Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birimazalan sırada Yayın Türü İndeksi Tarihi
Sarıbaş, D., Özer, F., “Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları Dersinde Disiplinlerarası Yaklaşım ve Bilimsel Pratikler”, 6. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi (UKEK), Ankara, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Sarılıcan, S., Akaygün, S., “Effect of Technology Based Instruction on Fifth Grade Students Spatial Ability and Geometry Achievement”, 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), İzmir, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Senger, E., Aslan Tutak, F., “The Effect Of Sociomathematical Norms and Technology Integrated Instruction to Eliminate the Misconception of the Disregard of the Length for the Concept of Altitude”, 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), İzmir, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Sezer, S., Aslan Tutak, F., “The Effect of Origami Based Geometry Education on Spatial Visualization”, 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), İzmir, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Toy, S., İmamaoğlu, Y., “Investigating How Prospective Mathematics Teachers Go Through Mathematical Modeling Process”, 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), İzmir, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Yavuzkaya, M. N., Adadan, E., “Students XX Conceptual Progression of Chemical Reactions”, Biannual meeting of European Science Education Research Association (ESERA), Bolonya, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Yerdelen Damar, S., “Physics Teachers Conceptions of Teaching and Learning and Their Instructional Practices”, GIREP- ICPE-EPEC-MPTL, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Yerdelen Damar, S., Korur, F., Sağlam, H., “Fizik Dersine Katılım Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması”, 4. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Trabzon, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Yerdelen Damar, S., Şengül, Ö., “Grupla Problem Çözme Çalışması Sürecinde Öğrencilerin Sergilediği Epistemolojik Davranışlar ve Bu Davranışların Problem Çözme Yaklaşımlarına Etkisi”, IV. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Trabzon, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Yılmaz, Z., Ader, N. E., Olgun, B., “Görevimiz İstatistiksel Düşünmeyi Açığa Çıkarmak (Eliciting Statistical Thinking Through Statistics Tasks)”, 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), İzmir, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Güven, M., “Ensuring Quality in Early Childhood Education and Care: The Case of Turkey”, Rentzou, K. Slutsky R. (Ed.), Early Childhood Education and Care Quality in Europe and the USA: Issues of Conceptualization, Measurement and Policy, Routledge, 162, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Güven, M., “Lions Quest Yaşam Becerileri Programının Türkiyedeki Uygulama Örneği”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 50: 254–282, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2019
Karslı Çalamak E., Erdemir, E., “Türkiye’e Yaşayan Suriyeli Çocuklar ve Aileleri  Anlatılmayan Karşıt Hikâyeler”, Yaşadıkça Eğitim, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2019
Rentzou, K., Güven, M., Koumarianou, A., Çabi, N., “Exploring Types and Predictors of Paternal Involvement from Greek Greek Cypriot and Turkish Fathers and Mothers Perspectives Cross National Differences and Similarities ”, Global Education Review, 6, 5-25, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2019
Yatmaz Z.B., Erdemir E. v Erbil F., “Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bakış Açısından Neden Öğretmenliği Seçtiler ve Nasıl Bir Çocuk Çocukluk Algıları Var?”, Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 12, 316-341, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2019
Yatmaz, Z.B., Doğan, Ö., “Burnout of Early Childhood Education Teachersin Turkey,” Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 7, 27-40, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2019
