Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birimazalan sırada Yayın Türü İndeksi Tarihi
Davarcı E, Seggie FN, Kızıltepe Z, Yılmaz G , Perceptions of English Language Teachers about their Alienation of Labour at Universities in Turkey, World Studies in Education, 15, 1, 67-88, 2014 Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2014
Kartal, G., Babür, N., Erçetin, G., “Working on Phonological Awareness Skills: Young and Fast!”, EARLI SIG 5 Learning and Development in Early Childhood Challenges for the Future in Early Childhood Education, 139-140, Jyvaskyla, Finlandiya, 2014. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2014
Alptekin, C., Özemir, O., Erçetin, G., 'Effects of Variations in Reading Span Task Design on the Relationship Between Working Memory Capacity and Second Language Reading', Modern Language Journal, 98, 2, 536-552, 2014. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2014
Türk, E., Erçetin, G., 'Effects of interactive versus simultaneous display of multimedia glosses on L2 reading comprehension and incidental vocabulary learning', Computer Assisted Language Learning, 27, 1, 1-25, 2014. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SSCI, AHCI 2014
Karagoz Akar, G., ORAN-ORANTI KAVRAM TANIMLARI, RASYONEL SAYILAR İÇERİSİNDEKİ YERİ VE DOĞRUSALLIK KAVRAMI İLE İLİŞKİSİ, I. O. Zembat, M. F. Özmantar, E. Bingölbali, H. Şandır, ve A. Delice, Tanımları ve Tarihsel Gelişimleriyle 18sel Kavramlar, Pegem, 2014. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2014
Karagoz Akar, G., Sener, B., Students’ development of the relationship between the cartesian product, relation and the definition of function, International Journal of Educational Studies in Mathematics, 1, 1, 69-89, 2014 Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2014
Kartal, G., Babür, N., Erçetin, G., “Working on Phonological Awareness Skills: Young and Fast!”, EARLI SIG 5 Learning and Development in Early Childhood Challenges for the Future in Early Childhood Education, 139-140, Jyvaskyla, Finlandiya, 2014. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2014
Jonathan Culpeper, Gila Schauer, Leyla Marti, Meilian Mei and Minna Nevala , Impoliteness and Emotions in a Cross-Cultural Perspective , Andreas Langlotz and Agnieszka Soltysik Monnet , Emotion, Affect, Sentiment: The Language and Aesthetics of Feeling. , Narr Verlag (Swiss Association of University Teachers of English (SAUTE))., 2014. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2014
Martı L, Abaylı ZS, “Türkçe ve çeşitli dillerde yanlış anla(şıl)malar: Edimbilimsel bir 11”, 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı , 2013, Antalya, 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı 1leri , 1, 196-205, 2014. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2014
Göl-Güven, M., İlk İşaret Dili Kitabım: Türk İşaret Dili (TİD), İşitme engeli olan çocukların TİD edinmine yardımcı olan çocuk kitabı BU yayınevinden eylül 2014 ayında basılacak., 2014. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Diğer 2014
Göl-Güven, M., İşitme Engeli olan Çocukların Türk İşaret Dili (TİD) Edinimini Destekleyici Eğitim Malzemeleri Geliştirme Çalışması, Engin Arık, Türk İşaret Dili Araştırmaları, henüz bilinmiyor, 2014. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2014
Seven, Y. ve Göl-Güven, M., Bir Dil İki Dünya: Sağır Anne Babanın İşiten Çocuğu Olmak, Engin Arık, Türk İşaret Dili Araştırmaları, henüz bilinmiyor, 2014. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2014
Kartal, G., Babür, N., Erçetin, G., “Working on Phonological Awareness Skills: Young and Fast!”, EARLI SIG 5 Learning and Development in Early Childhood Challenges for the Future in Early Childhood Education, 139-140, Jyvaskyla, Finlandiya, 2014. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2014
Aydın, Z.,Yıldız, S., 'Use of Wikis to Promote Collaborative EFL Writing', Language Learning & Technology, 18, 1, 160-180, 2014. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SSCI, AHCI 2014
Memis R, Özel S, Özcan M, Mathematics Teachers’ Attitudes Towards the Integration of Technology into Mathematics Classes, H. Arslan, G. Rata, E. Kocayörük, M. A. İçbay, Multidisciplinary Perspectives on Education, Cambridge Scholars, 2014. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2014
Ozel S, Yetkiner Ozel ZE, Cifuentes LD, Effectiveness of an online manipulative tool and students technology acceptances, International Journal of Educational Studies in Mathematics, 1, 1, 1-15, 2014 Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2014
