Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birimazalan sırada Yayın Türü İndeksi Tarihi
Uyguner, C.S., Bekbölet, M., “A review on the photocatalytic degradation of humic substances”, Advances in Control of Disinfection By-Products in Drinking Water Systems, A. Nikolau, H. Selcuk, L. Rizzo (Derleyenler), Chapter 7.4., 419-446, NOVA Science Publishers Inc., NY, USA. 2007. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2007
Uyguner, C.S., Bekbölet, M., Swietlik, J., “Natural organic matter: definitions and characterization”, Advances in Control of Disinfection By-Products in Drinking Water Systems, A. Nikolau, H. Selcuk, L. Rizzo (Derleyenler), Chapter 5.1., 253-277, NOVA Science Publishers Inc., NY, USA. 2007. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2007
Altun, S., Okur, V., Göktepe, A.B., Ansal, A., “Comparison of dynamic properties of clays obtained by different test methods”, 4th International Confrence on Earthquake Geotechnical Engineering, Paper No. 1488, 2007. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2007
Buğra, A., “AKP döneminde sosyal politika”, Toplum ve Bilim, 108, 143-167, 2007. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2007
Buğra, A., “Polanyi’s concept of double movement and politics in the contemporary market society”, Reading Karl Polanyi for the 21st Century: Market Economy as a Political Project, A. Buğra, K. Ağartan (Derleyenler), New York: Palgrave, 2007. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2007
Çakır, T., Alsan, S., Saybaşılı, H., Akın, A., Ülgen, K.Ö., “Reconstruction and flux analysis of coupling between metabolic pathways of astrocytes and neurons: Application to cerebral hypoxia”, Theoretical Biology and Medical Modelling, 4, 48, 2007. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2007
Durukal E., Erdik, M., Uçkan, E., “Earthquake risk to Industry in İstanbul and its management”, Natural Hazards, DOI 10.1007/s11069-007-9119-0, online, 2007. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2007
Erdik, M., Durukal, E., “Earthquake risk and its mitigation in İstanbul”, Natural Hazards, DOI 10.1007/s11069-007-9110-9, online, 2007. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2007
Ertaş, G., Gülçür, H.Ö., Tunacı, M., Osman, O., “A preliminary study on computerized lesion localization in MR mammography using 3D nMITR maps, multilayer cellular neural networks and fuzzy c-Partitioning”, Medical Physics, 34,  12,  2007. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2007
İnce, O., Kolukırık, M., Çetecioğlu, Z., Eyice, O., Tamerler, C., Kasapgil-İnce, B., “Methanogenic and sulfate reducing bacterial population levels in a full-scale anaerobic reactor treating pulp and paper industry wastewater using fluorescence in situ hybridization”, Water Science and Technology, 55, 10, 183-191, 2007. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2007
Kasapgil-İnce, B., Kolukırık, M., İnce, O., “Gerçek ölçekli UASB reaktörlerde metanojenik popülasyon dinamiği”, İTÜ Dergisi/e Su Kirlenmesi Kontrolü, 17, 2, 3-14, 2007. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2007
Kılıçoğlu, A., Şanlı, U., Demir, C., Yıldız, H., Cingöz, A., Aktuğ, B., Açıkgöz, M., “Marmara Denizindeki deniz yüzeyi yükseklik değişimlerinin Ers-1, Ers-2 ve topexposeidon uydu altimetre ölçüleriyle araştırılması”, Harita Dergisi, 138, 22-38, 2007. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2007
Özkan-Günay, E.N., Özkan, M., “Prediction of bank failures in the emerging markets: An ANN approach”, Journal of Risk Finance, 8, 5, 465-480, 2007. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2007
Pamuk, Ş., “Dünyada ve Türkiye’de iktisadi büyüme, 1820-2005”, Uluslararası Ekonomi ve Dış Ticaret Politikaları, 1, 2, 3-26, 2007. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2007
Süphandağ Ş.A., Uyguner, C.S., Bekbölet, M., “İstanbul’da tüketilen ticari ve şebeke bazlı içme sularının kimyasal ve spektroskopik profilleri”, İTÜ Dergisi/e Su Kirlenmesi Kontrolü, 17, 2, 23-35, 2007. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2007
Şengezer, B., Ansal, A., “Probabilistic evaluation of observed earthquake damage”, Natural Hazards, 40, 305-326, 2007. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2007
Tönük, G., Ansal, A., “Site response nonlinearity based on case studies”, 4th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, Paper No. 1543, 2007. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2007
Yücesoy, C.A. , Maas, H., Koopman, H.J.F.M., Grootenboer, H.J., Huijing, P.A., “Mechanisms causing effects of muscle position on proximo-distal muscle force differences in extra-muscular myofascial force transmission”, Medical Engineering and Physics, 28, 214-226 2007. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2007
