Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birimazalan sırada Yayın Türü İndeksi Tarihi
Edinçliler, A., Morkoç, E., Dengili, K., “Water quality assessment of Izmit bay by two dimensional modelling”, First Ain Shams University International Conference on Environmental Engineering-ASCEE1, 655-668, Cairo-Egypt, 2005. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler 2005
Erdik, M., Fahjan, Y.M., “Damage scenarios and damage evaluation”, Geo-Scientific and Engineering Knowledge for Earthquake Risk Mitigation: Developments, Tools and Techniques Earthquake, C.S. Oliveira, A. Roca, X. Goula (Derleyenler), 2005. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2005
Erdik, M., Fahjan, Y.M., “Early warning and rapid damage assessment”, Geo-Scientific and Engineering Knowledge for Earthquake Risk Mitigation: Developments, Tools and Techniques Earthquake, C.S. Oliveira, A. Roca, X. Goula (Derleyenler), Chapter 15, 2005. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2005
Garagon-Doğru, A., Töz, G., Özener, H., Gürkan, O., “Quake data sharing”, GIS Professional, 5, 9, 22-24, 2005. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2005
Güçlü, B., “From electrophysiology to psychophysics: computational models for the sense of touch”, Neuroanatomy, 4 (Suppl. 1): 9, 2005. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2005
Güveniş, A., Yılmaz, A., “Quality improvement of medical imaging and tele-radiology procedures using computer simulation”, J.Q.L.R. the Official International E.C.Qua.L. Journal for Quality of Life Research, 3, 2, Suppl 1, 150-153, 2005. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2005
Güveniş, A., Yılmaz, A., “Quality improvement of medical imaging and tele-radiology procedures using computer simulation”, Proceedings of the International Conference on Information Communication Technologies in Health ICICTH, K. E. Kioulafas (Derleyen), 329-334, Athens, Samos Island, Greece, 2005. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2005
Ingole, S., Riberio, O., Liang, H., Usta, M., Bindal, C., Üçışık, A.H., “Biotibological behavior of boronized tungsten”, Proceedings of WTC2005, 1-2, 2005. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2005
Kocasoy, G., Akgöze-Aydın, G., Zeren, B.A., Gelişmekte Olan Ülkelerde Tehlikeli Atıkların ve Deprem Atıklarının Yönetimi, Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, İstanbul, 2005. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Kitap 2005
Kocasoy, G., Durmuş, Ö., “Legislative comparison of Turkey and the European union sludge management”, 1. Ulusal Arıtma Çamurları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Dokuz Eylül Universitesi, İzmir, 2005. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2005
Kocasoy, G., Tiryaki, E., “Endüstriyel çamurların ve uçucu küllerin faydalı ürünlere dönüştürülmesi”, 1. Ulusal Arıtma Çamurları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 435-444, Dokuz Eylül Universitesi, İzmir, 2005. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2005
Kocasoy, G., Zeren, B.A., Kılıç, M., “The minimization and recycling methods for the health-care wastes generated in İstanbul metropolitan city of Turkey”, Proceeding of the Agriculture and Food Safety within the Context of European Union Legislation Symposium, 20, Trakya Üniversitesi, Tekirdağ, 2005. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2005
Konduk, B.A., Üçışık, A.H., “The effect OD dialysis environment on the mechanical behavior of hollow polymer”, Proc. of the Australian Society for Biomaterials 15th Annual Conference, C. Fibers (Derleyen), 87, 2005. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2005
Köksal, D., “Avrupa ve dünya edebiyatında Türk sesleri: Yaşar Kemal’den Orhan Pamuk ve Latife Tekin’e”, Avrupa Haritasında Türkiye, H. Yılmaz (Derleyen), 99-138, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2005. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2005
Özdemir, Ö., Usta, M., Bindal, C., Üçışık, A.H., “Hard iron boride (Fe2b) On 99.97 pure iron”, Advances in Applied Plasma Science, 5, 253-258, 2005. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2005
Öztürk, C., Ademoğlu, A., “Snake algorithms for edge detection in cardiac magnetic resonance images and noise removal using bayesian wavelet shrinkage techniques”, A. Bezerianos, A. Achim (Derleyenler), Journal of Scientific Research, 15 , 2005. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2005