Akaygun, S. - Jones, L. L., How Does Level of Guidance Affect Understanding When Students Use a Dynamic Simulation of Liquid-Vapor Equilibrium, Saša A. Glaar - Iztok Devetak, Learning with understanding in chemistry classroom, Springer, 2014. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2014
Akaygun, S., Jones, L. L. , Animation or Simulation: Investigating the Importance of Interactivity for Learning Solubility Equilibria, J. P. Suits & M. J. Sanger, Pedagogic Roles of Animations and Simulations in Chemistry Courses, Oxford University Press, 2014. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2014
Blonder, R., Parchmann, I., Akaygun, S., & Albe, V, Nanoeducation: Zooming into teacher professional development programs in nanotechnology in four European countries, C. Bruguière, A. Tiberghien, & P. Clément , Topics and trends in current science education, Springer, 2014. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2014
Akaygün, S., Jones, L.L., 'Words or Pictures: A comparison of written and pictorial explanations of physical and chemical equilibria', International Journal of Science Education, 36, 5, 783-807, 2014. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2014
Somçelik-Köksal A, Akmehmet-Şekerler S, Seggie FN, Challenges in the Translation of a Research Instrument: Findings From Adapting a Questionnaire Into Turkish, US-China Education Review A, 4, 8, 548-558, 2014 Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2014
Akcan S., Connecting Grammar to Meaning for Children Learning English as a Foreign Language, Young Children, 69, 3, 22-27, 2014 Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2014
Satar H. M., Akcan S., Pre-Service Language Teachers’ Reflections on the Implementation of a Blended-Learning Environment, Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 5, 3, 42-61, 2014 Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2014
Marco Kalz, Yasemin Bayyurt, Marcus Specht (Derleyen/Derleyenler), Mobile as Mainstream: Towards Future Challenges in Mobile Learning, Springer, Cham, Switzerland, 2014 . Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap 2014
Bayyurt Y, Yalcin, S., Content Based Instruction, Çelik, S., Approaches and Principles in English as a Foreign Language (EFL) Education, Eğiten 3, 2014. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2014
Bayyurt, Y., 'Reviews', World Englishes, 33, 2, 292-294, 2014. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap İncelemesi SSCI, AHCI 2014
Bayyurt, Y., Erçetin, G., Karataş, N.B., “The Stages in Mobile-Assisted Language Learning Material Development”, Mobile as Mainstream-Towards Future Challenges in Mobile Learning, MLEARN 2014, Book Series: Communications in Computer and Information Science, Kalz M. Bayyurt Y. Specht M. (Derleyenler), 479, 339-350, İstanbul, 2014. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri CPCI-S, CPCI-SSH 2014
Bag E, Marti L, Bayyurt Y, Gender and classroom interaction: Examining a female and a male teachers’ moves directed towards male and female students in two EFL classrooms in Turkey, Boğaziçi University Journal of Education (BUJE), 31, 1, 59-80, 2014 Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2014
Akpınar, Y., Altun, A., Bilgi toplumu okullarında programlama eğitimi gereksinimi, İlköğretim Online, 13, 1, 1-4, 2014 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2014
Akpınar, Y., Ardaç, D., Er-Amuce, N., 'Development and validation of an argumentation based multimedia science learning environment: Preliminary findings', 5th World Conferance on Educational Sciences, Book Series: Procedia Social and Behavioral, Laborda J.C. Özdamlı F. Maasoğlu Y. (Derleyenler), 116, 3848-3453, 2014. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri CPCI-SSH 2014
Kızıltepe Z, Duçe Y, Acarbay Y, The ‘Curious Child Time’ Project, Elena Xeni, Creativity in Educational Research and Practice, Interdisciplinary Press, 2014. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2014
​​​​​​Gürel, A., (Derleyen)​​​​​, 'Second Language Acquisition of Turkish', Amsterdam: John Benjamins​​​​​, 2016​​ ​.​​​​​ Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap 2016
​​​Akaygün, S.​​​​​, 'Visualizing Condensation: Integrating Animation-Developing Technology in Chemistry Classes​​​​​', Urban, M.J., Falvo​​​​​, D.A., Improving K-12 STEM Education Outcomes through Technological Integration​​​​​, IGI Global​​​​​, 2016​​.​ Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2016