Erdemir, E., “Suriyeli ve Türk Çocuklar İçin Yaz Anaokulları Programı ve Etkileri  Bir Erken Müdahale Modeli”, 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Karan, Ş., Erdemir, E., “Çocuğun Öznel İyi Olma Hali  Okul”, VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Karan, Ş., Erdemir, E., “Subjective Well being of Syrian and Turkish Children in Primary Schools  Home and Environment Conditions”, EECERA, Selanik, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Erbil, F., Özgünlü, M. Güven, M., “Sosyal ve Duygusal Öğrenme  SDÖ  Becerilerinin Okul Öncesi Eğitim Programındaki  OÖEP  Yeri”, 6th International Early Childhood Education Congress, Kars, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Yatmaz, Z. B., “Eğitimde Katılım ve İşbirliği”, Eğitimde Gelecek Konferansı, İstanbul, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Erduran, S., Kaya E., Transforming Teacher Education through the Epistemic Core of Chemistry: Empirical Evidence and Practical Strategies, Springer, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap 2019
Erduyan, I., Multilingual Construction of Identity: German-Turkish Students in Berlin, İbidem Verlag, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap 2019
Bayyurt Kerestecioğlu, Y., “Blending mobile-assisted language learning with face-to-face second language instruction”, Palalas, A. (Ed.), Blended Language Learning, 249-271, Open University of China Press, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Bayyurt Kerestecioğlu, Y., “Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretimi üzerine Düşünce ve Öneriler”, Akay Ahmed, A., Fişekcioğlu, A. (Eds.), Dil Kullanıcısı Bağlamında Kuramdan Uygulamaya Türkçenin Yabanci Dil olarak Öğretimi, 551-558, Nobel, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Bölükbaş, F.,Fişekçioğlu, A.,Dilidüzgün, Ş.,Yılmaz, Ö., Saraç, F.,Yılmaz, M. Y., Ökten, C. E., Kabay, F. N., İnce, B., Pirim, E., Gün, M., Karakaya, N., Altun, M., Kara, Ö. T., Akkaya, A., Doyumgaç, İ., Ahmed Abdo Shaban, A., Köse, D., Bayyurt Kerestecioğlu, Y., “İki Dillilik ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi”, Akay, A., Asuman Fişekçioğlu, A. (Eds.), Dil Kullanıcısı Bağlamında Kuramdan Uygulamaya Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, 87-112, Nobel, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Erduyan, I., “Theoretical issues in identity in ELT Classroom Interaction Research”, Ekşi, G., Guerra, L., Werbinska, D., Bayyurt, Y. (Eds.), Handbook of Teacher Education Research. University of Evora Press, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Guerra, L., Bayyurt Kerestecioğlu, Y., “A Review of Research on The Influence of English as a Lingua Franca on English Language Teaching From 2000 to 2018”, Ekşi, G., Guerra, L., Werbinska, D., Bayyurt, Y. (Eds.), Research Trends in English Language Teacher Education and English Language Teaching, 363-384, University of Évora Publications, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Güngör, M. N., Akcan S., “A Review of Research on Professional Identity of Novice Language Teachers from 2005 to 2018”, Yangın Ekşi, G., Guerra, L., Werbinska, D., Bayyurt, Y. (Eds.), Research Trends in English Language Teacher Education and English Language Teaching, 273-292, University of Evora, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Gürel, A., “Null and Overt Pronouns in Language Attrition”, Schmid, M.S., Köpke, B., Cherciov, M., Karayayla, T., Keijzer, M.,de Leeuw, E., Mehotcheva, T., Montrul, S., Polinsky M. (Eds.), The Oxford Handbook of Language Attrition, 251-263, Oxford University Press, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Karakaş, A., Bayyurt Kerestecioğlu, Y. “The Scope of Linguistic Diversity in the Language Policies, Practices, and Linguistic Landscape of a Turkish EMI University” Jenkins, Mauranen, J, A. (Ed.), Linguistic Diversity on the EMI Campus: Insider Accounts of the Use of English and Other Languages in Universities Within Asia, Australasia and Europe, 96-122, Routledge, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Kemaloğlu Er, E., Bayyurt Kerestecioğlu, Y., “Project-Based and ELF-Aware Pre-Service Teacher Education in Turkey: Sample Cases of Discovery, Creativity, Interaction and Multicultural Diversity”, Gras-Velazquez, A. (Ed.), Project-Based Learning in Second Language Acquisition: Building Communities of Practice in Higher Education, 82-97, Routledge, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Kemaloğlu