Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birimazalan sırada Yayın Türü İndeksi Tarihi
Kaya, E., "Towards Development of Epistemic Identity in Chemistry Teacher Education", Transforming Teacher Education Through The Epistemic Core of Chemistry: Empirical Evidence and Practical Strategies, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale, Kitap Bölümü BKCI-S 2019
Kaya, E, "Pre-service Chemistry Teachers' Representations and Perceptions of the Epistemic Core: A Thematic Analysis", Transforming Teacher Education Through The Epıstemic Core of Chemistry: Empirical Evidence and Practical Strategies, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale, Kitap Bölümü BKCI-S 2019
Kaya, E., "Philosophy of Chemistry and Chemistry Education", Transformıng Teacher Educatıon Through The Epıstemıc Core Of Chemıstry: Empırıcal Evıdence and Practical Strategies, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale, Kitap Bölümü BKCI-S 2019
Kaya, E., "Defining the Epistemic Core of Chemistry", Transformıng Teacher Educatıon Through The Epıstemıc Core of Chemistry: Empirical Evidence and Practical Strategıes, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale, Kitap Bölümü BKCI-S 2019
Kaya, E., "Epistemic Beliefs and Teacher Education", Transformıng Teacher Educatıon Through The Epıstemıc Core of Chemistry: Empirical Evidence and Practical Strategies, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale, Kitap Bölümü BKCI-S 2019
Kaya, E., "Learning and Teaching About Philosophy of Chemistry: Teacher Educators' Reflections", Transforming Teacher Education Through The Epistemic Core of Chemistry: Empirical Evidence and Practical Strategies, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale, Kitap Bölümü BKCI-S 2019
Öztekin, E., Bayyurt, Y., Kurt, Y., "English Language Teachers' Awareness of English as a Lingua Franca in Multilingual and Multicultural Contexts", Eurasıan Journal of Applied Linguistics, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale ESCI 2019
Erduyan, I., "I Mean, I like English Even Better than Turkish": English-speaking German-Turkish Students as Multilingual Transnationals", Eurasıan Journal of Applied Lınguistics, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale ESCI 2019
Akcan, S, "The Early Years of Teaching: A Cross-Cultural Study of Turkish and Polish Novice English Teachers", Eurasian Journal of Applied Linguistics, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale ESCI 2019
Gkioka, O., "Pre-service Physics Teachers' Difficulties in Evaluating Experimental Evidence", Eğitim ve Bilim-education and Science, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2019
Seggie, F.N., Kızıltepe, Z., "Investigating the Relationship between Volitional Strategies and Academic Achievement in a Flipped Learning Environment", Croatıan Journal of Education-hrvatskı Casopis Za Odgoj I Obrazovanje, 2019. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2019
Gkioka, O., "Preparing Pre-service Secondary Physics Teachers to Teach in the Physics Laboratory: Results from a Three-year Research Project", 10th Jubılee Conference of The Balkan Physical Union, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi CPCI-S 2019
Erktin, E., "Metacognitive Experiences: Mediating the Relationship between Metacognitive Knowledge and Problem Solving", Eğitim ve Bilim -educatıon and Science, 2019. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2019
Altınmakas, D., Çeçen, S., Serdar Tülüce, H., Yalçın, Ş., “Conceptual Transition from English as a Foreign Language to BELF”, Hacettepe University Journal of Education, 34, 54-70, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale ESCI 2019
Rentzou, K., Slutsky, R., Tuul, M., Güven, M., Kragh Muller, G., Fenu Foerch, D., Paz Albo, J., “Preschool Teachers  Conceptualizations and Uses of Play Across Eight Countries”, Early Childhood Education Journal, 47, 1-14, Ocak 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2019
Altınmakas, D., Bayyurt Kerestecioğlu, Y., “An Exploratory Study on Factors Influencing Undergraduate Students  Academic Writing Practices in Turkey”, Journal of English for Academic Purposes, 37, 88-103, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SSCI, A&HCI 2019
Özkan E., Öner D., “Bilgisayar Destekli İş Birliğiyle Öğrenme Ortamında van Hiele  Geometrik Düşünme Seviyelerinin Gelişiminin İncelenmesi”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 473–490, 2019. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2019
