Yayınlar

Yayın Adı Bölümazalan sırada Birim Yayın Türü İndeksi Tarihi
Büyükkarcı Yılmaz, F., “Sadi’nin Gülistan ve Bostan’ının Cumhuriyet Döneminde Yapılan Çevirileri ve Yan-Metinlere Yansıyan Çeviri Stratejileri”, Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları, Festschrift in Honor of Saliha Paker, Part II. 383-396, Cambridge Mass.: Harvard Üniversitesi, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Kara, H., “Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Savaş Eleştirisi: Huzur'da Savaş, Istırap ve Birey", Dil ve  Edebiyat Araştırmaları (DEA), 20: 13-46. Güz 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Kara, H., “Crime in the Old Capital: Historic Istanbul in Ahmet Ümit's A Memento for Istanbul", Turkish Studies: Language and Literature 14.3: 1235-1251, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Kara, H., “Milletleşme Dönemi Şairinin İcadı: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Yahya Kemal Monografisi”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 59.2: 1-26, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Köroğlu, E., “Bellekte Süren Savaş: Cihan Harbi’nin Mütareke’den Erken Cumhuriyete Türk Edebiyatında Temsili”, Toplumsal Tarih, 302, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Köroğlu, E., “Bu Vatan Kimin? Resul Hamzatov’un Benim Dağıstanım’ı, Bizim Vatanımız, Hepimizin Dağıstanı”, Mızağe Dergi, 6, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Köroğlu, E., “Küçük Ağa Hain Çerkes'e Karşı: Müslümanlık Sözleşmesi'nden Türklük Sözleşmesi'ne Geçişte Bir Tezli Roman Kahramanı Olarak Çerkes Ethem'in İşlevi”, Mızağe Dergi, 5, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Köroğlu, E., “Tarihi Yapan Bireyleri Seçemeyenler İçin Bir Kılavuz: Yaşam Anlatılarının Önemi ve Bunu Vurgulamanın Yolları”, Toplumsal Tarih, 309, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Oktay Uslu, Z., “The Şaṭḥiyye of Yūnus Emre and Ḳayġusuz Abdāl: The Creation of a Vernacular Islamic Tradition in Turkish”, Turcica, 50: 9-52, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Oktay-Uslu, Z., "Alevism as Islam: Rethinking Shahab Ahmed's Conceptualization of Islam Through Alevi Poetry", British Journal of Middle Eastern Studies, 2020. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale, Erken Erişim SSCI, A&HCI 2020
Cora, N.I.H., ""Isn't she a Woman?": The "Widow of Ephesus" in the Ottoman Empire", Journal of Near Eastern Studies, 79, 2, 245-260, 2020. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale A&HCI 2020
Cora, İ.H., Vanwesenbeeck, İ. (Haz.). Halide Edib Adıvar, Seviye Talip. İstanbul: Can Yayınları, 2020. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2020
Özer, S., (Haz.), Emine Semiye, E., Gayya Kuyusu. Fatih Altuğ (dizi ed.). Esra Nur Akbulak (ed.). İstanbul: Turkuvaz Yayınları, 2020. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2020
Zorbay, A., Atik, A., (Haz.) Sıyanet (26 Mart-16 Temmuz 1914) Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Kadın Dergileri (Talepler, Engeller, Mücadele) Cilt 4, İstanbul: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, 2020. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2020
