Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birimartan sırada Yayın Türü İndeksi Tarihi
Demirkıran, K., “Şehre inen tanrılar: Behçet Necatigil’in Şiirlerinde küçük insan mitosu”, Sözden Yazıya: Sempozyum Kitabı, Z. Uysal, P. Aslan, G. Taşkın, E. Dicle (Derleyenler), 109-119, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2008. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Bildiri 2008
Dicle, E., “Yazıdan söze”, Sözden Yazıya: Sempozyum Kitabı, Z. Uysal, P. Aslan, G. Taşkın, E. Dicle (Derleyenler), Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2008. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Bildiri 2008
Dicle, E., “…Ve değirmen dönerdi üzerine göstergebilimsel bir inceleme”, Sözden Yazıya: Sempozyum Kitabı, Z. Uysal, P. Aslan, G. Taşkın, E. Dicle (Derleyenler), 181-191, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2008. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Bildiri 2008
Dicle, E., “İdeolojik devlet inşasında tiyatronun işlevi”, Sözden Yazıya: Sempozyum Kitabı, Z. Uysal, P. Aslan, G. Taşkın, E. Dicle (Derleyenler), Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2008. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Bildiri 2008
Atik, A., “Nizamî, Hâtifî ve Celilî’nin Leylâ ve Mecnûn’unda Âşıkların Haberleşmesi”, Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5, 3, 37-47, 2010. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2010
Başbuğ, E.D., “Cumhuriyet kadını sahnede: Halkevleri tiyatro oyunlarında kadının rolü”, Varlık, 2010. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2010
Dicle, E., “Küçüklüğümden Beri Tiyatro İptilası ile Aşılanmış Olduğumdan…“,Halit Ziya’nın Tiyatro ile İştigali, Siyah Endişe, Bir Asır Sonu Anlatısı Olarak Halit Ziya Uşaklıgil Anlatısı, 247-278, İstanbul: İletişim Yayınları, 2019. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Kitap Bölümü 2019
Dicle, E., “Kadınların Savaşı’ndan Kadınların İsyanı’na Uzanan Çağrı: Barış“, Şiir Dünyadan İbaret, Nâzım Hikmet Üzerine Yeni Çalışmalar, 116-154, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2019. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Kitap Bölümü 2019
Bulut, H., “Mai ve Siyah: Bir Edebiyat alanı İnşası ya da Kurmacanın İçinden Kurmacanın Dışına Yansıyanlar", Siyah Endişe, Bir Asır Sonu Anlatısı Olarak Halit Ziya Uşaklıgil Edebiyatı”, Aktan Küçük, D., Narcı, M. (Eds.), İstanbul: İletişim Yayınları, 2019. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2019
Dicle, E., “Sık Sık Fadeyev’in İntiharını Düşünüyorum / Aleksandr Fadeyev ve Nâzım Hikmet Dostluğunun Söyledikleri“, Nâzım Hikmet’le Karşılaşmalar, Nâzım Hikmet Kültür, Sanat ve Araştırma Vakfı, İstanbul, 2019. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Konferans Bildirisi 2019
Dicle, E., “The (Un)Changing Matters of Citizenship in Theatre and Cinema Adaptations on the novel Murtaza“, 8. International Conference on Narrative Language Studies, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2019. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Konferans Bildirisi 2019
Dicle, E., “Konaklarda, Balolarda, Sokaklarda / Farklı İdeolojiler, Aynı Kadınlar“, Edebiyat ve Siyaset Sempozyumu, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, 2019. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Konferans Bildirisi 2019
​​​Akarun, L., Aras, N., Aydemir, F.B., Bilge, Ü., Selcen, C., Sencer, A., Tuğcu, T., Yerlikaya, S., Yıldız, S.,​​​​​, “A Survey on Digital Maturity Models for SMEs”​​​​​, 1st. Annual Business Administration Conference: Digital Transformation in Business​​​​​, 2019.​​​​ ​​ Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri Mühendislik Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Konferans Bildirisi 2019
Çevik, İ., Metin, B., Herencsar, N., Çiçekoğlu, B., Kuntman, H.​​​​​, “Transimpedance Type MOS-C Bandpass Filter Cores”​​​​​, 11th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, ELECO 2019​​​​​, Bursa​​​​​​​​​​​, 2019.​​​​ ​​ Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri Mühendislik Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Konferans Bildirisi 2019
Yang, M., Levanon, N.L., Acar, B., Fas, B.A., Masrati, G., Rose, J., Ben-Tal, N., Haliloglu, T., Zhao, Y., LewInson, O., “Single-molecule Probig of the Conformational Homogeneity of the ABC Transporter BtuCD“, Nature Chemical Biology, 14, 7, 715, 2018. Kimya Mühendisliği, Polimer Araştırma Merkezi Mühendislik Fakültesi, Polimer Araştırma Merkezi Makale SCIE 2018
