Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birimazalan sırada Yayın Türü İndeksi Tarihi
Özkan-Günay, E.N., Günay, G., “Potential insolvency, prudential regulation and supervision in emerging market banking systems: The case of Turkey”, International Journal of Liability and Scientific Enquiry, 1, 1-2, 164-174, 2007. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2007
Özkan-Günay, E.N., Özkan, M., “Prediction of bank failures in the emerging markets: An ANN approach”, Journal of Risk Finance, 8, 5, 465-480, 2007. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2007
Sakarya, S., “Sanat sponsorluğu ve işletme özellikleri: Hangi işletmeler sponsorluk harcaması yapıyor”, İşletme İktisat ve Finans Dergisi, 22, 260, 5-25, 2007. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2007
Selekler-Göksen, N., “Makrokurumsal bakis açısı: Bir değerlendirme”, Örgüt Kuramları,  S. Sargut, S. Özen (Derleyenler), İmge Kitabevi, 2007. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2007
Selekler-Gökşen, N., Uysal-Tezölmez, H., “Control and performance in international joint ventures in Turkey”, European Management Journal, 25, 5, 384-394, 2007. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2007
Sofuoğlu, E., Başoğlu, A.N., Daim, T., “New software product feature identification: An analysis of e-mail user characteristics and functional requirements”, Journal of Applied Sciences, 7, 1, 59-65, 2007. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2007
Yarcan, Ş., “Haliçte kültürel bir gezi: Fener içinde İstanbul Kültür – İstanbul Turizm”, 267-278, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayını, İstanbul, 2007. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2007
Yarcan, Ş., “Lonely Planet’tan şehir manzaraları: Kent rehberinde İstanbul’un temsili”, İstanbul, 59, 122-125, 2007. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2007
Yarcan, Ş., “Profesyonel turist rehberliğinde mesleki etik üzerine kavramsal bir değerlendirme”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 18, 1, 33-44, 2007. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2007
Köse, H., Çelik, B., Akın, H.L., “Comparison of localization methods for a robot soccer team”, International Journal of Advanced Robotic Systems, 3, 4, 295-302 2006. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2006
Bulu, M., Eraslan, H.İ., Nasır, A., “The characteristics of entrepreneurs”, The Global Business and Technology Association (GBATA) Congress, 892-899, Lisbon, Portugal, 2005. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2005
Döğerlioğlu, Ö., “Sosyal ağlar ve örgütsel başarı: Yerleşiklik teorisi”, İşletme ve Finans Dergisi, 20, 235, 36-41, 2005. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2005
İşeri-Say, A., İnelmen, K., Kabasakal, H., “Örgütlü katılım ve afet yönetimi etkileşimi”, Öneri Dergisi, 6, 23, 9-18, 2005. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2005
Karataş, A., Performance of Direct Foreign Investments in Turkey, Capital Markets Board of Publication, 2005. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap 2005
Korzay, M., Alvarez, M.D., "Satisfaction and dissatisfaction of Japanese tourists in Turkey", Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 16, 2, 176-193, 2005. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2005
Korzay, M., Alvarez, M.D., “Japanese tourists and Turkish host-community interaction: Relationship to the tourists’ Satisfaction with the visit”, International Tourism Conference: Perspectives in Tourism Marketing, M. Kozak, L. Andreu (Derleyenler), 47-50, Muğla Üniversitesi, Universidad de Valencia, Muğla, 2005. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2005
Köse, H., Kaplan, K., Meriçli, Ç., Tatlıdede, U., Akın, H.L., “Market-driven multi-agent collaboration in robot soccer domain”, V. Kordic, A. Lazinica, M. Merdan (Derleyenler), Cutting Edge Robotics, 407-416, pIV pro literature Varlag, 2005. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2005
Nasır, A., “A Review of salient dimensions of on-line market research: Is on-line research better?”, Journal of Internet Business, 2, 11-20, 2005. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2005
Nasır, A., “A review on pricing: the economic dimension of marketing mix”, The Global Business and Technology Association (GBATA) Congress, 892-899, Lisbon, Portugal, 2005. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2005
Nasır, S., Nasır, A., “Analyzing the role of customer-base differences in developing customer relationship management strategies”, Journal of American Academy of Business, 7, 2, 32-38, 2005. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2005
Onay, C., “Contribution of Turkish stock market to G7 portfolio”, GBATA Readings Book, N.t Delener, Chiang-nan Chao (Derleyenler), 939-946, USA, 2005. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2005
Tektaş, A., Özkan-Günay, E.N., Günay, G., “Asset and liability management in financial crises” Journal of Risk Finance, 6, 2, 135-149, 2005. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2005
