Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birimartan sırada Yayın Türü İndeksi Tarihi
Atabarut, T., “Young Migrant Entrepreneurs (YME) Project”, EUCEN Sonbahar Toplantısı, Barselona, 2019. Yaşamboyu Eğitim Merkezi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Konferans Bildirisi 2019
Bosnalı, S., “İran Azerbaycan Türklerinde dil aktarımı”, Kazakistan ve Türkiye’nin Ortak Kültürel Değerleri Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, S. Şimşir, B. Aydoğan (Derleyenler), 389-394, Almatı, 2007. YADYOK Yabancı Diller Yüksekokulu Bildiri 2007
Ilgaz, D., “Development process and basic theories of the concept of democracy”, EU-CONSENT, Conference on Democracy, Legitimacy and Identities: Citizens on the Construction of Europe, European Institute, Lodz, Poland, 2007. YADYOK Yabancı Diller Yüksekokulu Bildiri 2007
Ilgaz, D., “Partnership of the euro-mediterranean youth beyond borders”, Conference on Intercultural Dialogue and Citizenship; The Role of Intercultural Dialogue for the Development of a New (Plural, Democratic) Citizenship, Interdepartmental Centre on Human Rights and the Rights of Peoples, University of Padua, Italy, 2007. YADYOK Yabancı Diller Yüksekokulu Bildiri 2007
Ilgaz, D., “The deception of time over the glacial lake in Marilynne Robinson’s Housekeeping”, International Society of Contemporary Literature and Theatre (ISCLT) Annual Conference, Laulasmaa, Estonia, 2007. YADYOK Yabancı Diller Yüksekokulu Bildiri 2007
Bosnalı, S., İran Azerbaycan Türkçesi :Toplum Dil Bilimsel Bir İnceleme, Kebikeç Yayınları, İstanbul, 2007 YADYOK Yabancı Diller Yüksekokulu Kitap 2007
Bosnalı, S., “İran’da diller çatışması ve Azeri Türkçesi'nin konumuna toplumbilimsel bir bakış”, Turcology in Turkey, L, Karoly (Derleyen), 65-67, Szeged, 2007. YADYOK Yabancı Diller Yüksekokulu Makale 2007
Ilgaz, D., “The nurturing and development of intercultural dialogue through youth action in the euro-mediterranean region; urban and rural institutes for the young: A policy suggestion for the EMP youth programme”, Intercultural Dialogue and Citizenship, 245-262, L. Bekemans, M. Karasinska-Fendler, M. Mascia, A. Papisca, C. A. Stephanou, P. G. Xuereb (Derleyenler), Marsilio: Venice, Italy, 2007. YADYOK Yabancı Diller Yüksekokulu Makale 2007
Ilgaz, D., Demir, N., “The basic objectives of democracy and fundamental international agreements for the protection of human rights”, E-Journal of Yaşar University, 1, 2, 2007. YADYOK Yabancı Diller Yüksekokulu Makale 2007
Bosnalı, S. (Çeviren), “Les éléments persans dans les proverbes turcs”, Contact des langues II. Les mots voyageurs et l’Orient, M. Bozdemir, S. Bosnalı (Derleyenler), 149-220, Presse Universitaire de Boğaziçi, İstanbul, 2006. YADYOK Yabancı Diller Yüksekokulu Kitap Bölümü 2006
Bosnalı, S., “Emprunt lexical en turc azéri d’Iran”, Contact des langues II. Les mots voyageurs et l’Orient, M. Bozdemir, S. Bosnalı (Derleyenler), 227-238, Presse Universitaire de Boğaziçi, İstanbul, 2006. YADYOK Yabancı Diller Yüksekokulu Bildiri 2006
Bosnalı, S., “İran Azeri Türkçesinde işlevsizleşme süreci”, Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri, 58-65, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 2006. YADYOK Yabancı Diller Yüksekokulu Bildiri 2006
Bosnalı, S., Bozdemir, M. (Derleyenler), Contact des langues II. Les mots voyageurs et l’Orient, Presse Universitaire de Boğaziçi, İstanbul, 2006. YADYOK Yabancı Diller Yüksekokulu Kitap 2006
Demirel M., Tam Bir Muhalif Abdülkadir Kemali Bey, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006. YADYOK Yabancı Diller Yüksekokulu Kitap 2006
Ilgaz, D., “La Citizienship in the Turkish Republic ; A Re-eveluation in the light of the European Citizienship”, Turkish Area Studies Review, Spring, 7, London, U.K., 2006. YADYOK Yabancı Diller Yüksekokulu Makale 2006
Ilgaz, D., “La reeevalution de la citoyennete turgue a la lumiere de la citoyennete”, Les Defis D’une Adhesion da la Turguie A L’Union Europeenne, E. Lannon, J. Lebullenger (Derleyenler), 155-187, Bruylant, Brukxelles, 2006. YADYOK Yabancı Diller Yüksekokulu Makale 2006
