Yayınlar

Yayın Adı Bölümazalan sırada Birim Yayın Türü İndeksi Tarihi
Savran, A., Arslan, L., Akarun, L., “Speech driven MPEG-4 facial animation for Turkish”, Proceedings SPECOM2004, St. Petersburg, 2004. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Uluşar, Ü.D., Akın, H.L., “Design and implementation of a real time planner for autonomous robots”, Proceedings of the Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN 2004), 263-270, İzmir, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Onur, E., Deliç, H., Ersoy, C., “Sensing coverage and breach paths in surveillance wireless sensor networks”, IEEE Monograph Sensor Network Operations, S. Phoha, T. F. La Porta, C. Griffin (Derleyenler) , 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2004
Erkan, A., Keskin, C., Akarun,L., “Real time hand tracking and 3D gesture recognition for interactive interfaces using HMM”, Proc. ICANN/ICONIP, 567-570, İstanbul, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Erkan, A., Keskin, C., Akarun,L., “Etkileşimli arayüzler için gerçek zamanlı el izleme ve HMM tabanlı üç boyutlu hareket tanıma”, SIU 2003 Bildiriler kitabı, 192-195, İstanbul, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Gökberk, B., İrfanoğlu, M.O., Akarun, L., Alpaydın, E., “Yüz tanıma için en iyi gabor parametrelerinin seçimi”, SIU 2003 Bildiriler kitabı, 644-647, İstanbul, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Özden, K.E., Akarun, L., “Görmeye dayalı 3B pratik sayısallaştırıcı”, SIU 2003 Bildiriler kitabı, 556-559, İstanbul, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Karadeniz, M.T., Akın, H.L., A neuro-fuzzy approach to partially observable markov decision problems," IFSA 2003, 487-490, İstanbul, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Köse, H., Kaplan K., Mericli, C., Akın, H.L., "Genetic algorithms based market-driven multi-agent collaboration in the robot-soccer domain", FIRA Robot World Congress 2003, Vienna, Austria, 2003. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Köse, H., Bayhan, S., Akın, H.L., "A fuzzy approach to global localization in the robot soccer domain", IJCI Proceedings of International XII Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks TAINN 2003, 1-7, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Köse, H., Kaplan, K., Mericli, C., Akın, H.L., “All bids for one and one does for all: Market-driven multi-agent collaboration in robot soccer domain”, Computer and Information Sciences-ISCIS 2003, 18th International Symposium Antalya, 2003 Proceedings, LNCS 2869, 529-536, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SCI-E, CPCI-S 2003
Kırlıdağ, M., Bingol, H., “The Shaping of an Electronic List by its Active Members”, 5th ITira, 40-48, Queensland, Australia, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Patlak, Ç., Başar-Bener, A., Bingöl, H., “Major publications since 2000, web service standards and real business scenario challenges”, EUROMICRO 2003, 421-424, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Güngör T., “An approach for generating sentence parse trees based on proximity values”, Proceedings of the International Twelfth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN-2003), C. Ardıl (Derleyen), E5, 530-532, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Güngör, T., “Lexical and morphological statistics for Turkish”, Proceedings of the International Twelfth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN-2003), C. Ardıl (Derleyen), E5, 409-412, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Şenkal, M., Güngör, T., Kardeş, O., “An approach for machine translation between Turkish and Spanish”, Proceedings of the International Twelfth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN-2003), C. Ardıl (Derleyen), E5, 471-473, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Özgür, L., Güngör, T., Gürgen, F., “Adaptive Turkish anti-spam filtering”, Proceedings of the International Twelfth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN-2003), C. Ardıl (Derleyen), E5, 453-455, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Güngör, G., “Parse tree generation using proximity values”, Proceedings of the IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications (AIA-2003), M.H. Hamza (Derleyen), 18-23, ACTA Press, Benalmadena, İspanya, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Şeker, Ş.E., Aygün, B., Say, A.C.C., “Türkçe doğal dil arayüzlü bir kişisel takvim programının tasarım ve kodlaması,” TAINN-2003 Türk Yapay Zeka ve Yapay Sinir Ağları Sempozyumu Bildiri