Aşan, F., Topçuoğlu, A.C., "Kendine Ait Bir Odadan, Başkalarına Ait Bir Pazara: Bir Osmanlı Şairinin Sergüzeşti", Metafor 6: 19-40, 2020. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Cora, İ.H., “Isn’t she a Woman?”: The “Widow of Ephesus” in the Ottoman Empire, Journal of Near Eastern Studies, 79 2, 2020. (AHCI) Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Köroğlu, E., “Biteviye ve Bilanihaye İhanet: Çerkes Ethem Biyografik Romanları Nasıl Ortaya Çıktı? Neden Arttı? Neyin Peşinde” Mızağe Dergi 7-8 (Temmuz-Aralık) 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Köroğlu, E., “Dert Dinleme Uzmanı ‘Dar Zamanlar’a Nasıl Son Verdi?” Toplumsal Tarih 320 (Ağustos) 2020. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Köroğlu, E., “Dünyayı Kuran, İyileştirici Edebiyat”, Varlık (Nisan) 2020. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Köroğlu, E., “Hegemonyaya Giden Yolda Revizyonizm ve Anakronizm: M. Attila Aykut’un Silah Arkadaşları’nda Tarihe Popüler Yaklaşım”, Toplumsal Tarih 316 (Nisan) 2020. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Özer, S., “Murathan Mungan'ın Mezopotamya Üçlemesi'nde gündelik hayatta performans”, METAFOR: Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat Dergisi. 2020/I, 71.93, 2020. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Tapan, A., "Doğu-Batı İkileminden Oedipus Kompleksine: Araba Sevdası Nasıl Okundu?", Metafor, 6: 94-111, Kasım 2020. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Taşkın, G., "Gizli Hazineleri Keşfetmeye Adanmış "Bir" Ömür: Walter G. Andrews'un Ardından..”, Toplumsal Tarih Dergisi 320 (Ağustos 2020), 72-75, 2020. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Aşan, F., "What Can Ottoman Parliamentary Records Tell Us About the History of Translation?", The 3rd ID-TS Graduate Event for Doctoral Students: (Hi)stories of Translation and Translators: Past, Present and Future, 12-13 Kasım 2020, İstanbul, 2020. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2020
Cora, İ.H., “Gender and Ottoman Prose Fiction”, Mapping Gender in the Near East: What’s New and What’s Ahead in Ottoman and Turkish Women’s, Gender, and Sexuality Studies, 9-10 Aralık 2020. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2020
Kara, H., “Sultanı Öldürmek: Polisiye Romanda Tarih, Bellek ve Kimlik“, Fatih ve Dönemi Arama Konferansı”, MSM ve Dönemi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 3-4 Eylül, Edirne, İstanbul, 2020, Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2020
Oktay Uslu, Z., “Alevi-Bektashi Poetry as Discourse: Interpretive Communities and Discursive Categories”, Online Workshop: Approaching the Pir-talip Relationship as a Tool for Understanding Alevi deyiş/nefes, 9-10 Ekim 2020, Leipzig Üniversitesi, Leipzig, 2020. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2020
Oktay Uslu, Z., “Aux Sources de L’alévisme : L'évolution Des Doctrines Abdāl et Bektachi”, Institut Français d'Études Anatoliennes, 7 Aralık 2020, İstanbul, 2020. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2020
Tapan, A., "Reading Nineteenth-Century Armeno-Turkish Novels as Another Phenomenon: A Narratological Perspective", University of California The Annual Colloquia in Armenian Studies, 7-9 Şubat 2020, California, Los Angeles, 2020. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2020
Taşkın, G., "Osmanlı Edebiyatında "Ben" Anlatıları: on Altıncı Yüzyıla Ait Otobiyografik Metinlerden Örnekler”, Osmanlı Literatüründe Ben-Anlatıları Çalıştayı. 11-13 Mart 2020, İstanbul Medeniyet Üniversitesi/Medeniyet Araştırmaları Merkezi (İSMAM), İstanbul, 2020. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2020
Demirkıran, K., “Ziya Osman Saba’nın şiirlerinde ölüm düşüncesi”, Türk Edebiyatı, 414, 44-49, 2008. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Dicle, E., “90’ larda tiyatro ortamı” , Üç Nokta, 89-94, İlkbahar 2008. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2008
Dicle, E., “Sabahattin Ali’nin köpek öyküsünde çatışma ve aydın karanlığı”, Hürriyet Gösteri, 26-33, Mart-Nisan-Mayıs 2008. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Eğitim Fakültesi Makale 2008