Baş, K., Öner, D., “Öğrenme Etkinlikleri Türleri Yaklaşımının Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonu Üzerindeki Rolünün İncelenmesi”, Eğitimde Gelecek Konferansı, 2019. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Erkunt, H., Biçer Özdemir, G., “Kompozisyon Yazımı Niteliğini Artırmaya Yönelik Acemi Yazarların Yazma Süreçlerinin Desteklemesi”, ITTES 2019, Antalya, 2019. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Kartal, G., Kıcı, D., “What Can Drama and Concept Mapping Offer for Preservice Teacher Education in ICT”, International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, 2019. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Öner, D., “Learning and Innovation skills for the Future”, Orient Institute-Istanbul Lecture Series, 2019. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Öner, D., “Virtual Internships as Alternative Pedagogical Models for MOOCs”, European MOOCs Stakeholders Summit, Napoli, İtalya, 2019. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Öner, D., “Education 4.0  The Skills Needed for the Future”, The 5th Turkish-German Frontiers of Social Science Symposium, Leipzig, Almanya, 2019. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Ulus, B., Öner, D., “Improving Knowledge Integration Using WISE”, The European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) Conference, Aachten, Almanya, 2019. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Kızıltepe, F.Z., "Motivational Issues in Teaching", Peter Lang Publications, 2019. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Kitap 2019
Caner H.A., “Factors Affecting the Educational Policy Implementation: Review of Literature”, Çetin,T., Hamzaoğlu, E., Dikmenli, Y., Kılcan, B. (Eds.), New Horizons in Eduational Sciences, SRA Academic Publishing, 2019. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Adaman, F., Erus B.B., Sart Z.H., “Ev-Merkezli Bakım Üzerinden Engellilik Politikası: Eleştirel Bir Değerlendirme”, Dericioğulları Ergun A., Namal, M.K., Koçancı, M. (Eds.), Türkiye’de Sosyal Politika ve Dezavantajlı Gruplar, 251-266, Kırmızı Yayınları, 2019. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Caner, H.A., Sönmez, R., Kirazoğlu, C., Bayhan, S., “The Role of Informal Learning in the Development of Democratic Teacher Attitudes,” Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 20, 1, 311-325, 2019. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2019
Kızıltepe, F.Z., Seggie, F.N., Birgili, B., “Investigating the Relationship between Volitional Strategies and Academic Achievement in a Flipped Learning Environment” Croatian Journal of Education-Hrvatski Casopis za Odgoj i obrazovanje, 21, 345–375, 2019. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2019
Kızıltepe, F.Z., Seggie, F.N., Yolak B.B., “The Contribution of Remedial Courses on the Academic and Social Lives of Secondary School Students” Journal of Education, 2019. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2019
Uslu, B., Çalıkoğlu, A., Seggie, F.N., Seggie, S.H., “The Entrepreneurial University and Academic Discourses  The Meta Synthesis of Higher Education Articles,” Higher Education Quarterly, 73, 285-311, 2019. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2019
Caner, H.A., Bayhan, S., Aratemur-Çimen, C., “Türkiye’de Ortaöğretime Geçiş Sistemlerinin Analizi”, Eğitimde Gelecek Konferansı, İstanbul, 2019. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Caner, H.A., “Yetişkin Eğitimleri için Bir Eğitim Programı Model Önerisi”, Eğitimde Yeni Yaklaşımlar: Fırsatlar ve Zorluklar, 2019.   Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Caner, H.A., Yılmaz, I., “Factors that Contribute to Adult Learners Persistence in Basic Literacy Programs in Turkey”, Scientific Researches and Recent Trends, 15-19 Aralık 2019. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Yeniad Malkamak, N., Şentürk, N., Yeniçeri, L. N., “A Longitudinal Study of Executive Functions in School Age Children”, International Convention of Psychological Science, 12 -14 Mart 2019. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Adadan, E., “Öğrenme Yaklaşımları ve Fen Öğretimindeki Yansımaları”, Akçay, B. (Ed.), Fen Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları, 71-106, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Adadan, E., Kabapınar, F., “Okul Dışı Öğrenme Ortamı Olarak Bilim Merkezlerinde Fen Eğitim: Öğrenme ve Öğretim”, Köseoğlu, F., Kanlı, U. (Eds.), Okul duvarlarının Ötesine Öğrenme Yolculuğu: Bilim-Teknoloji Merkezleri ve Bilim Müzeleri, 99 -120, Nobel Akademik Yayıncılık, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Akaygün, S., “Animasyon oluşturma programlarının fen bilimleri eğitiminde kullanımı”, Akgündüz, D. (Ed.), Fen ve Matematik Eğitiminde Teknolojik Yaklaşımlar, 287 -310, Anı Yayınları, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Akaygün, S., “Araştırma Konusu ve Problemi”, Özmen, H., Karamustafaoğlu, O. (Eds.), Eğitimde Araştırma Yöntemleri, 41 -54, Pegem Akademi, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Akaygün, S., Adadan, E., “Revisiting the Understanding of Redox Reactions Through Critiquing Animations in Variance”, Schultz, M., Schmid, S., Lawrie, G.A. (Eds.), Research and Practice in Chemistry Education,7 -29, Springer, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Arıkan, S., Çelen, Ü., Demirtaşlı, R.H., Gülleroğlu, H.D., Gültekin, S., Kilmen, S., Bilican