Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birim Yayın Türü İndeksi Tarihiazalan sırada
Devlet Kılıçkap, B., Vardar, B., Güçlü, B., "Kolinerjik İlaçların Arka Ayak Bölgesini Temsil Eden Sıçan S1 Korteksindeki Nöronların Vibrotaktil Yanıtlarına Etkis"i, sözlü sunum, abstract ve program eklendi, 2020. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Diğer 2020
Öztürk, S,, Devecioğlu, İ., Güçlü, B,, "Comparison of a Bayesian Network Model with Supervised Learning Algorithms for the Prediction of Behavioral Responses Based on Multi-electrode Spike Recordings from Rat Sensorimotor Cortex", poster, abstract ve katılım belgesi eklendi, 2020. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Diğer 2020
Tuğcu, G., Önlü, S., Aydın, A,, Saçan, M.T,, "Chapter 13. Read-Across For Regulatory Ecotoxıcology", Kunal Roy, Ecotoxicological QSARs, Springer Protocols, 2020. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2020
Emadian, S,, Kuzulcan, M., Küçüker, M.A., Demirel, B., Onay, T.T​​​​​., "Enzymatic Pretreatment of Chicken Manure for Improved Biogas Yield. "​​​​​, Naddeo V et al​​​​​, Frontiers in Water Energy Nexus Nature Based Solutions, Advanced Technologies and Best Practices for Environmental Sustainability​​​​​, Springer​​​​​, 2020​​.​ Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2020
Altınbağ, R.C., Ertekin. E., Tezel. U., "Complete Genome Sequence of Pseudomonas sp. Strain BIOMIG1BAC", Which Mineralizes Benzalkonium Chloride Disinfectants, Microbiology Resource Announcements, 9, 20, 2020. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2020
Yılmaz, H.O., "Kuzey Anadolu Fayı İznik-Gemlik Segmentlerindeki Yerkabuğu Hareketlerinin GNSS Ölçmeleri ile İncelenmesi", Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20, 3, 479 - 486, 2020. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2020
Yılmaz, V., Willis, P., "Challenges to a Rights-Based Approach in Sexual Health Policy: A Comparative Study of Turkey and England" , Societies, 10, 2, 33, 2020. Sosyal Politika Forumu Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale 2020
Dicle, E., (Telif)​​​​​, Ben Yüz Çiçekten Yanayım​​​​​, İmge Kitabevi Yayınları​​​​​, Ankara​​​​​, 2020​​​.​​​​​ Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Kitap 2020
Şen Akbulut, M., “Eğitimde Dijital Teknolojiler”, Ünsal, H., (Ed.), Eğitime Giriş, 505 -524, Nobel Yayıncılık, 2020. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Namdar, B., Şen Akbulut, M., “Teknoloji Destekli Argümantasyon”, Artun, H., Aydın Günbatar, S., Günbatar M. S. (Ed.), Fen Öğretiminde Teknoloji Eğilimleri, 237 -262, Pegem Akademi, 2020. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Atadil Kuzucu, E., Karta,l G., “Technology and Content Integration for English Language Learners in a Vocational High School”, Journal of Computer and Education Research, 88 (15), 114-135, https://dx.doi.org/10.18009/jcer.656133, 2020. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Şen Akbulut, M., Hill J., “Case-Based Pedagogy for Teacher Education: An Instructional Model” Contemporary Educational Technology,12 (2), ep287, https://doi.org/10.30935/cedtech/8937, 2020. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Umutlu, D., Akpınar, Y., “Effects of Different Video Modalities on Writing Achievement in Flipped English Classes”, Contemporary Educational Technology, 12, 2, 270-285, https://doi.org/10.30935/cedtech/7993, 2020. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Umutlu, D., Kim, C.M., “Design Guidelines for Scaffolding Pre‐service teachers’ Reflection‐in‐action Toward Culturally Responsive Teaching”, Reflective Practice, 21 (5), 587-603, https://dx.doi.org/10.1080/14623943.2020.1779049, 2020. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Kim, C., Belland, B.R., Umutlu, D., “Epistemological Pluralism for Diversifying Preservice Early Childhood Teachers’ Programming Experience”, American Educational Research Association (AERA) Conference, (17.04.2020 -21.04.2020), San Francisco, Ca, 2020. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2020
Umutlu, D., Kim, C., “İreflectnow Scaffolding for Preservice Teachers Xx Reflection in Action for Culturally Responsive Teaching,” American Educational Research Association (Aera) Conference, (17.04.2020 -21.04.2020), San Francisco, Ca, 2020. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2020