Aksoy, M.E., Usta, M., Üçışık, A.H., “The effect of dialysis environment on high flux dialysis membranes”, Proceedings of World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, 270-272, Springer Verlag, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Aksoy, M.E., Üçışık, A.H., “Reducing tha costs of medical devices purchased for the State Hospital in Turkey”, Proceedings of International Medical Informatics an Biomedical Engineering The First Jordanien European Symposium (IMIBE’2006), 171-173, Yormouk University, Amman, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Aktaş, Ö., Çeçen, F., “Adsorption reversibility and bio regeneration of activated carbon in the treatment of phenol”, Proceedings of the Seventh International Symposium On Waste Management Problems In Agro-Industries, 353-360, Amsterdam RAI, Netherlands, 2006. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Aktaş, Ö., Çeçen, F., “Fenol gideriminde aktif karbonun biyo rejenerasyonunun belirlenmesi”, İ.T.Ü. 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 35-42, İstanbul, 2006. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Alper, T., Akarsubaşı, N., Ayman-Öz, İnce, O., Kırdar, B., Kasapgil–İnce, B., “İlaç atıksularını arıtan tam karışımlı anaerobik bir reaktörde metan arkeyal kompozisyonun değişiminin DGGE yöntemi ile belirlenmesi”, 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul, 2006. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Ansal, A., Tönük, G., “Evaluation of liquefaction susceptibility for microzonation and urban planning”, Proceedings of International Conference on Geohazards-Technical, Economical and Social Risks, Lilihammer, Norveç, 2006. CD Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Ansal, A., Tönük, G., “Nonlinearity of site response based on ground motion records”, Proceedings of the Third International Symposium on the Effects of Surface Geology on Seismic Motion, Paper Number: 114, Grenoble, Fransa, 2006. CD Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Ansal, A., Tönük, G., “Site specific ground motion parameters for vulnerability assesment”, Proceedings of Eighth U.S. National Conference on Earthquake Engineering, Abs., SSA, Oakland, 2006. CD Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Ansal, A., Tönük, G., Demircioğlu, M., Bayraklı, Y., Şeşetyan, K., Erdik, M., “Ground motion parameters for vulnerability assessment”, Proceedings of the First European Conference on Earthquake Engineering and Sismology, Paper Number: 1790, Cenevre, İsviçre, 2006. CD Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Ansal, M.A., Durukal, E., Tönük, G., “Selection and scaling of real acceleration time histories for site response analyses”, Proceedings of the Athens Workshop of ETC-12, 93-98, Athens, 2006. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Atakan, K., Akyüz, S., Zabcı, C., Demircioğlu, M.B., Durukal, E., Erdik, M., “Seismic sources along the north anatolian fault for seismic hazard assessment”, European Geosciences Union General Assembly 2006, Vienna, Austria, 2006. CD Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Bindi, D., Parolai, S., Durukal, E., Görgün, E., Bohnhoff, M., Grosser, H., Milkereit, C., “Ground motion models for north-western Turkey using the 1999 İzmit aftershocks”, European Geosciences Union General Assembly 2006, Vienna, Austria, 2006. CD Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Bindi, D., Parolai, S., Görgün, E., Bohnhoff, M., Grosser, H., Milkereit, C., Durukal, E., “Aftershocks of the mw 7. 4, 1999 İzmit earthquake: Hypocentre determination and local magnitude calibration”, European Geosciences Union General Assembly 2006, Vienna, Austria, 2006. CD Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Bozkulak, Ö., Yamacı, R.F., Gülsoy, M., “809-nm diyot laser ile icg-pdt”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Biyomut 2006, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Buğra, A., Keyder, Ç., Sosyal Politika Yazıları, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap 2006
