Yayınlar

Yayın Adı Bölümazalan sırada Birim Yayın Türü İndeksi Tarihi
Esen, E., Ahbar-ı Asara Tamim-i Enzar (1307/1890), İletişim Yayınları, İstanbul, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2003
Esen, N., Seyhan, N. (Hazırlayanlar), Sabahattin Ali Mahkemelerde, Yapı Kredi Yayınları, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2003
Kut, G. (Hazırlayan), ‘Ali Şîr Nevâyi: Garâ’ibü’s-sıgar (İnceleme-Karşılaştırmalı Metin) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 818, Ankara, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2003
Gürani-Arslan, N., “Adalet Ağaoğlu’nun oyunlarında kozalarından çıkamayanlar”, Boğaziçi Üniversitesi Adalet Ağaoğlu Sempozyumu, 142-153, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2003
Esen, N., “Parça parça hayatlar: Bit Palas”, 8. Bursa Edebiyat Günleri, 270-275, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı, Bursa, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2003
Esen, N., “The Turkish Novel” Turkey’s engagement with modernity", Twentieth Century Sempozyumu, 2004. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2004
Kut, G., “Orhan Şaik Gökyay’ın şiirleri üzerine” Orhan Şaik Gökyay: Anma ve Orhan Şaik Gökyay 2003 yılı şiir ödülü töreni, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Süleymaniye Kültür Merkezi, İstanbul, 2004. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2004
Uysal Z., “Halide Edip’in aydın tavrı ve toplumsal projesi” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri, 2004. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2004
Gürani-Arslan, N., Selahattin Enis’in Romanlarında Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Yıllarına Bir Bakış, Dergah Yayınları, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2003
Gürani-Arslan, N., “Bağdat Hatun ve İlhan üzerine” Journal of Turkish Studies, Türklük Bilgisi Araştırmaları, 27, II, 221-237, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Demircioğlu, C., “19. Yüzyıl sonu Türk edebiyatında ‘tercüme’ kavramı”, Journal of Turkish Studies, Türklük Bilgisi Araştırmaları, 27, II, 13-31, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Esen, N., “The narrator and the narrate in Ahmet Mithat”, Edebiyât, The Journal of Middle Eastern Literatures, 13, 2, 139-146, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Esen, N., “Ahmet Mithat: Hayat, külliyat” Journal of Turkish Studies, Türklük Bilgisi Araştırmaları, 27, II, 127-131, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Esen, N., “Ahmet Mithat’ın sürgün sonrası hatıralarında kendine bakışı”, Virgül, 65, 16-18, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Esen, N., “Türk romanının edebi annesinden iki eser: Hoş bir tesadüf”, Virgül, 58, 49-50, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Kara, H., “Cengiz Aytmatov: Kuşatılmış bir zihin” Journal of Turkish Studies, Türklük Bilgisi Araştırmaları, 27, II, 293-308, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Karabacak, E., “Tarihî Türk lehçelerinde zaman isimleri üzerine bir araştırma” Journal of Turkish Studies, Türklük Bilgisi Araştırmaları, 27, II, 309-356, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Toska, Z., “Kaf Dağının ötesine varmak”, Journal of Turkish Studies, Türklük Bilgisi Araştırmaları, 27, II, XIX-LXII, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Büyükkarcı-Yılmaz, F., “Firdevsî-i Tavîl’in Davet-nâme’sinde ruhlar alemi: Büyülü kitap”, P Sanat Kültür Antika Dergisi, 29, 44-61, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Büyükkarcı-Yılmaz, F., “Günay Kut bibliyografyası”, Journal of Turkish Studies, Türklük Bilgisi Araştırmaları, Kaf Dağının Ötesine Varmak Festchrift in Honor of Günay Kut, 27, I, LXV-LXXIX, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Günay Kut, “Türk edebiyatında klasik dönem", Osmanlı Uygarlığı, H. İnalcık, G. Renda (Hazırlayanlar), 527-567, İstanbul: Kültür Bakanlığı, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Günay Kut, “The classical period in Turkish literature", Ottoman Civilization 2, Halil İnalcık, Günsel Renda (Derleyenler), 526-567, İstanbul: Ministry of Culture 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Günay Kut, “Lâmiî Çelebi.” Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 27, 96-97, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Günay Kut (Hazırlayan), Turkish Manuscripts in the Bodlian Library. Oxford: Oxford University, 7-9, Önsöz, +248+ tıpkıbasım 249-321, Bibliyografya, indeksler 323-378. 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Uysal, Z. (Derleyen), Edebiyatın Omzundaki Melek: Edebiyatın Tarihle İlişkisi Üzerine Yazılar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2011. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2011
Büyükkarcı-Yılmaz F. (Derleyen), Günay Kut: Acâibü’l-Mahlûkât-Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları II, Simurg Yayınları, İstanbul, 2010. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2010
Kara, H., “Reclaiming national literary heritage: the rehabilitation of Abdurauf Fitrat and Abdülhamid Sulaymon Cholpan in Uzbekistan”, Europe Asia Studies, 54, 1, 123-142, 2002. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale SSCI 2002
Esen, N., (Telif)​​​​​, Beliyat-ı Mudhike ve Karı Koca Masalı ve Ahmet Mithat Kaynakçası​​​​​, İletişim Yayınları​​​​​, İstanbul​​​​​, 2011​​​.​​​​​ Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2011
Uysal, Z., (Derleyen)​​​​​, Edebiyatın Omzundaki Melek: Edebiyatın Tarihle İlişkisi Üzerine Yazılar​​​​​, İletişim Yayınları​​​​​, İstanbul​​​​​, 2011​​. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2011
Köroğlu, E​​​​​., “Milli hakikat üzerine tezler: Attilâ İlhan’ın Gâzi Paşa’sında tarihyazımı ile tarihsel roman arasında sınır ihlalleri”, Edebiyatın Omzundaki Melek: Edebiyatın Tarihle İlişkisi Üzerine Yazılar, Z. Uysal (Derleyen)​​​​​, İletişim Yayınları​​​​​, 2011​​.​ Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2011
Köroğlu, E​​​​​., “Suskunluğun farklı kırılma noktaları olarak Türk edebiyatında unutma ve hatırlama örnekleri,” İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları, F. Aral (Derleyen), istanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları​​​​​, 2011​​.​ Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2011
Esen, N., “Günlüklerindeki Tanpınar”, Varlık​, Şubat​, 64-66​, 2011.​ ​ ​ ​​ Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2011
Köroğlu, E​​​​​., “Türkiye’de id-oloji ve kimliklenme süreçlerine Çerkesler dolayımıyla bakmak,”, Altüst​, 3​, 32-33​, 2011.​ ​ ​ ​​ Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2011
Köroğlu, E​​​​​., “Yahya Kemal şiirinde anlatısallık, kapanışlar ve tarih anlayışı”, Yeniyazı​, 11​, 60-70​, 2011.​ Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2011
Özdoğan, B.D., “East West Mimesis: Auerbach in Turkey”, New Perspectives on Turkey, SI, 253-256, 2011 Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap İncelemesi SSCI 2011
Büyükkarcı-Yılmaz, F., (Telif), Tahir Divanı, Simurg, İstanbul, 2013. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap NULL 2013
Büyükkarcı-Yılmaz, F., “Nidai el-Ankaravinin bilinmeyen bir eseri mübahasat-ı mükeyyifat ve aynı konudaki diger eserler”, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish and Turkic, 8, 3, 681-704, 2013 Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale SSCI 2013