​​​Akcan, S., Bayyurt, Y.​​​​​, “Türkiye’deki İngilizce Öğretmeni Yetiştirme Programları Üzerine Düşünce ve Öneriler”​​​​​, 3. Ulusal Yabancı Dil Eğitimi Kurultayı​​​​​, 2014​​​​​, Boğaziçi Üniversitesi​​​​​, Türkiye’deki Yabancı Dil Eğitimi Üzerine Görüş ve Düşünceler​​​​​​​​​​, 3-9​​​​​, 2016.​​​​ ​​ Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2016
​​​Aslan-Tutak, F., Köklü, O.​​​​​, 'Öğretmek İçin Matematik Bilgisi​​​​​', Bingölbalı, E., Arslan, S., Zembat​​​​​, İ.Ö., Matematik Eğitiminde Teoriler​​​​​, PEGEM​​​​​, 2016​​.​ Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2016
​​​Bayyurt, Y., Martı, L.​​​​​, 'Cross-linguistic Effects in the Use of Suggestion Formulas by L2 Turkish Learners​'​​​​, Gürel​​​​​, A., Second Language Acquisition of Turkish​​​​​, John Benjamins​​​​​, 2016​​.​ Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2016
​​​Çağlayan Mercan, F.​​​​​, “Comparing the Effects of Enjoyment on Environmental Awareness and Responsibility across Countries”​​​​​, European Science Education Research Association (ESERA), Helsinki​​​​​, Electronic Proceedings of the ESERA 2015 Conference, Science education research: Engaging learners for a sustainable future​​​​​​​, 1356-1365​​​​​, 2016.​​​​ ​​ Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2016
​​​Erduran, S., Muğaloğlu, E.Z.​​​​​, 'Trends in Science Education Research in Turkey: A Content Analysis of Key International Journals from 1998-2012' ​​​​​, Chiu, M.H.​​​​​, Science Education Research and Practice in Asia: Challenges and Opportunities​​​​​, Springer​​​​​, 2016​​.​ Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2016
​​​Erktin, E., Ural, O., Adagideli, F.H.​​​​​, 'Achievement Emotions, Self regulation and Ego Resilience: Implications for Early Childhood Teacher Education'​​​​​, Moore, K.A., Buchwald, P., Nasser-Abu Alhija, F., Israelashvili​​​​​, M., Stress and Anxiety: Strategies, Opportunities and Adaptation​​​​​, Logos Verlag​​​​​, 2016​​.​ Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2016
​​​Seven, Y. & Göl-Güven, M.​​​​​, 'Bir Dil İki Dünya: Sağır Anne Babanın İşiten Çocuğu Olmak'​​​​​, Arık​​​​​, E., Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Araştırmaları​​​​​, Koç​​​​​, 2016​​.​ Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2016
​​​Uygun, S., Gürel, A.​​​​​, 'Processing Morphology in L2 Turkish: The Effects of Morphological Richness in the L1​​​'​​, Second Language Acquisition of Turkish​​​​​, John Benjamins​​​​​, 2016​​.​ Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2016
​​​Ünlühisarcıklı, Ö.​​​​​, 'Adult Literacy Participants in Turkey'​​​​​, Evans, R., Kurantowics, E., Lucio-Villegas, E​​​​​., Researching and Transforming Adult Learning Communities​​​​​, Sense Publishers​​​​​, 2016​​.​ Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2016
​Akaygün, S., Aslan-Tutak, F., 'STEM Images Revealing STEM Conceptions of Pre-Service Chemistry and Mathematics Teachers', International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology​, 4​, 1​, 56-71​, 2016. ​​ ​ ​ ​​​ Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2016
​Akcan, S., 'Novice Non-native English Teachers’ Reflections on Their Teacher Education Programmes and Their First Years of Teaching', PROFILE: Issues in Teachers’ Professional Development​, 18​, 1​, 55-70​, 2016. ​​ ​ ​ ​​​ Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2016
​Çetin, P.S., Metin, D., Kaya, E., 'Laboratuvar Uygulamalarında Yeni Bir Yaklaşım: Argüman Temelli Sorgulayıcı Araştırma (ATSA)', Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi​, 17​, 2​, 223-242​, 2016. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2016
​Deniz, E.B., Özkan, Y., Bayyurt, Y., 'English as a Lingua Franca: Reflections on ELF-Related Issues by Pre- Service English Language Teachers in Turkey', The Reading Matrix​, 16​, 2​, 144-161​, 2016. ​​ ​ ​ ​​​ Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2016
​Elia, I., Özel, S., Gagatsis, A., Panaoura, A., Yetkiner Özel, Z.E., 'Students Mathematical Work on Absolute Value: Focusing on Conceptions, Errors and Obstacles', ZDM: Mathematics Education​, 48​​, 895-907​, 2016. ​​ ​ ​ ​​​ Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2016
​Göl-Güven, M, 'Who is Holding the Longer Stick Power of Adult Presence on Children s Play?', International Journal of Play​, 5​, 2​, 1​, 2016. ​​ ​ ​ ​​​ Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2016