Çelik, S., Güçlü, B., “Görenlerde gözü açık, gözü kapalı ve görmeyenlerde zihinsel döndürme ve ayna görüntüsü tanıma”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Biyomut 2006, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Çelikyurt, C., Gülçür, H.Ö., “Bilgisayarlı bir sistem kullanarak tinnitusun tetkik ve tedavisi: 12 yıllık deneyimimiz, (a pc-based system for evaluation and management of tinnitus: our experience for 12 years)”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Biyomut 2006, 272-274, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Dereli, Z., Tabakoğlu, H.O., Bozkulak, O., Aksel, A.A., Gülsoy, M., “Tissue welding with 980-nm diode laser system: preliminary study for determination of optimal parameters”, SPIE, Photonics West-2006, 6084, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Durukal, E., Ansal, M.A., Tönük, G., “Effect of ground motion scaling and uncertainties in site characterisation on site response analyses”, Proceedings of the 1906 Earthquake Conference,1300, Eeri, Oakland, 2006. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Durukal, E., Erdik, M., “Characterisation of strong ground motion for the design of seismically isolated structures for near-fault conditions”, Proceedings of the 4th World Conference on Structural Control and Monitoring, International Association for Structural Control and Monitoring, 234, San Diego, CA, 2006. CD Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Durukal, E., Erdik, M., “Damage to and vulnerability of industry in earthquakes in Turkey”, European Geosciences Union General Assembly 2006, Vienna, Austria, 2006. CD Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Durukal, E., Erdik, M., Şeşetyan, K., “Expected earthquake losses to buildings in İstanbul and implications for the performance of the Turkish catastrophe insurance pool”, Proceedings of the International Conference on Geohazards-Technical, Economical and Social Risk Evaluation, Lillehammer, Norway, http://services.bepress.com/eci/geohazards, 2006. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Durukal, E., Erdik, M., Şeşetyan, K., Fahjan, Y., “Building loss estimation for earthquake insurance pricing”, Proceedings of the 1906 Earthquake Conference, Eeri, Oakland, 2006. CD Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Durukal, E., Gündüz, A.S., Şanlı, B., Sorensen, M., Richwalski, S., Şeşetyan, K., Atakan, K., Madariaga, R., Wang, R.A., “‘Benchmarking’ exercise on the performance of kinematic ground motion simulation codes”, European Geosciences Union General Assembly 2006, Vienna, Austria, 2006. CD Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Ekizer, B., Küçük, E., Atay, Ş.D., Köse, N., Akyilmaz, N., Özkovalak, N., Kocasoy, G., “Topraktaki petrol kirliliğine alternatif bir çözüm biyoremidasyon yöntemi ve TPAO Batman bölge Müdürlüğü Silivanka sahasında yapılan biyoremidasyon uygulaması”, 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul, 2006. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Erdik, M., “Urban earthquake risk”, Proceedings of the International Conference on Geohazards-Technical, Economical and Social Risk Evaluation, Lillehammer, Norway, http://services.bepress.com/eci/geohazards, 2006. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Erdik, M., Durukal, E., “Earthquake loss assessment for İstanbul metropolitan area”, Proceedings of the 1906 Earthquake Conference, Eeri, Oakland, 2006. CD Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Erses, S., Onay, T.T., Yenigün, O., Oral, V., “Treatment of olive oil mill wastewater by slow-rate system using reed and alfalfa plant species”, Proceedings of the 7th International Symposium on Waste Management Problems in Agro Industries, 123-130, Amsterdam, 2006. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Ertaş, G., Dursun, M., Gülçür, H.Ö., Tunacı, M., “Dinamik meme MR görüntülemede bozulmuş tutulum eğrilerinin farmokinetik modelleme ile tespiti (Detection of polluted enhancement curves in dynamic breast MR imaging using pharmacokinetic modeling)”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Biyomut 2006, 338-343, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Ertaş, G., Gülçür, H.Ö., “K-Means based segmentation of breast region on MR mammograms”, ESMRMB 2006, 23rd Annual Meeting, Warsaw, Poland, 2006, Published as a special issue of Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine, 19, 317, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Ertaş, G., Gülçür, H.Ö., “Performance comparison of quantitative circularity features of lesions detected in breast MR images”, ESMRMB 2006, 23rd Annual Meeting, Warsaw, Poland, 2006, Published as a special issue of Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine, 19, 317, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Ertaş, G., Gülçür, H.Ö., Doğruluk, S., Dursun, M., Tunacı, M., “Meme MR görüntülerindeki yoğunluk değişimlerinin filtreleme ile düzeltilmesi (Correction of intensity variations on breast MR images using spatial filtering)”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Biyomut 2006, 67-71, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Ertaş, G., Gülçür, H.