Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birimazalan sırada Yayın Türü İndeksi Tarihi
Babür, F.N., Kartal, G., Erçetin Koca N. G.,“Okul Öncesi Çocuklarda İki Farklı Eğitsel Ortamda Fonolojik Farkındalık Eğitimi Hangisi Daha Etkili”, 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim, (18.10.2017 -21.10.2017), Ankara, 2017. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Erkunt, H., Kahraman Ç., “Öğretmenlerin Öğrencinin Öğrenmesiyle İlgili Söyledikleri ve Uyguladıkları Zihinsel Modelleri Kendi Teşhis Etmesi”, CEAD2017, Muğla, 2017. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Erkunt, H., Onat O., “Affecting Distance Education Students Perceived Transactional Distance by Providing Content Independent Feedback”, ITTES 2017, İzmir, 2017. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Kartal G.,Kıcı D.,“Imagination and Reflection through Drama: A Model for Pre-Service Teacher Education in Information Communication Technologies”, Canadian Society for the Study of Education Conference, Toronto,2017. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Öner D., “Öğretmen Adayları için Sanal Stajyerlik”, Eğitimde Gelecek Konferansı, İstanbul, 2017. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Seggie, F.N., Akbulut, M.Y., Nitel Araştırma Yöntem Teknik Analiz ve Yaklaşımları, 2, Anı Yayıncılık, 2017. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Kitap 2017
Seggie, F.N., Akbulut, M.Y., Sart, G., Nitel Araştırma Yöntem Teknik Analiz ve Yaklaşımları, 2, Anı Yayıncılık, 2017. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Kitap 2017
Seggie, F.N., Kerestecioğlu, Y.B., Nitel Araştırma Yöntem Analiz ve Yaklaşımları, 2, Anı Yayıncılık, 2017. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Kitap 2017
Barış, S., “Yas Sürecindeki Çocukla Çalışmak”, Erdur-Baker ,Ö., Aksöz-Efe İ. (Eds), Yas Danışmanlığı,1, 179 -214, Nobel, 2017. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2017
Gülerce, A., “Conceptual and Conditional (Im)possibilities of Creative Theorizing of Creativity and Culture: Critical Reflections from Turkey toward Globally Transformative Praxis”, Glăveanu, V. P. (Ed.) The Palgrave Handbook of Creativity and Culture Research, 425-448, PalgraveMacMillan, 2017. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2017
Gülerce, A., “Reflexivity and Relationality of Renewal and Resistance”, Sullivan, G. (Ed), 2. Resistance and Renewal in Theoretical Psychology, 1, Captus, 2017. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2017
Kızıltepe, F.Z.,“İçerik Analizi”, Seggie, F.N., Bayyurt, Y. (Eds), 1.Nitel Araştırma Yöntem Teknik Analiz ve Yaklaşımları, 2, 399, Anı Yayıncılık, 2017. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2017
Kızıltepe, F.Z.,“Alan Yazın Derlemesi” Seggie, F. N., Bayyurt, Y. (Eds),Nitel Araştırma Yöntem Teknik Analiz ve Yaklaşımları, 2, 399, Anı Yayıncılık, 2017. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2017
Seggie, F. N., Ergin, H., “Nitel Araştırmada Hassas Konular”, Seggie, F. N., Kerestecioğlu, Y. B. (Eds), Nitel Araştırma Yöntem Teknik Analiz ve Yaklaşımları, 2, Anı Yayıncılık, 2017. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2017
Börkan, B., Öztemür, G., Yılmaz, O., Çetintaş, Ş., Gülcan, B., Özcan, M., “Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde Psikolojik Test Uygulama Süreçleri”,Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 7,48, 161–185, 2017. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2017
Börkan, B., “Akran Değerlendirmesinde Puanlayıcı Katılığı Kayması”, Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 8, 4, 469–488, 2017. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2017
Börkan, B., “Exploring Variability Sources in Student Evaluation of Teaching via Many Facet Rasch Model”, Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi 8, 1, 15–15, 2017. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2017
Buist,K., Metindoğan-Wise, A.G., Watve, S.,et. al., “Cross Cultural Differences in Sibling Power Balance and its Concomitants across Three Age Periods”, New Directions for Child and Adolescent Development 2017, 156, 87–104, 2017. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2017
Eroğlu, N., Bahat, M., Metindoğan Wise, A.G., “Primary School Teachers and Teacher Candidates Attribituons toward Students with Dyslexia”, New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 2017. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2017
Güven, M., “ The Effectiveness of the Lions Quest Program Skills for Growing on School Climate Students Behaviors Perceptions of School and Conflict Resolution Skills”, European Early Childhood Education Research Journal 25, 4, 575–594, 2017. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2017