ER, E., Bayyurt Kerestecioğlu, Y., “ELF-Awareness in Teaching and Teacher Education: Explicitand Implicit Ways of Integrating ELF into the English Language Classroom”, Sifakis, N., Tsantila, N. (Ed.), English as a Lingua Franca for EFL Contexts, 159-174, Multilingual Matters, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Öztekin, E.,Candan, E., “The Role of Corpora in Language Teaching”, Ekşi, G., Guerra, L., Werbinska, D., Bayyurt, Y. (Eds.), Handbook of Teacher Education Research, 327-342, Evora University Publications, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Tuzcu, A., Yalçın, Ş., “The Combined Effects of Manipulating Tasks in Two Dimensions on L2 Speech Performance”, Wilson, H., King, N., Jeong Park, E., Childress, K. (Eds.), Selected Proceedings of the 2017 Second Language Research Forum, Cascadilla Proceedings Project, 175-184, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Ünaldı A., Seloni L., Yalçın Ş., Yiğitoğlu N., “The Role of Writing in an EFL Teacher Preparation Program in Turkey: Institutional Demands, Pedagogical Practices, and Student Needs”, Seloni, L., Henderson Lee, S. (Eds.), Second Language Writing Instruction in Global Contexts: English Language Teacher Preparation and Development, 173-194, Multilingual Matters, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Yiğitoğlu, N., Reichelt, M., “Conclusion”, Yiğitoğlu, N., Reichelt, M. (Eds.), L2 Writing Beyond English, 236-239, Multilingual Matters, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Yiğitoğlu, N., Reichelt, M., “Introduction: L2 Writing in Non-English Languages:Toward a Fuller Understanding of L2 Writing”, Yiğitoğlu, N., Reichel, M. (Eds.), L2 Writing Beyond English, Multilingual Matters, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Ariannejad, A., Osam, Ü., Yiğitoğlu, N., “A Comparative Investigation of Metadiscourse In English and Persian Architectural Research Articles.”, Poznan Studies in Contemporary Linguistics, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2019
Bayyurt Kerestecioğlu, Y., Kurt, Y., Öztekin, E., Guerra, L., Cavalheiro, L., Pereira, R., “English Language Teachers  Awareness of English as a Lingua Franca in Multilingual and Multicultural Contexts”, Eurasian Journal of Applied Linguistics, 5, 185-202, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2019
Biricik Deniz E., Özkan, Y., Bayyurt Kerestecioğlu, Y., “ELF Awareness in Pre Service English Language Teacher Education  A Case Study from Turkey”, Hacettepe University Journal of Education, 1–19, Ekim 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2019
Erduyan, I., “I Mean I Like English Even Better than Turkish English Speaking German Turkish Students as Multilingual Transnationals ”, Eurasian Journal of Applied Linguistics, 5, 255-268, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2019
Güngör, M.N., Akcan, S., Werbinska, D., Ekiert, M., “The Early Years of Teaching  A Cross Cultural Study of Turkish and Polish Novice English Teachers”, Eurasian Journal of Applied Linguistics, 5, 287-302, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2019
Karaman, A.C., Özbilgin Gezgin, A., Rakıcıoğlu Söylemez, A.Ş., Eröz Tuğa, B., Akcan, S., “Professional Learning in the ELT Practicum Co Constructing Visions”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 282-293, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2019
Martı, L.M., Yılmaz, S., Bayyurt Kerestecioğlu, Y., “Reporting Research in Applied Linguistics  The Role of Nativeness and Expertise”, Journal of English for Academic Purposes, 40: 98-114, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2019
Tatar, S., “Turkish Teacher Candidates  Perceptions of Native speakerism”, Sakarya University Journal of Education, 9, 7-20, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2019
Ünal, B., Erçetin Koca, N.G., “Effects of Gloss Type  Gloss Position  and Working Memory Capacity on Second Language Comprehension in Electronic Reading”, Computer Assisted Language Learning, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2019
Yiğitoğlu, N., “Review of the book Language Teacher Psychology edited by Sarah Mercer Achilleas Kostoulas”, SYSTEM, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2019