Ö., Osman, O., Dursun, M., Tunacı, M., Uçan, O.N., “MR görüntülerinde memenin hücresel sinir ağlari ile bölütlenmesi (Cellular neural network based segmentation of breast region on MR images)”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Biyomut 2006, 152-157, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Fidan, M., Akın, A., “Effect of tissue heterogeneity on detectability of optical signals”, Proceedings of SPIE, 6084, 1-10, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Guccione, J.M., Walker, J.C., Beitler, J.R., Moonly, S.M., Zhang, P., Guttman, M.A., Özturk, C., Mcveigh, E.R., Wallace, A.W., Da Saloner, M.B., Ratcliffe, “The effect of anteroapical aneurysm plication on end-systolic three-dimensional strain in the sheep: a magnetic resonance imaging tagging study”, The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 131, 3, 579-86 , 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2006
Güçlü, B., Biomedical Instrumentation Laboratory Manuals, Boğaziçi University Press, İstanbul, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Kitap 2006
Güçlü, B., Utine, C.A., Perente, I., Farell, B., “Contrast perception in glaucoma”, Neuroanatomy, 5, 1, 40, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2006
Harmandar, E., Durukal, E., Erdik, M., Özel, O., “Spatial variation of ground motion in İstanbul: Preliminary results based on data from the İstanbul earthquake rapid response system”, European Geosciences Union General Assembly 2006, Vienna, Austria, 2006. CD Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
İm, U., Onay, T.T, Yenigün, O., Kambezidis, H, Kaskautis, D., Anteplioğlu, Ü., Kassomenos, P., İncecik, S., Topçu, S., Melas, D., “An overview of the forest fires and meteorology in Turkey and Greece”, Proceedings of the 1st International Symposium on Environment, Identities and Mediterranean Area (ISEIM'2006), 62-67, Ajaccio, 2006. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
İnce, O., Kolukırık, M., Çetecioğlu, Z., Eyice, Ö., Kasapgil–İnce, B., “ Gerçek ölçekli bir anaerobik reaktörde etkin olan mikrobiyal popülasyonların florasanlı yerinde hibritleşme kullanılarak belirlenmesi”, 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul, 2006. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Jaspers, R.T., Yücesoy, C.A., Van der Laarse, W.J., Huijing, P.A., “Mechanical and biochemical stimuli as regulators of adaptation of muscle size and force”, 5th Word Congress of Biomechanics, in Journal of Biomechanics, 39, 1, 41, Munich, Germany, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Karaömerlioğlu, M.A., Orada Bir Köy Var Uzakta, Erken Cumhuriyet Döneminde Köycü Söylem, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap 2006
Karaömerlioğlu, M.A., “Rusya, Almanya ve Türkiye'de büyük bir kozmopolit, entelektüel ve eylemci: Helphand Parvus”, Doğu-Batı, 37, 157-180, 2006. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2006
Karaömerlioğlu, M.A., “Türkiye'de çok partili demokrasiye dönüşün toplumsal dinamikleri”, Toplum ve Bilim, 106, 174-191, 2006. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2006
Kocasoy, G., “Katı atıklar ve tıbbi atıkların yönetimi”, Kent ve Sağlık Sempozyumu, Bursa, 2006. CD Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Konduk, B.A., Üçışık, A.H., “On the structural an mechanical stability of polymeric hollow fibers used in hemodialysis”, Proceedings of World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, 214-217, Springer Verlag, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Mana, S., Yekta, Ü., “Kan bankasında saklanan kanların ve eritrosit süspansiyonlarının saklama süresine bağlı olarak elektriksel ölçümleriyle fizyolojik kalitesinin belirlenmesi”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Biyomut 2006, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Murat, A., Güçlü, B., “Yüzey pürüzlülüğünün aktif ve pasif dokunma ile tespiti”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Biyomut 2006, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Namdar, M., Gülçür, H.Ö., “Elektrokardiogram işaretlerinin dalgacık dönüşümü kullanılarak sıkıştırılması ve DÇT/DST yöntemleriyle karşılaştırılması (Wavelet transform based electrocardiogram compression and comparison with DCT/DTS methods)”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Biyomut 2006, 37-44, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Ning, B., Ribeiro, R., Kim, G., Usta, M., Üçışık, A.H., Liang, H., “Nanomechanical and tribiological investigation of human knee joints”, Journal of Biomechanics, 39, 1, 499, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2006
