Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birimazalan sırada Yayın Türü İndeksi Tarihi
Doğan, N., Özer, F., “Biyoloji Konularının Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Kullanımı”, 2.Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Özer, F., Doğan, N., “21. Yüzyıl Becerilerini Destekleyici Fen Öğrenme Ortamlarının Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Sorgulama Hakkındaki Görüşlerine Etkisi”, 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Ufbmek), 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Erdaş-Kartal, E., Doğan, N., Özer, F., İrez, O.S., Çakmakçı, G., Yalaki, Y., “Galen Xxden Harvey Xxe Bilimsel Paradigma Değişimi İçerik Temelli Bir Etkinlik Örneği”, 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Doğan, N., Han, Ç., Özer, F., Akkan, B., “Ortaokul 5, 6 ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Sorgulama Anlayışları”, 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Can, Ş.N., Muğaloğlu, E.Z., “The Effect of Evidence Based Instruction on Seventh Graders Risk Perception and Decisions”, Annual Meeting of American Education Research Association, Aera, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Pehlivan, Z., Aslan-Tutak, F., “Investigation on Preservice Mathematics Teachers Translation Between Representations From Graph to Model”, Annual Meeting of American Education Research Association (Aera), 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Ader, N.E., “Cumhuriyet Dönemi Matematik Dersi Öğretim Programlarındaki Veri Öğrenme Alanı İçeriklerine Karşılaştırmalı Bir Bakış”, 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Ader, N.E., “What Would You Demand Beyond Mathematics Investigating Teachers Facilitation of Student Srl”, 8th Biennial Meetingof The Earli Special Interest Group 16: Metacognitio, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Yerdelen-Damar, S., “Epistemological Understandings Activated in Conceptual Problem Solving“ Girep-2018, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Akaygün, S., Karataş, F.Ö., “Kimya Öğretmen Adaylarının Kimya Derslerinde Analoji Kullanımı Üzerine Gözlem ve Yansıtmaları”, International Necatibey Educational and Social Sciences Research Congress, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Karataş, F.Ö., Turan-Bektaş, B., Yılmaz, P., et.al., “Redefining Scientific Literacy in The 21th Century Comparison of Expert Opinions”, 27th International Conference of Educational Sciences, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Akaygün, S., Adadan, E., “Bir Nanoteknoloji Eğitimi Çalıştayının Ardından Lise Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Nanoteknoloji Farkındalıkları”, International Necatibey Educational and Social Sciences Research Congress (UNESAK 2018), 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Adadan, E., Akaygün, S., “Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Nanoteknoloji Farkındalıklarının Incelenmesi “, International Necatibey Educational and Social Sciences Research Congress (UNESAK 2018), 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Karataş, F.Ö., Akaygün, S., Sezer, K., Uludüz, Ş.M.,” Kimya Öğretmenlerinin Kimya Öğretiminde Analoji Kullanımına Yönelik Algılarınınbelirlenmesi”, 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Akaygün, S., Ardaç, D., “Planning Stage of a Gamified Educational Tablet Application Covering Primary Science Topics”, Internationalchild and Information Safety Congress“Digital Games”, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Akaygün, S., Adadan, E., Kelly, R., “Reconsidering Animations in Learning Chemistry”, 25th Iupac International Conference on Chemistry Education (ICCE), 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Turan-Bektaş, B., Karataş, F.Ö., Orçan, F., et.al., ”Bilimsel Okuryazarlık Ölçeği Geliştirme Sürecinde Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde (UFBMEK-2018), 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Akaygün, S., Adadan, E., Kelly, R., “Critiquing The Animations in Variation do They Help Understanding”, 25th Biennial Conference on Chemical Education, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Bilici, E., Akaygün, S., Yazıcıgil, Z.,”Bir Okul Dışı Fen Eğitimi Örneği Bilim Merkezinde Nanoteknoloji Sergileri”, 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde (UFBMEK-2018), 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Akaygün, S., Adadan, E., “Çökme Tepkimelerini Görselleştirme Kimya Öğretmen Adaylarının Farklılaşan Animasyonları Incelemeleri”, 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Adadan, E., Akaygün, S., ”Kimya Öğretmen Adaylarının Çökme Tepkimelerini Deneysel Kanıtlar Bağlamında Incelemeleri”, 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Akaygün, S., Adadan, E., “Understanding Precipitation Reactions Through Critiquing Animations in Variance”, Bi-Annual Meeting of European