Ertürk Kılıç, B., Seggie, F.N., “Rekabetçi Değerler liderliği”, Yılmaz, K., (Ed.), Liderlik: Kuram-Araştırma-Uygulama, 1, Pegem Akademi, 2020. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Börkan, B., “t İstatistiği ile Hipotez Testi “, Orcan F., (Ed.), Sosyal Bilimlerde İstatistik Excel ve Spss Uygulamaları, 288, Anı Yayıncılık, 2020. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Börkan, B., “Classroom Assessment of L2 Cultural Knowledge”, Bektaş Çetinkaya Y. (Ed.), Intercultural Competence in ELT, 1Peter Lang, 2020. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Çalıkoğlu, A., Seggie, F.N., Uslu, B., “The Teaching and Research Nexus in Turkish Academia: Lessons From an International Survey”, Higher Education Forum, 115-133, 2020. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2020
Gürsel Bilgin, G., “ Dialogue in Peace Education Theory and Practice” Educational Practice and Theory, 42(1), 27-46, 2020. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2020
Gürsel Bilgin, G., “Critical Discourse Analysis: An Effective Tool for Critical Peace Education Informed by Freirean Dialogue”, Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15 (2) 25-40, 2020. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2020
Gürsel Bilgin, G., “Freirean Dialogue: An Effective Pedagogy for Critical Peace Education”, Journal of Theory and Practice in Education, 16 (2), 139-149, 2020. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2020
Gürsel Bilgin, G., Freirean Dialogue for Peace Education: A Promising Pedagogy for Grassroots Peace in the Middle East” Mediterranean Journal of Educational Research, 14 (34) 84-105, 4-105, 2020. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2020
Şenay, H.H., Şengül, M., Seggie, F.N., “Türkiye’de Yükseköğretim Çalışmaları: Eğilimler ve Öneriler”, Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 1-13,2020. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2020
Yolak, R.S., Akmehmet Şekerler, S., Kızıltepe, F.Z., Seggie, F.N., “Teacher Attitudes and Influence on Student Academic Lives: Perceptions of High School Students”, Learning and Teaching, 9 (1), 25-44, 2020. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2020
Caner, H.A., Bayhan ., Aratemur Çimen, C., “Critical Analysis of Secondary Education Placement Policies in Turkey: Intentions and Outcomes”, 15th. Annual Education and Development Congress 2020, (15.03.2020 ), 2020. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Bildiri 2020
Adagideli, F.H., Ader, N.E., “Okul Öncesi Dönemde Üstbiliş ve Özdüzenleme: Değerlendirme, Öğretim ve Beceriler”, Sakız, G. (Ed.), 1. Özdüzenleme Öğrenmeden Öğretime Özdüzenleme Davranışlarının Gelişimi Stratejiler ve Öneriler, 128 -152, Nobel, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Ader, N. E., “Akademik Özdüzenlemede Strateji Gelişimi”, Sakız, G. (Ed.), Özdüzenleme Öğrenmeden Öğretime Özdüzenleme Davranışlarının Gelişimi Stratejiler ve Öneriler, 53 -79, Nobel,2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Akaygün, S., “Kimyasal Kirlilik ve Önleme Teknolojileri”, Ayvacı H. Ş., Çepni S. (Eds.), Bilimin Teknolojideki Uygulamaları, 295 -330, Pegem Akademi, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Akaygün, S., “Nanoteknolojinin Hayatımızdaki ve Fen Eğitimindeki Yeri”, Artun H., Aydın Günbatar S., Günbatar M.S. (Eds.), Fen Eğitiminde Teknoloji Eğilimler, 291 -328, Pegem Akademi, 2020 Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Aslan Tutak, F., “Matematik Eğitiminde Disiplinlerarası Etkinlikler ve STEM Eğitimi” Dede, Y. Doğan, M. F. Aslan-Tutak, F., (Eds.), Matematik Eğitiminde Etkinlikler ve Uygulamaları, 97 -123, PEGEM Akademi, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Dede, Y., Doğan, M.F., Aslan Tutak, F.,“Matematik Eğitiminde Etkinliklere Genel Bakış”, Dede, Y., Doğan, M. F., Aslan-Tutak, F. (Eds.), Matematik Eğitiminde Etkinlikler ve Uygulamaları, 3 -16, PEGEM Akademi, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Erduran, S, Kaya, E., Cullinane, A. İmren, O., Kaya, S., “Practical Learning Resources and Teacher Education Strategies for Understanding Nature of