Bosnalı, S., “Patrimoine linguistique en situation de contact: la cas du turc d’Azerbaijan en Iran, Actes de colloque de Téhéran (2001) sur la contact des langues”, 37-52, INALCO- Univeristé de Téhéran, Paris-Tahran, IFRI, 2005. YADYOK Yabancı Diller Yüksekokulu Bildiri 2005
Çakmak, S., “Les medias scripto-visuels dans l’enseignement du Français langue etrangere”, Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğretimi I. Ulusal Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 36-39, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2005. YADYOK Yabancı Diller Yüksekokulu Bildiri 2005
Ilgaz, D., “Türkiye’de sosyal politikalar açısından getirisi yüksek fikri hak alanı: Coğrafi işaretler”, Hukuk ve Adalet, Eleştirel Hukuk Dergisi, Yıl 1, 4, 199-218, İstanbul, 2004. YADYOK Yabancı Diller Yüksekokulu Makale 2004
Ilgaz, D., “Citienship rights in the Turkish Republic: A re-evaluation in the euro-mediterranean area”, The European Union and the Mediterranean, The Mediteranean’s european Challenge, P. G. Xuereb (Derleyen), V, 333-379, European Research Centre, University of Malta, 2004. YADYOK Yabancı Diller Yüksekokulu Makale 2004
Ilgaz, D., “Avrupa anayasası ve yetki dağılımı”, Marmara Journal of European Studies, 12, 1-2, 141-155, Publication of Marmara University, European Community Institute, İstanbul, 2004. YADYOK Yabancı Diller Yüksekokulu Makale 2004
Ilgaz, D., “The euro-mediterranean partnership and the EU neighbourhood policy: Poverty policy strategies in the mediterranean”, The Fight Against Poverty, P. G. Xuereb (Derleyen), 27-57, European Research and Documentation Centre,Universityof Malta,2008. YADYOK Yabancı Diller Yüksekokulu Makale 2008
Bosnalı, S., “Halaç Türkçesinde buyruk,istek,şart ve gereklilik tümceleri”, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi UTEK 2007,Bildiriler, Türkçenin Söz Dizimi, H. Develi (Derleyen), 1, 103-114, İstanbul Kültür Üniversitesi,İstanbul,2009. YADYOK Yabancı Diller Yüksekokulu Bildiri 2009
Bosnalı, S., “Halaçca’da gelecek zaman kipi”, VI Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Türk Dil Kurumu, 2008. YADYOK Yabancı Diller Yüksekokulu Bildiri 2008
Ilgaz, D., “Citizenship, education, nationalism and democracy in Turkey: The four multipliers of a planned society, Nationalism and Human Rights Conference, Bilgi University, İstanbul, 2008. YADYOK Yabancı Diller Yüksekokulu Bildiri 2008
Ilgaz, D., “Democratic reforms in Turkey”, Democracy, Legitimacy and Identities: Citizens on the Construction of Europe, European Studies Center, Lodz, Poland, 2008. YADYOK Yabancı Diller Yüksekokulu Bildiri 2008
Ilgaz, D., “Enchentment in the film ‘the girl in the café”, Annual Conference of the International Society of Contemporary Literature and Theatre, Ronda,Spain, 2008. YADYOK Yabancı Diller Yüksekokulu Bildiri 2008
Ilgaz, D., “The euro-Mediterranean partnership and the EU Neighbourhood policy ‘the fight against poverty’”, Civil Society Project Conference in Malta, Radisson SAS, Malta Universty, Malta, 2008. YADYOK Yabancı Diller Yüksekokulu Bildiri 2008
Geçkin, V., “Acquisition of morphosyntax in child L2 English”, Acquisition of Morphosyntax in child L2 English, V. Geçkin (Derleyen), Lambert Academic Publishing, 2010. YADYOK Yabancı Diller Yüksekokulu Kitap Bölümü 2010
Ilgaz, D., Gök, F., “The right to education”, Human Rights in Turkey, Z.F.K. Arat (Derleyen), Book Series: Pennsylvania Studies in Human Rights, 123-+, 2007. YADYOK Yabancı Diller Yüksekokulu BKCI-SSH 2007
Salvador, A., Chisvert, A., Analysis of Cosmetic Products, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, 2013. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Kitap NULL 2013
Özdemir, T., Sandal, D., Cuculayef, R., Culha, M., Sanyal, A., Atay, N.Z., Bucak, S., “Magnetic field directed self-assembly of magnetic nanoparticles into higher-order structures”, Editör(ler) Kralchevsky, P., Miller, R., Ravera, F., Colloid and Interface Chemistry for Nanotechnology, CRC Press, 2013. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Kitap Bölümü NULL 2013
Gürle, M., “Wandering on the peripheries: The Turkish novelistic hero as beautiful soul”, Journal of Modern Literature, 36, 96-112, 2013. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Makale NULL 2013