Bayyurt Kerestecioğlu, Y., İnal, D., “Changing Linguistic Landscapes and the Need for an ENRICHed WE ELFaware Pedagogy in Turkey”, 24th International Conference of Association for World Englishes, Limerick, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Candan, E., Öztekin, E., Kurt, Y., Bayyurt Kerestecioğlu, Y., Guerra, L., Cavalheiro L., Pereira, R., “Representations of ELF in Language Teachers Beliefs and ELT Coursebooks:  Findings From Turkey and Portugal”, ILTERG Conference, Antalya, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Erduyan, I., “A scalar perspective into Turkish as a Heritage Language instruction in Germany”, Turkish in Europe Workshop, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Erduyan, I., “Multilingual Study Abroad Identities  Japanese Learners of Turkish”, Multilingual and Multicultural Learning: Policies and Practices (MMLPP19), 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Erduyan, I., “Scalar Analysis and Task Based Language Learning A Microethnographic Classroom Perspective”, International Conference on Multilingualism and Multilingual Education (ICMME19), 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
İnal, D., Bayyurt Kerestecioğlu, Y., Kerestecioğlu, F., “Problematizing EMI Programs in Turkish Higher Education”, 24th International Conference of Association for World Englishes, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Martı, L.M., Akar, D., “Response Tokens in Turkish Conversations ”, The 16th International Pragmatics Conference, Hong Kong, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Tatar, S., “What Teaching Philosophy Statements of Pre Service English Teachers Can Tell Us”, 11th International Language Teacher Education Conference, Minneapolis, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Topal, P., Yiğitoğlu, N., “Post Observation Feedback Conferences in an in Service Higher Education Setting A Conversation Analytic Study”, The Second International Conference on Interactional Competences and Practices in a Second Language (ICOP-L2), Vasteras, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Ünal, S., Martı, L. M., “Requestive E mails to an Academic The Case of Turkish”, The 16th International Pragmatics Conference, Hong Kong, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Yalçın, Ş., Erçetin Koca, N.G., “Relationships Among Working Memory Language Aptitude And Listening Comprehension in an Instructed Foreign Language Setting”, International Roundtable Forum on Language Aptitude: Pushing the Boundaries, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Yiğitoğlu, N. “Managing Criticism and Praise in Turkish and English Book Reviews”, Language in Focus (LIF) 2019 Conference, Dubrovnik, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Yiğitoğlu, N., “Investigating the Borders of Written Feedback for the Development of Pre Service Teachers”, The 6th International Western Cultural and Literary Studies Symposium (BAKEA), Kayseri, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Derici, C., Aydın, Y., Yenialaca, Ç., Aydın, N.Y., Kartal, G., Ozguri, A., Güngor, T., “A Closed-Domain Question Answering Framework Using Reliable Resources to Assist Students“, Natural Language Engineering, 24, 5, 725-762, 2018. Eğitim Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi Makale SSCI 2018
SahIn, S., Acar, M., “How Neoliberal Education Design is Reflected in Classrooms: The Many Faces of Neoliberalism in a 4th Grade Classroom“, Journal for Critical Education Policy Studies, 16, 3, 101-136, 2018. Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Makale ESCI 2018
Adaman F., Buğra, A., İnsel, A., “Türkiye’de farklı işçi dünyaları ve sendikaların toplumsal konumu”, Birikim, 217, 100-113, 2007. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2007