Bulut, H., “18.yüzyılın renkli siması: Nedim”, Türk Dili, 20, 118, 56-59, 2007. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Bulut, H., Demirkıran, K., “Sabahattin Ali’nin öykülerinde anlatıcı söylemi”, Varlık, 1196, 38-41, 2007. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Bulut, H., Demirkıran, K., “Sabahattin Ali’nin öykülerinde kurgusal okur”, Mesele, 8, 30-32, 2007. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Dicle, E., “Apartman hikayesinde dramatik yapı ve şehrin ölümcülüğü”, Varlık, 1146, 42-44, 2007. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Bulut, H., “18. Yüzyılın renkli siması: Nedim-1”, Türk Dili Dergisi, 117, 33-36, 2006. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Bulut, H., “Evliya Çelebi ile Ahmet Hamdi Tanpınar’ı birlikte okumak (mı?)”, Varlık Dergisi, 1182, 49-52, 2006. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Bulut, H., “Levni ve Nedim’in ortak dünyası”, Hürriyet Gösteri Sanat ve Edebiyat Dergisi, 281, 54-56, 2006. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Bulut, H., “Roland Barthes ve edebiyat”, Hürriyet Gösteri Sanat ve Edebiyat Dergisi, 284, 52-56, 2006. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Uysal, Z., Aslan, P., Taşkın, G., Dicle, E. (Derleyenler), Sözden Yazıya: Sempozyum Kitabı, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2008. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Kitap 2008
Bulut, H., “Ankara’yı yeniden algılamak: Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Ankara hakkında”, Özneler, Durumlar, Mekanlar, Toplum ve Mekan: Mekanları Kurgulamak, İ.E. Işık, Y. Şentürk (Derleyenler), 82-100, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2009. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Kitap Bölümü 2009
Bulut, H., “Fatma Aliye ve Halide Edip Adıvar’da gündelik hayat ritimleri”, Evrensel Kültür, 204, 11-15, 2008. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2008
Bulut, H., “Tanziman kadınlarının ‘Gündelik hayat’ algısının Fatma Aliye’nin romanlarındaki izdüşümü”, İletişim, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Kuram ve Araştırma Dergisi, 27, 267-271, Güz, 2008. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2008
Demirkıran, K., “Ziya Osman Saba’nın şiirlerinde ölüm düşüncesi”, Türk Edebiyatı, 414, 44-49, 2008. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2008
Dicle, E., “90’ larda tiyatro ortamı” , Üç Nokta, 89-94, İlkbahar 2008. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2008
Bulut, H., “Mavi yolculukta örtük söylem”, Özgür Edebiyat, 13, 74-77, Ocak, 2009. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2009
Bulut, H., “Fatma Aliye ve Halide Edip Adıvar’ın romanlarında ‘Gündelik hayatın izleri”, Varlık, 1219, 4-8, Nisan, 2009. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2009
Bulut, H., “Epikten romana, Şıpsevdi’nin kadınlarından gündelik hayatın modalarına”, Evrensel Kültür, 208, 23-26, 2009. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2009
Bulut, H., “Thomas Mann ve Nedim Gürsel’de ‘Yol’ ve ‘Yolculuk’ izlekleri”, Varlık, 1224, 17-20, Eylül, 2009. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2009
Bulut, H., “Türk-Yunan modernliği karşılaştırılması ve ‘Ateşten Gömlek’i’ Gregory Jusdanis perspektifinden okuma denemesi”, Her Şeye Karşın, 13, 128-140, 2009. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2009
Bulut, H., “Behçet Necatigil’in şiir dünyasına gündelik hayat ve kadın ekseninden bir bakış”, Türk Edebiyatı, 434, 50, 2009. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2009
Demirkıran, K., “Halikarnas Balıkçısı’nda denizin büyüsü”, Özgür Edebiyat, 13, 78-80, Ocak-Şubat, 2009. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2009