Science”, McComas, W. (Ed.), Nature of Science in Science Instruction: Rationales and Strategies, 377 -397, Springer, 2020 Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Erduran, S., Kaya, E., Avraamidou, L., “Does Research on Nature of Science and Social Justice Intersect? Exploring Theoretical and Practical Convergence for Science Education”, Yacoubian, H., Hansson, L. (Eds.), Nature of Science for Social Justice, 97 -113, Springer, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Güven, D., Muğaloğlu, E.Z., “Sosyobilimsel Konularla Fen Öğretimi ve Değerlendirme”, Genç M. (Ed.), Kuramdan Uygulamaya Sosyo-Bilimsel Konular, 45 -68, Nobel,2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Muğaloğlu, E.Z., Güven, D., “Fen Eğitiminin Türkiye ve Dünyadaki Tarihsel Gelişimi”, Öztuna-Kaplan A. (Ed.), Fen Öğretimi, 141 -160, 139 -157, Nobel, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Karagöz Akar, G., Matematiğin Temelleri, Kaçar, A. (Ed.), 471, Pegem Akademi, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Akbayrak, M., Kaya, E., “Fifth-grade Students’ Understanding of Social-institutional Aspects of Science”, International Journal of Science Education, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Akgün, S., Kaya, E., “How Do University Students Perceive the Nature of Science?” Science & Education, 29, 299-330, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Belin, M., ”Uzun Bölme İşleminin Denk Kesirler Yoluyla Anlamlandırılması”, Apsistek, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Belin, M., Karagöz Akar, G., “Exploring Real Numbers as Rational Number Sequences With Prospective MathematicsTeachers” Mathematics Teacher Educator, 9, 1, 63–87, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Ceyhan Maclellan, G.D., Muğaloğlu, E.Z., “The Role of Cognitive Behavioral and Personal Variables of Pre Service Teachers Plausibility Perceptions About Global Climate Change,” Research in Science &Amp; Technological Education, 38, 2, 131–145, Apr. 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Ceyhan Maclellan, G.D., Tillotson J., “Early-year Undergraduate Researchers’ Reflections on the Values and Perceived Costs of Their Research Experience”, International Journal of STEM Education, 7 (1), 1–19, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Ceyhan Maclellan, G.D., Tillotson, J., “Mentoring Structures and the Types of Support Provided to Early-Year Undergraduate Researchers”, CBE-Life Sciences Education, 19, 3, 1–14, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Doğan, N., Han Tosunoğlu, Ç., Özer, F., Akkan, B., “Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Sorgulama Görüşleri: Cinsiyet, Sınıf Düzeyi veOkul Türü Değişkenlerinin İncelenmesi”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 49, 162-189, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Erbilgin, E., Arıkan, S., “Using Lesson Study to Support Preservice Elementary Teachers’ Learning to Teach Mathematics”, Mathematics Teacher Education and Development, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Karadağ, Z., Karagöz Akar, G., “ El Sanatları ve Matematik: Cebir Dünyasına Bakış”, Boğaziçi Üniversites Dergisi, 37, 2, 123–146, 2020 Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Öztekin, E., Özer, F., Belin, M., Böyüksolak, A., Ertaş, F.G., Mutlu Gülbak, G., Pesen, M., Şeker, V., Türkmen, C.E., “Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlileri Perspektifinden Fakültenin Araştırma Potansiyeli:Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Durumu”, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 2, 107–122, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Yerdelen Damar, S., Korur, F., Sağlam, H., “ Matematik ve Fen Derslerine Katılım Ölçeğinin Fizik Dersi Bağlamında Türkçeye Uyarlanması” Turkish Journal of Educational Studies, 7,.2, 1–15, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Belin, M., “An Investigation of Mathematics Teachers’ Covariational Reasoning and its Reflection to Their Teaching on Functions and Students’ Covariational Reasoning”, Tenth Yerme Summer School, (21.04.2020 -26.04.2020 ), 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2020