Atakisi, I.O., Kaya, O., Yetkin, E.A., Kaya, M., Tekten, S., Gülmez, E., Özçelik, O., "Search for Long-lived Particles Using Delayed Photons in Proton-proton Collisions at root s=13 TeV", Physical Review D, 2019. Inşaat Mühendisliği, Fizik Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Makale SCI-E 2019
Bilen, B.T., Parlak, M., Ünluü, M.B., "Scanning Acoustic Microscopy of Quantum Dot Aggregates", Biomedical Physics & Engineering Express, 2019. Endüstri Mühendisliği, Fizik Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Makale ESCI 2019
Eke, E.D., Arga, K.Y., Dikicioğlu, D., Eraslan, S., Erkol, E., Çelik, A., Kırdar, B., Di Camillo, B., "Identification of Novel Components of Target-of-Rapamycin Signaling Pathway by Network-Based Multi-Omics Integrative Analysis", OMICS-A Journal of Integrative Biology, 23 (5), 274-284, 2019. Kimya Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Makale SCI-E 2019
Ünlü, M., Arısoy, E., Saraçlar, M., "Question Answering for Spoken Lecture Processing", 2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), Brighton, 2019. Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Fizik Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Bildirisi CPCI-S 2019
Demirkan, I., Yaprak, G., Ceylan, C., Algül, E., Parlak, M., Ünlü, M.B., Bilen, B. "Acoustic Impedance Measurement of Radiotherapy-Induced Effect on the Human Tooth by 320 MHz Scanning Acoustic Microscopy", Imaging, Manipulation, and Analysis of Biomolecules, Cells, and Tissues XVII, 10881, 108811S, International Society for Optics and Photonics, San Francisco, California, 2019. Endüstri Mühendisliği, Fizik Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Bildirisi CPCI-S 2019
Akyol, Ç., İnce, O., Bozan, M., Özbayram, E.G., İnce, B., "Biological Pretreatment with Trametes Versicolor to Enhance Methane Production From Lignocellulosic Biomass: A Metagenomic Approach", Industrial Crops and Products, 140, 111659, 2019. Kimya Mühendisliği, Çevre Bilimleri Enstitüsü Mühendislik Fakültesi, Enstitüler Makale SCI-E 2019
Karabulut, H., Ergintav, S., "Reactivation of the Adiyaman Fault (Turkey) through the Mw 5.7 2007 Sivrice earthquake: An oblique listric normal faulting within the Arabian-Anatolian plate boundary observed by InSAR", Journal of Geodynamics, 2019. Inşaat Mühendisliği, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Mühendislik Fakültesi, Enstitüler Makale SCI-E 2019
Karabulut, H., Güvercin, S.E., Ergintav, S., Konca, A.O., "Slip Distribution of the 2017 M(w)6.6 Bodrum-Kos Earthquake: Resolving the Ambiguity of Fault Geometry", Geophysical Journal International, 2019. Inşaat Mühendisliği, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Mühendislik Fakültesi, Enstitüler Makale SCI-E 2019
Bulut, F., Aktuğ, B., Yaltırak, C., Özener, H., Doğru, A., "Magnitudes of Future Large Earthquakes Near Istanbul Quantified From 1500 Years of Historical Earthquakes, Present-day Microseismicity and GPS Slip Rates", Tectonophysics, 2019. Inşaat Mühendisliği, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Mühendislik Fakültesi, Enstitüler Makale SCI-E 2019
Karabulut, H., Paul, A., Özbakır, A.D., Ergün, T., Şentürk, S., "A New Crustal Model of the Anatolia-Aegean Domain: Evidence for the Dominant Role of Isostasy in the Support of the Anatolian Plateau", Geophysical Journal International, 218(1), 57-73, 2019. Inşaat Mühendisliği, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Mühendislik Fakültesi, Enstitüler Makale SCI-E 2019
Akyol, Ç., İnce, O., Bozan, M., Özbayram, E. G., İnce, B., "Fungal Bioaugmentation of Anaerobic Digesters Fed with Lignocellulosic Biomass: What to Expect From Anaerobic Fungus Orpinomyces sp.",Bioresource Technology, 277, 1–10, 2019. Kimya Mühendisliği, Çevre Bilimleri Enstitüsü Mühendislik Fakültesi, Enstitüler Makale SCI-E 2019
Özbey, C., Dinçsoy, O., "Sentence Boundary Detection in Turkish News with Regular Expressions", 2019 27th Signal Processing and Communications Applications Conference (sıu), 2019. Bilgisayar Mühendisliği, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Mühendislik Fakültesi, Enstitüler Konferans Bildirisi CPCI-S 2019
Wu, L., Mazumder, S.K., Kaynak, O., “Sliding Mode Control and Observation for Complex Industrial Systems-Part II“, IEEE Transcation on Industrial Electronics, 65, 1, 830-833, 2018. Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Eletronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Editoryal Yazı SCIE 2018