Büyükkarcı-Yılmaz, F., “On sekizinci yüzyıldan bir kırkambar: Elifizade Feyzi Mecmuası”, Turkish Studies, 8, 9, 833-877, 2013 Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale SSCI 2013
Büyükkarcı-Yılmaz, F., “Onyedinci yüzyıldan bir kırkambar: Baldırzade ailesine ait bir mecmua”, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish and Turkic, 8, 1, 549-578, 2013 Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale SSCI 2013
Büyükkarcı-Yılmaz, F., “Sinanoğlu’nun Şakku’l-Kamer mucizesi hakkındaki mesnevisi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 1, 407-468, 2013 Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale NULL 2013
Köroğlu, E., “Completing Sahnenin Dışındakiler. A. H. Tanpınar and the Genre of Independence War Narratives / Sahnenin dışındakiler’i tamamlamak: Ahmet Hamdi Tanpınar ve kurtuluş savaşı anlatıları türü”, Bilig, 66, 93-122, 2013. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale SSCI 2013
Esen N, (Telif), Modern Türk Edebiyatı Üzerine Okumalar, İletişim, İstanbul, 2012. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap NULL 2012
Karabacak, E., Tahaoğlu, T.Ö., Büyükkarcı-Yılmaz, F., Üçer, C. (Telif), Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Kütüphanesi Arapça, Farsça Astronomi, Astroloji, Matematik Yazmaları Kataloğu Kandilli Rasathanesi El Yazmaları 2: Arapça, Farsça Yazmalar, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 2012. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap NULL 2012
Köroğlu, E., “Hançerli Hanım mı, Mirat-i Aşk mı? Bir Hikâyenin Dönüşüm Sürecinde Etkilenen ve Etkileyen Olarak İntibah”, Edebiyatımızın Üç Zirvesi: Namıl Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Kemal Tahir, 26-40, Editör(ler): Yetiş K., İstanbul:Np, 2012. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü NULL 2012
Büyükkarcı-Yılmaz, F., “Ahmed-i Dâ’î Divanı’nda gönül”, Journal of Turkish Studies-Türklük Bilgisi Araştırmaları, 38, 187-231, 2012 Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale NULL 2012
Köroğlu, E., “Ne yapsak? Nasıl hatırlasak? Nasıl çalışsak? I. Dünya Savaşı’nın yüzüncü yılına doğru Washington D.C.’deki Tarihçiler Semineri’nin sunduğu çalışma modeli”, Toplumsal Tarih, 224, 2012. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale NULL 2012
Köroğlu, E., “Sahnenin Dışındakiler’de Türlerin Oyunu: Okuma, temellük ve dışlama bağlamında ideolojik ve metinsel etkileşim”, Türkiye’de ve Dünyada Tanpınar Zamanı: Uluslararası Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu 2010 İstanbul, Tanpınar Zamanı-Son Bakışlar, 116-126, 2012. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri NULL 2012
Akyıldız, O., Halim, K., "Çağdaş Türkçe Kurmacada Şiddeti Yazmak: Tol ve Cennetin Kayıp Toprakları", Monograf: Edebiyat Eleştiri Dergisi, 1, 3, 281-309, 2015. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale NULL 2015
Büyükkarcı, Y., Naki, A., "Olunur Ki Simurg ı Ankanın Bir Teli Nigaristan ı Çindedir Şerh", Sözlük Şerh ve Sözlükler Üzerin, Turkish Studies, 10/16 , 403-418, 2015. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale NULL 2015
Büyükkarcı, Y.,F, "Okunsun Nev zemin Bir Taze Şir i Abdarım Var 17 Yüzyıl Sebki Hindi Şairi Naimin Şiir Hakkındaki Görüşleri Ve Şiirinin Özellikleri", Turkish Studies, 10, 12, 213-232, 2015. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale NULL 2015
Gürani Arslan, N., "From Masnavi To Theatre Two Stage Plays That Draw Upon Hüsn Ü Aşk", Turkish Studies, 10/12, 473-492, 2015. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale NULL 2015
Mortenson, E., Ergün, D., Erdoğan, S., "Underground Literature and its Influence on Youth in Turkey", New Perspectives on Turkey, 52, 77-104, 2015. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale SSCI 2015
