Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birimartan sırada Yayın Türü İndeksi Tarihi
Tezcan, S.S., “Yapı ve deprem konusunda yapılacak çok işimiz var”, Dünya İnşaat Dergisi, Yıl :24, 2007/08, Dünyada Yapı Teknolojileri ve Deprem Eki, 20-21, dunya.insaat@dunya.com, www.dunyainsaat.com.tr, İstanbul, 2007. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2007
Tezcan, S.S., Fıratlıgil, A.S., “Yüksek dayanımlı beton” , THBB Birliği Dergisi, Yıl:14, Mart-Nisan, 66-71, İstanbul, 2007. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2007
Wisnom, M.R., Potter, K.D., Ersoy, N., “Shear-lag analysis of the effect of thickness on spring-in of curved composites”, Journal of Composite Materials, 41, 11, 1311-1324, 2007. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2007
Adaçal, M., Bener, A., “Mobile web services: A new agent based framework”, IEEE Internet Computing Journal, 10, 3, 58-65, 2006. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2006
Akkoyunlu, A., “Enerji üretiminde çevresel etkenler”, İşletme Dünyası, 6-7, 16-20, İstanbul, 2006. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2006
Aksen, D., Özyurt Z., Aras N., “Open vehicle routing problem with driver nodes and time deadlines”, Journal of the Operational Research Society, advance online publication, August 9, 2006; doi:10.1057/palgrave.jors.2602249 Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2006
Alagöz, F., Çağlayan, U. (Derleyenler), Proceedings of the 7th International Conference on Computer Networks, IEEE Press Piscataway, NJ, USA, 2006. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Kitap 2006
Altınel, İ.K., Aras, N., Güney, E., Ersoy, C., “Effective coverage in sensor networs: Binary integer programming formulations and heuristics”, Proceedings of the 2006 IEEE International Conference on Communications, 4014-4019, İstanbul, 2006. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Altınel, İ.K., Aras, N., Güney, E., Ersoy, C., “Effective coverage in sensor networs: Binary integer programming formulations and heuristics”, Proceedings of the 2006 IEEE International Conference on Communications, 4014-4019, İstanbul, 2006. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Altunyurt, L., Orhan, Z., Güngör, T., “A composite approach for part of speech tagging in Turkish”, Third International Bulgarian-Turkish Conference on Computer Science, 19-24, İstanbul, 2006. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Aras, K., Işıkalp, A., Önsan, Z.İ., Avcı, A.K., “Taşınabilir yakıt pili uygulamaları için hidrojen üreteci tasarımı”, III. Ulusal Hidrojen Enerjisi Konferansı Bildiriler Kitabı, 51-54, İstanbul, 2006. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Aras, N., Orbay, M., Altınel, İ.K., “Efficient heuristics for the rectilinear distance capacitated multi-facility Weber problem”, Journal of the Operational Research Society, advance online publication, October 18, 2006; doi:10.1057/palgrave.jors.2602262 Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2006
Arslan, H., Baykal, G., “Application of noise analysis technique into geotechnical engineering”, Geo-Congress 2006: Geotechnical Engineering in the Information Age, Atlanta, Georgia, 2006. CD İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Arslan, L.M., “Modified Wiener filtering”, Signal Processing, 86, 2, 267-272, 2006. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2006
Avcı, B., Altınel, İ.K., Aras, N., “Kesikli bütünleşik yer seçimi–taşıma problemlerinin çözümü için lagrange gevşetmesi tabanlı bir altgradyan algoritması”, YA/EM 2006 Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği XXVI. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 328-331, Kocaeli, 2006. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Aydoğan, R., Yolum, P., “Learning consumer preference for content-oriented negotiation”, AAMAS Workshop on Business Agents and the Semantic Web (BaseWeb), 43-52, 2006. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Ayvaz, D., Topçuoğlu, H., Gürgen, F., “Hybrid techniques for dynamic optimization problems”, ISCIS 2006, 95-104, Springer Verlag, 2006. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Bayram, H., Ertüzün, A., Bozma, H.I., “Doğrusal olmayan sistemlerdeki algılama belirsizliğin parçacık süzgeçler ile azaltılması”, Proceedings of the 12th National Conference on Signal Processing and Applications (SIU-2006), Antalya, 2006. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Bayram, H., Ertüzün, A., Bozma, H.I., “Taşıyıcı robotların algılama belirsizliğinde parçacık süzgeç başarım analizi”, Otomatik Kontrol Uluslararası Toplantısı (TOK’06), 190-195, Ankara, 2006. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Bilgiç, T., Yakar, U.K., “Analysis of memory-entropy relationship in limited memory influence diagrams”, Proceedings of the IPMU 2006 Eleventh International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-based Systems, 1790-1795, Paris, 2006. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Borovska, P., Güngör, T., Koyuncu, B. (Derleyenler), Proceedings of the 3rd International Bulgarian-Turkish Conference on Computer Science, Technical University of Sofia, 2006. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Kitap 2006
Diktaş, E.D., Şahiner, A.V., “Minkowski sum based octree generation for triangular meshes”, ISCIS 2006, A. Levi et al. (Derleyenler), 363-373, 2006. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Durmaz E., Altınel, İ.K., Aras, N., “Müşteri yerlerinin rassal olduğu bütünleşik yer seçimi–taşıma problemini yaklaşık olarak çözmek için bir algoritma algoritması”, YA/EM 2006 Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği XXVI. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 332-335, Kocaeli, 2006. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Ekşioğlu, M., “Küresel şirketlerde ergonomi programları-Bir inceleme”, 12. Ulusal Ergonomi Kongresi, Bildiriler Kitabı, 102-112, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2006. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Ergüler, İ., Anarım, E., “A Lookup table model for time-memory trade-off attacks on binary additive stream ciphers”, Lecture Notes in Computer Science, Proceedings of the 21th International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS’2006), 918-923, Springer-Verlag, 2006. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Güler, E., “Geosynthetic reinforced retaining structures”, Invited Lecture, International Fiber Conference 2006, 13-14, Seoul, Korea, 2006. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Güney, N., Deliç, H., Koca, M., “Robust Multi-user detection for impulse radio in Non-Gaussian UWB channels”, Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, IV, 493-496, Toulouse, France, 2006. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Güneyisi, E., Özturan T., Gesoğlu, M., “Performance of plain and blended cement concretes against corrosion cracking”, 16th European Conference of Fracture, Special Symposium on Measuring, Monitoring and Modeling Concrete Properties, M. S. Konsta-Godutos (Derleyen), 189-198, Springer, Alexandroupolis, Greece, 2006. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Hacıoğlu, İ., Harmancı, K., Anarım, E., Deliç, H., “Dürtün gürültü ortamında varış süresi kestirimi”, Proceedings of the 12th National Conference on Signal Processing and Applications (SIU-2006), Antalya, 2006. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
İçöz, O.C., Başer, H., Bulut, G., Altınel, İ.K., “Sınırlı sığalı yerleştirme-Paylaştırma problemlerinin eniyi amaç fonksiyon değeri için bir güven aralığı bulma yöntemi”, Endüstri Mühendisliği Dergisi, 17, 31-40, 2006. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2006
İlhan, B.D., Erkent, O., Bozma, H.I., “Saccades and fixating using artificial potential functions”, Proceedings of IEEE/IRJ Conference on Intelligent Robots and Systems, 5819-5824, 2006. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Kafalı, Ö., Yolum, P., “Trust strategies for ART testbed game”, AAMAS Workshop on Trust in Agent Societies (Trust), 43-50, 2006. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Kahya, Y.P., Yeğiner, M., Bilgiç, B., “Classifying respiratory sounds with different feature sets”, Proceedings of the 28th IEEE EMBS Annual International Conference, 2856-2859, New York City, USA, 2006. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Kamil Gerçeker, R.K., Say, A.C.C., “Using polynomial approximations to discover qualitative models”, Proceedings of the 20th International Workshop on Qualitative Reasoning, C. Bailey-Kellogg, B. Kuipers (Derleyenler), 71-80, Darthmouth College, Hanover, New Hampshire, ABD, 2006. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Karakaya, M., Doğruyol, H., Sarıbaş, E., Avcı, K., Önsan, Z.İ., “LPG ile çalışan yakıt işlemcisinde hidrojen üretiminin termodinamki analizi”, III. Ulusal Hidrojen Enerjisi Konferansı Bildiriler Kitabı, 151-155, İstanbul, 2006. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Karakoç, C., Polat, Z., Köksal, H.O., Turgay, T., Akgün, Ş., “Evaluation of experimental procedures for confined concrete columns using 3D finite element analyses”, Proceedings of the Third International Conference on High Performance Structures and Materials, (HPSM 2006), 1-10, Wessex Institute of Technology, Ostend, Belgium, 2006. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Kaya, E., Güler, E., “Implementation of HDPE geomembrane and geotextile liner: A case history from Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) cruede oil pipeline project storage tank farm”, Ceyhan marine terminal”, Keynote Lecture, 8th International Conference on Geosynthetics, 1, 355-358, Yokohama, Japan, 2006. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Kayacan, E., Kaynak, O., “An adaptive grey fuzzy PID controller with variable prediction horizon”, Joint 3rd International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and 7th International Symposium on Advanced Intelligent Systems: SCIS & ISIS 2006, 760-765, 2006. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Kayacan, E., Kaynak, O., “Grey prediction based control of a non-linear liquid level system using PID type fuzzy controller”, Proceedings of IEEE 3rd International Conference on Mechatronics (ICM 2006), 293-296, 2006. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Kızılaslan, K., Ekşioğlu, M., Amman, S., “Effects of frequency, grip force and gender on the perception of steering wheel longitudinal vibration”, Proceedings of the 13th International Congress on Sound and Vibration (ICSV13), J. Eberhardsteiner, H. A. Mang, H. Waubke (Derleyenler), Vienna, Austria, 2006. CD Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Koç, B., Koukab, A., Dündar, G., “Phase noise in bipolar and CMOS VCO’s – an analytical comparison”, Proceedings of ISCAS’06, 5688-5691, KOS, Greece, 2006. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Koseki, J., Bathurst, RlJ., Güler, E., Kuwano, J., Maugeri, M., “Seismic stability of reinforced soil walls”, Keynote Lecture, 8th International Conference on Geosynthetics, 1, 51-77, Yokohama, Japan, 2006. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Köse, H., Çelik, B., Akın, H.L., “Comparison of localization methods for a robot soccer team”, International Journal of Advanced Robotic Systems, 3, 4, 295-302 2006. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2006
Kumbaroğlu, G., Madlener, R., Demirel, M, “Prospects for the diffusion of new renewable power generation technologies in the light of learning curve effects: Empirical evidence from Turkey”, Book of Executive Summaries of the 29th IAEE International Conference, G. Erdmann, U. Hansen (Derleyenler), 373-374, Berlin, 2006. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Kuran, M.S., Tuğcu, T., “Performance analysis of congestion control techniques in next generation satellite networks”, GAP V. Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, R. Genger, K. Yenigün, M. Kömür, H. Bulut, M.İ. Yeşilnacar (Derleyenler), 1, 586-593, Şanlıurfa, 2006. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Kuran, M.S., Yılmaz, B., Alagöz, F., Tuğcu, T., “Quality of service in mesh mode IEEE 802.16 networks”, SOFTCOM 2006, Split, Croatia, 2006. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Massone, L.M., Orakçal, K., Wallace, J.W., “Shear-flexure interaction for structural walls”, American Concrete Institute Special Publication SP236-7 – Deformation Capacity and Shear Strength of Reinforced Concrete Members under Cyclic Loading, 127-150, 2006. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2006
Meral, H.M., Sankur, B., Özsoy, A.S., “Watermarking tools for Turkish texts”, Proceedings of National Conference on Signal Processing and Application (SIU), Antalya, 2006. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Metin B., Yüce E., Çiçekoğlu, O., “Negatif empedans çeviriciler ile yüzen kayıplı bobin benzeticisi”, IEEE 14. Sinyal İşlemeleri ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2006), Antalya, 2006. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Metin, B., Çiçekoğlu, O., “Novel cascadable all-pass filter with a grounded capacitor”, Proceedings of the 49rd Midwest Symposium on Circuits and Systems, San Juan, Puerto Rico, 2006. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Minaei, S., Çiçekoğlu, O., “A Resistorless realization of the first-order all-pass filter”, International Journal of Electronics, 93, 3, 177-183, 2006. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2006