Kaçar, F., Metin, B., Kuntman, H., Çiçekoğlu, O., "Current-mode multifunction filters using a single FDCCII", Proceedings of the International Conference on Electrical and Electronics Engineering-ELECO'2009, 74-78, Bursa, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Ertuna, Ö., Ertuna, B., “Evoluation of corporate governence and potential contribution of developing countries, Global Perspectives on Corporate Governance and CSR, G. Aras, D. Crowther (Derleyenler), Chapter 6, 163-186, Surrey, UK, 2009. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2009
Ertuna, B., Tükel, A., “Public disclosure levels of ISE companies: Ownership and corporate governance effects”, The ISE Review, 10, 40, 1-35, 2008. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
Ertuna, B., Tükel, A., “Şirketlerin kamuyu aydınlatma düzeyleri: Ortaklık yapısı ve kurumsal yönetimin etkileri”, IMKB Dergisi, 11, 40, 1-37, 2008. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
Campo Martínez, S., Alvarez, M.D., “Effect of controllable and non-controllable sources of information on the image of Turkey”, Maketing Innovations for Sustainable Destinations, A. Fyall, M. Kozak, L. Andreu, J. Gnoth, S.S. Lebe (Derleyenler), 179-188, Goodfellow Publishing, Oxford, İngiltere, 2009. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2009
Campo Martínez, S., Alvarez, M.D., “Imagen país e imagen destino turístico: efecto de las fuentes de información controlables e incontrolables en la imagen de Turquía”, Libro de Ponencias del 20. Encuentro de Profesores Universitarios de Marketing, AEMARK, Gran Canaria İspanya, 2008. CD Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2008
Alvarez, M.D., Yarcan, Ş., “Culture, tourism and business in İstanbul: The case of a world city”, 4th International Scientific Conference: Planning from the Future, Learning from the Past, University of the Aegean, Rhodes, Yunanistan, 2009. CD Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Yarcan, Ş., Alvarez, M.D., “İstanbul as a world city: A cultural perspective”, 6th Bi-Annual Symposium of Consumer Psychology of Tourism, Hospitality and Leisure, International Academy of Culture, Tourism and Hospitality Research, Vienna, Austria, 2009. CD Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
İnelmen, K., Uygur, D., Zeytinoğlu, I.U., “Gitmek mi, kalmak mı? Beş yıldızlı otel işgörenlerinin örgütte kalma niyetini etkileyen faktörler”, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Eskişehir, 2009. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Ünalan, D., “Environmental impacts of a tourism development plan in Belek”, AESOP 2009, Liverpool, UK, 2009. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Ata, Z., Toker, A., “A framework to assess the impact of CRM on organizational performance in a business-to-business setting”, Proceedings of 3rd International Conference on Business Market Management, St.Gallen, Switzerland, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2008
Ata, Z., Toker, A., “The effect of customer relationship management adoption on organizational performance in business-to-business markets”, Proceedings of 9th International Conference on Relationship Marketing, Berlin, Germany, 2009. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Selekler-Gökşen, N., Yıldırım-Öktem, Ö., “Impact of board characteristics on internationalization of business group affiliates”, Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies, 22, 1-2, 53-71, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
Selekler-Gökşen, N., Yıldırım-Öktem, Ö., “Countervailing institutional works: Corporate governance in Turkish Family Business Groups”, Journal of Management and Governance, 13, 3, 193-213, 2009. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Selekler-Gökşen, N., Yıldırım-Öktem, Ö., “Countervailing institutional forces: Corporate governance in emerging economies”, EIASM (European Institute in Advanced Studies in Management) Family Business Workshop, Naples, Italy, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2008
Selekler-Gökşen, N., Yıldırım-Öktem, Ö., “Impact of board effectiveness on internationalization of business group affiliates EIASM (European Institute in Advanced Studies in Management)”, 5th Workshop on Corporate Governance, Brussels, Belgium, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2008
Selekler-Gökşen, N., Yıldırım-Öktem, Ö., “Yönetim kurulu özelliklerinin uluslararasılaşma performansı üzerindeki etkisi”, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitapçığı, Eskişehir, 2009. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Tektaş, A., Özkan-Günay, E.N., Karataş, A., Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., “ICT capability and innovation utilization in the Turkish SMEs: The case of machinery industry”, 10th IBIMA Conference on Innovation and Knowledge Management in Business Globalization, 5, 34-41, Kuala Lumpur, Malaysia, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2008