Demir, S., “Sınıf içi Ölçme Sonuçlarına Dayalı olarak Not Verme”, Çıkrıkçı Demirtaşlı, N. (Ed.), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, 349 -379, Anı Yayıncılık, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Aslan Tutak, F., Akaygün, S., “Fen Bilimleri Eğitiminde Mühendislik Uygulamaları”, Akgündüz, D. (Ed.), Fen ve Matematik Eğitiminde Teknolojik Yaklaşımlar, 551 -564, Anı Yayıncılık, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Kabapınar, F., Adadan, E., “Bilim Merkezlerindeki Eğitim Atölyeleri: Geliştirilme, Uygulanma ve Değerlendirme Süreci”, Köseoğlu, F., Kanlı, U. (Eds.), Okul Duvarlarının Ötesine Öğrenme Yolculuğu: Bilim-Teknoloji Merkezleri ve Bilim Müzeleri, 425 -452, Nobel Akademik, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Karagöz Akar, G., “Oran Orantı Kavramları ve Öğretimi” Hacıömeroğlu G., Tarım, K. (Eds.), Matematik Öğretiminin Temelleri- Ortaokul, 329 -346, Anı Yayıncılık, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Mısıri, M.E., Muğaloğlu, E.Z., Dal, B., “Yerbilim Okuryazarlığı”, Akçay B. (Ed.), Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Öğretme ve Öğrenme Yaklaşımları, 219 -229, Pegem Akademi, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Adadan, E., “Analyzing the Role of Metacognitive Awareness in Preservice Chemistry Teachers XX Understanding of Gas Behavior in a Multirepresentational Instruction Setting”, Journal of Research in Science Teaching, 57 (2), 253-278, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2019
Arıkan, S., “Are Differentially Functioning Mathematics Items Reason of Low Achievement of Turkish Students in PISA 2015”, Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 10: 49–67, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2019
Arıkan, S., Kilmen, S., Abi, M., Üstünel, E., “An Example of Empirical and Model Based Methods for Performance Descriptors  English Proficiency Test”, Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, (10) 3: 219–234, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2019
Aşık, G., Erktin, E., “Üstbilişsel Deneyimlerin Üstbiliş Bilgisi ile Problem Çözme Ilişkisindeki Aracılık Etkisi”, Egitim ve Bilim-Education and Science, 44: 85–104, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2019
Ceyhan G.D., Muğaloğlu, E.Z., “The Role of Cognitive Behavioral and Personal Variables of Pre Service Teachers Plausibility Perceptions About Global Climate Change”, Research in Science Technological Education, 1-15 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2019
Ceyhan, G.D., Muğaloğlu, E.Z., Tillotson, J., “Teaching Socio Scientific Issues Through Evidence Based Thinking Practices Appropriateness Benefits and Challenges of Using an Instructional Scaffold”, İlköğretim Online, 18: 1405–1417, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2019
Güven, D., Muğaloğlu, E. Z., Doğança Küçük, Z., Cobern, W. W., “Teaching orientations of freshman pre service science teachers”, Journal of Turkish Science Education, 16, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2019
Hansen, S., Hu, B., Riedlova, D., Kelly, R. M., Akaygün, S., Adrain, V. C., “Critical consumption of chemistry visuals  eye tracking structured variation and visual feedback of redox and precipitation reactions”, Chemistry Education Research and Practice, 20: 837–850, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SCI-E, SSCI 2019
Kelly, R., Akaygün, S.,”Isualizations and Representations in Chemistry Education”, Chemistry Education Research and Practice, 20, 657-658, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2019
Küçükler, H., Akaygün, S., İmamoğlu, Y., Aslan Tutak F., Özel, S., “Deniz ve Kent Yaz Okulunun Özel Yetenekli Ortaokul Öğrencilerinin Deniz ve Kente Yönelik Tutum ve Algılarına Etkisi”, Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 7: 189–223, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2019
Özer, F., Doğan, N., Yalaki, Y., İrez, O. S., Çakmakçı, G., “The Ultimate Beneficiaries of Continuing Professional Development Programs Middle School Students Nature of Science Views”, Research ih Science Education, https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11165-019-9824-1, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2019
Tunç Pekkan, Z., Karagöz Akar, G., Akcan, S., “Uygulamada Okulda Üniversite Modeli Öğretmen Eğitimine Katkıları”, İlköğretim Online, 18: 17–33, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2019
Yerdelen Damar, S., Eryılmaz, A., “Promoting Conceptual Understanding with Explicit Epistemic Intervention in Metacognitive Instruction Interaction Between the Treatment and Epistemic Cognition”, Research in Science Education, https://link.springer.com/article/10.1007/s11165-018-9807-7, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2019