Satar, H.M., “Multimodal language learner interactions via desktop videoconferencing within a framework of social presence: Gaze”, The Journal of the European Association for Computer Assisted Language Learning: ReCALL, 25, 1, 122-142, 2013. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Makale AHCI, SSCI 2013
Satar, H.M., "Sustaining Multimodal Language Learner Interactions Online", calico journal (online) issn 2056 9017, 32, 3, 480-507, 2015. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Makale NULL 2015
Gürle, M., 'Hermits, Stoics, and Hysterics: Turkish Democracy and the Female Bildungsroman', Novel-A Forum on Fiction, 47, 1, 90-107, 2014. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Makale AHCI 2014
Geçkin, V., Crain, S., Thornton, R., 'The Interpretation of Logical Connectives in Turkish', Journal of Child Language, 43, 4, 784-810, 2016. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Makale SSCI, A&HCI 2016
İnci, O., İnce, F., 'Authorship Rights in Scientific Publication and Problems', Turkish Librarianship, 30, 3, 501-506, 2016. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Makale ESCI 2016
Satar, H.M., 'Meaning-Making in Online Language Learner Interactions via Desktop Videoconferencing', Recall, 28, 3, 305-325, 2016. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Makale SSCI, A&HCI 2016
Vasfiye, G., Stephen, C., Rosalind​​​​​, T., 'Acquisition of Scope Relations by Turkish-English Bilingual Children​​​​​', Haznedar, B., Ketrez, F.N.​​​​​, Acquisition of Turkish in Childhood​​​​​, John Benjamins​​​​​, 2016​​.​ Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Kitap Bölümü 2016
Ellerbach, B., "Exoticism in the Postcolonial Age Exemplified by Rafik Schamis", Etudes Germaniques, 72, 3, 353-366, 2017. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Makale AHCI 2017
Holden, T., "Levinas, Recognition and Judaism", International Journal For Philosophy of Religion, 82, 2, 195-217, 2017. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Makale AHCI 2017
Özkan, Y., Bayyurt-Kerestecioğlu, Y., Kemaloğlu Er, E., Biricik-Deniz, E., “Implementing an ELF Aware Pre-Service Teacher Education Model: Pedagogical Implications from Turkey”, ELF10 ELF Changing English: 10th Anniversary Conference of English as a Lingua Franca, Helsinki, 2017. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Bildiri 2017
Kemaloğlu-Er, E., “Design, “Implementation and Evaluation of ELF-Aware Lesson Plans–Lessons, Activities and Tasks for EIL Teacher Preparation” Matsuda, A. (Ed.), Preparing Teachers to Teach English as an International Language, Bristol, UK: Multilingual Matters, 221-223, 2017. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Kitap Bölümü 2017
Bilgin-Tekin, İ, "Rewriting Macbeth for Contemporary Intercultural Audiences", Passions in The Craft of Will: Shakespeare Lives”, British Council Publications, UK, 2017. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Makale 2017
Bilgin-Tekin, İ., “Stoppard's 'Rosencrantz and Guildenstern Are Dead and Its Screen Adaptivity”, İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölüm Dergisi, 26, İstanbul, Türkiye, 2017. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Makale 2017
Bilgin-Tekin, İ., “Wide Sargasso Sea' and 'Jane Eyre' Reconcile at the 'Third Space”, Trakya Üniversitesi Edebiyat Dergisi, 7, 14, Edirne, Türkiye, 2017. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Makale 2017
Geçkin, V., Thornton, R., Crain, S., “Children’s Interpretation of Disjunction in Negative Sentences: A Comparison of Turkish And German”, Language Acquisition, 1-16, 2017. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Makale 2017
Kemaloğlu-Er, E., “How University Students Perceive Their Native and Non-Native English Speaking Teachers”, Journal of Education and Practice, 8, Special Issue, 21-29, 2017. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Makale 2017
Geçkin, V., “Development of Spatial Concepts in a Second Language: Can Feedback Defeat Complexity?”, The Biennial Meeting of the Society for Research in Child Development, Austin, TX, ABD, 2017. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Bildiri 2017
Geçkin, V., “L2 Teachers’ Verbal and Nonverbal Orchestration in Preschools: Implications for Educational Robots”, The 18th European Conference on Developmental Psychology, Utrecht, Hollanda, 2017. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Bildiri 2017