Demirkıran, K., “Asaf Halet Çelebi’nin gözünden bir devrin edebiyatı”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, 1, 33-43, Ocak-Haziran, 2009. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2009
Demirkıran, K., “Tezeller ve Tezerler: Adalet Ağaoğlu ve Tezer Özlü’de nihilist kadınlar”, Varlık, 1219, 15-18, Nisan, 2009. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2009
Demirkıran, K., “Necatigil’e göre ‘Okur’ olmak, ‘Necatigil’e göre okur’ olmak”, Türk Edebiyatı, 434, 41, 2009. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2009
Dicle-Başbuğ, E., “Hümanist Balıkçı’nın öykülerinde ataerkil kadın söylemi”, Özgür Edebiyat, 13, 82-88, 2009. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2009
Dicle-Başbuğ, E., “Ahmet Mithat Efendi’nin tiyatrolarında evlilik, aşk ve kadın”, Yeni Tiyatro Dergisi, 45-53, Mart-Nisan, 2009. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2009
Dicle-Başbuğ, E., “Ahmet Mithat Efendi’nin tiyatrolarında evlilik, aşk ve kadın”, Yeni Tiyatro Dergisi, 30-36, Mayıs-Haziran, 2009. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2009
Dicle-Başbuğ, E., “Sınıflı toplum, cinsiyetsiz kadın: Suat Derviş ve M. Tahsin Berkant’ın romanlarında kadın figürü”, Varlık Dergisi, 13, 9-14, 2009. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2009
Dicle, E., “’Kutularda Sinek’ oyunu ve yazarın yalnızlığına dair”, Türk Edebiyatı, 434, 59, 2009. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2009
Demirkıran, K., “Şehre inen tanrılar: Behçet Necatigil’in Şiirlerinde küçük insan mitosu”, Sözden Yazıya: Sempozyum Kitabı, Z. Uysal, P. Aslan, G. Taşkın, E. Dicle (Derleyenler), 109-119, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2008. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Bildiri 2008
Dicle, E., “Yazıdan söze”, Sözden Yazıya: Sempozyum Kitabı, Z. Uysal, P. Aslan, G. Taşkın, E. Dicle (Derleyenler), Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2008. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Bildiri 2008
Dicle, E., “…Ve değirmen dönerdi üzerine göstergebilimsel bir inceleme”, Sözden Yazıya: Sempozyum Kitabı, Z. Uysal, P. Aslan, G. Taşkın, E. Dicle (Derleyenler), 181-191, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2008. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Bildiri 2008
Dicle, E., “İdeolojik devlet inşasında tiyatronun işlevi”, Sözden Yazıya: Sempozyum Kitabı, Z. Uysal, P. Aslan, G. Taşkın, E. Dicle (Derleyenler), Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2008. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Bildiri 2008
Büyükkarcı-Yılmaz, F., “The World of Spirits in Firdevsî-I Tavil’s Davetnâme: Book of Magic”. P Art and Culture Magazine. 12, 28-45, Spring, 2004. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Güzel Sanatlar Bölümü Makale 2004
Bulut, H., “Behçet Necatigil’in şiir dünyasına başka bir eksenden bakış: Gündelik hayat”, Türk Edebiyatı, 434, 50-53, 2010. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü UYGAR Merkezleri Makale 2010
Bulut, H., “Halide Edib Adıvar’ın güçlü kadın modeli: Ayşe(ler) ve Ateşten Gömlek(ler)”, Varlık, 1231, 12-17, 2010. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü UYGAR Merkezleri Makale 2010
Bulut, H., “Postkolonyalizm üzerine düşünmek”, Evrensel Kültür, 226, 52-57, 2010. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü UYGAR Merkezleri Makale 2010
Atik, A., “Nizamî, Hâtifî ve Celilî’nin Leylâ ve Mecnûn’unda Âşıkların Haberleşmesi”, Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5, 3, 37-47, 2010. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2010
Başbuğ, E.D., “Cumhuriyet kadını sahnede: Halkevleri tiyatro oyunlarında kadının rolü”, Varlık, 2010. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2010
