Yayınlar

Yayın Adı Bölümartan sırada Birim Yayın Türü İndeksi Tarihi
​Parlakgül, M., Selekler-Gökşen, N., “Antecedents of export performance in emerging economies: The case of Turkey“, International Journal of BusIness and Globalisation​, 20​, 4​, 437-456​, 2018. ​​ ​ Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2018
​Selekler-Gökşen, N., Oba, B., “Strategy Crafting in a Selected Group of Turkish Universities“, International Journal of Management in Education​, 12​, 2​, 179-200​, 2018. ​​ ​ ​ ​​​ Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2018
Ünal, G.E., KarapInar, B., Tanaka, T., “Welfare-at-Risk and Extreme Dependency of Regional Wheat Yields: Implications of a STochastic CGE Model“, Journal of Agricultural Economics, 69, 1, 18-34, 2018. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale SCIE 2018
Ünal, G., Crump, M.G., VIney, T.J., Eltes, T., KaTona, L., Klausberger, T., Somogyi, P., “Spatio-temporal Specialization of GABAergic Septo-hippocampal Neurons for Rhythmic Network Activity“, Brain Structure & Function, 223, 5, 2409-2432, 2018. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale SSCI 2018
​Yıldırım-Öktem, Ö., “Family Involvement in Governance of Family BusIness Groups“, European Journal of Family Business​, 8​, 1​, 5-15​, 2018. ​​ ​ ​ ​​​ Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2018
​Yıldırım-Öktem, Ö., Selekler-Gökşen, N., “Internationalization of Family BusIness Groups: Content Analysis of the Literature and a Synthesis Model“, European Journal of Family BusIness​, 8​, 1​, 45-68​, 2018. ​​ ​ ​ ​​​ Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2018
Kıratlı, O.S., "'Thou Shalt Not Kill': A Survey Experiment on the Effects of Moral Primes on War Attitudes in Turkey", Turkish Studies, 2019. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale, Erken Erişim SSCI 2019
Yılmaz, V., "The Emerging Welfare Mix for Syrian Refugees in Turkey: The Interplay between Humanitarian Assistance Programmes and the Turkish Welfare System", Journal of Social Policy, 2019. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale SSCI 2019
Yılmaz, V., "An Examination of Disability and Employment Policy in Turkey Through the Perspectives of Disability Non-governmental Organisations and Policy-makers", Dİsabİlİty & Socİety, 2019. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale, Erken Erişim SSCI 2019
Kıratlı, O.S., "Aiding Together? Europeans' Attitudes on Common Aid Policy", European Unıon Politics, 20​(2)​, 261-281​, 2019. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale SSCI 2019
Akay, G.H., Doğan, C., "The Role of Labor Endowments on Industry Output in the Short run: Evidence from U.S Industries", International Review of Economics & Finance, 60, 2019. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale SSCI 2019
Kıratlı, O.S., “On the Question of Generosity: Who Supports Foreign Aid to Whom? Lessons from Turkey and Greece”, International Journal of Public Opinion Research​, 2019 Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2019
Demirkıran, K., “Ziya Osman Saba’nın şiirlerinde ölüm düşüncesi”, Türk Edebiyatı, 414, 44-49, 2008. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Dicle, E., “90’ larda tiyatro ortamı” , Üç Nokta, 89-94, İlkbahar 2008. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2008
Dicle, E., “Sabahattin Ali’nin köpek öyküsünde çatışma ve aydın karanlığı”, Hürriyet Gösteri, 26-33, Mart-Nisan-Mayıs 2008. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Eğitim Fakültesi Makale 2008
Bulut, H., “18.yüzyılın renkli siması: Nedim”, Türk Dili, 20, 118, 56-59, 2007. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Bulut, H., Demirkıran, K., “Sabahattin Ali’nin öykülerinde anlatıcı söylemi”, Varlık, 1196, 38-41, 2007. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Bulut, H., Demirkıran, K., “Sabahattin Ali’nin öykülerinde kurgusal okur”, Mesele, 8, 30-32, 2007. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Dicle, E., “Apartman hikayesinde dramatik yapı ve şehrin ölümcülüğü”, Varlık, 1146, 42-44, 2007. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Bulut, H., “18. Yüzyılın renkli siması: Nedim-1”, Türk Dili Dergisi, 117, 33-36, 2006. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Bulut, H., “Evliya Çelebi ile Ahmet Hamdi Tanpınar’ı birlikte okumak (mı?)”, Varlık Dergisi, 1182, 49-52, 2006. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Bulut, H., “Levni ve Nedim’in ortak dünyası”, Hürriyet Gösteri Sanat ve Edebiyat Dergisi, 281, 54-56, 2006. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Bulut, H., “Roland Barthes ve edebiyat”, Hürriyet Gösteri Sanat ve Edebiyat Dergisi, 284, 52-56, 2006. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Uysal, Z., Aslan, P., Taşkın, G., Dicle, E. (Derleyenler), Sözden Yazıya: Sempozyum Kitabı, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2008. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Kitap 2008
Bulut, H., “Ankara’yı yeniden algılamak: Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Ankara hakkında”, Özneler, Durumlar, Mekanlar, Toplum ve Mekan: Mekanları Kurgulamak, İ.E. Işık, Y. Şentürk (Derleyenler), 82-100, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2009. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Kitap Bölümü 2009
Bulut, H., “Fatma Aliye ve Halide Edip Adıvar’da gündelik hayat ritimleri”, Evrensel Kültür, 204, 11-15, 2008. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2008
Bulut, H., “Tanziman kadınlarının ‘Gündelik hayat’ algısının Fatma Aliye’nin romanlarındaki izdüşümü”, İletişim, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Kuram ve Araştırma Dergisi, 27, 267-271, Güz, 2008. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2008
Demirkıran, K., “Ziya Osman Saba’nın şiirlerinde ölüm düşüncesi”, Türk Edebiyatı, 414, 44-49, 2008. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2008
Dicle, E., “90’ larda tiyatro ortamı” , Üç Nokta, 89-94, İlkbahar 2008. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2008
Bulut, H., “Mavi yolculukta örtük söylem”, Özgür Edebiyat, 13, 74-77, Ocak, 2009. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2009
Bulut, H., “Fatma Aliye ve Halide Edip Adıvar’ın romanlarında ‘Gündelik hayatın izleri”, Varlık, 1219, 4-8, Nisan, 2009. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2009
Bulut, H., “Epikten romana, Şıpsevdi’nin kadınlarından gündelik hayatın modalarına”, Evrensel Kültür, 208, 23-26, 2009. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2009
Bulut, H., “Thomas Mann ve Nedim Gürsel’de ‘Yol’ ve ‘Yolculuk’ izlekleri”, Varlık, 1224, 17-20, Eylül, 2009. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2009
Bulut, H., “Türk-Yunan modernliği karşılaştırılması ve ‘Ateşten Gömlek’i’ Gregory Jusdanis perspektifinden okuma denemesi”, Her Şeye Karşın, 13, 128-140, 2009. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2009
Bulut, H., “Behçet Necatigil’in şiir dünyasına gündelik hayat ve kadın ekseninden bir bakış”, Türk Edebiyatı, 434, 50, 2009. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2009
Demirkıran, K., “Halikarnas Balıkçısı’nda denizin büyüsü”, Özgür Edebiyat, 13, 78-80, Ocak-Şubat, 2009. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2009
Demirkıran, K., “Asaf Halet Çelebi’nin gözünden bir devrin edebiyatı”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, 1, 33-43, Ocak-Haziran, 2009. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2009
Demirkıran, K., “Tezeller ve Tezerler: Adalet Ağaoğlu ve Tezer Özlü’de nihilist kadınlar”, Varlık, 1219, 15-18, Nisan, 2009. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2009
Demirkıran, K., “Necatigil’e göre ‘Okur’ olmak, ‘Necatigil’e göre okur’ olmak”, Türk Edebiyatı, 434, 41, 2009. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2009
Dicle-Başbuğ, E., “Hümanist Balıkçı’nın öykülerinde ataerkil kadın söylemi”, Özgür Edebiyat, 13, 82-88, 2009. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2009
Dicle-Başbuğ, E., “Ahmet Mithat Efendi’nin tiyatrolarında evlilik, aşk ve kadın”, Yeni Tiyatro Dergisi, 45-53, Mart-Nisan, 2009. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2009
Dicle-Başbuğ, E., “Ahmet Mithat Efendi’nin tiyatrolarında evlilik, aşk ve kadın”, Yeni Tiyatro Dergisi, 30-36, Mayıs-Haziran, 2009. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2009