Akgöze-Aydın, G., Ağaoğlu, B., Copty, N.K., Kocasoy, G., “Influence of flooding solution composition and temperature on the enhanced solubilization and recovery of NAPLs in porous media”, Proceedings of the IAHR International Groundwater Symposium, 1003-1011, Istanbul, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Akın, R., “Birinci meclis döneminde frengi ile mücadele: Frenginin men’i ve tahdidi sirayeti hakkında kanun ve genel sağlık sorunları”, Uluslarası Tıp Tarihi Kongresi Bildiriler Kitabı, 1618-1628, Konya, 2008. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Akın, R., “Türkiye’nin siyasal dinamikleri: 27 Mayıs ihtilalinden Adalet Partisi iktidarına”, Türkoloji Kültürü, 5-21, Yaz, 2008. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Altun, S., Göktepe, A.B., Ansal, A., Akgüner, C., “Simulation of torsional shear test results with neuro-fuzzy control system”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2008. online Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Ansal, A., Akıncı, A., Cultrera, G., Erdik, M., Pessina, V., Tönük, G., Ameri, G., “Loss estimation in Istanbul based on deterministic earthquake scenarios of the Marmara Sea region (Turkey”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2008. online Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Ansal, A., Kurtuluş, A., Tönük, G., “Microzonation with respect to ground shaking intensity and seismic damage scenarios”, Proceedings of International Conference on Geotechnical Engineering, 31-40, Hammamet, Tunus, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Bohnhoff, M., Bulut, F., Aktar, M., Childs, D., Dresen, G., “The north anatolian fault zone in the broader Istanbul/Marmara region: Monitoring a ‘seismic gap’”, SSA Seismological Research Letters, 79, 2, 303, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Buğra, A., Yoksulluk, Kapitalizm ve Türkiye’de Sosyal Politika, İletişim Yayınları, İstanbul, 2008. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap 2008
Buğra, A., “Poverty and citizenship: A case study on Turkey”, International Journal of Public Affairs, 4, 75-86, Research Center on Public Affairs for Sustainable Welfare Society, Chiba University, Japan, 2008. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Çoraman, E., Bilgin, R., Furman, A., Öztunç, T., “Phylogeography of mouse-eared bats, myotis myotis and myotis blythii in anatolia and Turkish thrace”, Proceedings of XI th Bat Research Symposium, 38, Cluj Napoca, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Demirci, U., Güveniş, A., “An internet based system for Monitoring patients and relatives satisfactionrates in health services”, 6th International Confence on Information and Communication Technologies in Health, 236-247, Samos, Published By National And Kapodistrian University of Athens, Greece, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Duru, A.D., Ademoğlu A., “Realistic head model preparation for EEG forward problem”, 4th Iet International Conference on Advances in Medical, Signal And Information Processing Medsip 2008, 1-4, Genoa, Italy, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Duru, A.D., Bayram, A., Demiralp, T., Ademoğlu, A., “Source Localization of Subtopographic Brain Maps for Event Related Potentials (ERP)”, Encyclopedia of Healthcare Information Systems, 1247-1252, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Durukal, E. Erdik, M., Sungay, B., Türkmen, Z., Harmandar, E., “Yapısal olmayan deprem risklerinin azaltılması, Mitigation of non-structural earthquake risks”, Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri, M. Kadıoğlu, E. Özdamar (Derleyenler), 157-174. JICA, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Edinçliler, A., “Utilization of waste tires for geotechnical applications as lightweight materials”, 9th International Symposium on Environmental Geotechnology and Global Sustainable Developmant, 220-249, Hong Kong, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Emir, U.E., Akın, A., Demiralp, T., Öztürk ,C., “Stimulus frequency dependency of positivebold (Pbold) and post stimulus undershoot (Psu)”, Proc. Intl. Soc. Magn. Reson. Med, 16: 2354, Toronto, Canada, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Emir, U.E., Bayraktraoğlu Z., Öztürk, C., Ademoğlu, A., Demiralp, T., "Dependency of bold transients on the frequency of flickering visual stimuli", Proc. of Xth International Conference on Cognitive Neuroscience (ICON X), 324 (Poster 143), Bodrum, Türkiye, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Erdik, M., Cağnan, Z., Zülfikar, C., Şeşetyan, K., Demircioğlu, M.B., Durukal, E., Kariptas, C., “Development of Rapid Earthquake Loss Assessment Methodologies for Euro-MED Region”, Proceedings, 14. World Conference on Earthquake Engineering, Paper ID: S04-004, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Erikan, C., Akın, R. (Derleyenler), Türk İstiklal Savaşı,Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2008. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap 2008