Dicle- Başbuğ, E.D., “Haldun Taner’in Tiyatro Oyunlarında Söylemin Kuruluşunun Anlatıbilimsel İncelemesi” Haldun Taner’le Yaşamak- 100. Doğum Yılında Haldun Taner, İstanbul: YKY, 39-56, 2017. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2017
Dicle, E., “Küçüklüğümden Beri Tiyatro İptilası ile Aşılanmış Olduğumdan…“,Halit Ziya’nın Tiyatro ile İştigali, Siyah Endişe, Bir Asır Sonu Anlatısı Olarak Halit Ziya Uşaklıgil Anlatısı, 247-278, İstanbul: İletişim Yayınları, 2019. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Kitap Bölümü 2019
Dicle, E., “Kadınların Savaşı’ndan Kadınların İsyanı’na Uzanan Çağrı: Barış“, Şiir Dünyadan İbaret, Nâzım Hikmet Üzerine Yeni Çalışmalar, 116-154, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2019. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Kitap Bölümü 2019
Bulut, H., “Mai ve Siyah: Bir Edebiyat alanı İnşası ya da Kurmacanın İçinden Kurmacanın Dışına Yansıyanlar", Siyah Endişe, Bir Asır Sonu Anlatısı Olarak Halit Ziya Uşaklıgil Edebiyatı”, Aktan Küçük, D., Narcı, M. (Eds.), İstanbul: İletişim Yayınları, 2019. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2019
Dicle, E., “Sık Sık Fadeyev’in İntiharını Düşünüyorum / Aleksandr Fadeyev ve Nâzım Hikmet Dostluğunun Söyledikleri“, Nâzım Hikmet’le Karşılaşmalar, Nâzım Hikmet Kültür, Sanat ve Araştırma Vakfı, İstanbul, 2019. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Konferans Bildirisi 2019
Dicle, E., “The (Un)Changing Matters of Citizenship in Theatre and Cinema Adaptations on the novel Murtaza“, 8. International Conference on Narrative Language Studies, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2019. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Konferans Bildirisi 2019
Dicle, E., “Konaklarda, Balolarda, Sokaklarda / Farklı İdeolojiler, Aynı Kadınlar“, Edebiyat ve Siyaset Sempozyumu, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, 2019. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Konferans Bildirisi 2019
Dicle, E., (Telif)​​​​​, Ben Yüz Çiçekten Yanayım​​​​​, İmge Kitabevi Yayınları​​​​​, Ankara​​​​​, 2020​​​.​​​​​ Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Kitap 2020
Bertaux, S., “Türkçe Basıma Önsöz”, in Springborg, p., Batı Cumhuriyetçiliği ve Şark Hükümdarı: 9-14, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları 2020. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2020
Bulut, H., "Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: Feminizm, cilt 10" Yayınevi: İletişim Yayınları, Kasım 2020. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Kitap 2020
Bulut, H., "1990 Sonrası Türkçe Edebiyatta Kadın İmgeleri: 'Özgür Kızlar', Deli ve Yazar Kadınlar”, (Sibel Kır ile birlikte yazıldı) 753-765, 2020. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2020
Dicle, E., “Sık Sık Fadeyev’in İntiharını Düşünüyorum- Nâzım Hikmet ve Aleksandr Fadeyev Dostluğunun Söyledikleri, Asos Journal-The Journal of Academic Social Science, Yıl: 8, Sayı 108, Eylül 2020, s. 354-365, 2020. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2020
Dicle, E., Devletlü Tiyatro: Tanzimattan Bugüne Devlet-Tiyatro İlişkisi“, Notos, Şubat-Mart 2020, 42-47, 2020. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale, Bildiri 2020
Dicle, E.,“Sahnedeki Oyuk-Tanzimattan 1950’lere Tiyatroda Kadın Yazarlığı“, Kimin Kanonu? Geç Osmanlı, Erken Cumhuriyet Döneminde Kadın Sanatçılar, Disiplinlerarası Karşılaşmalar, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Vakfı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 8 Mart 2020. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Bildiri 2020