Pamuk, Ş., Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme, 1820-1913, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2005. 3. Baskı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap 2005
Pamuk, Ş., Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi, 1500-1914, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005. 7. Baskı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap 2005
Pamuk, Ş., “Ottoman economy in World War I”, S. Broadberry, M. Harrison (Derleyenler), The Economics of World War I, 112-136, Cambridge University Press, 2005. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2005
Pamuk, Ş., “Seçici kurumsal değişim ve Osmanlı’nın uzun ömürlülüğü”, Toplumsal Tarih, 134, 34-41, 2005. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2005
Riberio, R., Ingole, S., Juan, O., Liang, H.I., Usta, M., Bindal, C., Üçışık, A.H., “Friction And Wear Behavior Of Boronied Chromium For Biological Applications”, Proceedings of WTC2005, 1-2, 2005. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2005
Şanlı, B., Durukal, E., Erdik, M., “Simulation of strong ground motion by hybrid green’s function technique: application to the 2004 Parkfield earthquake”, European Geosciences Union General Assembly 2005, Session SM7: Groundshaking scenarios, ground motion models  and site effects, poster presentation, CD-ROM 'Geophysical Research Abstracts, 7, 2005. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2005
Şeşetyan, K., Durukal, E., Demircioğlu, M., Erdik, M., “A revised intensity attenuation relationship for Turkey”, European Geosciences Union General Assembly 2005, Session SM7: Groundshaking scenarios, ground motion models  and site effects, poster presentation, CD-ROM 'Geophysical Research Abstracts, 7, 2005. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2005
Tönük, G., Durukal, E., “Evidence of soil non-linearity at strong motion station sites in Turkey”, European Geosciences Union General Assembly 2005, Session SM7: Groundshaking scenarios, ground motion models  and site effects, poster presentation, CD-ROM 'Geophysical Research Abstracts, 7, 2005. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2005
Uçkan, E., Durukal, E., Siyahi, B., “Observed damage at buried pipelines during  the 1999 Kocaeli (Izmit) -Turkey Earthquake”, European Geosciences Union General Assembly 2005, poster presentation, CD-ROM 'Geophysical Research Abstracts, 7, 2005. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2005
Usta, M., Özbek, İ., Bindal, C., Üçışık, A.H., Ingole, S., Lian, H., “A comparative study of borided pure niobium tunsten and chromium”, Advances in Applied Plasma Science, 5, 235-240, 2005. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2005
Usta, M., Özbek, İ., İpek, M., Bindal, C., Üçışık, A.H., “A comparison of mechanical properties of borides formed on pure Nb and W.”, Materials Forum, 29, 65-70, 2005. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2005
Zeren, B.A., Kocasoy, G., Kılıç, M., “İstanbul ilinde üretilen tıbbi atıkların bertarafı için alternatif yöntemler”, III. Ulusal Katı Atık Kongresi Bildiriler Kitabı, 243-250, Dokuz Eylül Universitesi, İzmir, 2005. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2005
Aydöre, S., Mıhçak, M.K., Akın, A., "System identification of in the presence of cognitive tasks", Proceedings of Biomedical Optics (BIOMED) 2008, St. Petersburg, Florida, USA, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Toprak, Z., "'Reel'den 'İmajiner'e güvenlik meselesi - Osmanlı kolluk kuvvetleri ve marjinaller", Toplumsal Tarih, 175, 54-62, 2008. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Toprak, Z., "Erken dönem Türk-Sovyet ilişkileri ve S. İ. Aralof", Bir Sovyet Diplomatının Türkiye Anıları, S. İvanoviç Aralov (Derleyen), H. Âli Ediz (Çeviren), XIII-XIX, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2008. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2008
Toprak, Z., "Osmanlı'nın son döneminde İstanbul sokaklarında marjinaller: Hırsızlar, dolandırıcılar, yankesiciler", İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 38, 275-279, 2008. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Toprak, Z., "Zafer Toprak'la Röportaj", İstanbul Ünivesitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 38, 43-58, 2008. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Kırlı, C., Sultan ve Kamuoyu: Osmanlı Modernleşme Sürecinde Havadis Jurnalleri, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2009. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap 2009
Toprak, Z., Ulusaldan Küresele Millî Reasürans T.A.Ş. ve Türkiye’de Reasüransın Evrimi, Milli Reasürans Yayınları, İstanbul, 2009. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap 2009