Kitabı, 5, 240-242, Çanakkale, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Özgür, L., Güngör, T., Gürgen, F., “Adaptive Turkish anti-spam filtering”, Proceedings of the International Twelfth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN-2003), C. Ardıl (Derleyen), 453-455, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Aktan M., Yurdakul, A., "Seviye dönüştürücüsüz çoklu besleme gerilimi ölçekleme yöntemiyle düşük güç harcayan sayısal işaret işleme bloklarının tasarlanması," SIU'2003, 254-256, İstanbul, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Yurdakul, A., "İki boyutlu sonlu dürtü yanıtlı süzgeçlerin çarpıcısız gerçeklenmesi için matematiksel model geliştirimi," SIU'2003, 265-268, İstanbul, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Işık, S., Dönmez, M.Y., Ersoy, C., “WIDE: Wireless information delivery environment”, IFIP Wireless On-Demand Networks, WONS, Madonna Di Campiglio, Italy, January 2004. LNCS 2928, Wireless On-Demand Network Systems, R. Battiti, M. Conti, R. Lo Cigno (Derleyenler), 315-328, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Komar, C., Ersoy, C., “Location tracking and location based services using IEEE 802.11 WLAN infrastructure”, European Wireless Symposium, Barcelona, February, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Oyman, İ., Ersoy, C., “The effect of overhead energy to the lifetime in wireless sensor networks”, IST Mobile and Wireless Communications Summit, Lyon, France, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Sarıel, S., Akın, H.L., “A novel search strategy for autonomous search and rescue robots,” RoboCup International Symposium 2004, Lisbon, Portugal, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Meriçli, C., Akın, H.L., Tufanoğulları, I.O., “World modeling in disaster environments with constructive self-organizing maps for autonomous search,” RoboCup International Symposium 2004, Lisbon, Portugal, 2004 Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Köse, H., Akın, H.L., “Robots from nowhere,” RoboCup International Symposium 2004, Lisbon, Portugal, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Soğancı R., Gürgen F., Topçuoğlu H., “Parallel implementation of a VQ-based text-independent speaker identification,” ADVİS 2004 Springer Verlag LNCS Proc., 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Say, A.C.C., Çetinoğlu, Ö., Demir, Ş., Öğün, F., “A natural language processing infrastructure for Turkish", Proceedings of the 20th International Conference on Computational Linguistics, Cenevre, İsviçre, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Şentürk, A., Gürgen, F., “Independent component analysis as a front-end for speaker recognition,” TAINN 2004 Proc., 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Ayan, U., Bayazıt, U., Gürgen, F., “Veri tabanlarının eniyi birincil sorgulama yöntemi ile çoklu yollar üzerinden sorgulanması,” TAINN 2004 Proc., 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Aköz, Ö., Zeren, M., “Security considerations in mobile IP networks using stateful packet filtering firewalls,” Proceeding of IST M&W Communications Summit, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Erkan, A., Keskin, C., Akarun,L., “Real time hand tracking and 3D gesture recognition for interactive interfaces using HMM”, Proc. ICANN/ICONIP, 567-570, İstanbul, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Erkan, A., Keskin, C., Akarun,L., “Etkileşimli arayüzler için gerçek zamanlı el izleme ve HMM tabanlı üç boyutlu hareket tanıma”, SIU 2003 Bildiriler kitabı, 192-195, İstanbul, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Gökberk, B., İrfanoğlu, M.O., Akarun, L., Alpaydın, E., “Yüz tanıma için en iyi gabor parametrelerinin seçimi”, SIU 2003 Bildiriler kitabı, 644-647, İstanbul, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Özden, K.E., Akarun, L., “Görmeye dayalı 3B pratik sayısallaştırıcı”, SIU 2003 Bildiriler kitabı, 556-559, İstanbul, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Karadeniz, M.T., Akın, H.L., A neuro-fuzzy approach to partially observable markov decision problems," IFSA 2003, 487-490, İstanbul, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Köse, H., Bayhan, S., Akın, H.L., "A fuzzy approach to global localization in the robot soccer domain", IJCI Proceedings of International XII Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks TAINN 2003, 1-7, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Dikmen, O., Akın, H.L., Alpaydın, E., “Estimating distributions in genetic algorithms”, Computer and Information Sciences-ISCIS 2003, 18th International Symposium Antalya, 2003 Proceedings, LNCS 2869, 521-528, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SCI-E, CPCI-S 2003
