Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birimartan sırada Yayın Türü İndeksi Tarihi
Namdar, B., Şen Akbulut, M., “Teknoloji Destekli Argümantasyon”, Artun, H., Aydın Günbatar, S., Günbatar M. S. (Ed.), Fen Öğretiminde Teknoloji Eğilimleri, 237 -262, Pegem Akademi, 2020. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Atadil Kuzucu, E., Karta,l G., “Technology and Content Integration for English Language Learners in a Vocational High School”, Journal of Computer and Education Research, 88 (15), 114-135, https://dx.doi.org/10.18009/jcer.656133, 2020. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Şen Akbulut, M., Hill J., “Case-Based Pedagogy for Teacher Education: An Instructional Model” Contemporary Educational Technology,12 (2), ep287, https://doi.org/10.30935/cedtech/8937, 2020. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Umutlu, D., Akpınar, Y., “Effects of Different Video Modalities on Writing Achievement in Flipped English Classes”, Contemporary Educational Technology, 12, 2, 270-285, https://doi.org/10.30935/cedtech/7993, 2020. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Umutlu, D., Kim, C.M., “Design Guidelines for Scaffolding Pre‐service teachers’ Reflection‐in‐action Toward Culturally Responsive Teaching”, Reflective Practice, 21 (5), 587-603, https://dx.doi.org/10.1080/14623943.2020.1779049, 2020. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Kim, C., Belland, B.R., Umutlu, D., “Epistemological Pluralism for Diversifying Preservice Early Childhood Teachers’ Programming Experience”, American Educational Research Association (AERA) Conference, (17.04.2020 -21.04.2020), San Francisco, Ca, 2020. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2020
Umutlu, D., Kim, C., “İreflectnow Scaffolding for Preservice Teachers Xx Reflection in Action for Culturally Responsive Teaching,” American Educational Research Association (Aera) Conference, (17.04.2020 -21.04.2020), San Francisco, Ca, 2020. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2020
Ertürk Kılıç, B., Seggie, F.N., “Rekabetçi Değerler liderliği”, Yılmaz, K., (Ed.), Liderlik: Kuram-Araştırma-Uygulama, 1, Pegem Akademi, 2020. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Börkan, B., “t İstatistiği ile Hipotez Testi “, Orcan F., (Ed.), Sosyal Bilimlerde İstatistik Excel ve Spss Uygulamaları, 288, Anı Yayıncılık, 2020. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Börkan, B., “Classroom Assessment of L2 Cultural Knowledge”, Bektaş Çetinkaya Y. (Ed.), Intercultural Competence in ELT, 1Peter Lang, 2020. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Çalıkoğlu, A., Seggie, F.N., Uslu, B., “The Teaching and Research Nexus in Turkish Academia: Lessons From an International Survey”, Higher Education Forum, 115-133, 2020. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2020
Gürsel Bilgin, G., “ Dialogue in Peace Education Theory and Practice” Educational Practice and Theory, 42(1), 27-46, 2020. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2020
Gürsel Bilgin, G., “Critical Discourse Analysis: An Effective Tool for Critical Peace Education Informed by Freirean Dialogue”, Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15 (2) 25-40, 2020. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2020
Gürsel Bilgin, G., “Freirean Dialogue: An Effective Pedagogy for Critical Peace Education”, Journal of Theory and Practice in Education, 16 (2), 139-149, 2020. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2020
Gürsel Bilgin, G., Freirean Dialogue for Peace Education: A Promising Pedagogy for Grassroots Peace in the Middle East” Mediterranean Journal of Educational Research, 14 (34) 84-105, 4-105, 2020. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2020
Şenay, H.H., Şengül, M., Seggie, F.N., “Türkiye’de Yükseköğretim Çalışmaları: Eğilimler ve Öneriler”, Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 1-13,2020. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2020
Yolak, R.S., Akmehmet Şekerler, S., Kızıltepe, F.Z., Seggie, F.N., “Teacher Attitudes and Influence on Student Academic Lives: Perceptions of High School Students”, Learning and Teaching, 9 (1), 25-44, 2020. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2020
Caner, H.A., Bayhan ., Aratemur Çimen, C., “Critical Analysis of Secondary Education Placement Policies in Turkey: Intentions and Outcomes”, 15th. Annual Education and Development Congress 2020, (15.03.2020 ), 2020. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Bildiri 2020