Kemaloğlu-Er, E. (2017). “ELF-Aware Pre-Service Teacher Education: Reflections and Teaching Practices from a Case Study”, Boğaziçi University Nazım Hikmet Kültür Merkezi 3rd Lisansüstü Buluşmaları (Sempozyum), İstanbul, Türkiye, 2017. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Bildiri 2017
Kemaloğlu-Er, E., “ELF-Aware Pre-Service Teacher Education and Experiences of a Qualitative Researcher”, Bogazici University, Foreign Language Education Department Graduate Student Talks, İstanbul, Türkiye, 2017. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Bildiri 2017
Kemaloğlu-Er, E., “Innovative Practices in ELF Pedagogy: Explicit and Implicit Ways of ELF Integration into English Lessons”, ELF10, ELF&Changing English–10th Anniversary Conference of English as a Lingua Franca, Helsinki, Finlandiya, 2017. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Bildiri 2017
Kemaloğlu-Er, E., Bayyurt, Y., “What Preparatory School Students Think of Native and Non- Native Teacher”, THE Conference, Towards Higher Education: Boğaziçi University, School of Foreign Languages, ELT Conference, İstanbul, Türkiye, 2017. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Bildiri 2017
GeçkIn, V., Thornton, R., CraIn, S., “Children'S Interpretation of Disjunction in Negative Sentences: A Comparison of Turkish and German“, Language Acquisition, 25, 2, 197-212, 2018. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Makale SSCI 2018
Kanero, J., GeckIn, V., oranc, C., Mamus, E., Kuntay, A.C., Göksun, T., “Social Robots for Early Language Learning: Current Evidence and Future Directions“, Child Development Perspectives, 12, 3, 146-151, 2018. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Makale SSCI 2018
Ellerbach, B., “L'Arabie Contée Aux Allemands. Fictions Interculturelles Chez Rafik Schami, Würzburg: Königshausen & Neumann”, 2018 (Saarbrücker Beiträge zur vergleichenden Literatur- und Kulturwissenschaft, Bd. 86), 502, 2019. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Kitap 2019
Ellerbach, B., “Narration, Langue et Transmission dans Die Brücke vom Goldenen Horn”, Banoun, Bernard Teinturier, Frédéric et Weissmann, Dirk (dir.): Istanbul-Berlin. Interculturalité, histoire et écriture chez Emine Sevgi Özdamar, Paris: L’Harmattan,125-148, 2019. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Kitap 2019
Holden, T., “From Incongruence to Inhospitality, and Back Again: Conceptualizing Cultural Error with Ricoeur”, Speaking like a Spanish Cow: Cultural Errors in Translation, C. NíRíordaín, S. Schwerter (Eds.), Stuttgart: Ibidem, 1-20, 2019. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Kitap 2019
Holden, T., “Traduire Negative Dialektik: Enjeux Scientifiques et Ethiques Errances, discordances, divergences?”,  Approches interdisciplinaires de L'erreur Culturelle en Traduction, N. Rentel, M. Lacheny, S. Schwerter (Eds.), Berlin: Peter Lang, 2019: 247-263, 2019. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Kitap 2019
Pesen, A., “Aranjman: Rewriting Foreign Pop Songs for the Turkish Cultural Repertoire (1960 - 1980).”, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Kitap 2019
Erdiller-Yatmaz, E. E., Erbil, F., “Okulöncesi Öğretmen Adayları Anlatıyor: Neden Okulöncesi Öğretmenliği ve Nasıl Bir Çocuk/Çocukluk Tanımı?”, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 12: 316-341, Ocak 2019. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Makale 2019
Pesen, A., “A Brief History of Aranjman Translations: the Earliest Examples of Turkish Pop Music”,CLINA, 5, 2019. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Makale 2019
Pesen, A., “Carl Ebert: the Patron Behind the History of the State Opera in Turkey”, Traduçao em Revista: Traduçao&Musica: contrapontos, 2019/2, 27. Rio de Janeiro: PUC-Rio TS, 2019. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Makale 2019
Terence. H., “Adorno and Arendt: Evil, Modernity and the Underside of Theodicy”, Sophia: International Journal of Philosophy and Traditions, 58(2), 197-224, 2019. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Makale 2019