Minaei, S., Yüce, E., Çiçekoğlu, O., “Lossless active floating inductance simulator”, Proceedings of the Third International Workshop on Electronic Design Test and Applications (DELTA 2006), 332-335, Kuala Lumpur-Malaysia, 2006. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Morgül, A., Sarıca, F., “Optimization of current mode multivalued logic circuits”, GAP V. Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, R. Genger, K. Yenigün, M. Kömür, H. Bulut, M.İ. Yeşilnacar (Derleyenler), 1, 521-525, Şanlıurfa, 2006. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Onur, E., Ersoy, C., Deliç, H., “Sensing coverage and breach paths in surveillance wireless sensor networks”, Sensor Network Operations, S. Phoha, T. F. La Porta, C. Griffin (Derleyenler), 68-86, Wiley Interscience-IEEE Press, 2006. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Kitap Bölümü 2006
Onur, E., Ersoy, C., Deliç, H., “Sensing coverage and breach paths in surveillance wireless sensor networks”, Sensor Network Operations, S. Phoha, T. F. La Porta, C. Griffin (Derleyenler), 68-86, Wiley Interscience-IEEE Press, 2006. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Kitap Bölümü 2006
Or, İ, Özbaş, B., Almaz, A., “İstanbul Boğazı deniz trafiğinin benzetim ve senaryo analizi ile incelenmesi”, YA/EM 2006 Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği XXVI. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 194-201, Kocaeli, 2006. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Otay, E.N., “Maritime accidents in the Turkish Straits from a scientific point of view”, Denizcilik Dergisi (Maritime Journal), 50-52, Jan-Feb, 2006. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2006
Önel, T., Ersoy, C., Deliç, H., “An information controlled transmission power adjustment scheme for collaborative target tracking”, Proceedings of the Eleventh IEEE Symposium on Computers and Communications, 294-300, Cagliari, Sardinia, Italy, 2006. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Önel, T., Ersoy, C., Deliç, H., “An information controlled transmission power adjustment scheme for collaborative target tracking”, Proceedings of the Eleventh IEEE Symposium on Computers and Communications, 294-300, Sardinia, İtalya, 2006. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Pirge, G., Altıntaş, S., “NiMnGa manyetik şekil hafızalı alaşimların mikroyapı analizi”, Proceedings of the 11th International Materials Symposium, 192, Denizli, 2006. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Sak, H., Güngör, T., Safkan, Y., “A corpus-based concatenative speech synthesis system for Turkish”, Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, 14, 2, 209-223, 2006. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2006
Sardağ, A., Akın, H.L., “Kalman based finite state controller for partially observable domains”, International Journal of Advanced Robotic Systems, 3, 4, 331-342, 2006. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2006
Sarıca, K., Barlas, Y., “Verifying system dynamics simulation results by analytical phase plane tools”, Proceedings of the 24th International System Dynamics Conference, Albany, NY, USA, 2006. CD Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Sönmez, F.Ö, Ertaş, A.H., “Optimization of spot weld joints”, Proceedings of 12th International Conference on Machine Design and Production, 833-893, Kuşadası, 2006. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Sönmez, F.Ö., “Optimal shape design of shoulder fillets”, Proceedings of 12th International Conference on Machine Design and Production, 895-904, Kuşadası, 2006. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Sunay T., Altıntaş, S., “Hassas dökülmüş ve sıcak dövülmüş orta karbonlu çeliklerin östenitik paslanmaz çeliklerle sürtünme kaynağında optimum kaynak parametrelerinin belirlenmesi”, Proceedings of the 11th International Materials Symposium, 225, Denizli, 2006. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Şardağ, A., Akın, H.L., “Kalman based temporal difference neural network for policy generation under uncertainty (KBTDNN)”, Cognitive Robotics: Papers from the AAAI Workshop, M. Beetz, K. Rajan, M. Thielscher, R. B. Rusu (Derleyenler), 135-140, Menlo Park, California, 2006. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Şensoy, M., Yolum, P., “A comparative study of reasoning techniques for service selection”, AAMAS Workshop on Agents and P2P Computing (AP2PC), 91-102, Springer-Verlag, 2006. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Şensoy, M., Yolum, P., “A context-aware approach for service selection using ontologies”, 5th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS), 931-938, 2006. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Taşçı, Ş., Güngör, A.M., Güngör, T., “Compiling a Turkish-English bilingual corpus and developing an algorithm for sentence alignment”, Third International Bulgarian-Turkish Conference on Computer Science, 291-296, İstanbul, 2006. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Tatlıdede, M.U., Akın, H.L., “Planning for bidding in single item auctions”, First International Workshop on, Agent Technology for Disaster Management (ATDM), 85-90, Hakodate, Japan, 2006. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Tezcan, S.S., “Depreme hazırlıklı olmak konusunda Bakanlığın ve Belediyelerin acil görevleri”, Yapı Denetim Birliği Derneği Dergisi, www.yapidenetimist.org, Şubat, 6-16, İstanbul, 2006. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2006
Tezcan, S.S., “İstanbul projeleri ve 7 tepe 7 tünel”, a) İnşaat Dünyası Dergisi, Mart 2006/03, 68-74, İstanbul, www.bilesim.com.tr, b) Radikal Gazetesi, 04 Nisan 2006, 1, İstanbul c) TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi, Harbiye, İstanbul Bülteni, 83, 14-17, 2006. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2006
Tezcan, S.S., “İstanbul ulaşım projeleri”, Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, Mimar.İst Üç aylık Mimarlık Kültür Dergisi, Yıl: 6, 20, Yaz 2006/2, 191574, 61-64, 2006. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2006
Tezcan, S.S., “Mevcut prefabrike sanayi yapılarının deprem güvencesi araştırılmalı”, a) Dünya İnşaat Dergisi Yıl: 23, 12, 110-111, İstanbul, 2006, b) Şantiye İnşaat Makina ve Mimarlık Dergisi Yıl: 18, 222, 44-46, İstanbul, 2006. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2006
Tezcan, S.S., “Oto-finansman yolu ile konut üretimi ve kentsel dönüşüm politikaları”, Toplu Konut İdaresi, Alt Gelir Grubuna Yönelik Konut Sunumu ve Kentsel Dönüşüm, Konut Kurultayı Bildiriler Kitabı, 63-82, TC. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi, Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul, 2006. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Tezcan, S.S., Ergün, G., “Antalya ulaşım master plânı 1999’un tanıtımı”, Kentiçi Ulaşımında Ulaşım Sistemlerinin Değerlendirilmesi, Panel Kitabı, 65-77, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, antalya@mmo.org.tr, Antalya, 2006. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Tezcan, S.S., Keçeli, A., Özdemir, Z., “Kayma dalgası hızı yardımı ile zemin emniyet gerilmesi tayini”, a) Şantiye İnşaat Makina ve Mimarlık Dergisi, Yıl: 18, 214, 102-105, İstanbul, 2006, b) TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Dergisi, Yıl: 21, 128, 14-18, İzmir, 2006. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2006
Tezcan, S.S., Keçeli, A., Özdemir, Z., “Sismik yöntem ile zeminlerde ve kayaçlarda emniyetli taşıma gücünün kuramsal olarak tayini”, Şantiye İnşaat Makina ve Mimarlık Dergisi, Yıl: 18, 222, 94-96, İstanbul, 2006. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2006
Tezcan, S.S., Keçeli, A., Özdemir, Z., a) “Sismik yöntem ile zeminlerde ve kayaçlarda emniyetli taşıma gücünün kuramsal olarak tayini” b) “Allowable pressure in soils & rocks by seismic wave velocities”, Proceedings of the 17th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, 23-31, and 127-136, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, www.jeofizik.org.tr, Ankara, 2006. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Tezcan, S.S., Özdemir, Z., “Sismik yöntem ile zemin emniyet gerilmesi tayininde temel boyutları”, Şantiye İnşaat Makina ve Mimarlık Dergisi, Yıl: 18, 217, 106-108, 2006. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2006
Uçak, T., Mahmutyazıcıoğlu, N., Altıntaş, S., “Alüminyum köpük üretimi ve otomotiv endüstrisinde kullanım alanları”, OTEKON’06 3. Otomotiv Teknolojileri Kongresi Kitabı, 253, Bursa, 2006. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Uluşar, U.D., Akın, H.L., “Design and implementation of a real time planning system for autonomous robots”, 2006 IEEE International Symposium on Industrial Electronics, ISIE'2006, 1, 74-79, Montréal, Canada, 2006. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Ünlüakın, D., Bilgiç, T., “Predictive maintenance using dynamic probabilistic networks”, Proceedings of the Third European Workshop on Probabilistic Graphical Models, M. Studený, J. Vomlel (Derleyenler), 239-246, Prague, Czech Republic, 2006. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Voloshynovskiy, S., Koval, O., Mihcak, M.K., Pun, T., “The edge process model and its application to information-hiding capacity analysis”, IEEE Transactions on Signal Processing, 54, 5, 1813-1825, 2006. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2006