Adagideli, F.H., Ader, N.E., “Okul Öncesi Dönemde Üstbiliş ve Özdüzenleme: Değerlendirme, Öğretim ve Beceriler”, Sakız, G. (Ed.), 1. Özdüzenleme Öğrenmeden Öğretime Özdüzenleme Davranışlarının Gelişimi Stratejiler ve Öneriler, 128 -152, Nobel, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Ader, N. E., “Akademik Özdüzenlemede Strateji Gelişimi”, Sakız, G. (Ed.), Özdüzenleme Öğrenmeden Öğretime Özdüzenleme Davranışlarının Gelişimi Stratejiler ve Öneriler, 53 -79, Nobel,2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Akaygün, S., “Kimyasal Kirlilik ve Önleme Teknolojileri”, Ayvacı H. Ş., Çepni S. (Eds.), Bilimin Teknolojideki Uygulamaları, 295 -330, Pegem Akademi, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Akaygün, S., “Nanoteknolojinin Hayatımızdaki ve Fen Eğitimindeki Yeri”, Artun H., Aydın Günbatar S., Günbatar M.S. (Eds.), Fen Eğitiminde Teknoloji Eğilimler, 291 -328, Pegem Akademi, 2020 Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Aslan Tutak, F., “Matematik Eğitiminde Disiplinlerarası Etkinlikler ve STEM Eğitimi” Dede, Y. Doğan, M. F. Aslan-Tutak, F., (Eds.), Matematik Eğitiminde Etkinlikler ve Uygulamaları, 97 -123, PEGEM Akademi, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Dede, Y., Doğan, M.F., Aslan Tutak, F.,“Matematik Eğitiminde Etkinliklere Genel Bakış”, Dede, Y., Doğan, M. F., Aslan-Tutak, F. (Eds.), Matematik Eğitiminde Etkinlikler ve Uygulamaları, 3 -16, PEGEM Akademi, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Erduran, S, Kaya, E., Cullinane, A. İmren, O., Kaya, S., “Practical Learning Resources and Teacher Education Strategies for Understanding Nature of Science”, McComas, W. (Ed.), Nature of Science in Science Instruction: Rationales and Strategies, 377 -397, Springer, 2020 Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Erduran, S., Kaya, E., Avraamidou, L., “Does Research on Nature of Science and Social Justice Intersect? Exploring Theoretical and Practical Convergence for Science Education”, Yacoubian, H., Hansson, L. (Eds.), Nature of Science for Social Justice, 97 -113, Springer, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Güven, D., Muğaloğlu, E.Z., “Sosyobilimsel Konularla Fen Öğretimi ve Değerlendirme”, Genç M. (Ed.), Kuramdan Uygulamaya Sosyo-Bilimsel Konular, 45 -68, Nobel,2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Muğaloğlu, E.Z., Güven, D., “Fen Eğitiminin Türkiye ve Dünyadaki Tarihsel Gelişimi”, Öztuna-Kaplan A. (Ed.), Fen Öğretimi, 141 -160, 139 -157, Nobel, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Karagöz Akar, G., Matematiğin Temelleri, Kaçar, A. (Ed.), 471, Pegem Akademi, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Akbayrak, M., Kaya, E., “Fifth-grade Students’ Understanding of Social-institutional Aspects of Science”, International Journal of Science Education, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Akgün, S., Kaya, E., “How Do University Students Perceive the Nature of Science?” Science & Education, 29, 299-330, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Belin, M., ”Uzun Bölme İşleminin Denk Kesirler Yoluyla Anlamlandırılması”, Apsistek, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Belin, M., Karagöz Akar, G., “Exploring Real Numbers as Rational Number Sequences With Prospective MathematicsTeachers” Mathematics Teacher Educator, 9, 1, 63–87, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Ceyhan Maclellan, G.D., Muğaloğlu, E.Z., “The Role of Cognitive Behavioral and Personal Variables of Pre Service Teachers Plausibility Perceptions About Global Climate Change,” Research in Science &Amp; Technological Education, 38, 2, 131–145, Apr. 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Ceyhan Maclellan, G.D., Tillotson J., “Early-year Undergraduate Researchers’ Reflections on the Values and Perceived Costs of Their Research Experience”, International Journal of STEM Education, 7 (1), 1–19, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Ceyhan Maclellan, G.D., Tillotson, J., “Mentoring Structures and the Types of Support Provided to Early-Year Undergraduate Researchers”, CBE-Life Sciences Education, 19, 3, 1–14, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Doğan, N., Han Tosunoğlu, Ç., Özer, F., Akkan, B., “Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Sorgulama Görüşleri: Cinsiyet, Sınıf Düzeyi veOkul Türü Değişkenlerinin İncelenmesi”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 49, 162-189, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Erbilgin, E., Arıkan, S., “Using Lesson Study to Support Preservice Elementary Teachers’ Learning to Teach Mathematics”, Mathematics Teacher Education and Development, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Karadağ, Z., Karagöz Akar, G., “ El Sanatları ve Matematik: Cebir Dünyasına Bakış”, Boğaziçi Üniversites Dergisi, 37, 2, 123–146, 2020 Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Öztekin, E., Özer, F., Belin, M., Böyüksolak, A., Ertaş, F.G., Mutlu Gülbak, G., Pesen, M., Şeker, V., Türkmen, C.E., “Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlileri Perspektifinden Fakültenin Araştırma Potansiyeli:Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Durumu”, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 2, 107–122, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Yerdelen Damar, S., Korur, F., Sağlam, H., “ Matematik ve Fen Derslerine Katılım Ölçeğinin Fizik Dersi Bağlamında Türkçeye Uyarlanması” Turkish Journal of Educational Studies, 7,.2, 1–15, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Belin, M., “An Investigation of Mathematics Teachers’ Covariational Reasoning and its Reflection to Their Teaching on Functions and Students’ Covariational Reasoning”, Tenth Yerme Summer School, (21.04.2020 -26.04.2020 ), 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2020