Ogawa, Y., Ujihara, N., S., Tank, S.B., Honkura, Y., Onizawa, S., Mori, T., Makino, M., “ Two electrical conductors beneath Kusatsu-Shirane volcano, Japan, imaged by audiomagnetotellurics, and their implications for the hydrothermal system”, Earth Planets Space, 58, 1053–1059, 2006. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2006
Oral, V., Koike, K.,Yenigün, O., "Coğrafi bilgi sistemlerinin Bartın ve Silifke- Göksu nehri havzaları’nda görülen taşkınların analizi için kullanımı”, 1. Ulusal Taşkın Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 345-353, DSİ Genel Müdürlüğü, , Ankara, 2006. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Öztek, Ç., Güçlü, B., “Çocuklarda dokunma duyusunun titreşimsel duyarlılığı”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Biyomut 2006, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Pamuk, Ş., “From debasement to external borrowing: Changing forms of deficit finance in the Ottoman Empire, 1750-1914”, Monetary and Fiscal Policies in South-East Europe, Historical and Comparative Perspectives, Ş. Pamuk, R. Avramov (Derleyenler), 7-22, Bulgarian National Bank, Sofia, 2006. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2006
Pamuk, Ş., Avramov, R. (Derleyenler), Monetary and Fiscal Policies in South-East Europe, Historical and Comparative Perspectives, Bulgarian National Bank, Sofia, 2006. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap 2006
Parolai, S., Richwalski, S.M., Zschau, J., Durukal, E., Özel, O., Birgören-Tanırcan, G., Ansal, M.A., Erdik, M., “Project ‘megacity İstanbul’: Estimation of site effects and ground motion scenarios”, European Geosciences Union General Assembly 2006, Vienna, Austria, 2006. CD Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Ramazanoğlu, N., Üçışık, A.H., “Comparative mechanical behaviour of human ankle ligaments”, Proceedings of World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, 112-114, Springer Verlag, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Ribeiro, R., Ingole, S., Juan, O., Liang, H., Bindal, C., Üçışık, A.H., “Tribological properties of boronized chromium of biological applications”, Proceedings of World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, 240-243, Springer Verlag, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Roca, A., Oliveira, C.S., Ansal, A., Figueras, S., “Local site effects and microzonation”, Chapter 4 of Assessing and Managing Earthquake Risk, C. S. Oliveira, A. Roc, X. Goula (Derleyenler), Book Series of Geotechnical, Geological and Earthquake Engineering, Editor in Chief A. Ansal, 2006. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2006
Saysel, A.K. (Çeviren), Çalınmış Hasat, Vandana Shiva, Bgst Yayınları, İstanbul, 2006. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Kitap 2006
Saysel, A.K. (Çeviren), Ölümcül Sıcak: Küresel Adalet ve Küresel Isınma, Tom Athanasiou, Paul Baer, Bgst Yayınları, İstanbul, 2006. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Kitap 2006
Saysel, A.K., İncioğlu, F., “Interactive simulation game for carbon emissions trading”, Climate Change And the Middle East, Y. Ünal, C. Kahya, D. Barı (Derleyenler), 377-386, Istanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2006. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2006
Sezdi, M., Ülgen, Y., “Effects of physiological parameters on the electrical properties of blood bank stored erythrocyte suspensions”, 28th IEEE EMBS Annual International Conference, New York, USA, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Şeşetyan, K., Durukal, E., Madariaga, R., Erdik, M., “Simulation of strong ground motion from the 2004 parkfield earthquake”, Proceedings of the 1906 Earthquake Conference, Eeri, Oakland, 2006. CD Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Türker-Saçan, M., Altun, O., Erdem, K.A., Özkösemen, G., “Küçükçekmece Gölü’ndeki ağır metal kirliliğinin balıklarla izlenmesi”, İstanbul Üniversitesi, Bilim Günleri, İ.Ü. Fen Fakültesi, İstanbul, 2006. CD Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Türker-Saçan, M., Kanyılmaz, M., “Decolorization of Reactive Black 5 using conventional carbon and energy source by Dunaliella tertiolecta”, 10th International Specialised Conference on Diffuse Pollution and Sustainable Basin Management, İstanbul, 2006. CD Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Türker-Saçan, M., Özkovalak, N., “Effects of synthetic dye bath, hydrolyzed azo dyes and assisting chemicals with and without selenium on Vibrio fischeri”, 10th International Specialised Conference on Diffuse Pollution and Sustainable Basin Management, İstanbul, 2006. CD Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Üçok, I., Bulut, G., Bindal, C., Usta, M., Yıldız, M., Ribeiro, R., Ning, B., Liang, H., Üçışık, A.H., “Effects of microstructural components on the mechanical behaviour of human bones; femur, tibia and fibula”, Journal of Biomechanics, 39, 1, 471-472, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2006