Çilekrenkli, A., Okan, B., Kaya, E., “Comparison of İllustrative Cases: Changes in Students’ Understanding and Perceptions of NOS”, VII. International Eurasian Educational Research Congress (10.09.2020), Online, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2020
Erduran, S., Kaya, E., “Epistemic Core of Chemistry in Chemistry Education: Implications for Teacher Education” Australian Science Education Research Association Conference (23.06.2020), Online, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2020
Kaya, E., Çilekrenkli, A., “Towards More Comprehensive and Contextualized Nos Teaching Approaches: Can Rfn İmprove Students’ Understanding of Social-İnstitutional Aspects of Science? “, VII. International Eurasian Educational Research Congress (10.09.2020), Online, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2020
Bayyurt Kerestecioğlu, Y., Yalçın, Ş., “Content-based Instruction” Çelik S. (Ed.), Approaches and Principles in English as a Foreign Language (EFL) Education, 201 -224, Vize-Tek, 2020. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Erduyan, I., “Contemporary Urban Turkey-Turkish in the German-Turkish Classroom” Bayram, F. (Ed.), Studies in Turkish as a Heritage Language, 265 -283, John Benjamins, 2020. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Gürel, A., Uygun, S., “Does the Processing of First Language Compounds Change in Late Bilinguals?”, Schlechtweg, M. (Ed.), The Learnability of Complex Constructions: A Cross-Linguistic Perspective, 63 -89, De Gruyter Mouton, 2020. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Kemaloğlu Er, E., Bayyurt Kerestecioğlu, Y., “Project-Based and ELF-Aware Pre-Service Teacher Education in Turkey: Sample Cases of Discovery, Creativity, Interaction, and Multilingual and Multicultural Diversity”, Gras-Velázquez A. (Ed.), Project-Based Learning in Second Language Acquisition Building Communities of Practice in Higher Education, 82 -97, Routledge,2020. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Minuz, F., Haznedar Keskin, B., Kreeft_Peyton, J., Young Scholten, M., Neokleous, G., Krulatz, A., Farrelly, R. Rui A. (Eds.), Handbook of Research on Cultivating Literacy in Diverse and Multilingual Classrooms: 767, IGI Global, 2020 Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Dinçtopal Deniz, N., “Prosodic Disambiguation of Morphological Ambiguities in Turkish”, Journal of Psycholınguıstıc Research, 49, 1083–1111, 2020 Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Dinçtopal Deniz, N., Fodor, J., “Timing of Syntactic and Rhythmic Effects on Ambiguity Resolution in Turkish: A Phoneme Restoration Study”, Language and Speech, 63, 4, 832–855, 2020. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Durmaz, M., Yiğitoğlu, N., “Reversing the Question: Do Language Teachers Preach What They don’t Do?”, Boğaziçi University Journal of Education, 37, 1, 85–102, 2020. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Erduyan, I., “Multilingual Subjectivity in Linguistic Ethnographic Fieldwork”Türkisch-Deutsche Studien: Jahrbuch 2020, 107–124, 2020. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Erduyan, I., “The Scalar Diversity in the Turkish Heritage Language Classroom”, Linguistic Minorities in Europe, 2020. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
İnal, D., Bayyurt Kerestecioğlu, Y., Bektaş, S., Özturhan, M., “Emergent Multilingualism the linguistic landscape of Istanbul”, World Englishes, 2020 Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Nohl A.M., SomeL, R.N., “Education Policy in Turkey”, Oxford Research Encyclopedia of Education, 2020. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Sebit, S., Yıldız Ersoy, S., “Individual and Collaborative Computerized Mind Mapping as aPre-Writing Strategy: Effects on EFL Students’ Writing”, Journal of Computer and Education Research, 18, 6, 428–452, 2020. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Tuzcu, A., Yalçın, Ş., “The Effects of Task Condition in L2 Oral Performance: Exploring Complexity Measures” Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 37, 1, 25–42, 2020. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Bayyurt Kerestecioğlu, Y., İnal, D., “English as Medium of Instruction in Turkish Higher Education”, Eurıe 2020 (20.02.2020 -22.02.2020 ), 2020. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2020