Conference on Research in Chemical Education (ECRİCE), 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Arabacı, N., Kılıç, H., İmamoğlu, Y., Doğan, O., “Supporting Students Algebraic Thinking With Pattern Tasks”, The European Conference on Educational Research, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Arabacı, N., Kılıç, H., İmamoğlu, Y., Doğan, O., “Cebir”, Öğrenci Merkezli Etkinlik Sempozyumu, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Toy, S., İmamoğlu, Y., “Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Süreçlerinin İncelenmesi”, 13. Ulusal Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi (Ufbmek 2018), 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Acar, F., Erktin, E., “The Role of Cognitive İnhibition and Metacognition on Math Performance of Middle School Students”, 8th International Biennial Conference of Earli Sig 16 Metacognition, Zürih, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Pesen, M., Erktin, E., “Ortaokul Öğrencilerinin İspat Yapma ve Argümantasyon Becerilerinin İncelenmesi”, 13. Ulusal Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Denizli, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Erdemir, E., Diri, A., “Gap Yaz Anaokulları Projesinin Suriyeli ve Türkiyeli Çocuklar Üzerindeki Etkileri”, Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi Sunumu, 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Akdemir, Z.G., Özel, S., Babür, F.N., “Okuma Güçlüğü Çeken ve Çekmeyen 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilgilendirici Metin Türlerine Dayalı Okuduğunu Anlama Performanslarındaki Farklılıklar”, Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Candan, E., Haznedar Keskin, B., Babür, F.N., “Investigating The Literacy Skills of Good and Poor Spellers In Turkish”, Child Language Symposium, 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Ayvaz Ü., Bağdat, O., Durmuş, S., Erdoğan, A., Eroğlu, D., Güven, B., Hatısaru, V., Karataş, İ., Mersin, N., Özel, S., Öztürk, T., Uzun, N.,Yanık, H.B., Soner, D.(Ed), Maatematik Tarihi - Giriş - The History of Mathematics- An Introduction 2, Nobel Yaşam, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap 2018
Muğaloğlu, E.Z., “An Insight into Evolution Education in Turkey”, Deniz H., Borgerding L.(Ed), Evolution Education Around the Globe an Insight into Evolution Education in Turkey, 1, springer, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap 2018
Ader, N.E., “Programlardaki Veri ve Olasılık Öğrenme Alanı İçeriklerine Karşılaştırmalı bir Bakış”, Özmantar, M, F Akkoç, H Kuşdemir Kayıran, B. Özyurt, M.(Ed), Ortaokul Matematik Öğretim Programları: Tarihsel Bir İnceleme,1, Pegem, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap 2018
Bayyurt-Kerestecioğlu, Y., “Equity and Inclusivity and Non-Native English-Speaking Teachers” Liontas, J.I. (Ed), The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching,1, John Wiley Sons, Inc. 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap 2018
Akcan, S., Güngör, M.N., A Workbook for Prospective Language Teachers: Challenges from Diverse Classroom Contexts, 1, Bogazici, 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap 2018
Yıldız-Ersoy, S., “Limited Access Environments” J. I. Liontas (Ed), The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching,1, John Wiley Sons, Inc., 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap 2018
Uygun, S., Gürel, A., “Processing Second Language Inflectional Morphology in Turkish”, Akıncı M. A., Yağmur K. (Ed), The Rouen Meeting Studies on Turkic Structures and Language Contacts, 1, 189 -204, Harrassowitz Verlag, 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2018
Haznedar-Keskin, B., “Türkiye’de Lazcanın Mevcut Durumu”, Laz Enstitüsü, 1, 179, 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2018
Sönmez, E., Haznedar-Keskin, B., Babür, F.N., “Learning How to Spell in Turkish: Evidence From Third Graders”, Turcologica 114: The Rouen Meeting: Studies on Turkic Structures and Language Contacts ,1,165 -175, Harrassowitz Verlag, 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2018
Bayyurt-Kerestecioğlu, Y., Lopriore, L.,Vettorel, P., “WE/ELF Awareness in English Language Teacher Education: Starting From Materials”, Martin-Rubio, X.(Ed), Contextualizing ELF: From data to insights,1 , 251 -275, Cambridge Scholars Publishing, 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2018
Llurda, E., Bayyurt-Kerestecioğlu, Y.,Sifakis N., “Raising Teachers’ Awareness About English and English as a Lingua Franca”, Garrett, P Cots, J.M.,(Ed), Handbook of Language Awareness,1, 155 -169, Routledge, 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2018
Bayyurt-Kerestecioğlu, Y., “Foreword”, C. Battisti, S. Fiorato, P. Vettorel C. Richieri (Ed), Teacher Education: English Language Literature and Culture, 1, 7 -13, Pensa MultiMedia, 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2018