Akbulut -Yıldırmış M., Seggie F. N., “Yükseköğretim Çalışmalarının Akademik Bir Alan Olarak Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Gelişimi”, 2. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, Antalya, 2017. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Aytekin G. K., Tertemiz N., Caner H. A., “Analysis Of Pisa 2015 Results with Respect to Economic Indicators of Participant Countries”, 2nd International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences, Barcelona, Barselona, 2017. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Barış, S., Sart, Z.H., “Unravelling Rejection Sensitivity among University Students through Remembrances of Parental Acceptance Rejection and Adverse Childhood Experiences”, International Association for Counseling, Buenos Aires, 2017. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Bayhan, S., Caner, H. A., Eren, G., “Success and Failure in Transition to Secondary Education: Understanding the Implications of a New High School Placement System”, VII International Conference on Critical Education, Atina, 2017. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Birgili, B., Seggie, F. N., Kızıltepe, F. Z., “Relationship Between Academic Volitional Strategies and Students Achievement in Flipped Learning Environment”, II. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, Antalya, 2017. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Börkan, B., “Psychological Testing and Assessment in Guidance and Research Centers in Turkey ITC Test Use Guidelines”, The 2017 MWERA Annual Meeting, Illinois, 2017. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Caner, H.A., Erdur-Baker, Ö.,“Afet Eğitimi Etkili Öğretim Yöntem ve Etkinlikler Yoluyla Çocukları İlgili Bilgi Beceri ve Tutumlarla Donatma”, 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, 2017. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Caner, H.A., Sart, Z.H., Ünlühisarcikli, Ö., Börkan, B., “A Catch up Education for Disadvantaged Children Case Study of Turkey”, International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences, Barselona, 2017. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Gülerce, A., “The Ethos of Splitting”, Annual ISTP Conference, Tokyo, 2017. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Kısabacak, G., Sarı, F., Kızıltepe, F. Z., “Being an Academician in a Changing World”, II. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, Antalya, 2017. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Kısabacak, G., Seggie, F. N., Kızıltepe, F. Z., “Foundation Universities as Workplaces”, II. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, Antalya, 2017. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Sart, Z.H., “Understanding Rights of Children with Special Needs from the Lenses of Biopsychosocial Model”, International Association for Counseling, Buenos Aires, 2017. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Seggie, F.N., Gökbel, V., “Academic Freedom in Turkey: Changing Perceptions of Academics”, AERA, San Antonio, Texas, 2017. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Özel, S. ,Güneş, C., Yetkiner-Özel, Z.E., Akal, N., et.al., "Matematik Tarihi- Giriş", The History of Mathematics- An Introduction: 1, Soner, D. (Ed), Nobel, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap 2017
Adadan, E., “Kimya Öğretiminde Yönlendirilmiş Araştırmaya Dayalı Laboratuvar Uygulamaları”, Ayas, A., Sözbilir M. (Eds), Kimya Öğretimi: Öğretmen Eğitimcileri, Öğretmenler ve Öğretmen Adayları için İyi Uygulama Örnekleri, 2, 153 -182, Pegem Akademi, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2017
Akaygün, S., “Bilim Merkezi Uzman Eğitimi, Bilim için Devam Eden Yolculuk”, Güney, A. (Ed), Her Yönüyle Bilim Merkezi, 227 -251, Çizgi Kitabevi, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2017
Akaygün, S., “Görünmeyeni Görselleştirme: Kimya Eğitiminde Hareketli Bilgisayar Görsellerinin Kullanımı”, Ayaz, A., Sözbilir, M. (Eds), Kimya Öğretimi Öğretmen Eğitimcileri Öğretmenler ve Öğretmen Adayları için İyi Uygulama Örnekleri, 617 -647 Pegem Akademi, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2017
Akaygün, S., Tutak, F. A.,” FeTeMM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimi Yaklaşımı”, Ergun, M. (Ed), Fen Bilimleri Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar,1, 1-34 Nobel Akademik Yayıncılık, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2017
İmamoğlu, Y., Özcan, Z.Ç., “Terkarlı Ölçümler Desenleri”, Baykul, Y. (Ed), Psikoloji için İstatistiksel Metodlar, 1, Pegem Akademi, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2017
Mısır E. M., Muğaloğlu, E. Z., Dal, B., “Yerbilimleri Okuryazarlığı”, Akçay B. (Ed), Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Öğretme ve Öğrenme Yaklaşımları, 1, 241 -251, Pegem, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2017