Ertaş, G., Gülçür, H.Ö., Tunacı, M., “Improved lession detection in MR mammography: Three dimensional segmentation moving voxel sampling and normalized maximum intensity-time ratio”, Academic Radiology, 14, 2, 151-161, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Güçlü, B., “Mekanoreseptörler ve insanda dokunma duyusu”, VII. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, 28, Adana, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Güçlü, B., Mahoney, G K., Pawson, L., Pack, A., Smith, R.L., “Computational model predicts directional sensitivity and voltage-sensitive channels in slowly-adapting type I mechanoreceptive Neuris”, 34, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Gültekin, I., İnce, N.H., “Degradation of 4-n-nonylphenol in water by ultrasound”, TiO2-9 & AOTs-10 Proceedings, 69, San Diego, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Güveniş, A., Güven, E., Haktan, M., Talat, D., “Web based system for bone age assessment”, 6th International Conference on Information and Communication Technologies in Health, 281-286, Samos, Published By National and Kapodistrian University of Athens, Greece, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Güveniş, A., Güven, E., Haktan, M., Talat, D., “Web based system for bone age assessment”, The Journal on Information Technology in Healthcare, 6, 5, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Hancılar, U., Durukal, E., Erdik, M., “Seismic assessment and rehabilitation of a historical unreinforced masonry (URM) building in Istanbul”, Proceedings, 14. World Conference on Earthquake Engineering, Paper ID: S11-025, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
İnce, N.H., Copty, N.K., Aksoy, D., “Oxidative destruction of 2-chlorophenol by ultrasound: Combinations with ozone and Fe0”, TiO2-9 & AOTs-10 Proceedings, 101, San Diego, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Kıvılcımdan, Ç., Akmehmet-Balcıoğlu, I., “Kağıt hamuru ağartma atıksuyunun katalitik ozonlama prosesi ile Arıtılması”, Çevre Bilim ve Teknoloji Teknik Dergi, 3, 1, 65-74, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Mutlu, S., Güçlü, B., “Kurbağada yavaş-alışan 1. tip mekanik duyarlı sinirler üzerinde serotonin etkisi”, VII. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, 92, Adana, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Mutlu, S., Güçlü, B., “Effects of serotonin on the frog slowly-adapting type I mechanoreceptive fibers”, Society for Neuroscience Abstracts, 34, 2008 Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Neyzi, O., Günöz, H., Furman, A., Budak, R., Gökçay, G., Darendeliler, F., Baş, F., “Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri”, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 51, 1-14, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Özbek, N., “The politics of modern welfare institutions in the late Ottoman Empire (1876-1909)”, International Journal of Turcologia, 3, 5, 42-62, 2008. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Öztürk, M., Copty, N.K., Bozkurtoğlu, E., Saysel, A.K., “Development of a Coupled Land Use-Hydrodynamic Model for Bartin Spring Watershed, Turkey”, Proceedings of the International Groundwater Symposium, 251-260, Istanbul, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Özyurt, O, Dinçer, A., Emir, U.E., Öztürk, C., “ASL'de perfüzyon ve iletim gecikmesinin çoklu fark yöntemiyle belirlenmesi: prelimineri sonuçlar”, Türk Manyetik Rezonans Derneği 3. Kongresi, 21 (Ref.0083), Ankara, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Özyurt, O., Dinçer, A., Emir U.E., Öztürk, C., "Measurement of brain perfusion using asl technique: Volunteer results and clinical applicatıons", Proceedings of 13th National Biomedical Engıneering Conference (BiYOMUT 2008), 60, ODTÜ, Ankara, Türkiye, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Özyurt, O., Dinçer, A., Öztürk, C., "Görsel korteksin retinotopik organizasyonunun fonksiyonel MR görüntülenmesi", Türk Manyetik Rezonans Derneği 3. Kongresi, Ss-23 (Ref.0113), Ankara, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008

Sayfalar