Dicle-Başbuğ, E., “Sınıflı toplum, cinsiyetsiz kadın: Suat Derviş ve M. Tahsin Berkant’ın romanlarında kadın figürü”, Varlık Dergisi, 13, 9-14, 2009. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2009
Dicle, E., “’Kutularda Sinek’ oyunu ve yazarın yalnızlığına dair”, Türk Edebiyatı, 434, 59, 2009. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2009
Demirkıran, K., “Şehre inen tanrılar: Behçet Necatigil’in Şiirlerinde küçük insan mitosu”, Sözden Yazıya: Sempozyum Kitabı, Z. Uysal, P. Aslan, G. Taşkın, E. Dicle (Derleyenler), 109-119, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2008. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Bildiri 2008
Dicle, E., “Yazıdan söze”, Sözden Yazıya: Sempozyum Kitabı, Z. Uysal, P. Aslan, G. Taşkın, E. Dicle (Derleyenler), Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2008. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Bildiri 2008
Dicle, E., “…Ve değirmen dönerdi üzerine göstergebilimsel bir inceleme”, Sözden Yazıya: Sempozyum Kitabı, Z. Uysal, P. Aslan, G. Taşkın, E. Dicle (Derleyenler), 181-191, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2008. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Bildiri 2008
Dicle, E., “İdeolojik devlet inşasında tiyatronun işlevi”, Sözden Yazıya: Sempozyum Kitabı, Z. Uysal, P. Aslan, G. Taşkın, E. Dicle (Derleyenler), Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2008. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Bildiri 2008
Büyükkarcı-Yılmaz, F., “The World of Spirits in Firdevsî-I Tavil’s Davetnâme: Book of Magic”. P Art and Culture Magazine. 12, 28-45, Spring, 2004. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Güzel Sanatlar Bölümü Makale 2004
Bulut, H., “Behçet Necatigil’in şiir dünyasına başka bir eksenden bakış: Gündelik hayat”, Türk Edebiyatı, 434, 50-53, 2010. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü UYGAR Merkezleri Makale 2010
Bulut, H., “Halide Edib Adıvar’ın güçlü kadın modeli: Ayşe(ler) ve Ateşten Gömlek(ler)”, Varlık, 1231, 12-17, 2010. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü UYGAR Merkezleri Makale 2010
Bulut, H., “Postkolonyalizm üzerine düşünmek”, Evrensel Kültür, 226, 52-57, 2010. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü UYGAR Merkezleri Makale 2010
Atik, A., “Nizamî, Hâtifî ve Celilî’nin Leylâ ve Mecnûn’unda Âşıkların Haberleşmesi”, Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5, 3, 37-47, 2010. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2010
Başbuğ, E.D., “Cumhuriyet kadını sahnede: Halkevleri tiyatro oyunlarında kadının rolü”, Varlık, 2010. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2010
Dicle- Başbuğ, E.D., “Haldun Taner’in Tiyatro Oyunlarında Söylemin Kuruluşunun Anlatıbilimsel İncelemesi” Haldun Taner’le Yaşamak- 100. Doğum Yılında Haldun Taner, İstanbul: YKY, 39-56, 2017. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2017
Dicle, E., “Küçüklüğümden Beri Tiyatro İptilası ile Aşılanmış Olduğumdan…“,Halit Ziya’nın Tiyatro ile İştigali, Siyah Endişe, Bir Asır Sonu Anlatısı Olarak Halit Ziya Uşaklıgil Anlatısı, 247-278, İstanbul: İletişim Yayınları, 2019. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Kitap Bölümü 2019
Dicle, E., “Kadınların Savaşı’ndan Kadınların İsyanı’na Uzanan Çağrı: Barış“, Şiir Dünyadan İbaret, Nâzım Hikmet Üzerine Yeni Çalışmalar, 116-154, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2019. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Kitap Bölümü 2019
Bulut, H., “Mai ve Siyah: Bir Edebiyat alanı İnşası ya da Kurmacanın İçinden Kurmacanın Dışına Yansıyanlar", Siyah Endişe, Bir Asır Sonu Anlatısı Olarak Halit Ziya Uşaklıgil Edebiyatı”, Aktan Küçük, D., Narcı, M. (Eds.), İstanbul: İletişim Yayınları, 2019. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2019
Dicle, E., “Sık Sık Fadeyev’in İntiharını Düşünüyorum / Aleksandr Fadeyev ve Nâzım Hikmet Dostluğunun Söyledikleri“, Nâzım Hikmet’le Karşılaşmalar, Nâzım Hikmet Kültür, Sanat ve Araştırma Vakfı, İstanbul, 2019. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Konferans Bildirisi 2019
Dicle, E., “The (Un)Changing Matters of Citizenship in Theatre and Cinema Adaptations on the novel Murtaza“, 8. International Conference on Narrative Language Studies, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2019. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Konferans Bildirisi 2019