Terence, H., “Adorno and Arendt: Transitional Regimes of Historicity”, New German Critique, 46,  1, 2019. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Makale 2019
Terence, H., “Hartog, Koselleck and Ricoeur: Historical Anthropology and the Crisis of the Present”, History and Theory, 58(3), 385-405, 2019.  Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Makale 2019
Terence, H., “Levinas Between Recognition and Heterology”, Critical Horizons, online since October 2019. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Makale 2019
Erbil, F.,“Öğretmen Çocuk Etkileşimi Üzerine Bir Öğretmen Eğitimi Programı”, Eğitimde Gelecek Konferansı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 2019. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Makale 2019
Erbil, F.,“Sosyal ve Duygusal Öğrenme Becerilerinin (SDÖ) Okul Öncesi Eğitim Programındaki (OÖEP) Yeri”, 6. Uluslararası Okul öncesi Eğitimi Kongresi, Kafkas Üniversitesi, Kars, 2019. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Makale 2019
Erbil, F.,“Eğitim İzleme Raporu ve Öğretmen Öğrenmesi”, Eğitim İzleme Raporu 2017-18 Yansımaları Paneli, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 2019. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Makale 2019
Holden, T., "Levinas Between Recognition and Heterology", Critical Horizons, 21, 1, 17-33, 2020. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Makale ESCI 2020
Holden, T., "Normative Reconstruction and Social Memory: Honneth and Ricoeur", Continental Philosophy Review, 53, 2, 157-181, 2020. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Makale A&HCI 2020
Ellerbach, B., Schami: Problematische Hermeneutik bei dem Werk eines interkulturellen Autors, Cornejo, Renata; Schiewer, Gesine Leonore; Weinberg, Manfred, Konzepte der Interkulturalitaet in der Germanistik weltweit, transcript Verlag, 2020. Modern Diller Birimi Yabancı Diller Yüksekokulu Kitap Bölümü 2020
Herencsar, N., Kartçı, A., Tlelo-Cuautle, E., MetIn, B., Çiçekoğlu, O., “All-Pass Time Delay Circuit Magnitude Response Optimization Using Fractional-order CapaciTor“, IEEE 61st International Midwest Symposium on Circuits and Systems, 129-132, 2018. Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Mühendislik Fakültesi Konferans Bildirisi CPCI-S 2018
MetIn, B., Çiçekoğlu, O., Özoğuz, S., “A Class of Mosfet-C Multifunction Filters“, Analog Integrated Circuits and Sıgnal Processing, 97, 1, 5-13, 2018. Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Mühendislik Fakültesi Konferans Bildirisi CPCI-S, SCIE 2018
MetIn, B., Herencsar, N., Çiçekoğlu, O., “MemrisTor EmulaTor Applications Using The Mos-only Technique“, IEEE 61st International Midwest Symposium on Circuits and Systems, 254-257, 2018. Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Mühendislik Fakültesi Konferans Bildirisi CPCI-S 2018
​Metin, B., Herencsar, N., Kledrowetz, V., Ciçekoğlu, O.,"MOS-only Voltage-mode All-pass Filter Core Suitable for IC Design", AEU-International Journal of Electronics and Communications, 110​​, 152384​​, 2019. Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2019
Alvarez, M.D., Korzay, M., “Influence of politics and media in the perceptions of Turkey as a tourism destination”, Tourism Review, 63, 2, 38-46, 2008. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
Atasayar, S., Döğerlioğlu, Ö., “Influences of information technology on organizational learning”, Yeditepe International Research Conference on Business Strategies, 111-127, Istanbul, 2008. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2008
Ayrıçay, Y., Karataş, A., (Derleyenler), Çevre Finansmanı: Muhasebe ve Finansman için Yeni Trendler; Finansal Piyasalara, Sigorta Sektörüne, Yatırımlara, Muhasebe ve Finansal Raporlama Üzerine Etkisi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap 2008
Bulu, M., Karataş, A., Kaya, H., “İstanbul’un işlevsel alanı” Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10, 2, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
Erdem, E., Saltık, K., Bozkurt, A., Bakan, İ., Karataş, A., Eraslan, H. (Derleyenler), Kümelenme Tabanlı Bölgesel Kalkınma Projesi: Elazığ İli Mermer ve Su ürünleri Sektörleri Kümelenme Analiz Çalışması, Kazancı Yayımevi, İstanbul, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap 2008