Köse, H., Kaplan, K., Mericli, C., Akın, H.L., “All bids for one and one does for all: Market-driven multi-agent collaboration in robot soccer domain”, Computer and Information Sciences-ISCIS 2003, 18th International Symposium Antalya, 2003 Proceedings, LNCS 2869, 529-536, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Kırlıdağ, M., Bingol, H., “The Shaping of an Electronic List by its Active Members”, 5th ITira, 40-48, Queensland, Australia, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Patlak, Ç., Başar-Bener, A., Bingöl, H., “Major publications since 2000, web service standards and real business scenario challenges”, EUROMICRO 2003, 421-424, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Güngör T., “An approach for generating sentence parse trees based on proximity values”, Proceedings of the International Twelfth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN-2003), C. Ardıl (Derleyen), E5, 530-532, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Güngör, T., “Lexical and morphological statistics for Turkish”, Proceedings of the International Twelfth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN-2003), C. Ardıl (Derleyen), E5, 409-412, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Şenkal, M., Güngör, T., Kardeş, O., “An approach for machine translation between Turkish and Spanish”, Proceedings of the International Twelfth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN-2003), C. Ardıl (Derleyen), E5, 471-473, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Özgür, L., Güngör, T., Gürgen, F., “Adaptive Turkish anti-spam filtering”, Proceedings of the International Twelfth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN-2003), C. Ardıl (Derleyen), E5, 453-455, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Güngör, G., “Parse tree generation using proximity values”, Proceedings of the IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications (AIA-2003), M.H. Hamza (Derleyen), 18-23, ACTA Press, Benalmadena, İspanya, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Şeker, Ş.E., Aygün, B., Say, A.C.C., “Türkçe doğal dil arayüzlü bir kişisel takvim programının tasarım ve kodlaması,” TAINN-2003 Türk Yapay Zeka ve Yapay Sinir Ağları Sempozyumu Bildiri Kitabı, 5, 240-242, Çanakkale, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Özgür, L., Güngör, T., Gürgen, F., “Adaptive Turkish anti-spam filtering”, Proceedings of the International Twelfth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN-2003), C. Ardıl (Derleyen), 453-455, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Aktan M., Yurdakul, A., "Seviye dönüştürücüsüz çoklu besleme gerilimi ölçekleme yöntemiyle düşük güç harcayan sayısal işaret işleme bloklarının tasarlanması," SIU'2003, 254-256, İstanbul, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Yurdakul, A., "İki boyutlu sonlu dürtü yanıtlı süzgeçlerin çarpıcısız gerçeklenmesi için matematiksel model geliştirimi," SIU'2003, 265-268, İstanbul, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Komar, C., Ersoy, C., “Location tracking and location based services using IEEE 802.11 WLAN infrastructure”, European Wireless Symposium, Barcelona, February, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Oyman, İ., Ersoy, C., “The effect of overhead energy to the lifetime in wireless sensor networks”, IST Mobile and Wireless Communications Summit, Lyon, France, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Sarıel, S., Akın, H.L., “A novel search strategy for autonomous search and rescue robots,” RoboCup International Symposium 2004, Lisbon, Portugal, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Meriçli, C., Akın, H.L., Tufanoğulları, I.O., “World modeling in disaster environments with constructive self-organizing maps for autonomous search,” RoboCup International Symposium 2004, Lisbon, Portugal, 2004 Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Köse, H., Akın, H.L., “Robots from nowhere,” RoboCup International Symposium 2004, Lisbon, Portugal, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Soğancı R., Gürgen F., Topçuoğlu H., “Parallel implementation of a VQ-based text-independent speaker identification,” ADVIS 2004 Springer Verlag LNCS Proc., 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Say, A.C.C., Çetinoğlu, Ö., Demir, Ş., Öğün, F., “A natural language processing infrastructure for