Toprak, Z., “The financial structure of the stock exchange in the late Ottoman Empire”, East Meets West – Banking, Commerce and Investment in the Ottoman Empire, P.L. Cottrell (Derleyen), 143-159, Burlington; Ashgate Publishing Company, 2008. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2008
Buğra, A., Adaman , F., İnsel, A., “Societal context of labor union strategy the case of Turkey”, Labor Studies Journal, 34, 2009. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2009
Soysal, A., “Yemen’den Taşkent’e, kaymakamlıktan esarete Bayburt Kaymakamı Yusuf Ziya Beyin başı ve sonu bilinmeyen yaşam öyküsü”, Müteferrika, 38, Yaz 2009 / 2, 187-229, 2009. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2009
Karaömerlioğlu, M.A., “The role of religion and geography in Turkish nationalism: The Case of Nurettin Topçu”, Spatial Conceptions of the Nation: Modernizing Geographies in Greece and Turkey, Ç. Keyder, T. Dragonas, N. Diamandouros (Derleyenler), New York: Tauris Academic Studies, 93-110, 2009. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2009
Kırlı, C., “Surveillance and constituting the public in the Ottoman Empire”, Politics and Participation: Locating the Public Sphere in the Middle East and North Africa, S. Shami (Derleyen), 282-305, New York: SSRC, 2009. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2009
Kırlı, C., “Kahvehaneler: Ondokuzuncu yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda kamuoyu”, Osmanlı Kahvehaneleri: Mekân Sosyallik ve İktidar, A. Yaşar (Derleyen), 95-119, İstanbul: Kitap Yayınevi, İstanbul, 2009. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2009
Köksal, D., “Cumhuriyet ideolojisi ve estetik modernizm: Baltacıoğlu, Yeni Zamanlar ve Bauhaus”, Bauhaus: Modernleşmenin Tasarımı, A. Artun, E. Alicavuşoğlu (Derleyenler), 241-253, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2009
Toprak, Z., “Adam Smith’ten Maynard Keynes’e Türkiye’de iktisadi düşünce”, Aydınlanma ve Ekonomi, T. Berksoy (Derleyen), 28-32, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi Yayınları, İstanbul, 2009. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2009
Toprak, Z., “Balkan yenilgisi, kimlik sorunu ve Averof Zırhlısı”, Osmanlı Donanmasının Seyir Defteri – Gemiler, Efsaneler, Denizciler, E. Işın (Derleyen), 77-87, Pera Müzesi Yayınları, İstanbul, 2009. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2009
Toprak, Z., “Balkan defeat, question of identity and Battleship Averoff”, The Logbook of the Ottoman Navy – Ships, Legends, Sailors, E. Işın (Derleyen), 77-87, Pera Museum Publication, İstanbul, 2009. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2009
Toprak, Z., “II. Meşrutiyet döneminde uluslararası ilişkiler, milliyetçilik ve emperyalizm”, 2008’den 1908’e Bakmak, M. Dursun, T. Vardağlı (Derleyenler), 73-78, Tarem Yayınları, İstanbul, 2009. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2009
Toprak, Z., “Küreselleşme, Küresizleşme ve Doğu Akdeniz Liman Kentleri: Selanik, İzmir, İskenderiye”, I. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Sempozyumu 2008 İzmir, 138-140, İzmir Ticaret Odası, 2009. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
İnce, O., Çetecioğlu, Z., Ayman-Öz, N., Çelikkol, Ş., Kasapgil-İnce, B., , Aran, N., (Derleyenler), “Gıda Biyoteknolojisi”, Gıda Endüstrisinde Atık Yönetimi ve Yan Ürünlerin Değerlendirilmesi, Nobel Kitabevi, İstanbul, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Kitap 2009
Saysel, A.K., Gen, E., Onur, G., (Çevirenler), Yeryüzü Demokrasisi, Vandana Shiva, , BGST Yayınları, İstanbul, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Kitap 2009
Çelikkol, Ş., Kasapgil-İnce, B., Kolukırık, M., Çetecioğlu, Z., İnce, O., “Kâğıt endüstrisi atıksularını arıtan gerçek ölçekli anaerobik kontak reaktördeki mikrobiyal çeşitliliğin denatüran gradyan jel elektroforezi (DGGE) ile belirlenmesi”, İTÜ Dergisi/e Su Kirlenmesi Kontrolü, 18 (2), 23-30, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Balcıoğlu, I.A., Yalap, K.S., “Effects of inorganic anions and humic acid on the photocatalytic and ozone oxidation of a tetracycline group antibiotic in aqueous solution”, Journal of Advanced Oxididation Technologie, 12, (1), 1-10, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2009
Yapsaklı, K., Çeçen, F.,” Use of an enriched Inoculum for determination of biodegradable dissolved organic carbon (BDOC) in drinking water, Water Science and Technology: Water Supply, WSTWS, 9.2, 149-157, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2009