Acar, F., Ader, N.E., “Matematikte Akran Öğretimi Sırasında Öğretici Görevi Üstlenen Öğrencilerde Üstbiliş”, İlköğretim Online (Elektronik) 16, 3, 1185–1200,2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2017
Adadan, E., Akaygün, S., Sanyal, A., "Size-Dependent Properties of Matter: Is the Size of a Pill Important?", Science Activities: Classroom Projects and Curriculum , 54, 3-4, 86-95, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale ESCI 2017
Adagideli, F.H., Ader, N.E., “Investigation Of Young Children’s Metacognitive Regulatory Abilities in Mathematical Problem Solving Tasks”, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 18, 2, 193–211, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2017
Aslan-Tutak, F., Akaygün, S., Seçil, T.,“İşbirlikli FeTeMM (Fen Teknoloji Mühendislik Matematik) Eğitimi Uygulaması: Kimya ve Matematik Öğretmen Adaylarının FeTeMM Farkındalıklarının İncelenmesi”,Hacettepe University Journal of Education 32, 4, 794–816, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2017
Aydın, S., Boz, Y., Yerdelen-Damar, S., “A Closer Examination of TPACK Self- Efficacy Construct: Modeling Elementary Pre-Service Science Teachers TPACK Self-Efficacy”, İlköğretim Online, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2017
Balta, N., Yerdelen-Damar, S.,Carberry, A. R., “Vocational High School Students’ Engineering Epistemological Beliefs”, International Journal of Engineering Education, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2017
Ertaş, F. G., Aslan-Tutak, F., “Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmek için Matematik Bilgilerinin(ÖMB) TEDS-M Maddeleri ile Karşılaştırılması”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18, 3, 86–102, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2017
Karataş, F.İ., Aslan-Tutak, F., “Lise Matematik Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri ve Teknolojiyi Bütünleştirme Öz Yeterlilikleri”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14, 37, 180–198, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2017
Kaya, E., Erduran, S., Akgün, S., Aksöz, B., “Öğretmen Eğitiminde Bilimin Doğası, Bütünsel Bir Yaklaşım”, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2017
Kaya, E., “Argumentation in Elementary Science Education Addressing Methodological Issues and Conceptual Understanding”, Cultural Studies in Science Education, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2017
Özer, F., Doğan, N., Çakmakcı, G., İrez, O.S., Yalaki, Y., “A Contextualized Nature of Science Classroom Activity: Junk Food”, Journal of Inquiry Based Activities (JIBA)7, 2, 93–107, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2017
Saraç, A., Aslan Tutak, F., “The Relationship between Teacher Efficacy and Students’ Trigonometry Self-Efficacy and Achievement”, International Journal for MathematicsTeaching and Learning 18, 1, 66– 83, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2017
Yerdelen-Damar, S. ,Boz, Y., Aydın, S., “Mediated Effects of Technology Competencies and Experiences on Relations Among Attitudes Towards Technology Use Technology Ownership and Self-Efficacy About Technological Pedagogical Content Knowledge”, Journal of Science Education and Technology 26, 4, 394–405, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2017
Adadan E., Akaygün S., “Çoklu Gösterimlerin Kimya Öğretmen Adaylarının Redoks Tepkimelerini Anlamalarına Etkisinin İncelenmesi”, V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, (07.09.2017 -09.09.2017), Elazığ, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Adadan E., Akaygün S., “Investigating Middle School Students Perceptions about Science Learning Environments in The Context of Inquiry Based Instruction On Global Climate Change”, International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), Kuşadası, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Adadan E., Akaygün S., “Promoting Students Perceptions toward Responsible Research and İnnovation through Inquiry Based Instruction on Nanotechnology”, International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology, Aydın, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Adadan E., “Exploring Preservice Chemistry Teachers Explanations about Dissolving in The Context of Multirepresentational Instruction”, Bi-annual meeting of European Science Education Research Association (ESERA), Dublin, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Ader, N.E., “Preservice Math Teachers’ Implementation of Tasks and Links with Mathematical Knowledge for Teaching”,17th Biennial EARLI Conference, Tampere, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Akaygün, S., Adadan, E., “An