Wilamowski, B.M., Sinangil, M.E., Dündar, G., “A Gray-Code current Mode ADC structure”, Proceedings of the 13th IEEE Mediterranean Electro-Technical Conference (MELECON 2006), Malaga, Spain, 2006. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Wisnom, M.R., Gigliotti, M., Ersoy, N.B., Campbell, M., Potter K.D., “Mechanisms generating residual stresses and distortion during manufacture of polymer–matrix composite structures, Composites Part A-Applied Science and Manufacturing, 37, 4, 522-529 2006. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2006
Yavuz, A.A., Alagöz, F., Anarım, E., “HIMUTSIS: Hierarchical multi-tier adaptive ad-hoc network security protocol based on signcryption type key exchange schemes”, Lecture Notes in Computer Science, Proceedings of the 21th International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS’2006), 434-444, Springer-Verlag, 2006. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Yavuz, A.A., Alagöz, F., Anarım, E., “HIMUTSIS: Hierarchical multi-tier adaptive ad-hoc network security protocol based on signcryption type key exchange schemes”, Lecture Notes in Computer Science, Proceedings of the 21th International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS’2006), 434-444, Springer-Verlag, 2006. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Yavuz, A.A., Alagöz, F., Anarım, E., “Uydularda çoklu yayın için yeni bir protokol”, 5. GAP Mühendislik Kongresi, 512-520, Şanlıurfa, 2006. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Yavuz, A.A., Alagöz, F., Anarım, E., “Uydularda çoklu yayın için yeni bir protokol”, 5. GAP Mühendislik Kongresi, 512-520, Şanlıurfa, 2006. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Yavuz, A.A., Anarım, E., Alagöz, F., “Improved merkle cryptosystem”, Lecture Notes in Computer Science, Proceedings of the 21th International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS’2006), 924-934, Springer-Verlag, 2006. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Yavuz, A.A., Anarım, E., Alagöz, F., “Improved merkle cryptosystem”, Lecture Notes in Computer Science, Proceedings of the 21th International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS’2006), 924-934, Springer-Verlag, 2006. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2006
Yılmaz, C.A., Kahya, Y.P., “Multi-channel classification of respiratory sounds”, Proceedings of the 28th IEEE EMBS Annual International Conference, 2864-2867, New York City, USA, 2006. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Zenginer, E., Aras, N., “Collection Center Location Problem under Incentive and Distance Dependent Returns algoritması”, YA/EM 2006 Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği XXVI. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 324-327, Kocaeli, 2006. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Akarun, L., Gökberk, B., Salah, A.A., “3D face recognition for biometric applications”, 13th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2005), Antalya, 2005. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2005
Akın, H.L., “Managing an autonomous robot team: The Cerberus team case study”, International Journal of Human-friendly Welfare Robotic Systems, 6, 2, 35-40, 2005. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2005
Altay, G., Luş H., Güneyisi, E.M., “Assessment of earthquake-ınduced structural damage in historical buildings of the mediterranean area: 2004-2005 activity report of prohitech WP2”, International Conference on Earthquake Engineering, EE-21C, Special Theme Session STS-2: 6EC FP Project - Earthquake Protecti,on of Historical Buildings by Reversible Mixed Technologies - PROHITECH, Skopje-Ohrid, Macedonia, 2005. CD İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2005
Altınkaya, M.A., Anarım, E., Sankur, B., “Phase noise mitigation for autocorrelation based frequency estimation”, Proceedings of the EUSIPCO-2005, 23th International Conference on European Signal Processing and Applications, 728-731, Erciyes, 2005. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2005
Altınkaya, M.A., Anarım, E., Sankur, B., “Removal of the phase noise in the autocorrelation estimates with data windowing”, EUSIPCO-2005, Proceedings of the 13th European Signal Processing Conference, I, 1037-1040, Antalya, 2005. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2005

Sayfalar