Turkish", Proceedings of the 20th International Conference on Computational Linguistics, Cenevre, İsviçre, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Şentürk, A., Gürgen, F., “Independent component analysis as a front-end for speaker recognition,” TAINN 2004 Proc., 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Ayan, U., Bayazıt, U., Gürgen, F., “Veri tabanlarının eniyi birincil sorgulama yöntemi ile çoklu yollar üzerinden sorgulanması,” TAINN 2004 Proc., 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Aköz, Ö., Zeren, M., “Security considerations in mobile IP networks using stateful packet filtering firewalls,” Proceeding of IST M&W Communications Summit, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Kaynak, O., Alpaydın, E., Oja, E., Xu, L., (Derleyenler) Artificial Networks and Neural Information Processing-ICANN/ICONIP 2003, LNCS 2714, Springer-Verlag Heidelberg, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Kitap 2003
Gürgen F. S., Gürgen, N., “Intelligent data analysis to interpret major risk factors for diabetic patients with and without ischemic stroke in a small population,” Biomedical Engineering Online (http://www.biomedical-engineering-online.com/content/2/1/5), 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2003
Yumlu, S., Gürgen, F.S., Okay, N., “Financial time series prediction using mixture of experts,” Lecture Notes in Computer Science, 2869, 553-560, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2003
Abdel-Hafez, M., Alagöz, F., Hamalainen, M., "Performance of M-ary PPM UWB radio in fading channels", Journal of Communications and Networks. Special Issue: UWB Communications. 5, 4, 365-373, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2003
Demirkol, İ., Ersoy, C., Çağlayan, M.U., Deliç, H., “Location area planning and cell to switch assignment in cellular networks using simulated annealing”, IEEE Tr. on Wireless Communications, 3, 3, 880-890, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2004
Tuğcu T., Ersoy, C., "How a realistic mobility model can effect the realative performance of a mobile networking scheme," Wireless Communications and Mobile Computing, 383-394, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2004
Alagöz, F., Vojcic, B., Walters, D., AlRustamani, A., Pickholtz, R., "Fixed versus adaptive admission control in direct broadcast satellite networks with return links", IEEE J. Selected Areas in Commun. Special Issue: Broadband IP via Satellites, 22, 2, 238-250, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2004
Abdel-Hafez, M., Alagöz F., "A new and exact analysis of DS-CDMA cellular radio system based on the physical interpretation of Nakagami Wideband channel", AEU-Int. J. of Electronics and Commun. Eng,. 58, 5,.330-338, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2004
Alagöz, F., "Integrating the scene-length characteristics of MPEG video bitstreams in to the direct broadcast satellites networks," Int. J. of Satellite Commun., 22, 2, 217-229, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2004
Özturan, C., “Resource bartering in data grids”, Scientific Programming, 2004 Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2004
Emanet, N., Özturan, C., “Solving the rectilinear steiner minimal tree problem with branch and cut algorithm”, Computing International Scientific Journal, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2004
Aköz, Ö., Zeren, M., “Security considerations in mobile IP networks”, Wiley’s Wireless Communication and Mobile Computing Journal, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2004
Şensoy, M., Zeren, M., “A rearrangeable heuristic for QoS centric online update of multicast trees”, IEE/ACM Transactions on Networking, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2004
Pembe, F.C., Güngör, T., “An evaluation of structure-preserving and query-biased summaries in web search tasks”, Computer Engineering, 62-66, 2007. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2007
Şen, A., “Error diagnosis in equivalence checking of high performance microprocessors”, Electronic Notes in Theoretical Computer Science (ENTCS), 2007. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2007
Şen, A., Garg, V.K., “Formal verification of simulation traces using computation slicing”, IEEE Transactions on Computers, 511-527, 2007. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2007
Mittal, N., Şen, A., Garg, V.K., “Solving computation slicing using predicate detection”, IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 1700-1713, 2007. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2007