Aydınkaya, Z., Yenigün, O., Onay T.T., “Treatment of a high solids synthetic domestic waste water stream with high-rate anaerobic digesters”, The Second Symposium on Energy and Environment, Hong Kong, China, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Balcıoğlu, I. A., Ötker-Uslu, M., “Simultaneous destruction of sulfonamide, tetracycline, and quinolone antibiotics in animal manure and manure leachate by ozone, persulphate and fenton oxidation processes”, 14th International Conference on Advanced Oxidation Technologies for Treatment of Water, Air and Soil, San Diego, USA, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Balcıoğlu, I. A., Yalap, K.S., “Effects of inorganic anions and humic acid on the photocatalytic and ozone oxidation of a tetracycline group antibiotic in aqueous solution”, 14th International Conference on Advanced Oxidation Technologies for Treatment of Water, Air and Soil, San Diego, USA, 2008. Eğitim Bilimleri Enstitüler Bildiri 2008
Karcı, A., Balcıoğlu, I.A., “Tarım arazilerinde ve gübrede ağır metal ve fluorokinolon grubu antibiyotik kirliliğinin izlenmesi”, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, Lefkoşe, KKTC, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Kocasoy, G., Balkan, M., Tiryaki, E. “Solidification of the sludge of metal plating industry by clinoptilolite”, 1. International Conference - Hazardous Waste Management Proceedings, 269-270, Chania-Crete, Greece, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Kocasoy, G., Durmuş, Ö., “Management of waste electrical and electronic equipment and related legislation”, ISWA/WMRAS World Congress 2008, in: Proceedings CD and Paper Summaries Book, 25, Singapore, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Kocasoy, G. “Türkiye’de katı atık yönetimi ve atık minimizasyonu”, Türk-Alman Katı Atık Günleri 2008 Bildiri Kitabı, 119-132, İzmir, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Şalcıoğlu, A.Ş., Balcıoğlu, I. A., “Tetrasiklin antibiyotiklerinin doğal ve modifiye olmuş zeolitte adsorpsiyonu “, VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Girne, KKTC, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Şen-Kavurmacı, Bekbölet, M., “Effects of advanced oxidation processes on the coagulation characteristics of humic substances”, 5th European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications (SPEA 5 Sicilia)”, Palermo, Sicily, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Uyguner, C.S., Bekbölet, M., “Photocatalytic degradation of gallic acid: Modeling of NOM using a lower molecular weight compound”, 5th European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications (SPEA 5 Sicilia)”, Palermo, Sicily, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Balcıoğlu, I.A., Ötker -Uslu, H.M., Cengiz, M., Karcı, A., Şalcıoğlu, A.Ş., Yalap, K.S., Erdinç, A., Aydın, D., “Antibakteriyel kirliliğin saptanması ve arıtılması”, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VI., Kocaeli, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Balcıoğlu, I.A., Bilgin-Öncü, N, Cengiz M., Ötker-Uslu , H.M., “Treatment of antibiotics and antibiotic resistant bacteria in manure and water with ozonation process”, 19th Ozone World Congress, Tokyo Japan, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Bekbölet, M., Baycan N., Uyguner, C.S., “Response surface methodological approach for the assessment of the photocatalytic degradation of NOM”, AOP5 - 5th IWA-Conference on Oxidation Technologies for Water and Wastewater Treatment, Berlin, Germany, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Cengiz, M, Balcıoğlu, I.A., Ötker, M, “Effects of fenton and ozone on E. Coli HB101 and tetM gene in manure samples”, 11st International Congress for the European Association for Veterinary Pharmacology and Toxicology, Leipzig, Germany, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Cılız, N., “Internal and external drivers of industrialists for sustainable development applications”, TUSIAD, İstanbul, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Çeçen, F., Semerci, N., Geyik, A. G., “Inhibitory effects and speciation of the heavy metals Ni, Cu, Zn, Co in a nitrifying activated sludge”, Micropol & Ecohazard 2009- 6th IWA/GRA Specialised Conference on Assessment and Control of Micropollutants/Hazardous Substances in Water, San Francisco, USA, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Demirel, B., Yenigün, O., Onay, T.T., “Renewable energy networks between Turkish and European universities (RENET)”, Global Conference on Global Warming (GCGW-09), İstanbul, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Demirel, B., Onay, T.T., “Biogas technology use in Turkey”, 17th Biomass Conference and Exhibition, Hamburg, Germany, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