Ertuna, B., Tükel, A., “Public disclosure levels of ISE companies: Ownership and corporate governance effects”, The ISE Review, 10, 40, 1-35, 2008. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
Ertuna, B., Tükel, A., “Şirketlerin kamuyu aydınlatma düzeyleri: Ortaklık yapısı ve kurumsal yönetimin etkileri”, IMKB dergisi, 11, 40, 2008, Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., AB Uyum Sürecinde Turizm: Mevzuat Uyumu ve Rekabet Stratejileri, URAK Yayınları, İstanbul, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap 2008
Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., Bulu, M., Kültür Turizmi, URAK Yayınları, İstanbul, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap 2008
Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., Tektaş, A., “The impact of local decision-making in regional development schemes on the achievement of efficiency in EU funds”, International Journal of Social Sciences, 3, 3, 180-188, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
Hortaçsu, A., Özkan-Günay, E.N., “Vignettes to identify the ethical domain of an emerging country's banking sector: experience of Turkey”, Business Ethics: A European Review, 17, 2, 121-137, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
İnelmen. K., “’Katılım ataleti’ ile başa çıkmak: Liderlik ve güvenilirlik sorunu”, Afet ve İnsan: 1999 Marmara Depreminin Yansımaları, G. Fişek, H. Kabasakal (Derleyenler), 142-160, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2008. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2008
Kabasakal, H., İşeri-Say, A., İnelmen, K., “Sonuçlar ve uygulama önerileri”, Afet ve İnsan: 1999 Marmara Depreminin Yansımaları, G. Fişek, H. Kabasakal (Derleyenler), 199-216, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2008. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2008
Kabasakal, H., İşeri-Say, A., İnelmen, K., “Türkiye’de afet yönetiminin yapısı”, Afet ve İnsan: 1999 Marmara Depreminin Yansımaları, G. Fişek, H. Kabasakal (Derleyenler), 142-160, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2008. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2008
Karataş, A., Aren, S., “Vekâlet teorisi ve bilgi asimetrisi problemi”, Güncel Yönetim ve Organizasyon Yaklaşımları, A. Özyılmaz, F. Ölçer (Derleyenler), 183-204, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2008
Karataş, A., Öncü, A., Ağraş, S., “Turizm işletmelerinin finansmanı ve finansal kurumların rolü ve önemi”, Sürdürebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü: Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, M. Bulu, İ.H. Eraslan (Derleyenler), 885-902, URAK Yayınları, İstanbul, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2008
Kardeş, N.E., Kımıloğlu, H., “’Consumers’ perceptions of technology and the benefits of technologically improved marketing activities”, Global Business and Technology Association, Tenth Internetaional Conference Readings Book, L. Fuxman, N. Delener, F.V Lu, L.E. Rivera-Solis (Derleyeler), 470-479, USA, 2008. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2008
Kerimoğlu, O., Başoğlu, N., Tuğrul, T., “Organizational adoption of ınformation technologies: case of enterprise resource planning systems”, Journal of High Technology Management Research, 19, 1, 21-35, 2008. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
Kör, B., Tanrıkulu, Z., “Evaluation of e-learning systems: standards and choosing test tools”, Proceedings of the Second International Conference on Innovations in Learning for the Future: e-Learning, S. Gülseçen, Z.A. Reis (Derleyenler), 51-61, Istanbul, 2008. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2008
Kör, B., Tanrıkulu, Z., “Evaluation of learning management systems with test tools”, Proceedings of ED-MEDIA 2008: World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, J. Luca, E. R. Weippl (Derleyenler), 5261-5267, Vienna, Austria, 2008. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2008
Kutlu, B., Özturan, M., “The usage and adoption of IT among SMEs in Turkey: An exploratory and longitudinal study”, Journal of Information Technology Management, 19, 1, 12-24, 2008. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008

Sayfalar