of Followers, Companies and American Beauty Vloggers”, NA28th Annual CIMaR Conference Consortium for International Marketing Research, 2019. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Cevheroglu M.G., Karahan C.C., “Ambiguity, High-Frequency Data and Asset Prices”,International Conference on Business and Finance Ho Chi Minh City, Vietnam, 2019. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
France, S., Akküçük, U., "A Review, Framework and Rtoolkit for Exploring”, Evaluating, and Comparing Visualizations, 2019. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Karahan C.C., “Comovement of Time-Varying Equity Risk Premia in International Markets", RSEP International Conferences on Social Issues and Economic Studies - 10th RSEP Bangkok, Tayland, 2019. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Kuzgun, E., Asugman, G.,”a Conversation of Resources Theory: Interpretation of the After-sales Service Interactions”, QUIS 16, The International Research Symposium on Advancing Service Research and Practice, Karlstad, Sweden, 2019. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Öz, Ö., Özkaracalar, K.,”at the Nexus of Cinema, City and  Memory: The Case of Istanbul’s Historical Emek Movie Theatre”, RGS-IBG Annual International Conference 2019, London, 2019. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Eder, M., Öz, Ö., “Rethinking Cosmopolitanism and Spatial Justice: Demands, Cries and Whispers from Istanbul’s Beyoğlu Neighborhood.”, RGS-IBG Annual International Conference 2019 London, UK, 019. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Arat, Y., Pamuk. Ş.,” Turkey Between Democracy and Authoritarianism.”, Cambridge University Press, 2019. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kitap 2019
Topçu, S., Kibaroğlu, A., Kadirbeyoğlu, Z., “Turkey”, Irrigation in the Mediterranean: Technologies, Institutions and Policies, F. Molle, C. Sanchis-Ibor, L. Llorenc Avella-Reus (Eds.), Springer Nature Switzerland AG. 22: 185-212, 2019. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Kadirbeyoğlu, Z., Bakan, R., “Küresel Sermaye, Yerel Direnişler: Ekolojik Hareketlerde Kadınların Vatandaşlık Talebi”, Doğa ve Kadın: Ekolojik Dönüşümde Feminist Tartışmalar, E. Değirmenci (Haz.), Derlem Yayınları, 2019. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Arslanalp, M., “Law and Protest Control in Turkey (2007-2018)”, Mobilization Annual Conference: Protest and Repression in Illiberal Democracies, San Diego, ABD, 2019. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Kadirbeyoğlu, Z., Saydam, A., “Gıda ile Farklı Bir İlişkilenme Mümkün: Müşterekleştirme Pratiği Olarak BÜKoop Deneyimi”, Beyond İstanbul: Mekanda Adalet ve Müşterekler, 6: 144-149, 2019. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2019
Arat, Y., “Feminist Movement and the Women of the Gezi Park”, The European Conference on Politics and Gender, Amsterdam, 2019. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Eder, M., Öz, Ö.,” Rethinking cosmopolitanism and spatial justice: Demands, cries and whispers from Istanbul’s Beyoğlu neighborhood”, RGS-IBG Annual International Conference 2019, London, UK, 2019. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Kadirbeyoglu, Z., “Migration and Citizenship Law in the Northern Mediterranean: a Comparative Analysis”, 4th International Conference on Public Policy 2019 (ICPPA - Montréal 2019), Concordia University, Montreal (Quebec/Canada), 2019. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Kadirbeyoglu, Z., “Migration and Citizenship Law in the Northern Mediterranean: a Comparative Analysis”, Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities (ASN), New York, USA, 2019. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Kadirbeyoglu, Z., Konya, N., “Alternative Food Initiatives for Environmental Justice”, International Conference on Critical Geography - ICCG 2019, Athens, Greece, 2019. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Kaynak, M.S., Çavdar Sideris, A.,”When Does the Time Slow Down for the Therapist?”, 5th Joint European & UK SPR Chapters Conference, Krakow, Poland, 2019. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Kaynak, M.S., Dedeoğlu, Ç., Dedeoğlu, C.,” Religion and Resilience in the Post-Secular Refugee Settings.”, Unpacking the Challenges and Possibilities for Migration Governance Conference, Cambridge, UK, 2019. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Salah, A.A., Karpov, A., Potapova, R. (eds.), “Speech and Computer” 21st International Conference, SPECOM 2019, LNAI 11658, Springer International Publishing, 2019. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Kitap 2019
Salah, A.A., Pentland, A., Lepri, B., Letouze, E., de Montjoye, Y.A., Dong, X., Vinck P. (Eds.), “Guide to Mobile Data Analytics in Refugee Scenarios” Springer International Publishing, 2019. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Kitap 2019
Baktır, A.C., Sönmez, Ç., Ersoy, C., Özgövde, A., Varghese, B.,“Addressing the Challenges in Federating Edge Resources”, in Fog and Edge Computing: Principles and Paradigms, Wiley Series on Parallel and Distributed Computing Series, John Wiley & Sons, 2019. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Özyılmaz K.R., Yurdakul A., “IoT Blockchain Integration: A Security Perspective”, in Security Analytics for Internet of Everything, CRC Press, Taylor & Francis Group, USA, 2019. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Salah, A.A., Altuncu, M.T., Balcısoy, S., Frydenlund, E., Mamei, M., Akyol, M.A., Arslanlı, K.Y., Bensason, I., Boshuijzen-van Burken, C., Bosetti, P., Boy, J., Bozcağa, T., Cilasun, S.M., Işık, O., Kalaycıoğlu, S., Kaptaner, A.S., Kayı, I., Kılıç, O.O., Kjamili, B., Küçükali, H., Martin, A., Lippi, M., Pancotto, F., Roads, D., Sevencan, N., Sezgin, E., Sole, A., Sterly, H., Sürer, E., Taşkaya Temizel, T., Tümen, S., Ulutürk, I., “Policy Implications of the D4R Challenge”, Guide to Mobile Data Analytics in Refugee Scenarios, A.A. Salah et al. (Eds) Springer International Publishing, 2019. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Salah, A.A., Kaya, H., Gürpınar, F., “Video-Based Emotion Recognition in the Wild,” X. Alameda-Pineda, E. Ricci, N. Sebe (eds.), Multimodal Behavior Analysis in the Wild, Academic Press, 369-386, 2019. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Salah, A.A., Pentland, A., Lepri, B., Letouze, E., de Montjoye, Y.A., Dong, X., Dağdelen, O., Vinck, P., “Introduction to the Data for Refugees Challenge on Mobility of Syrian Refugees in Turkey”, Guide to Mobile Data Analytics in Refugee Scenarios, A.A. Salah et al. (Eds) Springer International Publishing, 2019. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Vinck, P., Pham, P.N., Salah, A.A., “'Do no harm' in the age of Big Data: Data, ethics, and the refugees”, Guide to Mobile Data Analytics in Refugee Scenarios, A.A. Salah et al. (Eds), Springer International Publishing, 2019. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Gökbudak, F., Akdeniz, B.C., Tuğcu, T., Pusane, A.E., “Spatial Receptor allocation for a multiple access hub in nanonetworks”, IEEE Transactions on Molecular, Biological and Multi-Scale Communication, 2019. Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2019
Özyurt, M., Yılmaz, H.B., Tuğcu, T., “MAPLE: Mixed Path Calculation In Tile-Based 3D Maps”, IEEE Communication Letters, 2019. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2019
Açan, F., Gür, G., Alagöz, F., “Reactive Controller Assignment for Failure Resilience in Software Defined Networks”, IEEE 20th Asia-Pacific Network Operations and Management Symposium (APNOMS), Matsue, Japan, 2019. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Akdağ Salah, A.A., Ocak, M., Kaya, H., Kavcar, E., Salah, A.A., “Hidden in a Breath: Tracing the Breathing Patterns of Survivors of Traumatic Events”, Digital Humanities, Utrecht, 2019. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Akdemir, A., Güngör, T., “A Detailed Analysis and Improvement of Feature-based Named Entity Recognition for Turkish”, 21st International Conference on Speech and Computer (SPECOM 2019)-LNAI (Lecture Notes in Artificial Intelligence), Springer, Istanbul, 2019. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Akdemir, A., Güngör, T., “Joint Learning of Named Entity Recognition and Dependency Parsing using Separate Datasets”, 16th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics (CICLing 2019), A. Gelbukh, La Rochelle (Eds.), France, 2019. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Aksoy, R.D., Yılmaz, H.B., Kuran, M.S., Wipat, A., Pusane, A.E., Mısırlı, G., Tuğcu, T., “Receiver Design Using Genetic Circuits in Molecular Communication” Proceedings of 4th Workshop on Molecular Communications, Linz, Austria, 2019. Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Arıcı, M.M., Enişer, H.F., Şen, A., “Derin Öğrenme Modellerinde İzge Tabanlı Hata Konumlandırma”, UYMS, 2019. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Arıkan, U., Güngör, O., Üsküdarlı S., “Detecting Clitics Related Orthographic Errors in Turkish”, Recent Advances in Natural Language Processing 2019, Varna Bulgaria, 2019. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Aydın, C.R., Güngör, T., Erkan, A., “Generating Word and Document Embeddings for Sentiment Analysis”, 16th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics (CICLing 2019), A. Gelbukh, La Rochelle (Eds.), France, 2019. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Başgöl, H., Uğur, E., “Zaman Algısına İlişkin Hesaplamalı Modeller ve Bilişsel Robotbilim Modelleri”, Türkiye Robotbilim Konferansı (Turkish Robotics Conference), 2019. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Berk, G., Erden, B., Güngör, T., “Representing Overlaps in Sequence Labeling Tasks with a Novel Tagging Scheme: bigappy-unicrossy”, 16th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics (CICLing 2019), A. Gelbukh, La Rochelle (Eds,), France, 2019. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Buz, B., Güngör, T., “Developing a Statistical Turkish Sign Language Translation System for Primary School Students”, International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA 2019), IEEE, Sofia, Bulgaria, 2019. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Çelik, A., Gürsoy, M.C., Başar, E., Pusane, A.E., Tuğcu, T., “A Low-Complexity Solution to Angular Misalignments in Molecular Index Modulation”, IEEE 30th Annual International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC), İstanbul, 2019. Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Enişer, H.F., Gerasimou, S., Şen, A., “DeepFault: Fault Localization For Deep Neural Networks”, International Conference on Fundamental Approaches to Software Engineering (FASE), 2019. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Erdem, N.S., Tuna, C., Ersoy, C., “Gait Analysis Using Smartwatches” IEEE PIMRC Workshop: IoT for Healthcare, Istanbul, 2019. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Gül, A., Şen, A., “Solidity Dili için Statik Analiz Aracı”, UYMS, 2019. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Gürsoy, M.C., Yılmaz, H.B., Pusane, A.E., Tuğcu, T., “Performance Enhancement of Diffusive Molecular Çommunications with an Apertured Plane”, Proceedings of 4th Workshop on Molecular Communications, Linz, Austria, 2019. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
İlter, M.E., Özgür, A., Akarun, L., “Identifying İmage Related Sentences in News Articles”, 27th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU2019), 2019. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Konferans Bildirisi 2019

Sayfalar