​İskeçeli-Tunç, S., Öner, D., 'Use of Webquest Design for Inservice Teacher Professional Development', Education and Information Technologies​, 21​, 2​, 319-347​, 2016. ​​ ​ ​ ​​​ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2016
​Kaya, E., Erduran, S., 'Yeniden Kavramsallaştırılmış Aile Benzerliği Yaklaşımı: Fen Eğitiminde Bilimin Doğasına Bütünsel Bir Bakış Açısı', Türk Fen Eğitimi Dergisi​, 13​, 2​, 76-89​, 2016. ​​ ​ ​ ​​​ Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2016
​Muğaloğlu, E.Z., Doğanca-Küçük, Z., Güven, D., 'Preservice Science Teachers Selfefficacy Beliefs to Teach Socioscientific Issues', Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi​, 29​, 1​, 95-110​, 2016. ​ ​​​ Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2016
​Şeker, V., Ader, E., 'A Study for Profiling Mathematics Teachers Regarding Factors Affecting Promotion of Students’ Matecognition, ', Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education​, 3129-3135​, 2016. ​​ ​ ​ ​​​ Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2016
Akaygün, S., 'Is the Oxygen Atom Static or Dynamic? The Effect of Generating Animations on Students' Mental Models of Atomic Structure', Chemistry Education Research and Practice, 17, 4, 788-807, 2016. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SCI-E, SSCI 2016
Akaygün, S., Aslan-Tutak, F., 'STEM Images Revealing STEM Conceptions of Pre-service Chemistry and Mathematics Teachers', International Journal of Education in Mathematics Science and Technology, 4, 1, 56-71, 2016. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale ESCI 2016
Akcan, S., 'Novice Non-Native English Teachers' Reflections on Their Teacher Education Programmes and Their First Years of Teaching', Profile-Issues in Teachers Professional Development, 18, 1, 55-70, 2016. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale ESCI 2016
Bayyurt, Y., 'English as a Lingua Franca in Wider Networking: Blogging Practices', Elt Journal, 70, 4, 473-475, 2016. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap İncelemesi SSCI, A&HCI 2016
Borkan, B., Bakış, O., 'Determinants of Academic Achievement of Middle Schoolers in Turkey', Educational Sciences-Theory & Practice, 16, 6, 2193-2217, 2016. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2016
Dimici, K., Seggie, F.N., Hacıfazlıoğlu, Ö., Caner, A., 'Challenges of the Professionalization of Department Heads in Higher Education: A Qualitative Study in Turkey', Education and Science, 41, 184, 131-146, 2016. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2016
Elia, I., Özel, S., Gagatsis, A., Panaoura, A., Özel, Z.A.Y., 'Students' Mathematical Work on Absolute Value: Focusing on Conceptions, Errors and Obstacles', ZDM-The International Journal on Mathematics Education, 48, 6, 895-907, 2016. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale ESCI 2016
Erduran, S., Kaya, E., 'Scientific Argumentation and Deliberative Democracy: An Incompatible Mix in School Science?', Theory into Practice, 55, 4, 302-310, 2016. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2016
Erkut, M.H., Duran, S., Çatmabacak, Ö., Çatmabacak, O., 'A New Correlation with Lower Kilohertz Quasi-Periodic Oscillation Frequency in the Ensemble of Low-Mass X-Ray Binaries', Astrophysical Journal, 831, 1, 2016. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SCI-E 2016
Karagöz-Akar, G., 'Prospective Secondary Mathematics Teachers' Perspectives and Mathematical Knowledge for Teaching', Eurasia Journal of Mathematics Science and Technology Education, 12, 1, 3-24, 2016. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2016
Kartal, G., Babür, N., Erçetin, G., 'Training for Phonological Awareness in an Orthographically Transparent Language in Two Different Modalities', Reading & Writing Quarterly, 32, 6, 550-579, 2016. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2016
Kartal, G., Babür, N., Erçetin, G., 'Training for Phonological Awareness in an Orthographically Transparent Language in Two Different Modalities', Reading & Writing Quarterly, 32, 6, 550-579, 2016. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2016
Kartal, G., Babür, N., Erçetin, G., 'Training for Phonological Awareness in an Orthographically Transparent Language in Two Different Modalities', Reading & Writing Quarterly, 32, 6, 550-579, 2016. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2016