Özkan-Günay, E.N., “Potential insolvency, prudential supervision and regulation in emerging banking systems: The case of Turkey”, The World Bank and IMF Annual Meeting, İstanbul, 2009. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Özkan-Günay, E.N., “Turkey’s energy vulnerability in electricity market”, The 2009 International Energy Workshop by International Center for Climate Governance and the Euro-Mediterranean Center on climate Change, San Georgia Maggiore, İtalya, 2009. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Hortaçsu, A., Tektaş, A., “Modeling the country selection decision in retail internationalization”, International Journal of Business, Economics, Finance and Management Sciences, 1, 2, 102-109, 2009. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., Karataş, A., “AB’de çevre odaklı devlet yardımları rejimi”, Çevre Finansmanı: Muhasebe ve Finansman için Yeni Trendler, Y. Ayrıçay, A. Karataş (Derleyenler), 247-264, Gazi Kitabevi, Ankara, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2008
Karataş, A., Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., Arıkan, E. “AB’de çevre odaklı kurumsal sosyal sorumluluk: Paydaşlar üzerindeki ekonomik etkiler”, Çevre Finansmanı: Muhasebe ve Finansman için Yeni Trendler, Y. Ayrıçay, A. Karataş (Derleyenler), 203-222, Gazi Kitabevi, Ankara, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2008
Kuyucu-Helvacıoğlu, A.D., “AB uyum sürecinde turizm: Mevzuat uyumu ve rekabet stratejileri”, Sürdürebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü: Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, M. Bulu, İ.H. Eraslan (Derleyenler), 558-578, URAK Yayınları, İstanbul, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2008
Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., Bulu, M., “Kültür turizmi”, Sürdürebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü: Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, M. Bulu, İ.H. Eraslan (Derleyenler), 124-150, URAK Yayınları, İstanbul, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2008
Eraslan, İ.H., Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., Bakan, İ., “Değer zinciri (value chain) yöntemi ile Türk yekstil ve hazırgiyim sektörünün değerlendirilmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 10, 2, 307-332, 2008. Yabancı Diller Eğitimi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
Eraslan, İ.H., Bakan, İ., Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., “Türk tekstil ve hazırgiyim sektörünün uluslararası rekabetçilik düzeyinin analizi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7,13, 265-300, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., “The effects of European cross-border collective management of online music services on a candidate state: the case of Turkey”, International Journal of Intercultural Information Management (IJIIM), 1, 4, 344-358, 2009. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., Tektaş, A., “The impact of local decision-making in regional development schemes on the achievement of efficiency in EU funds”, Proceedings WCSET World Congress on Science, Engineering and Technology, 648-656, Venice, Italy, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2008
Karataş, A., Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., “The microcredit strategies for SMEs in Turkey in the EU harmonization process”, 8th Global Conference on Business & Economics, Florence, Italy, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2008
Özsöz, E., Onay, C., Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., “The impact of internet-banking on bank profitability - The case of Turkey”, Proceedings of 2nd Oxford Business and Economics Conference, St. Hugh’s College, Oxford University, UK, 2008 Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2008
Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., “Culture cluster strategies for non-metropolitan areas: The grand narrative of the local, refounded”, Culture Meets Economy Conference, EURAC Research Bolzano, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2008
Alakavuk, E.D., Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., “The Role of UNESCO world heritage list on cultural branding: Divrigi & Troy – Two case studies from Turkey”, Culture Meets Economy Conference, EURAC Research Bolzano, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2008
Karataş, A., Eraslan, İ.H., Bakan, İ., “Uluslararası rekabetçilikte Elmas Modeli yaklaşımı: Türk makine ve techizat sektöründe bir uygulama", Türkiye Avrupa Birliği Sektörel Rekabet Analizleri, S. Bekmez (Derleyen), 155-179, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2008
Karataş, A., Atabarut, T., “AB çevre fonları”, Çevre Finansmanı: Muhasebe ve Finansman için Yeni Trendler; Finansal Piyasalara, Sigorta Sektörüne, Yatırımlara, Muhasebe ve Finansal Raporlama Üzerine Etkisi, Y.. Ayrıçay, A. Karataş (Derleyenler), Gazi Kitabevi, Ankara, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2008
Yamak, S., Öktem, Ö., “Facets of CEO power in family firms”, EURAM (European Academy of Management), Ljubljana, Slovenia, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2008