Sönmez, E., Haznedar-Keskin, B., Babür, F.N., “Learning How to Spell in Turkish: Evidence From Third Graders”, Turcologica 114: The Rouen Meeting: Studies on Turkic Structures and Language Contacts, 1, 165 -175, Harrassowitz Verlag, 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2018
Doğan, N., Özer, F., “Bölüm 7: Fen Bilimlerinde Bilimin Doğası ve Öğretimi” Tekbıyık, A.,Çakmakcı, G.(Ed), Fen Bilimleri Öğretimi ve STEM Etkinlikleri (Güncel Öğretim Programlarıyla Uyumlu, PISA-TIMSS Soru Örnekleriyle İlişkilendirilmiş), 1, 175 -210, Nobel Akademik Yayıncılık, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2018
Mısır, M., E., Muğaloğlu, E.Z., Dal, B., “:Yerbilim Okuryazarlığı”, Akçay B. (Ed), Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Öğretme ve Öğrenme Yaklaşımları, 3, 241 -254, Pegem Akademi, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2018
Jeong S., Jeong, S.Y., Şen-Akbulut, M., Tippins, D., ”Commodification of Health, Disease, and Body in Science Texts: Promoting Meanings of Consumerism in the Classroom” , Reis G., Muller M. M., Luther R. A., Siveres L., Oliveira R.(Ed), Sociocultural Perspectives on Youth Ethical Consumerism,1, 217 -235, Springer,2018. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2018
Seggie, F.N., Akbulut-Yıldırmış, M., ”Yükseköğretim Çalışmalarının Akademik Bir Alan Olarak Gelişimi: Uluslararası ve Ulusal Düzeyde Alanyazın İncelemesi” Yükseköğretim Dergisi, 2018. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2018
Altan-Atalay, A., Şentürk, N., Yeniad-Malkamak, N., Yeniçeriİ, L.N., “6 11 Yaş Grubu Çocuklarda Wisconsin Kart Eşleme Testi Performansında Gözlenen Değişimler”, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 24, 1, 5–14. 2018. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2018
Haznedar-Keskin, B., Young Scholten, M., “Teaching Adult Migrants a Focus on the Languages They Speak” Critical Multilingual Studies: An interdisciplinary Journal 6, 1, 155–183, 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Bayyurt-Kerestecioğlu, Y., “Issues of Intelligibility in World Englishes and EIL Contexts” World Englishes” 37, 3, 407–415, 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Sifakis, N., Lopriore, L., Dewey, M., et al., “ELF awareness in ELT Bringing together theory and practice”, Journal of English as a Lingua Franca 7, 1, 155–209. 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Satar, H.M., Akcan, S., “Language Learning and Technology”, Language Learning and Technology, 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Raman, Y., Yiğitoğlu, N., “Justifying Code Switching Through the Lens of Teacher Identities Novice EFL Teachers Perceptions”, Quality Quantity 52, 5, 2079–2092. 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Yiğitoğlu, N., Keşli Dollar, Y., “Incorporating Action Research into in Service Teacher Education INSET Programs”, Çukurova Üniversitesi Facult of Education Journal 47, 2, 694–709. 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Yiğitoğlu, N., Belcher, D., “Second Language Writing Teachers Perceptions of Themselves as Language Learners”, Bogazici Universitesi, Egitim Dergisi 35, 1, 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Karaağaç Zan, G., Yiğitoğlu, N., “Exploring Novice and Experienced Teachers Beliefs and Practices of Written Feedback”, Inonu University Journal of the Faculty of Education 19, 2, 355–369. 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Shui, L., Yalçın, Ş., Spada, N., “Exploring Second Language Learners Grammaticality Judgment Performance in Relation to Task Design Features”, System 72, 1, 215–225. 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Altınmakas, D., Çeçen, S., Serdar Tülüce, H., Yalçın, Ş., “Conceptual Transition from English as a Foreign Language to BELF.”, Hacettepe University Journal of Education, 1–17. 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Akpınar, Y., Şengül, Ö., “Two Modalities of the Contextualized Courseware in Three Modalities of Classroom Use”, Turkish Online Journal of Educational Technology, 17, 1, 234–245, 2018. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Adadan, E., Öner, D., “Examining Preservice Teachers Reflective Thinking Skills in the context of Web Based Portfolios The Role of Metacognitive Awareness”, Australian Journal of Teacher Education 43, 11, 26–50. 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Erduran, S., Kaya, E., “Drawing Nature of Science in Pre Service Science Teacher Education Epistemic Insight Through Visual Representations”, Research in Science Education, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Kaya, E., Erduran, S., Aksöz, B., Akgün, S., “Reconceptualised Family Resemblance Approach to Nature of Science in pre service science teacher education” International Journal of Science Education, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Kaya, E., “Argumentation in Elementary Science Education Addressing Methodological Issues and Conceptual Understanding”, Cultural Studies in Science Education 13, 4, 1087–1090. 