Ayrıçay, Y., Karataş, A., (Derleyenler), Çevre Finansmanı: Muhasebe ve Finansman için Yeni Trendler; Finansal Piyasalara, Sigorta Sektörüne, Yatırımlara, Muhasebe ve Finansal Raporlama Üzerine Etkisi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap 2008
Bulu, M., Karataş, A., Kaya, H., “İstanbul’un işlevsel alanı” Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10, 2, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
Erdem, E., Saltık, K., Bozkurt, A., Bakan, İ., Karataş, A., Eraslan, H. (Derleyenler), Kümelenme Tabanlı Bölgesel Kalkınma Projesi: Elazığ İli Mermer ve Su ürünleri Sektörleri Kümelenme Analiz Çalışması, Kazancı Yayımevi, İstanbul, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap 2008
Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., AB Uyum Sürecinde Turizm: Mevzuat Uyumu ve Rekabet Stratejileri, URAK Yayınları, İstanbul, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap 2008
Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., Bulu, M., Kültür Turizmi, URAK Yayınları, İstanbul, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap 2008
Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., Tektaş, A., “The impact of local decision-making in regional development schemes on the achievement of efficiency in EU funds”, International Journal of Social Sciences, 3, 3, 180-188, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
Hortaçsu, A., Özkan-Günay, E.N., “Vignettes to identify the ethical domain of an emerging country's banking sector: experience of Turkey”, Business Ethics: A European Review, 17, 2, 121-137, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
Karataş, A., Aren, S., “Vekâlet teorisi ve bilgi asimetrisi problemi”, Güncel Yönetim ve Organizasyon Yaklaşımları, A. Özyılmaz, F. Ölçer (Derleyenler), 183-204, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2008
Karataş, A., Öncü, A., Ağraş, S., “Turizm işletmelerinin finansmanı ve finansal kurumların rolü ve önemi”, Sürdürebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü: Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, M. Bulu, İ.H. Eraslan (Derleyenler), 885-902, URAK Yayınları, İstanbul, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2008
Öktem, Ö., Üsdiken, B., “Kurumsal ortamda değişim ve büyük aile holdingleri bünyesindeki şirketlerin yönetim kurullarında ‘‘icrada görevli olmayan’’ ve ‘‘bağımsız’’ üyeler”, Amme İdaresi Dergisi, 41, 1, Mart, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
Özyılmaz, A., İpçioğlu, İ., Karataş, A., “Kurumsal yönetim”, Güncel Yönetim ve Organizasyon Yaklaşımları, A. Özyılmaz, F. Ölçer (Derleyenler), 231-276, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2008
Selekler-Gökşen, N., Karataş, A., “Board structure and performance in an emerging economy: Turkey”, International Journal of Business Governance and Ethics, 4, 2, 132-147, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
Alakavuk, E.D., Helvacıoğlu, A.D., “Role of EU funds in molding attitudes toward EU integration: The case of Turkey”, Making Sense of a Pluralist World Sixth Pan European Conference on International Relations, Torino, 2007. http://www.sgir.org/archive/turin/uploads/Alakavuk-the_role_of_eu_funds_in_molding_attitudes_eda_adh_revised. pdf Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2007
Helvacıoğlu, A.D., “The role of the religious actors in achieving the utopia of alliance of civilizations: Pope's visit to Turkey”, Making Sense of a Pluralist World Sixth Pan European Conference on International Relations, Torino, 2007. http://www.sgir.org/archive/turin/uploads/Helvacioglu-adh_role_of_religious_actors_in_alliance_of_civilizations. pdf Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2007

Sayfalar