Kelly, R.M., Akaygün, S., 'Insights into How Students Learn the Difference between a Weak Acid and a Strong Acid from Cartoon Tutorials Employing Visualizations', Journal of Chemical Education, 93, 6, 1010-1019, 2016. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SCI-E, SSCI 2016
Kural, F., Bayyurt, Y., 'The Implementation of an Intercultural Competence Syllabus to Prepare Study-Abroad Students for Global Communication', Educational Studies, 42, 4, 378-393, 2016. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2016
Öner, D., 'Tracing the Change in Discourse in a Collaborative Dynamic Geometry Environment: From Visual to More Mathematical', International Journal of Computer-supported Collaborative Learning, 11, 1, 59-88, 2016. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2016
Öner, D., Adadan, E., 'Are Integrated Portfolio Systems the Answer? An Evaluation of a Web-based Portfolio System to Improve Preservice Teachers' Reflective Thinking Skills', Journal of Computing in Higher Education, 28, 2, 236-260, 2016. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2016
Öner, D., Adadan, E., 'Are integrated Portfolio Systems the Answer? An Evaluation of a Web-Based Portfolio System to Improve Preservice Teachers' Reflective Thinking Skills', Journal of Computing in Higher Education, 28, 2, 236-260, 2016. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2016
Sart, Z.H., Börkan, B., Erkman, F., Serbest, S., 'Resilience as a Mediator between Parental Acceptance-rejection and Depressive Symptoms Among University Students in Turkey', Journal of Counseling and Development, 94, 2, 195-209, 2016. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2016
Sifakis, N., Bayyurt, Y., 'ELF-aware Teacher Education and Transformative Learning. Comments on Eva Illes', Journal of English as a Lingua Franca, 5, 1, 147-153, 2016. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Editoryal Yazı ESCI 2016
Varol, B., Erçetin, G., 'Effects of Working Memory and Gloss Type on L2 Text Comprehension and Incidental Vocabulary Learning in Computer-Based Reading', International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language (GLOBELT 2016), 232, 759-768, 2016. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi CPCI-SSH 2016
Yalçın, Ş., Cercen, S., Erçetin, G., 'The Relationship Between Aptitude and Working Memory: An Instructed SLA Context', Language Awareness, 25, 1-2, 144-158, 2016. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SSCI, A&HCI 2016
Yalçın, Ş., Spada, N., 'Language Aptitude and Grammatical Difficulty: An EFL Classroom-Based Study', Studies in Second Language Acquisition, 38, 2, 239-263, 2016. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2016
Yiğitoğlu, N., 'Motivational Currents in Language Learning: Frameworks for Focused Interventions', TESOL Quarterly, 50, 4, 1001-1003, 2016. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap İncelemesi SSCI 2016
Ak, O., Kutlu, B., "Comparing 2D and 3D Game-Based Learning Environments in Terms of Learning Gains and Student Perceptions", British Journal of Educational Technology, 48, 1, 129-144, 2017. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2017
Akcan, S., Aydın, B., Karaman, A. C., Seferoğlu, G., et.al, "Qualities and Qualifications of EFL Professionals: What Do Intensive English Program Administrators Think?", Tesol Journal, 8, 3, 675-699, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale ESCI 2017
Akıncı, M., Yıldız, S., "Effectiveness of Corpus Consultation in Teaching Verb+Noun Collocations to Advanced ELT Students", Eurasian Journal of Applied Linguistics, 3, 1, 93-111, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale ESCI 2017
Apotheker, J., Blonder, R., Akaygün, S., Reis, P., Kampschulte, L., Laherto, A., "Responsible Research and Innovation in Secondary School Science Classrooms: Experiences from the Project Irresistible", Pure and Applied Chemistry, 89, 2, 211-219, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SCIE 2017
Aslan-Tutak, F., Akaygün, S., Tezsezen, S., "Collaboratively Learning to Teach STEM: Change in Participating Pre-service Teachers' Awareness of STEM", Hacettepe University Journal of Education, 32, 4, 794-816, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale ESCI 2017
Bayhan, S., Caner, A., "Schools in the Nexus of Neoliberal Urban Transformation and Education Policy Change", Journal for Critical Education Policy Studies, 15, 3, 145-173, 2017. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale ESCI 2017