Interactive Student Exhibition on Climate Change”, International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), Kuşadası, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Akaygün, S., Adadan, E., “An Introduction of Cutting Edge Science Understanding Nanoworld”, 12th Conference of the European Science Education Research Association-ESERA, Dublin, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Akaygün, S., Adadan, E., “Nano ve Sağlık Çalıştayı”, Eğitimde Gelecek Konferansı, İstanbul, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Akaygün, S., Adadan, E.,“Redoks Tepkimesinin Süreç Aşamalı Çizimler İle Görselleştirilmesi”,V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Elazığ, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Akaygün, S., Adadan, E., “Teaching Nanotechnology as an Extracurricular Activity Views of Teacher”, International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology, Aydın, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Akaygün, S., Adadan, E., “Understanding Redox Reactions Mental Models of Chemistry Preservice Teachers”, International Conference on Research in Education and Science, Aydın, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Akaygün, S., Adadan, E., “Visualizing Redox Reactions Storyboards and Animations Created by Chemistry Preservice Teachers”, 6th World Congress on Educational and Instructional Studies, Antalya, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Akaygün, S., Adadan, E., Yildirim G., “Redoks Tepkimesinin Deneysel Kanıtlar Işığında Değerlendirilmesi”, V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, (07.09.2017 -09.09.2017), Elazığ, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Akgün S., Aksöz, B., Kaya, E., Erduran, S., “Pre-Service Science Teachers Understanding of Methods and Methodological Rules of Science”, IHPST, Ankara, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Akgün, S., Erduran, S., Kaya, E., Aksöz, B., “Pre-Service Science Teachers Understanding of Aims and Values of Science”, ESERA, Dublin, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Akgün, S., Kaya, E., Erduran, S., Aksöz, B., “Pre-Service Science Teachers’ Perceptions of Scientific Knowledge”, NARST, San Antonio, TX, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Aksoy, Ş., Güven, D., “Learning from an Innovative Case Based Method Of Assessment Tool: Science Teachers’ Epistemic Understanding in Socio-Scientific İssues Context”, 14th International History, Philosophy and Science Teaching (IHPST) Biennial Conference, Ankara, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Aksoy, Ş., Güven, D., Tillotson, J.W., “Learning from Socio-Scientific Issues Based Cases: Science Teachers’ Proposed Practices and Objectives”, Northeast Association for Science Teacher Education Regional Conference, Burlington, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Aksöz, B., Akgün, S., Erduran, S., Kaya, E., “Exploring Pre-Service Science Teachers’ Understanding about Social Institutional Aspects of Science”, IHPST, Ankara, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Aksöz, Kaya E., Erduran, S., Akgün, S., “Pre-Service Science Teachers' Understanding of Scientific Practices: A Mixed Method Investigation”, ESERA, Dublin, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Aslan-Tutak, F., Akaygün, S., “İşbirlikli STEM Eğitimi ile Etkinlik Hazırlama”, Eğitimde Gelecek Konferansı, İstanbul, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Aslan-Tutak, F., Durak T.,“A High School Novice Teacher’s Perception on the Effect of Content Course Taken as Preservice”, Tenth Congress of European Research in Mathematics Education (CERME 10), Dublin, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Belin, M., Karagöz Akar, G., “Effect of Quantitative Reasoning on Prospective Secondary Mathematics Teachers’ Comprehension of a Proof on Real Numbers”, North American Chapter of the Psychology of Mathematics Education, Indianapolis, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Belin, M., Karagöz Akar, G., “Prospective Mathematics Teachers’s Making Sense of the Decimal Representation of Real Numbers as Rational Number Sequences through Quantitative Reasoning”, International Conference on Education in Mathematics Science and Technology, Kuşadası, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Bilici, E., Akaygün, S., Yazıcıgil, Z., “Grafen Bir Bilim Merkezi Etkinliği”, 6th World Congress on Educational and Instructional Studies-WCEIS 2017, Antalya, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Boz Yaman, B., Aslan-Tutak, F., “Origami ile STEM Eğitimi”, Eğitimde Gelecek Konferansı, İstanbul, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Erduran S., Kaya E., “Beyond the Myth of the Scientific