Toska, Z., Ahmet Midhat’s Hulasa i Humayunname A Curious Case of Politics of Translation Renewal Imperial Patronage and Censorship, Şehnaz Tahir Gürçağlar, Saliha Paker, John Milton, Tradition Tension and Translation, John Benjamins Publishing Company, 2015 Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü NULL 2015
Büyükkarcı Yılmaz, Fatma, (Telif), Zaifi nin Manzum Gülistan Çevirisi Kitab-ı Nigaristan-ı Şehristan-ı Drahtistan-ı Sebzistan 2 cilt, Harvard University, the Department of Near Eastern Languages and Civilizations, Cambridge, Mass. USA, 2014. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2014
Büyükkarcı Yılmaz, F, Aklî, Tablîzâde Şeyh Ali Efendi, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Başlangıçtan 20. Yüzyıla, 2014. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Sözlük Bölümü 2014
Büyükkarcı Yılmaz, F, Feyzî (Elîfî), Elîfîzâde Feyzullâh Efendi, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Başlangıçtan 20. Yüzyıla. 2014. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Sözlük Bölümü 2014
Büyükkarcı Yılmaz, F, Lutfî, Lutfullah Efendi (Tatar Lutfî), Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Başlangıçtan 20. Yüzyıla. , 2014. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Sözlük Bölümü 2014
Büyükkarcı Yılmaz, F, Safhî, Tavlabaşızâde Mustafa Efendi, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Başlangıçtan 20. Yüzyıla, 2014. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Sözlük Bölümü 2014
Büyükkarcı Yılmaz, F, Tab’î, Sipahîzâde Ali Efendi, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Başlangıçtan 20. Yüzyıla, 2014. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Sözlük Bölümü 2014
Büyükkarcı Yılmaz, F, Tahsîn, Hoca Tahsîn Efendi, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Başlangıçtan 20. Yüzyıla, 2014. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Sözlük Bölümü 2014
Büyükkarcı Yılmaz, F, Takî, Seyyid Mehmed Takiyüddîn Efendi, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Başlangıçtan 20. Yüzyıla, 2014. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Sözlük Bölümü 2014
Büyükkarcı Yılmaz, F, Tatar Rahmî, Abdurrahman Efendi, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Başlangıçtan 20. Yüzyıla, 2014. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Sözlük Bölümü 2014
Büyükkarcı Yılmaz, F, Divan Edebiyatında Nakş ve Nakkaş 1: İlk Yüzyıllar, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi/The Journal of Ottoman Literature Studies, 12, 13-28, 2014 Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2014
Büyükkarcı Yılmaz, F., Kamer, Burçlar ve Menzillerle İlişkisi Hakkında İki Risale, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish and Turkic, 9, 9, 131-143, 2014 Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale SSCI 2014
Kut, Günay, Toska, Zehra, Büyükkarcı Yılmaz, Fatma, Gençtürk Demircioğlu, Tülay, Atik, Arzu, (Telif), İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yazmaları Kataloğu, 3 cilt, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2014. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2014
Çoruk Ali Şükrü, Kara Halim, Yazar ve Okur: Ahmet Mithat’ı Yeniden Okumak, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, [Ahmet Mithat Özel Sayısı], 47, 1-8, 2014 Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2014
Kara H, Anlatıda Bir ‘Cevelan:’ Karı Koca Masalı’nda İstitrâtî-Anlatı ve İşlevi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi [Ahmet Mithat Özel Sayısı, 47, 105-126, 2014 Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2014