Öztekin, E., Candan, E., Kurt, Y., Bayyurt Kerestecioğlu, Y., “Student Perspectives on English Medium Instruction: A Case From Turkey” Ilterg, (16.10.2020), 2020. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2020
Yalçın, Ş., “ Fifty Plus Years of Foreign Language Aptitude: Looking Back and Moving Froward” International Conference on Research in Applied Linguistics (25.10.2020 ), 2020. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2020
Bulamur, A.N., Metaforr: Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü&Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ortak Yayını. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Akkoyun Kayışçı, B., “Intersections, Interventions, and Utopian Pessimism in Son Ada” Environment and Fiction: Critical Readings, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang, 2020. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Akkoyun Kayışçı, B., “Urban Encounters with Nature and the Search for Equality in the Webs of the City: Tropic of Orange by Karen Tei Yamashita” Journal of Narrative and Language Studies, 8.15, 2020. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Bulamur, A. N., “Angry Wives in Elizabeth Cary’s The Tragedy of Mariam: The Fair Queen of Jewry”, Metaphor: Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü & Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ortak Yayını.2019.1: 17-33, 2020. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Levi, M., “Modern Sonnet and the Plain Style”, Sonnets from the American Symposium, John Hopkins University [covid sebebiyle zoom üzerinden], 1-3 Ekim 2020. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2020
Çağlayan, E., Demirbaş, O.O., Özkaya, A.B., Şahin, M.i “Evidence-Based Learning Design Through Learning Analytics”. Ifenthaler D., Gibson D. (Eds.). Adoption of Data Analytics in Higher Education Learning and Teaching, 407-424. Cham: Springer, 2020. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Cengiz, A., “The Journey of Sartrean Existentialism into Turkey”. Betschart A. ve J. Werner. (Ed.), Sartre and the International Impact of Existentialism, 215-235, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2020. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Diriker, E., 'The Professional Image of the Conference Interpreter'. Park, C. (ed.), Onwards and Upwards: Trends in Interpreting and Translation. Institute of Translation and Interpreting. Available at https://www.iti.org.uk/resource/onwards-and-upwards.html, 2020. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Eraslan, Ş., Şahin, M., Alankuş, G., Altıntaş, Ö., Kaleş, D. “Virtual Worlds as a Contribution to Content and Variety in Interpreter Training: The Case of Turkey”. Rodríguez Melchor, M.D., Horváth, I. & Ferguson, K. (Eds.) The Role of Technology in Conference Interpreter Training, 101–128. Bern: Peter Lang, 2020. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Cengiz, A., “Yeğinobalı and Beauvoir: Two Invisible Women as “Less Than Writers” in the Turkish Cultural Context of the 1950s till the 1980s”. José Santaemilia Ruiz (Ed.), Feminismo(s) y/en traducción Feminism(s) and/in Translation, 113-126, Granada: Editorial Comares, 2020. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Conker, N., “Sign Language Interpreting in the Turkish Public Service Domains in the 21st Century”, Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, 29: 42-60. Index: Ulakbim, 2020. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Demirkol Ertürk, Ş., “Istanbul ve Çevirmenleri: Ahmet Hamdi Tanpınar ve Orhan Pamuk’un Edebi Anlatılarında Şehrin Çevirisi”, RumeliDE Dil ve Edebiyat Arastırmaları Dergisi, 19: 876-886. Index: Ulakbim, 2020 Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Demirkol Ertürk, Ş., “State of Translation: Turkey in Interlingual Relations”, Translation Studies, 13 (2): 243-247, 2020. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Kürük, N.Z., “Tracing the Translator in Fiction: The Representation of Women and Translation in Bir Tereddüdün Romanı”. José Santaemilia Ruiz (Ed.), Feminismo(s) y/en traducción Feminism(s) and/in Translation, 127-136, Granada: Editorial Comares, 2020. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Ross, J., “Chinese whispers in Turkish hospitals: Doctors’ views of non-professional interpreting in Eastern Turkey”, Parallèles, 32: 63-81, Ekim 2020 Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Sarıgül, S., Ross, J., “Volunteer vs. Professional Community Translation in Video Game Localization: The Case of the Steam Translation Server in Turkish”, Translogos, Aralık 2020 Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Şahin, M., Kansu-Yetkiner, N., “From translation Market to Translation Curriculum: Psychosocial and Physical Ergonomics in Turkey”. The Interpreter and Translator Trainer, 14 (4), 340–360, November 2020. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Berk Albachten, Ö., “Çeviribilim’den Müze ve Müzeciliğe Bakış” (davetli konuşmacı), 17 December 2020, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2020
Conker, N., “The Marxist Translator of Darwin's Works: An Analysis on Öner Ünalan from a Bourdieuian Perspective”, The 3rd ID-TS Graduate Event for Doctoral Students, (Hi)stories of Translation and Translators: Past, Present and Future, 12-13 November, Boğaziçi University, Istanbul, Turkey, 2020. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2020
Hürer, E., “Systemic View of Translation in Cyprus: Mehmet and Neşe Yaşın as Active Cultural Entrepreneurs Against Nationalism”, The 3rd ID-TS Graduate Event for Doctoral Students, (Hi)stories of Translation and Translators: Past, Present and Future, 12-13 November, Boğaziçi University, Istanbul, Turkey, 2020. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2020
Kürük Erçetin, N.Z., Demirkoparan, E., “A Literary Genre Transferred Through Translation: Bir Haftada Devriâlem as an Early Example of Science Fiction in the Ottoman Literary Polysystem”, The 3rd ID-TS Graduate Event for Doctoral Students, (Hi)stories of Translation and Translators: Past, Present, and Future, 12-13 November, Boğaziçi University, İstanbul, Turkey, 2020. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2020
Kürük Erçetin, N.Z., “The American Image in the Turkish Context: A Close Reading of the Translated Content in Resimli Hayat Magazine”, Future States: Modernity and National Identity in Popular Magazines, 1890-1945, 30 March-17 April, Brighton, 2020. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2020
Malaymar, D., “Exploring the Personal History of the Translator: An Inquiry on Orhan Suda’s Intellectual and Political Agenda”, The 3rd ID-TS Graduate Event for Doctoral Students, (Hi)stories of Translation and Translators: Past, Present and Future, 12-13 November, Boğaziçi University, Istanbul, Turkey, 2020. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2020
Özkan. D., Hodzik, E., Diriker, E., “Predictive Eye Movements in Turkish (A) – English (B) Simultaneous Interpreters: Between Group and Individual Differences”, Translation and Transition (TT5): Human and Machine Intelligence Online Conference, 15-17 October 2020, Kent State University, Ohio, US, 2020. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2020
Gürer, A., Uygun Gökmen, D., Öztürk, B., Morphological Complexity within and Across Boundaries: In Honor of Prof. Aslı Göksel. Amsterdam: John Benjamins, 2020 Dilbilim Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2020
Akar, D., Öztürk, B., “The Discourse Particle Hani in Turkish”. Modicom P. Y. ve Duplâtre O. (Ed.), Discourse Particles and Information Structure, 252-276, Amsterdam: John Benjamins, 2020. Dilbilim Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Akar, D., Öztürk, B., Göksel, A., Kelepir, M., “Common Ground Management and Inner Negation in One: The Case of Hani”. Zeyrek D. ve Özge U. (Ed.), Discourse Meaning: The View from Turkish, 57-78, Mouton de Gruyter, 2020. Dilbilim Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Demirok, Ö., Öztürk, B., “A Typology for Correlatives: A View from the Languages of the Caucasus”, Polinsky, M. (Ed.), Handbook of Languages of the Caucasus, Oxford: Oxford University Press, 2020. Dilbilim Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Gökgöz, K., Keleş O., “Information Structure in TİD”, Online Grammar of Turkish Sign Language, 2020. Dilbilim Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2020

Sayfalar