Şen, A., Garg, V.K., “Detecting temporal logic predicates in distributed programs using computation slicing” , Lecture Notes in Computer Science, 171-183, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2004
Şen, A., Garg, V.K., “On checking whether a predicate definitely holds”, Lecture Notes in Computer Science, 15-29, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2004
Şen, A., Garg, V.K., “Partial order trace analyzer (POTA) for distributed programs”, Electronic Notes in Theoretical Computer Science (ENTCS), 22-43, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2003
Garg, V.K., Mitta,l N., Şen, A., “Applications of lattice theory to distributed computing”, ACM SIGACT News, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2003
Alpaydın, E., Gönen, M., “Supervised learning of local projection kernels”, Neurocomputing, 1694-1703, 2010. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2010
Gözüpek, D., Alagöz, F., “Genetic Algorithm Based Scheduling in Cognitive Radio Networks under Interference Temperature Constraints”, International Journal of Communication Systems, 2010, 2010. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2010
Bayhan, S., Gür, G., Alagöz, F., “Cognitive femtocell networks: Fundamentals and challenges”, Femtocell Communıcatıons: Business Opportunities and Deployment Challenges, RA. Saeed, BS. Chaudhari (Derleyenler), IGI, 2011. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Kitap Bölümü 2011
Özturan, C., Bektaş, B., Yılmazer, M., “Seismic data server application service for SEEGRID seismology virtual organization”, Earth Science Informatics, 3, 4, 219-228, 2010. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2010
Demir, C., Cemgil, A.T., Saraçlar, M., “Catalog-based single-channel speech-music separation”, INTERSPEECH, Japonya, 2010. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2010
Kındıroğlu, A.A., Yalçın, H., Aran, O., Hruz, M., Campr, P., Akarun, L., Karpov, A., “Multi-lingual fingerspelling recognition for handicapped kiosk”, Pattern Recognition and Image Analysis: New Information Technologies, St Petersburg, 2010. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2010
Yıldırım, İ., Oya Aran, Yolum, P., Akarun, L., “Cooperative sign language tutoring: A multiagent approach”, ESAW 2009, Lecture Notes in AI, LNAI, 5881, 213-228, 2010. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2010
Balman, T., “Computer assisted teaching of fortran”, Computers & Education, 5, 2, 111-123, 1981. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E, SSCI 1981
Balman, T., “Understanding computer systems, Lawson, H.W. ”, Computers & Education, 6, 2, 254-254, 1982. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Kitap İncelemesi SCI-E, SSCI 1982
Kuru, S., “Scientific programming using fortran 77 turner, WM”, European Journal of Operational Research, 27, 3, 386-387, 1986. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Kitap İncelemesi SCI-E, SSCI 1986
Kuru, S., “Computer assisted decision making expert systems, decision analysis, mathematical programming, Mitra, G.”, European Journal of Operational Research, 28, 3, 400-400, 1987. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Kitap İncelemesi SSCI 1987
Kuru, S., “Long term planning of a major national sector using a linear programming model”, European Journal of Operational Research, 36, 2, 153-166, 1988. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SSCI 1988
Akın, H.L., Altın, V., “Rule based fuzzy logic controller for a pwr type nuclear power plant”, IEEE Transactions on Nuclear Science, 38, 2, 883-890, 1991. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 1991
Alpaydın, E., “Multiple neural networks and weighted voting”, 11th IAPR International Conference on Pattern Recognition, Proceedings, II, 29-32, 1992. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri CPCI-S 1992
Say, A.C.C., Kuru, S., “Qualitative system identification”, Lecture Notes in Control and Information Sciences, 180, 657-666, 1992. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SCI-E, CPCI-S 1992
Kuru, S., Güngör, T., “Sign analysis technique for predicting system behavior”, International Journal of Intelligent Systems, 7, 5, 419-444, 1992. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 1992
Say, A.C.C., Kuru, S., “Automatic construction of qualitative models”, Intelligent Systems: Safety, Reliability and Maintainability Issues, 114, 177-193, 1993. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri CPCI-S 1993

Sayfalar