Seyhan, K. 'Folktales Adapted to Karagöz Shadow Plays', Celebration, Entertainment and Theater in the Ottoman World, Faroqhi, Suraiya ve Arzu Öztürkmen (Derleyenler), Seagull Books, 2014. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2014
Esen N, (Telif), Hikâye Anlatan Adam: Ahmet Mithat, İletişim Yayınları, İstanbul, 2014. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2014
Akyıldız, O, Kara, Halim, Çağdaş Türkçe Kurmacada Şiddeti Yazmak: Tol ve Cennetin Kayıp Toprakları, Monograf: Edebiyat Eleştiri Dergisi, 1, 3, 281-309, 2015 Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2014
Uysal, Z., (Telif), Metruk Ev: Halit Ziya Romanında Modern Osmanlı Bireyi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2014. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2014
​​​Köroğlu, E.​​​​​, 'Propaganda or Culture War: Jihad, Islam, and Nationalism in Turkish Literature during World War I​​​​​', Zürcher, E.J.​​​​​, Jihad and Islam in World War I: Studies on the Ottoman Jihad on the Centennary of Snouck Hurgronje’s​​​​, Leiden University Press​​​​​, 2016​​.​ Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2016
​Büyükkarcı Yılmaz, F., 'Bilinmeyen Bir Şair Selaminin Tevhid Risalesi ve Sultan Mahmud ve Ayaz Hikayesi Üzerine', Turkish Studies​, 11​, 15​, 85-104​, 2016. ​​ ​ ​ ​​​ Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2016
Öztürk, V., 'The Notion of Originality from Ottoman Classical Literature to Turkish Modern Poetry', Middle Eastern Literatures, 19, 2, 135-161, 2016. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale A&HCI 2016
Wood, B., "The Battle of Chldern: Official History and Popular Memory", Iranian Studies, 50, 1, 79-105, 2017. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale SSCI, AHCI 2017
Büyükkarcı Yılmaz, F., (Derleyen/Derleyenler), Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları, Sempozyum: Prof, Dr, Günay Kut Onuruna Metin Tespitinden Metinsel Eleştiriye, Harvard Üniversitesi, Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, Cambridge Mass., 2017. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2017
Uysal, Z., Gülsoy, M., Durak, A., Nazım’ı Yazanlar, İş Bankası Kültür Yayınları, 2017. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2017
Gençtürk-Demircioğlu, T., “Hüseyin Rahmi Gürpınar- Metres”, İstanbul: Dergah Yayınları, 2017 Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2017
Akçay, Ü., “Ali Emiri'nin Hükümdar Şiirlerine Yazdığı Tahmisler Üzerine Bir İnceleme”, Türklük Bilgisi Araştırmaları Journal of Turkish Studies 46 (Aralık 2016): 1-16 2017. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2017
Büyükkarcı-Yılmaz, F., “Sadî’nin Bostân’ının Türk Edebiyatındaki Yeniden Çevirileri ve Çeviri Stratejileri”, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish and Turkic, C, 12/22 (Yaz 2017), 183-198, 2017. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2017
Büyükkarcı-Yılmaz, F., Atik, A.,“Yeni Hayat, Yeni İnsan, Yeni Şiir: Otobiyografik Metinler Olarak 19, Yüzyıl Divanları”, Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları, Cambridge Mass, Harvard Üniversitesi, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 2016 [2017], 5-23, 2017. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2017
Konar, A, H., “Divan Edebiyatında Etkilenme Endişesi: Tâci-zâde Cafer Çelebi Üzerine Bir Örneklendirme Denemesi”, Metafor: Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat Dergisi, 70- 87, 2017. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2017
Pomakoğlu, A., “Klasik Türk Edebiyatı’ndan Bir Alegori Örneği Olarak Muidi’nin Şem’ ü Pervane Mesnevisi”, Türklük Bilgisi Araştırmaları Journal of Turkish Studies 46 (Aralık 2016): 339-354, 2017. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2017