Yamak, S., Öktem, Ö., “Aile şirketlerinde genel müdürün konumu”, Aile İşletmeleri Kongresi Bildiri Kitabı, İstanbul, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2008
Aytekin, A., Tektaş A., “Global supplier selection: An integrated approach”, 24th European Congference on Operational Research, Bonn, Germany, 2009. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Alwarez, M., İnelmen, K., Yarcan, Ş., “Do perceptions change? A comparative study”, Anatolia: An International Journal of Tourism Research, 20, 2, 410-418, 2009. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Alvarez, M.D., Korzay, M., “The relationship between historical and cultural knowledge and the perceptions of Turkey as a tourism destination”, Cultural and Event Tourism: Issues and Debates, 124-138, New Bucks University ve Akdeniz Üniversitesi, Alanya, 2008. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2008
Özkan-Günay, E.N., “Foraign direct investment as a development strategy: Innovation capability and technology diffusion in comperative emerging economies”, The Eastern Economic Association 35th Annual Meetings, New York ABD, 2009. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Daim, T.U., Başoğlu, N., Tan, J., “Health management information system innovation: Managing innovation diffusion in healthcare services organizations”, Adaptive Health Management Information Systems: Concepts, Cases, and Practical Applications, J. Tan (Derleyen), Part IV, Chapter 14, 319-336, Jones & Bartlett Publishers, 2010. 3rd Edition Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2010
Saldamlı, G., Koç, Ç.K., “Spectral modular arithmetic”, Cryptographic Engineering, Ç. K. Koç (Derleyen),Chapter 6, Springer, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2009
Kuyumcuoğlu, M., Başoğlu A.N., “Bilişim sistemlerinde risk yönetimi benimseme modeli”, İstanbul Üniversitesi Yönetim Dergisi, 19, 61, 143-164, 2008. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
Şenol, D., Özturan, M., "Stock price direction prediction using artificial neural network approach: The case of Turkey", Journal of Artificial Intelligence, 1, 2, 70-77, 2008. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
Başoğlu, N., Daim, T., Sofuoğlu, E., “A decision methodology for customizing software products”, International Journal of Industrial and Systems Engineering, 4, 5, 554-576, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Can, N., Döğerlioğlu, Ö., Sönmez, G., Yardımcı, M., “Comparison of IT outsourcing firms & IT departments”, The Business Review, 2, 1, 267-274, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Daim, T.U., Başoğlu, N., Sarıtaş, O., Dursun, O., Gerdsri, P., “A comprehensive review of Turkish technology foresingt project”, Foresight, 11, 1, 21-42, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Dan, I, Daim, T., Başoğlu, N., “Balancing efficiency and competitiveness in outsourcing decisions”, International Journal of Services and Operations Management, 5, 5, 662-686, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Erdem, A.S., Özturan, M., Cingil, İ., Kanalıcı, İ., "İş süreçleri yazılımları için bir değerlendirme modeli tasarımı", Öneri : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, 8, 32, 15-26, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Kargın, B., Başoğlu, N., Daim, T., “Adoption factors of mobile services”, International Journal of Information Systems in the Service Sector, 1, 1, 15-34, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Kargın, B., Başoğlu, N., Daim, T., “Factors affecting the adoption of mobile services”, International Journal of Service Sciences, 2, 1, 29-52, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Kımıloğlu, H., Zaralı, H., “What signifies success in e-CRM?”, Marketing Intelligence and Planning, 27, 2, 246-267, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Kutlu, B., Badur, B., “Yapay sinir ağları ile borsa endeksi tahmini”, İstanbul Üniversitesi İşleme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 63, 25-40, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Kutlu, B., Akpınar, E., “ERP software selection using fuzzy methodology: A case study”, Journal of Applied Sciences, 9, 18, 3378-3384, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Nasır,V.A., Altınbaşak, I. "The standardization/adaptation debate: Creating a framework for the new millenium", Strategic Management Review. 3, 1, 17-50, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Özturan, M., Kutlu, B., Özturan, T., “Comparison of concrete strength prediction techniques with artificial neural network approach”, Building Research Journal, 56, 1, 23-36, 2008. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