İnce, B.K., Kolukırık, M., Ayman-Öz, N., İnce, O., “Molecular microbial ecology applications in environmental biotechnology”, International Symposium on Biotechnology: Developments and Trends-BIOTECH METU 2009, Ankara, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
İnce, N. H., Gültekin, I., Eren, Z., “Sonochemical degradation of endocrine disrupting compounds in water”, Proceedings of Cost D 32 Action: Chemistry Under High Energy Microenvironments, Krakov, Poland, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
İnce, N. H., “Ultrasound in Advanced Oxidation and Catalytic Processes: Case Studies with Industrial Water Pollutants”, TiO2-10 & AOTs-15 Proceedings, 80, Niagara Falls, USA, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Kocasoy, G., Durmuş, Ö. “Elektrikli ve elektronik ekipman atıkları ile ilgili mevzuat”, Birinci Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi – UKAY 2009, Bildiri Özeti Kitabı, 1, Bildiriler CD’si s. 1-7, Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, Eskişehir, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Kocasoy, G., Murat, Z.M. “Sızıntı suyu – eluat ilişkisi”, Türkiye’de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu – TÜRKAY 2009 Bildiriler Kitabı, 245-252, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım Yayın Merkezi, İstanbul, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Küçüker, M. A., Oral, H. V., Güney, M., Onay, T. T., Copty, N. K., Yenigün, O., Mater, B., “The impact of land use change on soil carbon in Karasu forest”, Proceedings of the International Workshop on Urbanization, Land Use, Land Degradation and Environment, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Özata, I., Cılız, N., Mammadov, A., Büyükbay, B., Ekinci, E., “Comparative LCA approach for sustainable transport fuel production from waste cooking oil and rapeseed”, 13th erScp (European Roundtable on Sustainable Production and Consumption, Aalborg, Denmark, 2009. CD Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Saçan, M.T., Ertürk, M. D., Erdem, S., “Toxicity of benzene derivatives to the yeast (Saccharomyces cerevisae)”, Fifth International Symposium on Computational Methods in Toxicology and Pharmacology Integrating Internet Resources (CMTPI-2009), PO-21, 88, İstanbul, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Saçan, M.T., Taşdizen , N., “Structural and semi-empirical molecular descriptors: Application in property correlations of polyhalogenated diphenyl ethers”, Fifth International Symposium on Computational Methods in Toxicology and Pharmacology Integrating Internet Resources (CMTPI-2009), PO-27, 84, İstanbul, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Saysel, A. K., B. Özbaş, “A Dynamic disequilibrium model of material consumption in primary and secondary economic sectors”, 8th International Conference of the European Society for Ecological Economics, Ljubljana, Slovenia, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Şen-Kavurmacı, S., Bekbölet, M., “Clay-organic matter interactions in relation to photocatalytic removal of humic substances”, First International Workshop on Application of Redox Technologies in the Environment (Arte’2009), İstanbul, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Uyguner, C.S., Bekbölet, M., “Photocatalytic degradation of natural organic matter: Molecular size scale-up approach”, First International Workshop on Application of Redox Technologies in the Environment (Arte’2009), İstanbul, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Uyguner, C.S., Bekbölet, M., “Reducing potential health risks from drinking water by photocatalysis: Effect of copper ions on NOM removal”, AOP5 - 5th IWA-Conference on Oxidation Technologies for Water and Wastewater Treatment, Berlin, Germany, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Uyguner, C.S., “Vulnerability of the Drinking Water Supplies of Istanbul Metropolitan City: Current Status and Future Prospects”, NATO Science for Peace and Security Series-C: Environmental Security, Risk Management of Water Supply and Sanitation Systems, P. Hlavinek, C. Popovska, J. Marsalek, I. Mahrikova, T. Kukharchyk (Derleyenler), 215-224, Netherlands, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Mertoğlu, B., Yapsaklı, K., Çeçen, F., “Optimization of ozonation for the production of biodegradable dissolved organic carbon (BDOC) in Ömerli Reservoir water”, Proceedings of the IWA Conference: NOM From Source to Tap, 331-337, Bath, England, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Kolukırık, M., İnce, O., Çetecioğlu, Z., Çelikkol S., İnce, B.K., “Microbial ecology of anoxic Marmara Sea sediments with a high potential to degrade petroleum hydrocarbons”, 12th International Symposium on Microbial Ecology- ISME 12, 17-22 Cairns, Australia, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
