Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birimartan sırada Yayın Türü İndeksi Tarihi
Çelebi, A., Urhan, O., Ertürk, S., Dündar, G., “Kısıtlanmış 1-Bit dönüşümü temelli hareket kestirimi algoritmasının FPGA tabanlı bir mimari ile gerçeklenmesi, Implementation of constrained 1-Bit transform based motion estimation algorithm with an FPGA based architecture”, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2007), Eskişehir, 2007. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Çiftçi, K., Sankur, B., Akın, A., Kahya, Y., “İşlevsel nörogörüntüleme için bayesçi grup aktivasyon analizi”, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2007), Eskisehir, 2007. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Çiftçi, K., Sankur, B., Kahya, Y., Akın, A., “Multilevel statistical inference from functional near infrared spectroscopy signals”, 15th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2007), Poznan, Poland, 2007. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Davis, W., Brown, D., Helsel, M., Sprague, R., Gibson, G., Yalçınkaya, A.D., Urey, H., “High performance silicon mirror for laser printing”, Proceedings of SPIE, 6466, 2007. (doi:10.1117/12.700849) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Demir, C., Harmancı, F.K., “Gürültülü ortamlarda otomatik konuşma tanıma başarımının gözü kapalı kaynak ayrıştırma yöntemiyle arıtılması, Improvement in automatic speech recognition performance in noisy environments using time-domain blind source”, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2007), Eskişehir, 2007. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Dibeklioğlu, H., Dikici, E., Santemiz, P., Balcı, K., Akarun, L., “İşaret dili hareketlerinin izlenmesi ve iki boyutlu özniteliklerden üç boyutlu hareket sentezlemesi, Sign language motion tracking and generating 3D motion pieces using 2D features”, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2007), Eskisehir, 2007. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Diktaş, E.D., Şahiner, A.V., “Orthographic backface culling using nested normal cone hierarchies”, Proceedings of the 22nd International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS 2007), 142-146, 2007. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Durgunoğlu, H.T, Keskin, H.B, Kulaç, H.F., İkiz, S., Karadayılar, T., “İstanbul grovaklarında zemin çivili duvarların performans değerlendirmeleri – vaka analizleri”, Erdoğan Yüzer Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu Tebliğleri, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2007. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Ekrem, E., Koca, M., Deliç, H., “Robust acquisition of ultra-wideband signals with averaged template”, IEEE Wireless and Communications and Networking Conference (WCNC 2007), 1653-1658, Hong Kong, 2007. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Ekrem, E., Koca, M., Deliç, H., “Robust frequency-domain channel estimation and detection for ultra-wideband signals under non-Gaussian noise”, 15th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2007), Poznan, Poland, 2007. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Ekrem, E., Koca, M., Deliç, H., “Ultra-wideband signal acquisition in non-Gaussian noise via successive sampling”, IEEE 65th Vehicular Technology Conference (VTC2007-Spring), 1801-1805, Dublin, Ireland, 2007. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Erkal, A., Tezcan, S.S., “Seismic base isolation and energy absorbing devices”, Proceedings of the ECOMMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, M. Papadrakakis, D.C. Charmpis, N.D. Lagaros, Y. Tsompanakis (Derleyenler), Rethymno, Crete, Greece, Institute of Structural Analysis and Seismic Research National Technical University of Athens Zografou Campus, Athens, 15780 Greece, 2007. http://www.eng.ucy.ac.cy/compdyn2007 , compdyn2007@central.ntua.gr İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Eşli, C., Koca, M., Deliç, H., “Bit error probability performance of MIMO-OFDM in multi-tone Interference”, IEEE AFRICON 2007, Windhoek, Namibia, 2007. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Eşli, C., Koca, M., Deliç, H., “Iterative joint tone-interference cancellation and decoding for MIMO-OFDM”, 15th European Signal Processing Conference, Poznan, Poland, 2007. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Fouquier, G., Likforman, L., Darbon, J., Sankur, B., “The bio-secure geometry-based system for hand modality”, ICASSP07, Hawaii, 2007. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Gökberk, B., Dutağacı, H., Akarun, L., Sankur, B., “3B yüz tanıma için betimleme ve öznitelik çıkarım yöntemlerinin incelenmesi, Analysis of representation and feature extraction schemes for 3D face recognition”, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2007), Eskisehir, 2007. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Gökberk, B., Dutağacı, H., Akarun, L., Sankur, B., “3B yüz tanıma için betimleme ve öznitelik çıkarım yöntemlerinin incelenmesi, Analysis of representation and feature extraction schemes for 3D face recognition”, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2007), Eskisehir, 2007. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Gökdel, Y.D., Talay, S., Dündar, G., “High performance adaptive sigma-delta modulator designs,” Proceedings of PRIME, 281-284, Bordeaux, France, 2007. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Güler, E., Gültekin, S., “Edirnekapı Mimari Sultan Camii temel sistemli ve merat hasarlarının tespiti ve temel takviyesi”, Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceği Güvenle Devredilmesi Sempozyumu 1 Bildiriler Kitabı, 109-123, Ankara, 2007. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Güler, E., Öztürk, T.E., “A Parametric study of seismic response analysis of reinforced soil retaining structures”, Proceedings of 14th Eurpean Conference on Soil Mechanisc and Geotechnical Engineering, 1451-1456, Madrid, 2007. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Gün, M., Koşar, R., Ersoy, C., “Lifetime optimization using variable battery capacities and nonuniform density deployment in wireless sensor networks”, 22nd International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS 2007), Ankara, 2007. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Güney, E., Altınel, İ.K., Aras, N., “Duygaç ağlarında eniyi üs yeri ve bilgi akış rotalarını bulan bir dal-sınır algoritması”, Yöneylem Araştırması - Endüstri Mühendisliği XXVII. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 1361-1365, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2007. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Güngör, O., Güngör, T., “Türkçe bir sözlükteki tanımlardan kavramlar arasındaki üst-kavram ilişkilerinin çıkarılması”, Akademik Bilişim Konferansı, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 2007. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Harmancı, O., Mıhcak, M.K., Tekalp, A.M., “Watermarking and streaming compressed video”, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP 2007), 1, I-833-I-836, 2007. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Hewlett, J., Wilamowski, B., Dündar, G., “Merge of evolutionary computation with gradient based method for optimization problems”, IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE 2007), 3304-3309, 2007. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Holmstrom, S., Yalçınkaya, A.D., Işıkman, S., Ataman, C., Urey, H., “FR-4 as a new MOEMS platform”, IEEE/LEOS International Conference on Optical MEMS and Nanophotonics, 25-26, 2007. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Işık, F.M., Taştan, B., Yolum. P., “Automatic adaptation of BPEL processes using semantic rules: Design and development of a loan approval system”, ICDE Workshop on Data Mining and Business Intelligence, 944-951, 2007. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Işıklar, G., Kastro, Y., Bener, A., “The use of customer relationship management in resource allocation the case of cellular networks”, ICC&IE 2007, Alexandria, Egypt, 2007. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
İlhan, E.S., Akkuş, G.B., Bener, A., “SAM: Semantic advanced matchmaker”, SEKE 2007, Boston, 2007. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
İlhan, E.S., Bener, A., “Improved service ranking and scoring: Semantic advanced matchmaker (SAM) architecture”, ENASE 2007, Barcelona, Spain, 2007. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Kavaklıoğlu, C., Kaynak, O., “A type-2 fuzzy planner with semi qualitative world model for ROBOCUP domain”, Proceedings of the 3rd Annual IEEE Conference on Automation Science and Engineering, 795-799, Scottsdale, AZ, USA, 2007. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Kayabol, K., Sankur, B., Kuruoğlu, E., “Source separatıon ın ımages vıa mrfs wıth varıatıonal approxımatıon”, 15th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2007), Poznan, Poland, 2007. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Koçkal, N.U., Özturan, T., “Sinterleme sıcaklığının uçucu kül hafif agregaların özelliklerine etkisi”, 7. Ulusal Beton Kongresi Bildiriler Kitabı, 133-144, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi, İstanbul, 2007. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Konur, U., Bayazıt, U., Ateş, H., Gürgen, F., “Tel file geometrilerinin sıradüzensel küme bölütleme ile spektral kodlaması”, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2007), Eskişehir, 2007. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Korçak, Ö., Alagöz, F., “Optimal beam management in earth-fixed satellite systems”, International Worshop on Satellite and Space Communications (IWSSC’07), 201-205, 2007. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Korugan, A., Ateş, N.Y., “2M1B Manufacturing systems with two part types having operational and quality failures”, Analysis of Manufacturing Systems Conference 2007 (AMS 2007), 21-25, Lunteren, Netherlands, 2007. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Korugan, A., Hançer, Ö.F., “On the quality information feedback and the rework loop analysis of manufacturing systems”, Analysis of Manufacturing Systems Conference 2007 (AMS 2007),7-14, Lunteren, Netherlands, 2007. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Koşar, R., Ersoy, C., “Sink placement in wireless sensor networks using genetic algorithms”, LION 2007, Andalo, Italy, 2007. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Köksal, H.O., Karakoç, C., Polat, Z., Turgay, T., Akgün, Ş., “Evaluation of experimental procedures for confined concrete columns using 3D finite element analyses”, Third International Conference on High Performance Structures and Materials, Wessex Institute of Technology (HPSM CMEM-2007), WIT Transactions on Modelling and Simulation, 46, 233-242, doi:10.2495/CMEM070251, © 2007 WIT Press, Ostend: Belgium, 2007. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Köse, H., Akın, H.L., “A collaborative multi-robot localization method for a team of autonomous mobile robots”, 13th International Conference on Advanced Robotics, (ICAR 2007), 641-646, Jeju, Korea, 2007. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Köşker, Y., Bener, A., “Synchronization of UML based refactoring with graph transformation”, SEKE 2007, Boston, 2007. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Kurnaz, S., Kaynak, O., Konakoğlu, E., “Adaptive neuro-fuzzy inference system based autonomous flight control of unmanned air vehicles”, Advances in Neural Networks – ISNN 2007, D. Liu, S. Fei, Z.G. Hou, H. Zhang, C. Sun (Derleyenler), Lecture Notes in Computer Science, 4491, 14-21, Springer-Verlag Heidelberg, 2007. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Lange, S.T., Salamanca, A., Wallace, J.W., Orakçal, K., “Reinforced concrete hospital component testing”, Proceedings, SEAOSC Annual Meeting, 75-85, Squaw Creek, California, 2007. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Liu, Z., Saraçlar, M., “Speaker segmentation and adaptation for speech recognition on multiple-speaker audio conference data”, Proceedings of the International Conference on Multimedia and Expo (ICME), 192-195, Beijing, China, 2007. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Meral, H.M., Sevinç, E., Ünkar, E.I., Sankur, B., Özsoy, S., Güngör, T., “Syntactic tools for text watermarking”, 19th Annual Symposium on Electronic Imaging: Security, Stenography, and Watermarking of Multimedia Contents, San Jose, CA., 2007. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Meral, H.M., Sevinç, E., Ünkar, E.I., Sankur, B., Özsoy, S., Güngör, T., “Syntactic tools for text watermarking”, 19th Annual Symposium on Electronic Imaging: Security, Stenography, and Watermarking of Multimedia Contents, San Jose, CA., 2007. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Meral, H.M., Sevinç, E., Ünkar, E.I., Sankur, B., Özsoy, S., Güngör, T., “Türkçe metin damgalama: sözdizimsel bir model”, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2007), Eskisehir, 2007. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Meral, H.M., Sevinç, E., Ünkar, E.I., Sankur, B., Özsoy, S., Güngör, T., “Türkçe metin damgalama: sözdizimsel bir model”, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2007), Eskisehir, 2007. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Mercan, H., Atalık, K., “Kapak tahrikli eğrisel oyuk akışlarında yüksek Reynolds sayıları için girdap oluşumu ve gelişimi”, 15. Ulusal Mekanik Kongresi Bildiriler Kitabı, 605-614, Isparta, 2007. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Metin, B., Çiçekoğlu, O, Pal, K., “DDCC based all-pass filters using minimum number of passive elements”, 50th Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS 2007), 518-521, Montreal, Kanada, 2007. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Or, İ, Özbaş, B, Altıok, T., Uluscu, Ö., Almaz, A., Gönültaş E., “İstanbul Boğazı deniz trafiğinin risk analizi”, Yöneylem Araştırması - Endüstri Mühendisliği XXVII. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 194-201, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2007. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Or, İ, Paşaoğlu, G., Kılanç, G.P., “A simulation model for the analysis of pricing, investment and regulatory processes in a decentralized electricity market”, Proceedings of the 9th IAEE European Conference, 431-433, Floransa, Italya, 2007. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Or, İ., Özbaş, B, Altıok, T., Uluscu, Ö., Gönültaş, E., “İstanbul Boğazı deniz gemi geçiş trafiğinin benzetim modelleme ve senaryo analizi ile incelenmesi”, 2. Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı, USMOS’07, Bildiriler Kitabı, 383-393, Orta Doğu Teknik Üniversitesi & TSK, Ankara, 2007. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Oral, A., Çopur, İ.H., Anlaş, G., “Özellikleri fonksiyonel olarak değişen malzemelerde karışık mod yükleme altında çatlak başlama açıları ve gerilim şiddet çarpanları”(in Turkish), 8th International Fracture Conference, İstanbul, Turkey, 2007. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Önel, T., Deliç, H., Ersoy, C., “On collaboration in a distributed multi-target tracking framework”, Proceedings of the IEEE ICC, 3265-3270, Glasgow, 2007. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Önel, T., Deliç, H., Ersoy, C., “On collaboration in a distributed multi-target tracking framework”, Proceedings of the IEEE ICC, 3265-3270, Glasgow, 2007. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Öniz, Y., Kayacan, E., Kaynak, O., “Grey sliding mode controller design for antilock braking system”, 2007 ASME/IEEE International Conference on Mechatronic and Embedded Systems and Applications (MESA07), Paper Code: DECT2007-34563, 1-8, Las Vegas, Nevada, USA, 2007. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Öniz, Y., Kayacan, E., Kaynak, O., “Simulated and experimental study of antilock braking system using grey sliding mode control”, Proceedings of 2007 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC 2007), 90-95, Montreal, Quebec, Canada, 2007. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Özbaş, B., Özgün, O., Barlas, Y., “Modeling of real estate price oscillations in Istanbul”, Proceedings of 25th International System Dynamics Conference, Albany, NY, USA, 2007. CD Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Özgövde, A., Ersoy, C., “WCOT: A realistic lifetime metric for the performance evaluation of wireless sensor networks”, Proceedings of the IEEE PIMRC, Athens, 2007. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Özgül, B., Koca, M., Deliç, H., Stuber, G.L., “Pre-equalization of continuous phase modulation for multipath fading channels”, 4th International Symposium on Wireless Communication Systems (ISWCS 2007), 166-170, 2007. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Özkısacık, K.C., Altınel, İ.K., Aras, N., “Solving probabilistic multi-facility Weber problem by vector quantization”, Proceedings of the EURO Winter Institute on Location and Logistics, 313-332, Estoril, Portugal, 2007. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Özütam, B.K., Say, A.C.C., “Using aggregation for automatic identification of work processes in the managerial hierarchy”, Proceedings of the 21st International Workshop on Qualitative Reasoning, C. Price (Derleyen), 102-108, Aberystwyth, BK, 2007. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Özyurt N., Woo, L.Y., Mason, T.O., Shah, S.P, “Fiber disperison monitoring using AC-impedance spectroscopy and a conventional method”, Proceedings of the Fifth International RILEM Workshop on High Performance Fiber Reniforced Cement Composites (HPFRCC 5), H.W. Reinhardt, A.E. Namen (Derleyenler), 267-273, Mainz Germany 2007. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Pembe, F.C., Güngör, T., “Automated query-biased and structure-preserving text summarization on web documents”, International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA 2007), 1-5, İstanbul, 2007. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Pembe, F.C., Güngör, T., “Heading-based sectional hierarchy identification for HTML documents”, 22nd International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS 2007), Ankara, 2007. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Salah, A.A., Alyüz, N., Akarun, L., “Alternative face models for 3D face registration”, SPIE Conference on Electronic Imaging: Vision Geometry, 6499, 2007. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Sardan, Ö., Alaca, B.E., Yalçınkaya, A.D., Boggild, P.T., Ole, H., “Route to batch-compatible fabrication of nanotweezers by guided self-assembly”, Proceedings of the 7th IEEE International Conference on Nanotechnology, 1231-1234, Hong Kong, 2007. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Sarıca, K., Kumbaroğlu, G., “Elektrik Üretim Tesislerinin Çok Yönlü Karşılaştırmalı Değerlendirmesi”, Proceedings of the International Natural Gas Congress and Exhibition, Turkish Chamber of Mechanical Engineers, 403-430, Ankara, 2007. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Şeker, S.S., Apaydın, G., “Electromagnetic scattering properties of thin curved dielectric surface and cylinder”, Proceedings of Asia-Pacific Microwave Conference, 2007. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Şensoy, M., Yolum, P., “On choosing an efficient service selection mechanism in dynamic environments”, The Ninth International Workshop on Agent-Mediated Electronic Commerce (AMEC IX), 99-112, 2007. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Tabib-Azar, M., Wang, R., Mutlu, Ş., Mastrangelo, C., Gianchandani, Y.B., “Microfabricated gate-modulated electrochemical ion spectroscopy Sensor”, Proceedings of the Transducers 2007 Conference, G. Delapierre, R. Puers (Derleyenler), 2307-2310, Lyon, France, 2007. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Tanuğur, A.G., Aksen, D., Aras, N., “Design of a government-subsidized collection system for incentive-dependent returns”, IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management 2007, 748-752, Ankara, 2007. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Taşdemir, N., Say, A.C.C., “Provably spurious qualitative simulation predictions that just won’t go away”, Proceedings of the 21st International Workshop on Qualitative Reasoning, C. Price (Derleyen), 170-180, Aberystwyth, BK, 2007. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Taşdöğen, S., Parlak, İ.B., Akın, A., Ülgen, K.Ö., “Migren hastalarında entegre nörovasküler eşleşme modeli”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı BİYOMUT’07, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Tezcan, S.S., “Earthquake Risk Management and P25- scoring technique for determining the collapse vulnerability of R/C buildings”, Uluslararası Yapı-Deprem Konferansı, International Workshop on Measures for the Prevention of Total Collapse of Existing Low-Rise Strucutures, İstanbul Technical University, İstanbul, 2007. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Tezcan, S.S., Özdemir, Z., Keceli, A., Erkal, A., “A rapid technique to determine allowable bearing pressure”, International Earthquake Symposium, 234-241, Yer ve Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi, Kocaeli, 2007. http://yubam.kocaeli.edu.tr İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Turgay, T., Köksal, H.O., Polat, Z., Karakoç, C., “Stress-strain chracteristics of RC columns externally confined with CFRP jackets”, Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures: Proceedings of the 6th International Conference on Fracture Mechanics of Concrete and Concrete, A. Carpinteri, P. Gambarova, G. Ferro, G. Plizzari (Derleyenler), 2, 1177-1183, Publisher: TF-TAYLOR, Italy, 2007. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Turhan B., Bener, A., “Software defect prediction: Heuristics for weighted naive bayes”, Proceedings of the 2nd International Conference on Software and Data Technologies (ICSOFT 2007), 244-249, 2007. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Turhan, B., Bener, A., “A multivariate analysis of static code attributes for defect prediction”, Proceedings of the 7th International Conference on Quality Software (QSIC 2007), 231-237, 2007. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Turhan, B., Kutlubay, O., Bener, A., “Evaluation of feature extraction methods on software cost estimation”, Proceedings of the 1st International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM 2007), 497, 2007. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Tümer, H., Sönmez, F.Ö., “Optimum shape design of die and preform for improved hardness distribution in cold forged parts”, Proceedings of 4th International Conference and Exhibition on Design and Production of Machines and Dies/Molds, 305-314, Çeşme, 2007. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Türkoğulları Y.B., Aras N., Altınel K., Ersoy C., “Optimal placement and activity scheduling to maximize coverage lifetime in wireless sensor networks”, 22nd International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS 2007), Ankara, 2007. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Türkoğulları Y.B., Aras N., Altınel K., Ersoy C., “Optimal placement and activity scheduling to maximize coverage lifetime in wireless sensor networks”, 22nd International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS 2007), Ankara, 2007. CD Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Türkoğulları, Y.B., Altınel, İ.K., Aras, N., “Ağ ömrününü enbüyükleyen duygaç yerlerinin ve işlem çizelgelerinin belirlenmesi”, Yöneylem Araştırması - Endüstri Mühendisliği XXVII. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 920-925, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2007. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Uyar, A., Gürgen, F., “Arhytmia classification with confidence driven serial fusion based on support vector machines”, LION 2007, Andalo, Italy, 2007. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Uyar, A., Gürgen, F., “Arythmia classification using serial fusion of support vector machine and logistic regression”, IEEE IDAACS Workshop, Dortmound, Germany, 2007. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Uzun, I., Arısoy, E., Edizkan, R., Saraçlar, M., “Dağıtık yapıda Türkçe surekli konusma tanıma sisteminde seyrek paket kayıplarının analizi ve telafisi, Analysis and compensation of sparse packet losses in distributed Turkish continuous speech recognition system”, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2007), Eskisehir, 2007. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Villegas, C., Akar, M., Shorten, R.N., Kalkkuhl, J., “A robust PI controller for emulating lateral dynamics of vehicles”, IEEE Intelligent Vehicles Symposium, 828-833, İstanbul, 2007. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Wilamowski, B.M., Cotton, N.J., Kaynak, O., Dündar, G., “Method of computing gradient vector and Jacobean matrix in arbitrarily connected neural Networks”, IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE 2007), 3298-3303, 2007. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Yağcı, E., Acar, B., “Hacimsel radyoloji görüntülerinden rastgele kesit almak için stereo izleme sistemi, A stereo tracking system for arbitrary slicing of volumetric radiological data”, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2007), Eskişehir, 2007. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Yalçın, A., Erdem, Z., Gürgen, F., “DVM sınıflayıcı topluluklarıyla durağan olmayan ortamlarda aşamalı öğrenme”, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2007), Eskişehir, 2007. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Yalçınkaya, A.D., Holmstrom, S., Urey, H., “NiFe plated biaxial magnetostatic MEMS scanner”, Proceedings of the 14th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (Transducers 07), 1517-1520, Lyon, France, 2007. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Yapar, U., Dündar, G., “Current-mode circuits for sigma-delta converters”, 11th International Conference on Intelligent Engineering Systems (INES 2007), 219-223, 2007. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Yapar, U., Dündar, G., “Current-mode circuits for sigma-delta converters”, 18th European Conference on Circuits Theory and Design (ECCTD 2007), 448-451, 2007. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Yeğiner, M., Kahya, Y.P., “Sensitivity of crackle parameters to filter cut-off frequency”, Proceedings of the 29th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 1062-1065, Lyon, France, 2007. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Yetik, Ö., Sağlamdemir, O., Talay, S., Dündar, G., “A coefficient optimization and architecture selection tool for ΣΔ modulators in MATLAB”, Proceedings of DATE’07, 87-92, Nice, France, 2007. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Yolum, P., Munindar P., “Enacting Protocols by Commitment Concession”, 6th International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS), 116-123, 2007. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Yücel, G., Barlas, Y., “Pattern-based system design and optimization”, Proceedings of 25th International System Dynamics Conference, Albany, NY, USA, 2007. CD Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Zeytinci, M.B, Alimoğlu, F., Harmancı, F.K., Anarım, E., Alagöz, F., “A combined approach for NLOS mitigation in cellular positioning with TOA measurements”, 14th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2007), 530-534, Poznan, Poland, 2007. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007

Sayfalar