Uysal, Z., "İhtimalin Kaybolduğu Anda Yusuf Atılgan Edebiyatı", K24,1250, 2017. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2017
Uysal, Z., "Siyahın Koynundaki Mavi: Hayata Yansıyan Edebiyat", K24, 1317, 2 Ağustos 2017. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2017
Uysal, Z., "Yeni Bir Toplumsallığın Peşinde: Deneyimden Dünyaya Açılan Roman", Notos, Aralık 2017. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2017
Büyükkarcı-Yılmaz, F., “Divan Edebiyatının Kadın Şairleri”, Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat Kulübü, Edebiyatta Kadın II, Boğaziçi Üniversitesi, 2017. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2017
​Büyükkarcı, Y., “Social and Material Culture Elements in Ottoman Pilgrimage Menzilnames (Itineraries)“, Turkish Studies​, 13​, 12​, 85-94​, 2018. ​​ ​ ​ ​​​ Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2018
Cora, N.I.H., "Mihri Hatun: Performance, Gender Bending, and Subversion in Ottoman Intellectual History", Journal of Middle East Womens Studies, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap İncelemesi SSCI 2019
Akyıldız, O., Gülsoy, M. (Eds.),”Şiir Dünyadan İbaret: Yeni Nazım Hikmet Çalışmalar”, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2019
Taşkın, G. (Haz.),” Ömer Seyfettin: Efruz Bey Fantezi Roman”, Ankara: İmge Kitabevi, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2019
Köroğlu, E., “Mai ve Siyah’ın Doğal Olmayan Odağı: Tanzimat Romanını Yeniden Yazmak”, Siyah Endişe: Bir Asır Sonu Anlatısı Olarak Halit Ziya Uşaklıgil Edebiyatı, D. Aktan Küçük, M. Narcı, (Haz.),35-44, İstanbul: İletişim Yayınları, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Köroğlu, E., “Propaganda mı, Kültür Savaşı mı?: Birinci Dünya Savaşı Dönemi Türk Edebiyatında Cihat, İslam ve Milliyetçilik”, Birinci, Dünya Savaşında Cihat ve İslam içinde, E.J. Zürcher (Haz.), 105-120, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Köroğlu, E., “Yanlış Kızı Döven Baba Eleştirmen: Elif Şafak’ın Aşk’ı Eleştirilebilir Bir Metin Mi?”, Gaflet: Modern Türkçe Edebiyatın Cinsiyetçi Sinir Uçları, S. Kaygusuz, D. Gündoğan İbrişim (Haz.),235-252, İstanbul: Metis Yayınları, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Köroğlu, E., “Yaşar Kemal’in ‘Bir Ada Hikâyesi’ Dörtlüsünde Eleştirel Tarih, Kolektif Anlatı ve Toplumsal İmgelem”,Yaşar Kemal: İnsanı, Toplumu, Dünyayı Kucaklamak, S. S.Yılancıoğlu (Haz.), 31-48. İstanbul: Literatür, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Uysal, Z., “Giriş: Siyah Endişe: Bir Asır Sonu Anlatısı Olarak Halit Ziya Uşaklıgil Edebiyatı”, Siyah Endişe: Bir Asır Sonu Anlatısı Olarak Halit Ziya Uşaklıgil Edebiyatı, D. Aktan Küçük, M. Narcı, M. (Haz.), İstanbul: İletişim Yayınları, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Uysal, Z., “Asır Sonunda Bir Pygmalion Temsili: Halit Ziya Uşaklıgil’in “Sevda-yı Seng” Öyküsü”, Siyah Endişe: Bir Asır Sonu Anlatısı Olarak Halit Ziya Uşaklıgil Edebiyatı, D. Aktan Küçük, M. Narcı, M. (Haz.), İstanbul: İletişim Yayınları, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Uysal, Z., Gülsoy, M., “Günümüz Türk Şairlerinde Nâzım Hikmet Etkisi: Bir Sözlü Tarih Projesi”, Şiir Dünyadan İbaret: Yeni Nazım Hikmet Çalışmaları, O. Akyıldız, M. Gülsoy (Haz.), İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Akyıldız, O., Şen, M., “Leyla Erbilden Kalanlar: Yazar Arşivlerinde Çoğalan Sesler ve Öznellik", Monograf, 2019-12: 314- 322, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Büyükkarcı Yılmaz, F., “On Gulistan’s Turkish Retranslations: A Chronological Survey Through Paratextual Data”, Retranslation in Turkey, Ş. Tahir Gürçağlar, Ö. Berk Albachten (Haz.), 11-26, Springer, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019

Sayfalar