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Adadan, E., Yavuzkaya, M.N., “Examining the Progression and Consistency of Thermal Concepts a Cross Age Study”, International Journal of Science Education, 40, 4, 371–396. 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Kampschulte, L., Akaygün, S., Adadan, E., Eilert, K., Heyduck, B., “Interdisciplinary Research Brought to School Connecting Chemistry and Biology through Nanotechnology”, Journal of Microbiology and Biology Education, 19, 1, 1–3. 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Adadan, E., Öner, D., “Examining Preservice Teachers Reflective Thinking Skills in the context of Web Based Portfolios The Role of Metacognitive Awareness”, Australian Journal of Teacher Education 43, 11, 26–50. 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Özer, F., Erdaş Kartal, E., Doğan, N., Çakmakçı, G., İrez, O.S., Yalakiİ, Y,. “Öğretmen Mesleki Gelişim Programına Genel Bir Bakış Model Süreç Engel Teori ve Uygulama”,. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7, 1, 63–97, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Tosmur Beyazıt, N., Akaygün, S., Demir, K., Aslan Tutak, F., “Bir STEM Öğretmen Eğitimi Örneği Yenebilir ArabalarEtkinliğinin Öğretmen Eğitimi Açısından İncelenmesi” Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi 6, 2, 213–232. 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Aslan Tutak, F., “Zorbalık Dedikleri”, Boğaziçi Dergisi, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Boz, Y., Yerdelen Damar, S., Belge Can, H., “Ortaokul Öğrencilerinin Cinsiyeti Öğrenme Yaklaşımı Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Algıları ve Fen Bilgisi Başarıları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”, İlköğretim Online, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Yerdelen Damar, S., “Turkish Secondary School Teachers Conceptions of Teaching and Assessment”, Teacher Education and Practice 31, 3, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Laherto, A., Kampschulte, L., de Vocht, M., Blonder, R., Akaygün, S., Apotheker, J., “Contextualizing the EU’s Responsible Research and Innovation Policy in Science Education A Conceptual Comparison with the Nature of Science Concept and Practical Examples” Eurasia Journal of Mathematics Science and Technology Education 14, 6, 2287–2300. 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Nuhoğlu, H., İmamoğlu, Y., ”An Interdisciplinary Nature Education Program for Gifted Primary School Students and its Effect on their Environmental Literacy” Elementary Education Online 17, 4, 1928–1943. 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Christ, T., Wang, C., Erdemir, E., “Young Children s Buddy Reading with Multimodal App Books Reading Patterns and Characteristics of Readers Texts and Contexts”Early Child Development and Care, 188, 8, 1012–1030. 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2018
Yatmaz, Z.B., Erdemir, E., Erbil, F., “Çocuk ve Çocukluk Okulöncesi Öğretmen Adayları Anlatıyor” Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 6, 3, 284–312. 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2018
Rentzou, K., Slutsky, R., Tuul, M., et al., “Preschool Teachers Conceptualizations and Uses of Play Across Eight Countries”, Early Childhood Education Journal, 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2018
Güven, M.,”Ensuring Quality in Early Childhood Education and Care the Case of Turkey”, Early Child Development and Care, 188, 5, 557–570. 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2018
Yatmaz, Z.B., Doğan, Ö., “The Examination of Turkish Early Childhood Education Teachers Professional Identity”, Early Child Development and Care 188, 10, 1329–1339. 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2018
Yatmaz, Z.B., Doğan, Ö., “Türkiye'deki Okul Öncesi Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri”, Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 27–40. 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2018
Derici, C., Aydın, Y., Yenialaca, Ç., Aydın, N.Y., Kartal, G., Ozguri, A., Güngor, T., “A Closed-Domain Question Answering Framework Using Reliable Resources to Assist Students“, Natural Language Engineering, 24, 5, 725-762, 2018. Eğitim Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi Makale SSCI 2018
SahIn, S., Acar, M., “How Neoliberal Education Design is Reflected in Classrooms: The Many Faces of Neoliberalism in a 4th Grade Classroom“, Journal for Critical Education Policy Studies, 16, 3, 101-136, 2018. Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Makale ESCI 2018
Adaman F., Buğra, A., İnsel, A., “Türkiye’de farklı işçi dünyaları ve sendikaların toplumsal konumu”, Birikim, 217, 100-113, 2007. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2007