Method: A Case Study of Pre-Service Chemistry Teachers’ Understanding of the Diversity of Scientific Methods”, NARST, San Antonio, TX, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Erduran S., Kaya, E., “Drawing Nature of Science in Pre-Service Science Teacher Education”, ESERA, Dublin, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Erktin, E., “Matematik Öğretmenleri Dijital Çağa Hazır Mı? Panel: Dijital Çağda Eğitim Öğretmenler Ve Türkiye’nin Hazır Bulunuşluğu", EJER Congress, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Güven, D., Tillotson J.W., “Learning to Teach Science through Socio-Scientific Issues in Preservice Science Teacher Education”,National Association for Research in Science Teaching Annual Conference, San Antonio, TX, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Güven, D., “Evolution and Curriculum”, 5th International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, İstanbul, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Han, Ç., Doğan, N., Özer, F., Yalaki, Y., İrez, OS. ,Çakmakçı,G.,“Does It Matter to Be Informed Naive or Not: An Example of Professional Development Program about NOS”, National Association for Research in Science Teaching NARST Annual Conference, San Antonio, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Karagöz- Akar, G., “A Conception of Between State Ratio in Fraction Form”, Congress of the European Research in Mathematics Education, Dublin, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Karataş, F. Ö., Akaygün, S., Cengiz, C., Orçan, F., Turan-Bektaş, B., Çelik, S., Yılmaz, P., “Determining the Principal Aspects of Scientific Literacy A Delphi Study”, 9th International Conference for Theory and Practice in Education, Budapeşte, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Karayol, S. A., Akaygün, S., “The Effects of Project Based Learning on Environmental Literacy”, 12th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA), Dublin, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Kaya E., Erduran S., “How Social Justice Can Be Promoted through Nature of Science in Science Education”, ESERA, Dublin, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Kaya, A., Aslan-Tutak, F., “Bir Eylem Araştırması: Fonksiyon Öğretiminde Gerçekçi Matematik Eğitimi”, Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu (TÜRKBİLMAT) 3, Afyon, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Kaya, E., Erduran S., “A Holistic View on Nature of Science in Pre-Service Science Teacher Education”, ESERA, Dublin, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Kaya, E., Erduran S., “Theories Laws and Models as Scientific Knowledge Forms and Their Inclusion in Science Teacher Education”, NARST, San Antonio, TX, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Koçoğlu, M., Akaygün, S.,“Investigation of a Gifted Student’s Self Regulated Learning SRL Strategies While Learning Science”, 6th World Congress on Educational and Instructional Studies-WCEIS 2017, Antalya, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Langbeheim, E., Adadan, E., Akaygün, S, Hlatswayo, M., Ramnarain, U., “A Comparison of Student Responses to Pictorial and Verbal Items Focusing on Conceptual Understanding of the Particle Model of Matter”, 12th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA), Dublin, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Olgun, B., Ader, N.E., “Pre-Service Mathematics Teachers’ Types of Mathematical Thinking: Use of Representations, Visual Spatial Abilities and Problem Solving Performances”, presented at the 10th Congress of European Research in Mathematics Education CERME, Dublin, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Olgun, B., Ader, N. E., “Pre-Service Teachers’ Use of Representations and Visual Spatial Abilities in Problem Solving”, 17th Biennial EARLI Conference, Tampere, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Özel, S., Özdemir U., “Gelin SİTEM Edelim”, Eğitimde Gelecek Konferansı, İstanbul, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Özel, S.,“Yetişkinlerinde PISAsı Var Neredeyiz Sizce“, Eğitimde Gelecek Konferansı, İstanbul,2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Özer, F., Doğan, N., Yalaki, Y., Çakmakcı, G., İrez,O. S., “As Complicated as Rubik’s Cube Is: How Difficult Is to ChangeMiddle School Students’ Nos Views through a CPD”, 14th International History, Philosophy, and Science Teaching (IHPST) Biennial Conference, Ankara, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Saraç, M., Karagöz Akar, G., “A Prospective Secondary Mathematics Teacher’s Development of the Meaning of Complex Numbers”,North American Chapter of the Psychology of Mathematics Education, Indianapolis, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017

Sayfalar