Dicle, E., “Konaklarda, Balolarda, Sokaklarda / Farklı İdeolojiler, Aynı Kadınlar“, Edebiyat ve Siyaset Sempozyumu, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, 2019. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Konferans Bildirisi 2019
Esen, N., Kılıç, E. (Derleyenler), Orhan Pamuk’un Edebi Dünyası, İletişim Yayınları, İstanbul, 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2008
Tahir-Gürçağlar, Ş., The Politics and Poetics of Translation in Turkey, 1923-1960, Rodopi Publishing, 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2008
Esen, N., “Adalet Ağaoğlu ve yapıtları”, Akşit Göktürk’ü Anma Toplantısı, 5-10, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2007
Akyıldız, O., Kara, H., Sagaster, B. (Derleyenler), Autobiographical Themes in Turkish Literature: Theoretical and Comparative Perspectives, Würzburg: Ergon Verlag, 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2007
Köroğlu, E., Ottoman Propaganda and Turkish Identity: Turkish Literature during World War I, Londra: I.B. Tauris, 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2007
Kut, G., Büyükkarcı-Yılmaz, F. (Çevirenler), Kandilli Rasathanesi El Yazmaları 1: Türkçe Yazmalar, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2007 Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2007
Akyıldız, O., “What happens when fact and fiction overlap? Emine Sevgi Özdamar’s das leben ist eine karawanserai”, Autobiographical Themes in Turkish Literature: Theoretical and Comparative Perspectives, Akyıldız, Kara, Sagaster (Derleyenler), Würzburg: Ergon Verlag, 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Esen, N., “Menfa: Self-reflection in Ahmet Mithat’s memoirs after exile”, Autobiographical Themes in Turkish Literature, 101-105, Würzburg:Ergon Verlag, 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Esen, N., “Mıgırdiç Margosyan and Mehmed Uzun: Remembering cultural pluralism in Diyarbakır”, New Perspectives on Turkey, 36, 145-154, 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Kara, H., “Narratives of self-assertion: Representations of the western other in the works of the Uzbek Author Abdulhamid Sulaymon Cholpan, 1897-1938”, Middle Eastern Literatures, 10, 1, 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Kara, H., “Relational self-narratives: Yakup Kadri Karaosmanoğlu’s Autobiographical Writings”, Autobiographical Themes in Turkish Literature: Theoretical and Comparative Perspectives, O. Akyıldız, H. Kara, B. Sagaster (Derleyenler), Ergon Verlag Press (Istanbuler Texte und Studien), 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Kara, H., “The Literary portrayal of Mehmed II in Turkish historical fiction”, New Perspectives on Turkey, 36, 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Köroğlu, E., “Milli hakikat üzerine tezler: Attilâ İlhan’ın Gâzi Paşa’sında tarih yazımı ile tarihsel roman arasında sınır ihlalleri”, Toplum ve Bilim, 109, 149-180, 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Köroğlu, E., “Roman olarak tarihsel roman: Türün işlevine Kemal Tahir’in Yorgun Savaşçı’sı üzerinden bir bakış”, Kitap-lık , 111, December, 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Köroğlu, E., “Suskunluğun farklı kırılma noktaları olarak Türk edebiyatından unutma ve hatırlama örnekleri”, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, 5, 255-264, 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Köroğlu, E., “Theses on the national truth: Border crossings between history writing and historical fiction in Attilâ İlhan’s Gâzi Paşa”, New Perspectives on Turkey, 36, 97-123, 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Köroğlu, E., “Ulusal tarih tasarımı ve popüler edebiyat: Aka Gündüz örneği”, Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları 31/II, Şinasi Tekin Armağanı II, 91-106, 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Kut, G., “Günay Kut ile eski Türk edebiyatı üzerine”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 5, 9, 351-358, 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Kut, G., “İlâhî Divanı’ndaki Türkçe Gazeller, Edebiyat ve Dil Yazıları”, Mustafa