Akgöze-Aydın, G., Ağaoğlu, B., Copty, N.K., Kocasoy, G., “Influence of flooding solution composition and temperature on the enhanced solubilization and recovery of NAPLs in porous media”, Proceedings of the IAHR International Groundwater Symposium, 1003-1011, Istanbul, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Akın, R., “Birinci meclis döneminde frengi ile mücadele: Frenginin men’i ve tahdidi sirayeti hakkında kanun ve genel sağlık sorunları”, Uluslarası Tıp Tarihi Kongresi Bildiriler Kitabı, 1618-1628, Konya, 2008. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Akın, R., “Türkiye’nin siyasal dinamikleri: 27 Mayıs ihtilalinden Adalet Partisi iktidarına”, Türkoloji Kültürü, 5-21, Yaz, 2008. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Altun, S., Göktepe, A.B., Ansal, A., Akgüner, C., “Simulation of torsional shear test results with neuro-fuzzy control system”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2008. online Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Ansal, A., Akıncı, A., Cultrera, G., Erdik, M., Pessina, V., Tönük, G., Ameri, G., “Loss estimation in Istanbul based on deterministic earthquake scenarios of the Marmara Sea region (Turkey”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2008. online Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Ansal, A., Kurtuluş, A., Tönük, G., “Microzonation with respect to ground shaking intensity and seismic damage scenarios”, Proceedings of International Conference on Geotechnical Engineering, 31-40, Hammamet, Tunus, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Bohnhoff, M., Bulut, F., Aktar, M., Childs, D., Dresen, G., “The north anatolian fault zone in the broader Istanbul/Marmara region: Monitoring a ‘seismic gap’”, SSA Seismological Research Letters, 79, 2, 303, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Buğra, A., Yoksulluk, Kapitalizm ve Türkiye’de Sosyal Politika, İletişim Yayınları, İstanbul, 2008. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap 2008
Buğra, A., “Poverty and citizenship: A case study on Turkey”, International Journal of Public Affairs, 4, 75-86, Research Center on Public Affairs for Sustainable Welfare Society, Chiba University, Japan, 2008. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Çoraman, E., Bilgin, R., Furman, A., Öztunç, T., “Phylogeography of mouse-eared bats, myotis myotis and myotis blythii in anatolia and Turkish thrace”, Proceedings of XI th Bat Research Symposium, 38, Cluj Napoca, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Demirci, U., Güveniş, A., “An internet based system for Monitoring patients and relatives satisfactionrates in health services”, 6th International Confence on Information and Communication Technologies in Health, 236-247, Samos, Published By National And Kapodistrian University of Athens, Greece, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Duru, A.D., Ademoğlu A., “Realistic head model preparation for EEG forward problem”, 4th Iet International Conference on Advances in Medical, Signal And Information Processing Medsip 2008, 1-4, Genoa, Italy, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Duru, A.D., Bayram, A., Demiralp, T., Ademoğlu, A., “Source Localization of Subtopographic Brain Maps for Event Related Potentials (ERP)”, Encyclopedia of Healthcare Information Systems, 1247-1252, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Durukal, E. Erdik, M., Sungay, B., Türkmen, Z., Harmandar, E., “Yapısal olmayan deprem risklerinin azaltılması, Mitigation of non-structural earthquake risks”, Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri, M. Kadıoğlu, E. Özdamar (Derleyenler), 157-174. JICA, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Edinçliler, A., “Utilization of waste tires for geotechnical applications as lightweight materials”, 9th International Symposium on Environmental Geotechnology and Global Sustainable Developmant, 220-249, Hong Kong, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Emir, U.E., Akın, A., Demiralp, T., Öztürk ,C., “Stimulus frequency dependency of positivebold (Pbold) and post stimulus undershoot (Psu)”, Proc. Intl. Soc. Magn. Reson. Med, 16: 2354, Toronto, Canada, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Emir, U.E., Bayraktraoğlu Z., Öztürk, C., Ademoğlu, A., Demiralp, T., "Dependency of bold transients on the frequency of flickering visual stimuli", Proc. of Xth International Conference on Cognitive Neuroscience (ICON X), 324 (Poster 143), Bodrum, Türkiye, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Erdik, M., Cağnan, Z., Zülfikar, C., Şeşetyan, K., Demircioğlu, M.B., Durukal, E., Kariptas, C., “Development of Rapid Earthquake Loss Assessment Methodologies for Euro-MED Region”, Proceedings, 14. World Conference on Earthquake Engineering, Paper ID: S04-004, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008

Sayfalar