Aktan, M., Dündar, G., Koca, M., “Low-power Hardware efficient MMSE equalizer design”, Proceedings of ICCSC’08, 307-311, Şanghay, Çin, 2008. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Aktan, M., Yurdakul, A., Gündar, G., “An algorithm for the design of low-power hardware efficient FIR filters", IEEE Transactions on Circuits and Systems – I, 55, 6, 1536-1545, 2008. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Alagöz, F., Çağlayan, M.U. (Derleyenler), Proceedings of the Seventh Symposium on Computer Networks, ISCN'08, İstanbul, 2008. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Kitap 2008
Alpaydın, E., Maschinelles Lernen, Oldenbourg Verlag, Münih, Almanya, 2008. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Kitap 2008
Altıntaş, M.M., Ülgen, K.Ö., Palmer-Toy, D., Vivian, E., Shih, V.E., Kompala, D.S., Reiser, J., “Emerging roles for metabolic engineering - understanding primitive and complex metabolic models and their relevance to healthy and diseased kidney podocytes”, Current Chemical Biology, 2, 1, 68-82, 2008. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Aran, O., Arı, İ., Akarun, L., Dikici, E., Parlak, S., Saraçlar, M., Campr, P., Hruz, M., "Speech and sliding text aided sign retrieval from hearing impaired sign news videos", Journal on Multimodal User Interfaces, 2, 2, 117-131, 2008. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Aran, O., Burger, T., Akarun, L., Caplier, A., “Gestural interfaces for hearing-impaired communication", Multimodal User Interfaces: From Signals to Interaction, D. Tzovaras (Derleyen),&nbsp; <SPAN class=label>Book Series: </SPAN><SPAN class=data_bold>Signals and Communication Technology, </SPAN>219-250, 2008. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi BKCI-S 2008
Arıkan, Y., Kumbaroğlu, G.,“Türkiye iklim değişiminin neresinde? Hangimiz ne kadar sera gazı salıyoruz? Çok geç olmadan bireysel ölçekte neler yapabiliriz?”, SU Dergi, 03/2008, 38-45, 2008. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Arslan, E., Morgül, A., “Wideband, high swing current conveyor”, International Workshop on Analog VLSI Design 2008, 93-96, 2008. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Avcı, B.C., Güler, E., “Environmental impact assessment standards and thresholds for sanitary landfills”, Standards and Thresholds for Impact Assessment, M. Schmidt, J. Glasson, L. Emmelin, H. Helborn (Derleyenler), 3, Part IIa, 103-111, Springer Verlag, Berlin 2008. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Kitap Bölümü 2008
Aytar, O., Tangel, A., Dündar, G., “A 9-bit 1GS/S CMOS folding ADC implementation using TIQ based flash ADC cores”, Proceedings of MIXDES 2008, 159-164, Poznań, Polonya, 2008. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Barlas, Y., Dalkıran, E., “Testing dynamic decision making under real-time pressure: A scuba diving simulator”, Proceedings of 26th International System Dynamics Conference, Albany, NY, USA, 2008. CD Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Bilgiç, T., Türkşen, İ.B., “Measurement and elicitation of membership functions”, Handbook of Granular Computing, W. Pedrycz, A. Skowron, V. Kreinovich (Derleyenler), Chapter 6, 141-152, Wiley-Interscience, 2008. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Kitap Bölümü 2008
Büyüköztürk, O., Dindar, A.A., Özkaynak, H., Yalçın, C., Yüksel, E., “Energy-based analysis of RC structures”, 8th International Advances in Civil Engineering Conference (ACE2008), 4, 59-68, Gazi Magosa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2008. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Cherng, J., Ekşioğlu, M., Kızılaslan, K., “Vibration reduction of pneumatic percussive rivet tools: Mechanical and ergonomic re-design approaches”, Applied Ergonomics, (doi:10.1016/j.apergo.2008.04.011); Available online, 2008. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Cotton, N.J., Wilamowski, B.M., Dündar, G., “A Neural network implementation on an inexpensive eight bit microcontroller”, Proceedings of INES 2008, 109-114, Miami, FL, ABD, 2008. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Çiçek, E., Yetimoğlu, T., Güler, E., “Farklı zemin koşullarında şerit temellerin taşıma kapasitesi”, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 12. Ulusal Kongresi, 2, 551-560, Selçuk Üniversitesi, Konya, 2008. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Çini, U., Morgül, A., Aktan, M., “Design of a current-mode multi-operand adder using signed digit arithmetic”, International Workshop on Analog VLSI Design 2008, 104-108, 2008. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Durmuş, S., Arga, K.Y., Ülgen, K.Ö., “Drug targets for tumorigenesis: Insights from structural analysis of EGFR signaling network”, Journal of Biomedical Informatics, 30, 327-338, 2008. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Duygulu, B., Tosun, O., “An algorithm for software growth model selection”, Proceedings of the IADIS International Conference -Informatics 2008, 115-122, Amsterdam, 2008. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Edinçliler, A., Baykal, G., Saygılı, A., “Seismic behavior of geogrid reinforced slag wall”, MERCEA'08 2008 Seismic Engineering International Conference commemorating the 1908 Messina and Reggio Calabria Earthquake, 711-718, Reggio Calabria and Mesina, Italy., 2008. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Ergün, G., “İstanbul’da Ulaşım, (Transportation in Istanbul)”, İstanbul: İki Kıta Birçok Kültür, (İstanbul: Two Continents Many Cultures), D. Gökçe (Derleyen), RLC Paris, 2008. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Kitap Bölümü 2008
Fair, R.B., Shannon, M.A., Tan, O.K., Geschke, O., Ahn, C.H., Kaynak, O., Vellekoop, M.J., “Introduction for the special issue on sensors for microfluidic analysis systems”, Sensors Journal IEEE, 8, 5-6, 427-429, 2008 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Gökdel, Y.D., Sarıoğlu, B., Mutlu, Ş., Yalçınkaya, A.D.,“Two-axis micromachined steel scanners”, 19th Micro Mechanics Europe Workshop, MME 2008, 177-180, Aachen, Germany, 2008. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Gönen, M., Alpaydın, E., “Localized multiple kernel learning”, 25th International Conference on Machine Learning (ICML 2008), 352-359, Helsinki Finlandiya, 2008. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Güler, E., Dosay, S., “Analysis of the behaviour of geotextile reinforced slopes with different kinds of foundations, backfills and inclinations using finite elements method”, Proceedings of the 4th European Regional Conference on Geosynthetics, EuroGeo 4, 89-95, Edinburgh, İskoçya, 2008. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Günay, A., Yolum, P., “Semantic matchmaking of web services using model checking”, Seventh International Workshop on Agents and Peer-to-Peer Computing, AAMAS, 273-280, 2008. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Gür, G., Bayhan, S., Alagöz, F., “Transport protocols and QoS for wireless multimedia”, Handbook of Research on Wireless Multimedia: Quality of Service and Solutions, N. Cranley, L. Murphy (Derleyenler), Chapter 18, 442- 460, Idea Groups, IGI Publishing, 2008. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Kitap Bölümü 2008
Hewlett, J.,  Wilamowski, B.M., Kaynak, O., “Accelerated evolutionary algorithm with second-order enhancement”, 12th INES 2008-International Conference on Intelligent Engineering Systems, 103-108, Miami, Florida, USA, 2008. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Kafalı, Ö., Yolum, P., “Improving self-organized resource allocation with effective communication”, Seventh International Workshop on Agents and Peer-to-Peer Computing, AAMAS, 7-18, 2008. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Kaylan, A.R., “Değişimin lideri olabilmek”, Önce Kalite, 17, 125, 10-12, 2008. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Kaylan, A.R., “Etik kurallar üzerine”, Önce Kalite, 17, 124, 10-13, 2008. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Kaylan, A.R., “Kaliteli yaşamak için kaliteli çalışmak”, Önce Kalite, 17, 127, 12-15, 2008. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Kaylan, A.R., “Sürdürülebilir kalite”, Önce Kalite, 17, 126, 10-12, 2008. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
King, C., Shorten, R., Wirth, F., Akar, M., "Growth conditions for the global stability of high-speed communication networks with a single congested link", IEEE Transactions on Automatic Control, 53, 7, 1770-1774, 2008. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Koçkal, N.U., Özturan, T., “Farklı hafif uçucu kül agregaları ile üretilen taşıyıcı hafif betonların mekanik özelliklerinin incelenmesi”, Beton 2008 Hazır Beton Kongresi Bildiriler Kitabı, 176-186, THBB, İstanbul, 2008. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Kumbaroğlu, G., “Enerji sektöründe arz güvenliği”, Çerçeve Dergisi, 02/2008, 150-152, 2008. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Kumbaroğlu, G., Karalı, N., Karakaya E., (Derleyenler), “Türkiye’de enerji-ekonomi-çevre etkileşimlerinin analizi”, Küresel Isınma ve Kyoto Protokolü: İklim Değişikliğinin Bilimsel, Ekonomik ve Politik Analizi, 15, 365-376, Bağlam Yayınları, 2008. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Kitap Bölümü 2008