Çilekrenkli, A., Okan, B., Kaya, E., “Comparison of İllustrative Cases: Changes in Students’ Understanding and Perceptions of NOS”, VII. International Eurasian Educational Research Congress (10.09.2020), Online, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2020
Erduran, S., Kaya, E., “Epistemic Core of Chemistry in Chemistry Education: Implications for Teacher Education” Australian Science Education Research Association Conference (23.06.2020), Online, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2020
Kaya, E., Çilekrenkli, A., “Towards More Comprehensive and Contextualized Nos Teaching Approaches: Can Rfn İmprove Students’ Understanding of Social-İnstitutional Aspects of Science? “, VII. International Eurasian Educational Research Congress (10.09.2020), Online, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2020
Bayyurt Kerestecioğlu, Y., Yalçın, Ş., “Content-based Instruction” Çelik S. (Ed.), Approaches and Principles in English as a Foreign Language (EFL) Education, 201 -224, Vize-Tek, 2020. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Erduyan, I., “Contemporary Urban Turkey-Turkish in the German-Turkish Classroom” Bayram, F. (Ed.), Studies in Turkish as a Heritage Language, 265 -283, John Benjamins, 2020. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Gürel, A., Uygun, S., “Does the Processing of First Language Compounds Change in Late Bilinguals?”, Schlechtweg, M. (Ed.), The Learnability of Complex Constructions: A Cross-Linguistic Perspective, 63 -89, De Gruyter Mouton, 2020. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Kemaloğlu Er, E., Bayyurt Kerestecioğlu, Y., “Project-Based and ELF-Aware Pre-Service Teacher Education in Turkey: Sample Cases of Discovery, Creativity, Interaction, and Multilingual and Multicultural Diversity”, Gras-Velázquez A. (Ed.), Project-Based Learning in Second Language Acquisition Building Communities of Practice in Higher Education, 82 -97, Routledge,2020. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Minuz, F., Haznedar Keskin, B., Kreeft_Peyton, J., Young Scholten, M., Neokleous, G., Krulatz, A., Farrelly, R. Rui A. (Eds.), Handbook of Research on Cultivating Literacy in Diverse and Multilingual Classrooms: 767, IGI Global, 2020 Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Dinçtopal Deniz, N., “Prosodic Disambiguation of Morphological Ambiguities in Turkish”, Journal of Psycholınguıstıc Research, 49, 1083–1111, 2020 Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Dinçtopal Deniz, N., Fodor, J., “Timing of Syntactic and Rhythmic Effects on Ambiguity Resolution in Turkish: A Phoneme Restoration Study”, Language and Speech, 63, 4, 832–855, 2020. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Durmaz, M., Yiğitoğlu, N., “Reversing the Question: Do Language Teachers Preach What They don’t Do?”, Boğaziçi University Journal of Education, 37, 1, 85–102, 2020. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Erduyan, I., “Multilingual Subjectivity in Linguistic Ethnographic Fieldwork”Türkisch-Deutsche Studien: Jahrbuch 2020, 107–124, 2020. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Erduyan, I., “The Scalar Diversity in the Turkish Heritage Language Classroom”, Linguistic Minorities in Europe, 2020. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
İnal, D., Bayyurt Kerestecioğlu, Y., Bektaş, S., Özturhan, M., “Emergent Multilingualism the linguistic landscape of Istanbul”, World Englishes, 2020 Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Nohl A.M., SomeL, R.N., “Education Policy in Turkey”, Oxford Research Encyclopedia of Education, 2020. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Sebit, S., Yıldız Ersoy, S., “Individual and Collaborative Computerized Mind Mapping as aPre-Writing Strategy: Effects on EFL Students’ Writing”, Journal of Computer and Education Research, 18, 6, 428–452, 2020. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Tuzcu, A., Yalçın, Ş., “The Effects of Task Condition in L2 Oral Performance: Exploring Complexity Measures” Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 37, 1, 25–42, 2020. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Bayyurt Kerestecioğlu, Y., İnal, D., “English as Medium of Instruction in Turkish Higher Education”, Eurıe 2020 (20.02.2020 -22.02.2020 ), 2020. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2020
Öztekin, E., Candan, E., Kurt, Y., Bayyurt Kerestecioğlu, Y., “Student Perspectives on English Medium Instruction: A Case From Turkey” Ilterg, (16.10.2020), 2020. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2020
Yalçın, Ş., “ Fifty Plus Years of Foreign Language Aptitude: Looking Back and Moving Froward” International Conference on Research in Applied Linguistics (25.10.2020 ), 2020. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2020
Erol, M., "Determination of the Distribution Angiotensin-converting Enzyme (ACE I/D) and Alpha-actinin-3 (ACTN-3 R577X) Among Elite Sprinters and Middle-long Distance Runners in Turkey", Progress in Nutrition, 2, 2020. Beden Eğitimi Bölümü Beden Eğitimi Bölümü Makale SCI-E 2020

Sayfalar