Bayhan, S., Gök, F., "Education Policy in an Era of Neoliberal Urbanisation: A Case Study of Istanbul's School Relocations", British Journal of Sociology of Education, 38, 4, 581-595, 2017. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2017
Bayhan, S., "The Cultural Politics of School Relocations: An Ethnographic Study of an Istanbul Neighbourhood School", Critical Studies In Education, 58, 3, 356-372, 2017. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2017
Deniz, N. D., Fodor, J. D., "Phrase Lengths and the Perceived Informativeness of Prosodic Cues in Turkish", Language and Speech, 60, 4, 505-529, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SCIE, SSCI 2017
Erduyan, I., "Shifting Timescales in Peer Group Interactions: A Multilingual Classroom Perspective", Innovation in Language Learning and Teaching, 11, 3, 219-229, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale ESCI 2017
Güven-Göl, M., "The Effectiveness of the Lions Quest Program: Skills for Growing on School Climate, Students' Behaviors, Perceptions of School, and Conflict Resolution Skills", European Early Childhood Education Research Journal, 25, 4, 575-594, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2017
Gürel, A., "Is Every Bilingual an L1 Attriter? The Unbearable Complexity of Defining L1 Attrition", Linguistic Approaches to Bilingualism, 7, 6, 696-699, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Editoryal Yazı SSCI, AHCI 2017
Illes, E., Akcan, S., "Bringing Real-Life Language use into EFL Classrooms", Elt Journal, 71, 1, 3-12, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SSCI, AHCI 2017
Kaça, G.G., Yiğitoğlu, N., "Influences of Curriculum on Novice Teacher Cognition: a Help or a Hindrance?", Australian Journal of Teacher Education, 42, 9, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale ESCI 2017
Kelly, R.M., Akaygün, S., Hansen, S.J.R., Villalta-Cerdas, A., "The Effect that Comparing Molecular Animations of Varying Accuracy Has on Students' Submicroscopic Explanations", Chemistry Education Research and Practice, 18, 4, 582-600, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SCIE, SSCI 2017
Özcan, Z.Ç., İmamoğlu, Y., Bayraklı, V.K., "Analysis of Sixth Grade Students' Think-Aloud Processes While Solving a Non-Routine Mathematical Problem", Educational Sciences-Theory & Practice, 17, 1, 129-144, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2017
Özgür, O., Uluduz, D., Sungur, M. A., Sart, H., Özge, A., "Identification of Allodynic Migraine Patients with the Turkish Version of the Allodynia Symptom Checklist: Reliability and Consistency Study", Noropsikiyatri Arsivi-archives of Neuropsychiatry, 54, 3, 260-266, 2017. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale SCIE 2017
Sarıbaş, D., Küçük, Z.D., Ertepınar, H., "Implementation of an Environmental Education Course to Improve Pre-Service Elementary Teachers' Environmental Literacy and Self-Efficacy Beliefs", International Research in Geographical and Environmental Education, 26, 4, 311-326, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale ESCI 2017
Tatar, S., "An Overview of Research on Second/Foreign Language Learner Motivation and Future Directions", Cukurova University Faculty of Education Journal, 46, 2, 697-710, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale ESCI 2017
Yigitoğlu, N., "Supporting Graduate Student Writers: Research, Curriculum, & Program Design", Journal of English For Academic Purposes, 26, 78-79, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap İncelemesi SSCI, AHCI 2017
Atabaş, Ş., Öner, D., “An Examination of Turkish Middle School Students Proportional Reasoning”, Bogazici University Journal of Education 33, 1, 63–85, 2017. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2017
Çeken, B., Akpınar, Y., “The Effect of Tutorial Feedback Type on the Choice of Feedback Type in Pre Service Teachers Development of Learning Objects”, Global Journal of Information Technology: Emerging Technologies 7, 3, 71–85, 2017. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2017
Sarıoğlu, T., Kartal, G., “Bir Yöntem Olarak Drama Bilişim Teknolojileri Öğretiminde İyi Bir Seçenek Olabilir mi”, İlköğretim Online 16, 1, 366–376, 2017. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2017
Ak, O., “The Effect of Gamification and Grouping in an Undergraduate Course”, 2017 10th International Conference on Computer Science and Information Technology, (23.10.2017 -25.10.2017), Florance, Italy, 2017. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017

Sayfalar