Adadan, E., “ExaminingPreservice Chemistry Teachers XX Understanding of Gas Behavior the Contribution of Metacognitive Awareness”, Biannual Meeting of European Science Education Research Association (ESERA), Bolonya, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Adadan, E., Akaygün, S., “Exploring Preservice Chemistry Teachers  Understanding of Acid Base Equilibrium Reactions”, International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, İzmir, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Adadan, E., Akaygün, S., “Kimya Öğretmen Adaylarının Asit Baz Denge Tepkimesini Görselleştirmeleri Farklılaşan Animasyonların Etkisi”, VI. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Ankara, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Ader, N. E., Investigatıng Classroom Teachers Development of Mathematical Task Implementation Quality,”, 18th Biennial European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI)  Conference, Aachen, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Akaygün, S., “21  Yüzyıl Becerileri ve Eğitime Yansımaları”, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürülüğü Fen ve Matematik Öğretmenleri Çalıştayı, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Akaygün, S., Adadan, E., “Animation Challenge  Investigating the Effect of Critiquing the Animations in Variance on Preservice Teachers XX Understanding of Redox Reactions”, Biannual meeting of European Science Education Research Association (ESERA), Bolonya, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Akaygün, S., Adadan, E., “Bir Nanoteknoloji Eğitimi Çalıştayının Lise Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Nanoteknoloji İle İlgili Kavramları Anlamalarına Etkisi”, International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, İzmir, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Akaygün, S., Adadan, E., “Bir Tepkime  İki Animasyon  Birbiriyle Farklılaşan Animasyonların Kimya ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Redoks Tepkimesini Kavramsallaştırma Düzeyleri Üzerine Etkisi”, VI. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Ankara, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Akaygün, S., Adadan, E., “Conceptualization of Varying Animations:  The Case of Precipitation Reactions”, 2nd International Congress on Seeking New Perspectives in Education, İstanbul, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Akaygün, S., Adadan, E., “Kimya Eğitiminde Deney Videolarının Kullanımı : Redoks Tepkimesi Örneği”, 12th International Educational Research Congress, Rize, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Akaygün, S., Adadan, E., “Preservice Chemistry Teachers  İnterpretation of Animations in Variance:  An Example Of Acid Base Equilibrium Reaction”, 2nd International Congress on Seeking New Perspectives in Education, İstanbul, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Akaygün, S., Çorapçı, F., “Görme Engeli Olan ve Olmayan Gençlerin 21  Yüzyıl Becerilerinin İncelenmesi”, XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, İzmir, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Akaygün, S., Karataş, F. Ö., “Kimya Öğretmen Adaylarının Kimya Öğretimi İle İlgili Kaygılarının İncelenmesi”, Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Akgün, S., Kaya, E., “How do University Students Perceive Social Institutional Aspects of Nature of Science”, IHPST, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Aksöz, B., Kaya, E., Erduran, S., Akgün, S., Çilekrenkli, A., “Pre Service Science Teachers  Perceptions of Nature of Science  Focus Group Discussion”, ESERA, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Aksöz, B., Kızıltepe, F. Z., Kaya, E., “Science Teachers  Perceptions of the Nature of Science Considering Their Pre and in Service Education”, ESERA, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Arıkan, S., Erktin, E., Pesen, M., “Developing Non Routine Mathematics Problem Solving Tests Using a STEM Framework”, European Conference on Educational Research (ECER 2019), 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Arıkan, S., Erktin, E., Pesen, M., “Dördüncü Sınıf Rutin Olmayan Problemler Testi ve Psikometrik Özellikleri”, Eğitimde Gelecek Konferansı, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Boyacı, H. S., Ader, N, E., “Matematik Öğretmen Adaylarının Orantısal Akıl Yürütme Becerilerinin İncelenmesi  Karma Yöntem Çalışması”, 4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu, İzmir, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Bukova Güzel, E., Karagöz Akar, G., Özaltun Çelik, A., Kula Ünver, S., Turan, N., “Mathematical Knowledge for Teaching of a Prospective Teacher Having Progressive Incorporation Perspective”, CERME-Congress of the European Research in Mathematics Education, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Çilekrenkli, A., Kaya, E., “Teaching Reconceptualised Family Resemblance Approach to Nature of Science in Lower Secondary