Yavuz, A., Gülçür, H.Ö., “Düşük ayak tedavisi için geliştirilen işlevsel uyari cihazı (A FES device developed for treating drop foot)”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Biyomut 2006, 225-227, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Aizawa, K., Yoshimura, R., Oshiman, N., Yamazaki, K., Uto, T., Ogawa, Y., Tank, S.B., Kanda, W., Sakanaka, S., Furukawa, Y., Hashimoto, T., Uyeshima, M., Ogawa, T., Shiozaki, I., Hurst, T., “Hydrothermal system beneath Mt. Fuji volcano inferred from magnetotellurics and electric self-potential”, EPSL, 235, 343-355, 2005. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2005
Akal, E., “Feminizmin yetmediği yerde: Stasova, Sultangaliyef, Zeki Velidov ve Mustafa Suphi”, Tarih ve Toplum Dergisi, 1, Bahar, 2005. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2005
Akal, E., “Türkiye Komünist Fırkası’nda Dr. Fuat Sabit fraksiyonu ve Süleyman Nuri faktörü”, 1920-21’ler Türkiyesi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul, Türkiye Sosyal Tarih Vakfı Yayınları, 2005. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2005
Akgül, C.B., Sankur, B., Akın, A., “Selection of relevant frequency bands in functional near infrared spectroscopy”, Journal of Computational Neuroscience, 18, 67-83, 2005. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2005
Akın, A., "Biooptical signals", Handbook of Biomedical Engineering 2004, M. Akay (Derleyen), Wiley Press, 2005. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2005
Alkan, A., Kıran-Cılız, N., Gürbüz, S., “Life cycle assessment of the selected Turkish glassware products”, LCM 2005, Francesc Castells Pique, Joan Rieradeball Pons, 1, 182-188, Graficas Font, Barselona, İspanya, 2005. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2005
Aydınoğlu, M.N., “A Code approach for deformation-based seismic performance assessment of reinforced concrete buildings”, Proceedings of the International Workshop on Seismic Performance Assessment and Rehabilitation of Existing Buildings (SPEAR), M. Fardis, Negro (Derleyenler) 65-74, JRC, Europeran Laboratory for Structural Assessment (ELSA), Ispra, Italy, 2005. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2005
Çakmak, A.S., Taylor, R., Durukal, E., “Justinianos Ayasofya’sının (İ.S. 537-558) ilk kubbesinin yapısal konfigürasyonu: Yapısal ve yazısal çözümlemeye dayalı bir araştırma”, Sanat Dünyamız, 94, 175-181 Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2005. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2005
Çelebi, G., İpek, M., Bindal., C., Üçışık, A.H., “Some mechanical properties of bordes formed on aisi 8620 steel”, Materials Forum, 29, 456-460, 2005. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2005
Çiftçi, K., Palanduz-Kahya, Y., Sankur B., Akın, A., “Complexity analysis of functional near-infrared spectroscopy signals”, EUSIPCO-2005, Proceedings of the 13th European Signal Processing Conference, I, 65-68, Antalya, 2005. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2005
Dick, A.J., Raman, V.K., Raval, A.N., Guttman, M.A., Thompson, R.B., Öztürk, C. Peters, D.C.., Stine, A.M., Wright, V.J., Schenke, W.H., Lederman, R.J., “Invasive human magnetic resonance imaging during angioplasty: Feasibility in a combined X-Ray/MRI suite”, Catheterization And Cardiovascular Interventions, 64, 3, 265-274, 2005. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2005
Durukal, E., Erdik, M., Şeşetyan, K., Demircioğlu, M.B., Fahjan, Y., Siyahi, B., “Building loss estimation for the earthquake peril: Istanbul case study”, European Geosciences Union General Assembly 2005, Session NH11.03: Natural Catastrophe Risk Modelling: recent development in loss mıdelling technology and application to insurance, risk managers and local governments., poster presentation, CD-ROM 'Geophysical Research Abstracts, 7, 2005. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2005
Durukal, E., Ansal, A., Tönük, G., “Effect of ground motion scaling in site response analysis”, Proceedings of Geotechnical Earthquake Engineering Conference, TC4 Committee, ISSMGE, 152-159, Osaka, Japan, 2005. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2005

Sayfalar