Seneler, Ç.Ö., Başoğlu, N., Daim, T., “Exploring the contribution of information systems user interface design characteristics to adoption process”, International Journal of Business Information Systems, 5, 4, 489-508, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Kımıloğlu, H., “Sürdürülebilir tüketim ve tüketimde sadeleşmenin bir yaşam biçimi olarak benimsenmesi: Kentli çalışan tüketici kesimi üzerine bir araştırma”, 13. Ulusal Pazarlama Kongresi, 147-162, Adana, 2008. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2008
Erdem, A.S., Başarır, B., "Çağrı merkezlerinde iş gücü yönetimi için benzetim tabanlı bir karar destek sistemi", 29. Ulusal Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği Kongresi, YAEM'09, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 2009. CD Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Kanalıcı, İ., Erdem, A.S., Özturan, M., “Integration of a simulation platform into a business process management tool", Proceedings of European and Mediterranean Conference on Information Systems, EMCIS'09, Z. Irani, A. Ghoneim, M. Ali, S. Alshaw, Ö. Y. Saatçioğlu, A. G. Cerit (Derleyenler), İzmir, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Kargın, B., Başoğlu, N., Daim, T., “Exploring mobile service adoption: Customer preferences”, 42nd Annual Hawaii International Conference on System Sciences, Hawaii, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Kımıloğlu, H., Emre, U., “Attitudes toward web-based advertising and specific internet ad formats”, IAMB – International Academy of Management and Business Fall Conference Proceedings, İstanbul, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Nasır, V.A., Ünsal, M., Kutaruk,Y. "The impact of web addresses in offline media advertising", Proceedings of International Academy of Management and Business (IAMB), S. Batzri (Derleyen), İstanbul, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Saldamlı, G., Demirkıran, C., Maguire, M., Minden, C., Topper, J., Troesch, A., Walker, C., Koç, C.K., “Spectral hash”, The First SHA-3 Candidate Conference, Katholieke Universiteit, Leuven, Belgium, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Topaçan, Ü., Başoğlu, N., Daim, T.U, “Health information service adoption: Case of telemedicine”, 42nd Annual Hawaii International Conference on System Sciences, Hawaii, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Topçu, S, Metin. B, “Etkin BT uyum süreçleri için COBIT kontrol hedeflerinin düzenlenmesi, III. İstanbul Bilişim Kongresi “YÖNETİŞİM”, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Erdem, A.S., Alaçam, S., “Simulation modeling for call center management: A case study in Finansbank call center”, Yönetim: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, 18, 58, 3-11, 2007. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2007
Erdem, A.S., Sancar, A.Ü., "A Simulation based DSS design for supply chain management", Proceedings of Portland International Conference on Management of Engineering and Technology, PICMET 2006, 2741-2747, İstanbul, 2006. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2006
Erdem, A.S., Gedikoğlu, B., "A DSS for shift design and workforce allocation in call centers", Proceedings of Portland International Conference on Management of Engineering and Technology, PICMET 2006, 1279-1289, İstanbul, 2006. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2006
Bardakçı, M., Helvacıoğlu, A.D., “Avrupa güvenliği’nde Türkiye’nin rolü”, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildirileri, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 2004. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2004
Günay, E.N., Hortaçsu, A., “Legal and ethical side of the Turkish Banking Crisis: Is there a Gap?”, 79th Annual Conference of the Western Economic Association International, Vancouver, Canada, 2004. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2004
Günay, E.N., Özkan, M., “Prediction of Bank failures during pre-crisis priod: An ANN approach”, 79th Annual Conference of the Western Economic Association International, Vancouver, Canada, 2004. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2004
Günay, E.N., Sümer, H., Pernsteiner, H., “Birleşmelerin finansal performans açısından değerlendirilmesi: türk bankacılık sektörü örneği”, Şirketlerde Birleşme, 663-685, İstanbul, 2004. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2004
Helvacıoğlu, A.D., “AB çerçevesinde bilişim hukukuna yaklaşım”, II. Türkiye Bilişim Hukuku Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi, 2004. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2004
Helvacıoğlu, A.D., Atamer, Y.M., “Avrupa Konseyi siber suç sözleşmesi- temel hükümlerin incelenmesi", İnternet ve Hukuk, 277-300, İstanbul, 2004. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2004
Hortaçsu, A., Günay, E.N., “Ethical issues and attitudes in the Turkish Banking Sector”, Social Economics: A Paradigm for a Global Society, Wilfred Dalfsma, Rotterdam, 2004. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2004
İnelmen, K., “Coping with disaster related risks and their impacts on tourism”, Destination Risk Management: A Multidisciplinary Outlook, K. İnelmen (Derleyen), 73-81, Boğaziçi University Printhouse, İstanbul, 2004. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2004

Sayfalar