Kurşun, M., Ünal, A.T., Sözer, K., “Issues in distributed scheduling”, Proceedings of the Eleventh International Workshop on Project Management and Scheduling, 185-189, Istanbul, Turkey, 2008. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Meral, H.M., Sevinç, E., Ünkar, E., Sankur, B., Özsoy, A.S., Güngör, T., "Natural language watermarking via morphosyntactic alterations", Computer Speech and Language, 23, 107-125, 2008. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Mercan, H., Atalık, K., “Kapak tahrikli eğrisel oyuk akışlarında yüksek reynolds sayıları için girdap oluşumu ve gelişimi, XV. Ulusal Mekanik Kongresi-Bildiriler-, A.Y. Aköz, Ü. Gülçat, H. Engin, A. Hacınlıyan (Derleyenler), 605-615, SDÜ Basımevi, Istanbul, 2008. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Onur, E., Ersoy, C., Deliç, H., “Temporal resilience of deployment quality in surveillance wireless sensor networks”, Proceedings of the IEEE Wireless Communications and Networking Conference, 3291-3296, Las Vegas, Nevada, USA, 2008. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Onur, E., Ersoy, C., Deliç, H., “Temporal resilience of deployment quality in surveillance wireless sensor networks”, Proceedings of the IEEE Wireless Communications and Networking Conference, 3291-3296, Las Vegas, Nevada, USA, 2008. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Or, İ., Özbaş, B., Uluscu, Ö., Altıok, T., “Transit vessel scheduling in the strait of Istanbul”, Journal of Navigation, 62, 1, 2008. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Özturan, M., Kutlu, B., Özturan, T., “Comparison of concrete strength prediction techniques with artificial neural network approach”, Building Research Journal, 56, 1,.23-36, 2008. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Saraç, U., Harmancı, F.K., Akgül, T., “Detection and localization of emitters in the presence of multipath using a uniform linear antenna array”, Proceedings of the fifth IEEE Sensor Array and Multichannel Signal Processing Workshop (SAM 2008), 419-422, Darmstadt, Germany, 2008. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Sevim, A.O., Mutlu, Ş., “MEH-PPV based polymer passive matrix display fabrication using all wet etching and lithographic processes”, 19th. Micro Mechanics Europe Workshop, MME 2008, 419-422, Aachen, Germany, 2008. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Sönmez, F.Ö., “Structural optimization using simulated annealing”, Simulated Annealing, C. M,Tan (Derleyen), 281-306, I-Tech Education and Publishing, Vienna, 2008. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Kitap Bölümü 2008
Şensoy, M., Yolum, P., “A cooperation-based model for evolution of service ontologies”, Seventh International Workshop on Agents and Peer-to-Peer Computing, AAMAS, 837-844, 2008. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Tezcan, S.S., “Deprem yönetmeliğimizin eksik ve kusurlu yönleri”, İnşaat Dünyası, Aylık Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Dergisi, Ağustos 2008/08, 304, 158-164, 2008. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Akar, M., Kalkkuhl, J.C., Suissa, A., “Vertical dynamics emulation using a vehicle equipped with active suspension”, IEEE Intelligent Vehicles Symposium, 866-871, İstanbul, 2007. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Akgüz, O., Torgan, S., Gürsel, A., Moustafa, E.C., Yolum, P., “Dispatching hospitals intelligently: A service-oriented approach”, ICDE Workshop on Data Mining and Business Intelligence, 924-930, 2007. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Akman, Ç.K, Saraçlar, M., “Bilgisayar destekli yazılandırma için dil modelleme, Language modeling for computer-aided transcription”, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2007), Eskisehir, 2007. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Alyüz, N., Salah, A.A., Akarun, L., “3B Yüz kayıtlamada alternatif ortalama yüz, Alternative average face models for 3D face registration”, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2007), Eskisehir, 2007. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Anlaş, G., “K-Dominant region in functionally graded materials under mixed mode loading”, 9th US National Congress on Computational Mechanics, ABD, 2007. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Aran, O., Akarun, L., “İşaret dili işleme ve etkileşimli işaret dili eğitim araçları, Sign language processing and ınteractive tools for sign language education”, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2007), Eskisehir, 2007. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Aran, O., Arı, İ., Güvensan, A., Haberdar, H., Kurt, Z., Türkmen, İ., Uyar, A., Akarun, L., “Türk işaret dili yüz ifadesi ve baş hareketi veritabanı, A database of non-manual signs in Turkish sign language”, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2007), Eskisehir, 2007. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Aran, O., Burger, T., Caplier, A., Akarun, L., “Sequential belief-based fusion of manual and non-manual signs”, Gesture Workshop, 46-47, Lisbon, 2007. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Arısoy, E., Sak, H., Saraçlar, M., “Language modeling for automatic Turkish broadcast news transcription”, Proceedings of Interspeech-Eurospeech, Antwerp, Belgium, 2007. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Arısoy, E., Saraçlar, M., “Türkçe haber programları için konuşma tanıma, Speech recognition for Turkish broadcast news”, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2007), Eskisehir, 2007. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Atasu, K., Dimond, R., Mencer, O., Luk, W., Özturan, C., Dündar, G., “Optimizing instruction-set extensible processors under data-bandwidth constraints”, Proceedings of DATE’07, 588-593, Nice, France, 2007. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Atasu, K., Dimond, R., Mencer, O., Luk, W., Özturan, C., Dündar, G., “Optimizing instruction-set extensible processors under data-bandwidth constraints”, Proceedings of DATE’07, 588-593, Nice, France, 2007. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Aydoğan, R., Yolum, P., “Learning consumer preferences using semantic similarity”, 6th International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS), 1293-1300, 2007. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Baskeles, B., Turhan, B., Bener, A., “Software effort estimation using machine learning methods”, Proceedings of the 22nd International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS 2007), 126-131, 2007. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Bayhan, S., Gür, G., Alagöz, F., “High altitude platform (HAP) diriven smart radios: A novel concept”, International Worshop on Satellite and Space Communications (IWSSC’07), 201-205, 2007. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Bayhan, S., Gür, G., Alagöz, F., “Satellite assisted spectrum agility concept”, IEEE, Military Communications (MILCOM 2007), Atlantic City, USA. 2007. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Baykal, G., Edinçliler, A., Saygılı, A., “Potential advantages of using snow for road construction”, TRB, 86th Annual Meeting, 2007. CD İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Bekmezci, İ., Alagöz, F., “Periodic global broadcast time synchronization (PGB-TS) for TDMA based sensor networks”, IEEE Recent Advances in Space Technologies RAST 2007, 531-536, İstanbul, 2007. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Bicego, M., Salah, A,A., Grosso, E., Tistarelli, M., Akarun, L., “Generalization in holistic versus analytic processing of faces”, 14th International Conference on Image Analysis and Processing (ICIAP), 235-240, Modena, Italy, 2007. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Burger, T., Urankar, A., Aran, O., Akarun, L., Caplier, A., “Cued speech hand shape recognition”, 2nd International Conference on Computer Vision Theory and Applications (VISAPP'07), Spain, 2007. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Creutz, M., Hirsimäki, T., Kurimo, M., Puurula, A., Pylkkönen, J., Siivola, V., Varjokallio, M., Arısoy, E., Saraçlar, M., Stolcke, A., “Analysis of morph-based speech recognition and the modeling of out-of-vocabulary words across languages”, Proceedings of Human Language Technologies / The Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (HLT-NAACL 2007), Rochester, NY, USA, 2007. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Çekyay, B., Özekici, S., Altınel, İ.K., Keskin, E., Feyzioğlu, O., “Görev tabanlı dizgelerin güvenirlik analizi”, Yöneylem Araştırması - Endüstri Mühendisliği XXVII. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 1128-1135, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2007. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007

Sayfalar