İsen’e Armağan, 417-438, Ankara, 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Kut, G., “Kenzü’l-iştiha üzerine”, Yemek Kültür, 10, 48-60, 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Kut, G., “Muhammediye’de cennet tasvirleri”, Metin And’a Armağan, M.S. Koz (Hazırlayan), 331-340, (Resimler 341-355), İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş., 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Kut, G., “Türk mutfağı kültürü”, Türk Dünyası Kültür Atlası, 5, 338-357, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Yayınları, İstanbul, 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Kut, G., “Osmanlı dönemi divan edebiyatı ”, Türk Dünyası Kültür Atlası, 6, 168-183, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Yayınları, İstanbul, 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Toska, Z., “19. Yüzyılda yaşamış bir paşazadenin sergüzeşti: Mehmet Rıfat ve efsâne-i ibret”, Edebiyat ve Dil Yazıları, Mustafa İsen’e Armağan, 511-543, Ankara, 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Toska, Z., “Language, use by women: The Ottomant Empire”, Encyclopedia of Women and Islamic Cultures, S.Joseph (Derleyen), V, 240-242, Leiden Boston, 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Akyıldız, O., “Muhayyil iki yazar: Ahmet Mithat ve Karl May”, Merhaba Ey Muharrir! Ahmet Mithat Üzerine Eleştirel Yazılar, N. Esen, E. Köroğlu (Derleyenler), 239-255, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Büyükkarcı-Yılmaz, F., “Za’îfî’nin Nigâristân adlı eserinde sosyal ve ekonomik hayattan yansımalar: Madencilik”, Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları, Orhan Okay’a Armağan Sayısı, Cambridge, Mass.: Harvard Üniversitesi, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Esen, N., Modern Türk Edebiyatı Üzerine Okumalar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2006
Esen, N., “Fantastik Bir Osmanlı Metni: Aziz Efendi’nin Muhayyelat’ı”, Akşit Göktürk’ü Anma Toplantısı, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2006
Esen, N., “Ahmet Mithat ve İstanbul”, Victoria R. Holbrook’a Armağan, W. Andrews, Ö. Felek (Derleyenler), Kanat Kitap, İstanbul, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Esen, N., “Ahmet Mithat’ta anlatıcı ve muhatabı”, Merhaba Ey Muharrir! Ahmet Mithat Üzerine Eleştirel Yazılar, N. Esen, E. Köroğlu (Derleyenler), 59-72, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Esen, N., Köroğlu, E. (Derleyenler), Merhaba Ey Muharrir! Ahmet Mithat Üzerine Eleştirel Yazılar, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2006
Gençtürk-Demircioğlu, T., “Nevayi’nin yek-ahenk gazelleri ve anlatım özelliği”, Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları, Orhan Okay Armağanı, III ,30, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Gençtürk-Demircioğlu, T., “Narrative aspects in Nevayi’s yek-ahenk ghazals Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları, Orhan Okay Armağanı, III ,30, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Kara, H., “Narratives of self-assertion: Representations of the western other in the works of the Uzbek author Abdülhamid Sülaymon Cholpan, 1897-1938”, Middle Eastern Literatures, 9, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Kara, H., (Derleyen), Autobiographical Themes in Turkish Literature: Theoretical and Comparative Perspectives, Ergon Verlag Press (Istanbuler Texte und Studien), 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2006
Kara, H., “Relational self-narratives: Yakup Kadri Karaosmanoğlu’s autobiographical writings”, Autobiographical Themes in Turkish Literature: Theoretical and Comparative Perspectives, Ergon Verlag Press (Istanbuler Texte und Studien), 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Kut, G., “13. ve 14 Yüzyıllarda Anadolu’da Türkçe’nin yazı dili olması ve bu yüzyıllardaki eserler üzerine”, Osmangazi Üniversitesi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Osmangazi, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2006
Kut, G., “Kabûli’nin ilk divanındaki Türkçe şiirler”, Nimet Bayraktar Armağanı, Türk Kütüphaneciler Derneği Yayınları, 102- 120, İstanbul, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006

Sayfalar