İnce, O., Köksel, G., Öz, N.A., Çetecioğlu, Z., Çelikkol, S., İnce, B.K., “Inhibition effect of ısopropanol on expression level of acetyl-coa synthase gene in anaerobic processes”, Third International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology, BioMicroWorld 2009, Lisbon, Portugal, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Öz, N.A., İnce, O., Gözdereliler, E., İnce, B.K., “Effect of toluene-containing synthetic wastewater on archaeal population dynamics in anaerobic sequencing batch reactors”, Third International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology, BioMicroWorld 2009, 2009, Lisbon, Portugal, 2009 Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Akay, G., Özener, H., “İznik-Mekece fayında 1981-2007 yılları arasındaki yer değiştirmenin belirlenmesi”, 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, 2009. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Özener, H., Doğru, A., “ Jeodezik ve sismik verilerden yararlanarak kabuk deformasyonu alanının belirlenmesi”, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, 2009. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Halıcıoğlu, K., Özener, H., Ünlütepe, A., “ Fay parametreleri ve kontrol ağlarının tasarımı, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, 2009. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Kılçık, A., Özgüç, A., J.P. Rozelot, J.P., “Possible traces of solar activity effect on the surface air temperature of mid-latitudes, "Solar and Stellar Variability and Impact on Earth and Planets", Proccedings of IAU Symposium 264, A.G. Kosovichev, A.K. Andrei, J.P. Rozelot (Derleyenler), 19-125, 2009 Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Çağnan, Z., Şeşetyan, K., Zülfikar, C., Demircioğlu, M.B., Kariptas, C., Durukal, E., Erdik, M., "Development of earthquake loss map for Europe", Journal of Earthquake Engineering, 12, 37-47, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Erdik, M., Çağnan, Z., Zülfikar, C., Şeşetyan, K., Demircioğlu, M.B., Durukal, E., Kariptas, C., "Development of rapid earthquake loss assessment methodologies for euro-med region", Proc., 14. World Conference on Earthquake Engrg., Paper ID: S04-004, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Erdik, M., Alcik, H., Mert, A., Kafadar, N., "İstanbul earthquake rapid response system", Proceedings of the European Seismological Commission ESC 2008, 31st General Assembly, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Erdik, M., Bommer, J., Bungum, H., Bossu, R., "Development of rapid earthquake loss assessment methodologies", Proceedings of the European Seismological Commission ESC 2008, 31st General Assembly, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Hancılar, U., Durukal, E., Erdik, M., "Seismic assessment and rehabilitation of a historical unreinforced masonry (URM) building in İstanbul", Proc., 14. World Conference on Earthquake Engrg., Paper ID: S11-025, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Hancılar, U., Durukal, E., Zülfikar, C., Erdik, M., "Tsunamigenic seismic and non-seismic sources in the Marmara sea and tsunami hazard assessment for İstanbul", Proceedings of the European Seismological Commission ESC 2008, 31st General Assembly, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Strasser, F.O., J.J. Bommer, J.J., Şeşetyan, K., Erdik, M., Çağnan, Z., Irizarry, J., Goula, X., Lucantoni, A., Sabetta, F., Bal, I.E., Crowley, H., Lindholm, C., " A compartive study of european earthquake loss estimation tools for an earthquake scenario in İstanbul", Journal of Earthquake Engineering, 12, 246-256, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Strasser, F.O., Stafford, P., Bommer, J., Erdik, M., "State-of-the-art of European earthquake loss estimation software", Proceedings of the 14. World Conference on Earthquake Engrg., Paper ID: 09-01-0063, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2008

Sayfalar