Lessons”, NARST, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Çilekrenkli, A., Kaya, E., “Teaching with Reconceptualised Family Resemblance Approach to Nature of Science in 5th Grade Classroom  An experimental study”, ESERA, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Çilekrenkli, A., Kaya, E., Erduran, S., Akgün, S., Aksöz, B., “Perceptions of Nature of Science  a Comparative Study on Pre Service Teachers from England and Turkey”, NARST, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Çoban, Z., İmamoğlu, Y., “Development of 10th Grade Students  Questioning Skills as they Learn the Unit of Functions”, 4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu, İzmir, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Erduran, S., Kaya, E., “Epistemic Core of Chemistry in Teacher Education  Practical Approaches and Empirical Evidence”, ESERA, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Güneş, C., Özel, S., “Teacher Engagement in Online Professional Development Follow up  the Role of the Workplace and Information and Communications Technology Familiarity”, AERA, Toronto, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Karagöz Akar, G., Bukova Güzel, E., Özel, S., “Prospective Secondary Mathematics Teachers Development of Core Practices During Methods Courses  Affordances Of Quantitative Reasoning”, CERME-Congress of the European Research in Mathematics Education, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Karagöz Akar, G., Bukova Güzel, E., Özel, S., Özaltun Çelik, A., Kula Ünver, S., Turan, N., “Matematik Eğitiminde Öğretmen Yetiştirmede Yeni Bir Model”, 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Karataş, F. Ö., Turan Bektaş, B., Uludüz, Ş. M., Orçan, F., Çelik, S., Akaygün, S., “Türk Toplumunun Bilimsel Okuryazarlık Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi Karadeniz Bölgesi Örneği”, Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Karataş, F. Ö., Akaygün, S., “Analogies in Chemistry Classrooms Teachers Practice”, Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Karataş, F. Ö., Çeli, S., Akaygün, S., Orçan F., Turan Bektaş B., “Uzmanlara Göre 21. Yüzyılda Bilimsel Okur Yazar Bireylerin Sahip Olması Gereken Kimya Kavramları”, VI. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Karataş, F. Ö., Turan Bektaş, B., Çelik, S., Orçan, F, Akaygün, S., “Bilimsel Okuryazarlığın Bir Alt Boyutu Olarak Sosyobilimsel Konuların Belirlenmesi Delphi Tekniği”, Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Karataş, F. Ö., Turan Bektaş, B., Orça, F., Çelik, S., Akaygün, S., “Türk Toplumunun Bilimsel Okuryazarlık Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi Pilot Uygulamadan Yansımalar”, XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Kaya, E., Erduran, S., “How do Chemistry Teachers Perceive the Epistemic Core of Science”, International Conference on Educational Research (ICER), 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Kaya, E., Erduran, S., “Integration of the Epistemic Core of Chemistry in Pre Service Teacher Education”, Alliance of Improving Scientific Literacy for All Students (AISL) Conference, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Korur, F., Yerdelen Damar, S., Sağlam, H., “Fizik Dersinde Teknoloji Kullanım Tercihleri ve Etkileri Ölçeğinin Geliştirilmesi”, 4. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Trabzon, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
McDonald, C., Dagher, Z., Erduran, S., Kaya, E., Cullinane, A., Kelly, R., Çilekrenkli, A., Aksöz, B., Akgün, S., “Emergent Research Using the Family Resemblance Approach to Nature of Science in Science Education”, NARST, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Özer, F., Doğan, N., “5th  6th  7th Graders XX Understandings About Scientific Inquiry an Intertwined PBL  HOS Approach”, ESERA (European Science Education Research Area) Annual International Conference 2019, Bologna, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Özer, F., Doğan, N., “Investigation of the Impact an Innovative Approach on Turkish Middle School Students  Understanding of Scientific İnquiry”, ESERA (European Science Education Research Area) PhD Summer School 2019,  Girit, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Özer, F., Doğan, N., Abd El Khalick, F., “The Impact of Innovative Instructional Effort to Enhance the Understanding About SI of 7th Graders”, NARST (National Association for Research in Science Teaching) Annual Conference 2019, Baltimore, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Özergun, I., Akaygün, S., “Fen Bilimleri Ders Kitaplarının Girişimcilik Kavramı Açısından İncelenmesi”, Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Pehlivan, Z., Aslan Tutak, F., “A Look Into Preservice Teachers Translation Skills Case for Model Representations”, Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Utrecht, Netherlands 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019

Sayfalar